Väder, Gruvstrejk och mutanklagade ledare för internationella organisationer

2015-06-03

I morgon snöar det nog. Det berättade en ekonom.


Är det att SvD's skribent kopplar av när den han hämtar "vetande" från varnar för risker med handelsbaserade representationer för råvaror när denne till vår fascination tydliggör vilken nivå han och tror jag säkert flera i branschen ännu i anpassnings-spåren efter individ-vald pensionsinvesteringar såväl som naturligt förväntad nivå för en bransch av sådan storlek ändå i grunden oftast prenumerations-baserad där någon ska välja bort kostnad för att någon form av feedback ska ges:


"Väder och gruvstrejker kan ingen förutspå."

Varnande för risker är den mänskliga naturen att vi låter strunt som ovan passera så det lär ej bli ett legendarisk citat oavsett hur tilltalande indikativt det skulle vara för den positiva effekt-utdelning svensken får av sina investeringar istället för att år efter år bli lurad av värdestegring lämnad till att vissa internationella aktörer som idag närmast när relaterade diktaturer nått oroande stora nivåer (notera förövrigt hur de gick ut och pratade upp Shanghai m.fl. börser från en av de själv-kontrollerade medierna när diverse folk menade att det kanske fanns något bra för demokrati om det hela äntligen normaliserade sig på vettig nivå: Självklart vad som lär öka chansen för sådan normalisering var gång det sker. Också ej överdrivet svårt att prediktera - På nivå när jag skrev första inlägget att jag tog det som självklart att det skulle ske :-D [Red. Jag handlar ej. /Hans]) på värden man kontrollerar.

Jaha. Är det klimat-debatten i USA som påverkat trots år av excellenta träffar på störda skördar högst predikterade i mening av risknivå? Eller är det en mer allmän vetskap denna implicita branschrepresentant tycker sig byggt från SVT väder-rapporter och SMHI man svårligen kan förneka presterar sämre än som borde förväntas (du spår väder bättre än dom gör med en Bayesiansk-modell med sju vikt-steg bakåt motsvarande dagar värderande r.s.p. historik och ej utnyttjande annat än nästa dags prognos förutom sista dagen vi ej utnyttjar förrän åldrad d.v.s. aldrig återkopplande mot verkligt väder själva eller direkt gjord av deras tidigare prognoser och då har i all rimlighet något gott fel i sista stegets tolkning av väder till själva framtiden).


Och skulle det vara svårare att ge prediktion av gruvstrejk? Låt oss ge en jämförelse för att sätta kontext lättare från samma nummer av SvD: Arbetsgivarna berättar man tycker ej att Riksbankens inflationsmål ska ligga till grund för årets löneförhandling. Nej och det kan väl knappast överraska någon. Och det bör knappast överraska någon att facken i all rimlighet är brutalt mycket mer motiverade att försöka få till att man just använder Riksbankens inflationsmål som utgångspunkt. Givet att inflationen varit ordentligt under inflationsmålet.


Och mer konkret för regioner kan typiskt mycket exaktare i såväl företag, bransch, region och risknivå på prediktioner (jämför med signifikansnivå med det område av statistiken som är ordentligt sämst för allt relaterat prediktion: Varför man heller ej ska bedöma möjligheten att prediktera val från svenska opinionsundersökningar - Du fick historiskt mer ut ex. av att bedöma när jag bytte person jag stödde i amerikanska presidentval därför det motsvarade i anteckningar alltid att den andra indikerades ligga bättre till och därför intressantare att följa mer noggrant för att ej missa ev. intressanta åtgärder initierades). Sverige är ett väldigt avkopplat land - säkert som belöning av en evighet i fred - relaterat all politik och hela området är här vad som bäst ses som en väg till visuella illustrationer av artiklar mest avsedda för respektives sidas redan troende utan att någon egentligen förväntar sig eller antar jag bryr sig överdrivet av vad indikerat i prediktioner. Men det innebär inte att inte en stor och välfungerande vetenskap finns för hur man gör det rätt. Kanske (om än ej särskilt mer drivande som jag vet säkert med finansbranschen - snarare ligger man kanske hyggligt balanserat just när det gäller publicerad forskning rörande kontext) sätter man perspektiv och kontext rätt genom att säga Kalla Kriget i Afrika och Asien. Svensken förstår ofta lättare sådant här har jag lärt mig med ex. härifrån (undantaget ungdomarna under 30 år men dom tycks ju fortgående vara tappade generationer olämpligt jovialisk utan den tyngd och allvar särskilt min - "Den Bästa av Generationer" så ofta kallad - lägger i sådant här). Du kan ge dig på att gruvstrejker i Sydafrika såväl predikterades bra av respektive politiska block som investerade.


En tröst här- Annars för att inte göra svensken missmodig störande konsumtion och investeringar hade jag inte vågat kommentera det här är - är större internationella tidningar lika dåliga på att tänka rätt när citat och enskilda skribenters idébild och kunnande ska filtreras:


"It’s safe to say no one’s Magic 8 Ball predicted Sepp Blatter would resign just days after being elected to a fifth term as FIFA’s president, but that’s exactly what happened on Tuesday just short of 1 p.m. EDT. And it took about three nanoseconds for the Internet to lose its mind about it. Of course, after the requisite surprise tweets, came the joking ones. Yes, it seems no one’s sad to see Blatter go."

