Vi och Dom i Cleveland

2015-06-02

Oavsett hur underligt det ska sunt verka lika bra som något annat för en sund person är reportaget med den färgade polischefen i Cleveland tänkbart delvis lugnande för amerikanen:Därför att även om ingenting i det reportaget får mig att tro att problemen i Cleveland är mindre svåra och indikerande moralisk osund verksamhet hos polisorganisationen kan det vara en fråga om vi och dom definierad utifrån polisverksamheten snarare än definierad utifrån vi och dom byggt från hudfärg. Det första tror jag tveklöst är enormt lättare att hantera och reducera och mycket mer av ett problem man normalt ska se till att ha beredskap av att hantera. Närmast att det är mycket mer oroande att organisation ses som så normal att den får fortsätta sin verksamhet snarare än ersatts av federala organisationen givet kända problem efter federala utredningar.


Därmed inte sagt att inte hudfärg kan vara del av problemet också. Vad som är mindre vant i lätta faktorer detektera tror jag allmänt kan gå lättare till rasism eller jämförbara "rationaliserade idésystem" där ord utan egentlig korrekthet men som tycks förklara saker "vettigt" lagts till. Det bör därför alltid vara en riskfaktor i USA, Sverige såväl andra länder där stora minoriteter med annan hudfärg finns. Historien med omfattande slaveri gör utmaning och risk i USA dessutom särskild och varje avbrott av icke-jämförhet i absoluta snarare än relativa nummer måste därför alltid ifrågasättas i USA på ett annat sätt än i ex. Sverige åtminstone regelbundet och vid förändring mot större ojämlikhet ifrågasättas igen.


Emellertid kan jag tänka mig att förändring i rasism och sociala frågor högst tänkbart ej är så systematiskt hård som den är om polisen står för förändringen. Om så är det verkligen mycket bättre. Polis i sig är en väldigt konservativ organisation. Effekt i vi och dom där färgade grupper sista åren drabbats hårdare av sociala frågor, befintlig rasism, sämre sociala förutsättningar innan o.s.v. och därmed som annorlunda mot ett annat genomsnitt i samma funktion skapande det irrationella problemet från början (d.v.s. människor har olika hud- och hårfärg) påverkande preferens såväl som risk närhet allmänt tror jag är mer föränderligt och i kollision med en pågående förbättring allmänt i USA där det senare ej ska underskattas i effekt åren som kommer.


Samtidigt som sagt vid absoluta skillnader ska de gås igenom därför att slaveri historiken gör USA särskilt: Det gav särskilda föreställningar byggda på relativ makt såväl som höst rationell känsla för risk av vita grupper i områden med många svarta man torterat under långa och många år. Att man igen tänkbart kan vara på väg in i ett stort steg av förbättring gör nu och åren som kommer utmärkta att gå över polisen särskilt kring dessa frågor. Det finns föga anledning tror jag rörande vi och döm problem att göra det med utgångspunkt från rasism än inte så länge det görs: D.v.s. också tänkbart att det är mer kostnadseffektivt att göra det från rasism därför att mer blir löst.


GL