Från: Sepp Blatter’s decision to resign as FIFA president is met with surprise, jokes

[Red. Ovan är hela nyheten sorterad under Early Leads citerad. Genom att vara så kort och i allt direkt nödvändig för att ge ex. på det redaktionella problemet bör det tillsammans falla väl innanför svensk lagstiftning citat. Ev. hade dock varit lämpligt att ha kontrollerat om allt gick i rätt fält i deras RSS: Det blir lite särskilt just när hela citeras. Men så kort tror jag som sagt inte att det ska vara nödvändigt. Korrigera mig gärna här om mer exakt uttolkning domstols nu ev. inträffat än när jag följde upp området. /Hans]

Tror någon på fullt allvar att en brottsutredning kan göras utan att det är känt att den pågår? Hur tror att sådana här utredningar går till? Tror man att det bara är NSA-data numera med myndigheterna absolut tysta? Och att mut-förslag e-postas över till resp. ansvariga?


För om inte när det är så konkretiserat att fängelse är aktuellt i ett större land bör väl ingen förvånas om organisationens ordförande avgår. Det kan ju trots allt tänkbart i alla fall göra det mindre motiverat att försöka få i bevis kopplingen till denne vilket kanske är vad som försök till fortfarande pågår för. Dessutom måste ju den här gamla korruptionen vara en bit över 80-år (ser så ut trots ansträngning utseende innan pressfotografering i alla fall)?


Sedan visst att det skulle ske just efter fem dagar är en exakthet jag tvivlar på att är särskilt lätt att göra för någon från vetande rimligt att ha. Samtidigt att det skulle ske tidigt tycker jag ej nödvändigtvis ska ses som gå utanför mer än kanske normalt ambitiösa modeller om hänsyn till individens personlighet, ålder m.m. tas. Det gamla fanstyget är ju "slug". Han vet hur man tänker risk management bra såväl som tycks det från historien prediktera risknivån på saker och ting.


Vad vi kan lära är att finansbranschen ej är en god kunskapskälla när det kommer till skattningar av vad som kan inträffa i framtiden. Och ej heller media. Det är kanske inte vad som väcker förvåning men väl vad som går att skämta utifrån. Ska jag vara ärlig så har min bild av just finans-journalisten sedan år varit att de är sämre än journalister bevakande politik respektive vetenskap allmänt för allt relaterat teknik för finansbranschen (allt känns nytt och feltolkas rörande vad det är åtminstone ganska mycket) och möjliga effekter av händelser redan kända rörande sådant som handel m.m. Det är mycket tänkbart att några exempel finns publicerade här från 2010 just baserade på svenska medier (kanske handelssystem utnyttjande att man ligger före i information om passerad handel som därefter utnyttjas för trivial-prediktioner utifrån i princip kurvans lutning). Tänkbart relaterat någon svensk tidning nämnd här men nu gissar vi förstås: Sådant kan ingen egentligen veta innan det inträffat att man ser det därför att ingen händelse i världen beror av en massa andra händelser innan om det är en stor händelse påverkande ekonomin.


Här olänkade SvD. Jag tror egentligen ej att det är effekt av inlägget här - för snabbt vid sidan om allt annat talande emot det - men kändes ändå lite relevant tyckte jag relaterat uppenbara - för de som intresserar sig för området - orsaker. En god hjälp att bestämma sådana effekter hur som helst.


Komplettering: Jag hittade ej nyheten på nätet. Istället för att referera något från SvD tar jag detta citat från länkad nyhet:


"Kinas ekonomi tappar tempo. Exporten rasade med 15 procent i mars jämfört med samma månad i fjol. Det var betydligt sämre än ekonomernas förväntningar på plus nio procent."

Från: Kinas handel rasar (2015-04-15) | SvD

Och verkligen "ekonomerna" - alla ekonomer som alls talat om frågan historiskt antar jag - snarare än någon ekonom hos SvD eller som de talat med eller brukar läsa. Hoppas att det nu i alla fall verkligen är procent och inte procentenheter men det är vad ingen kan förutspå från själva tidningen som publicerat nyheten man läser utan vad man måste kontrollera själv. Tänk så annorlunda världen kommer verka för oss när det kommer till ekonominyheter den dagen någon journalist ställer sig vid lämplig tågstation i Kina och räknar antalet migrations-arbetare som reser hem.


Komplettering II: Som vi redan visste men nu offentligt: Uppgifter: FBI utreder Blatter för mutbrott. Om FBI är kostnadseffektiva som funktion av vad de får i anslag o.s.v. vet jag ej då jag aldrig ens tittat på frågan. Men jag tycker nog avsett vad Obama m.fl. uttryckt att de få gånger jag intresserat mig för en fråga FBI haft hand om att de agerat mycket kompetent och klarat mer än jag normalt förväntat mig som rimligt som förväntat från europeiska polismyndigheter. Det har dock - om jag ej glömt något enstaka annorlunda - alltid berört utredningar av "spioneri" relaterat Kina respektive någon av Taiwan, USA, och ett europeiskt land i NATO. Men då alltid att de för mig verkat väldigt motiverade såväl som kompetenta. Korruption och mutor ska bekämpas.