Kenyansk internatskola attraherar brittiska överklassen när väldigt många extra skolår krävs för examen

2016-08-04

Någon form av internatskola för britter som önskar internationell erfarenhet för sina barn eller kanske har någon anknytning till Kenya. Att fortfarande vid 30 års ålder kan i den mån han nu ev. är skyldig till brottet misstänkas vara relaterad privata laster fallande utanför skolans kompetens.


"The son of a Scottish aristocrat has been charged in Kenya with trafficking nearly 100kg of cocaine in one of the country’s biggest drugs seizures in recent years.

Jack Marrian, 30, who attended a prestigious Kenyan school with the British cyclist Chris Froome and whose mother is Emma Clare Campbell of Cawdor, denied the charge during a court appearance in Nairobi on Thursday."

Från: Son of Scottish aristocrat charged with trafficking 100kg of cocaine in Kenya | The Guardian

Fascinerande konstform säckpipor. The Campbells Are Coming blir nummer tre eller möjligen fyra totalt i min största allmänna spellista på Youtube. Emellertid egentligen har jag märkt något jag kan passera förbi för egentligen sämre musik men säckpipor tycks störa sångfåglarna utanför huset trots låg ljudnivå vilka försvinner för upp till många veckor. Annars skulle jag gärna ta mången stund lyssna mer: Särskilt hobby-inspelningar från marscherande kring tillställningar erbjuder ett realistiskt djup i det ej överdrivet synkroniserade som ger en större förståelse för den motiverade kraft denna musik drev fram det modiga motståndet mot engelsmannen (jag tror säckpiporna gick bakom stridslinjerna med kanske någon på häst längst fram och sedan diverse bönder och jordbruksskötare emellan med något svärd eller lie: Så det skotska musikaliska blodet som drev alla framåt).
Och det må vara en alternativ förklaring att skolan är en styrkepunkt för överlevande jakobit-strömningar i Skottland förberedande revolutionen. Och jag talar här som principiell jakobin - men mer anhängare till den engelska-tronen än den skotska efter att läst om att finansieringen för kärnvapen ubåtar ska fortsätta - i begreppets tidiga mindre auktoritativa och mer av investera folklig-energi för att förvandla kunglig-diktatur - den franska - till något i sämsta fall jämförbart eller i bästa fall bättre - Club des Jacobins - med Robiesspierre som mer känd big man. Campbell om än Jakobiner i begreppets åtminstone i Skottland mer kända mening ej som republikaner utan intressenter i The Pretender (Bonny Prince Charles: En del - egentligen ej få men svår kvantifierade utan andra kontroller jag aldrig försökt mig få - rent språkliga begreppslikheter såväl namn som koncept hittar vi långt senare i Sydstaterna utan inbördeskriget så man kan kanske spekulera att en hel del skotska adelsmän slutligen hamnade där ev. under flykt - Men som sagt följde jag aldrig upp någon solid kulturell-inspiration rörande mest uppenbart Bonny Blue Flag finns) försök att ta makten från britterna i Skottland: Revolutionärer men rojalister. Och deras krigssång må vara från denna tid. Det är den tiden sådana sånger oftast minns bättre från.


"With sound o'trumpet, pipe and drum,
The Campbells are coming, Ho-Ro, Ho-Ro!
The Campbells they are a' in arms,
Their loyal faith and truth to show"

Från: The Campbells Are Coming

I passande kontrast uttryckt i Club des Jacobins | Wikipedia:


The Jacobin movement encouraged sentiments of patriotism and liberty amongst the populace. The movement's contemporaries, such as the King Louis XVI, located the effectiveness of the revolutionary movement not "in the force and bayonets of soldiers, guns, cannons and shells but by the marks of political power". [13] Ultimately, the Jacobins were to control several key political bodies, in particular the Committee of Public Safety and, through it, the National Convention, which was not only a legislature but also took upon itself executive and judicial functions. The Jacobins as a political force were seen as "less selfish, more patriotic, and more sympathetic to the Paris Populace."[14] This gave them a position of charismatic authority that was effective in generating and harnessing public pressure, generating and satisfying sans-culotte pleas for personal freedom and social progress.

Mycket fint beundransvärt även om vi idag inser att såväl god motiverande krigsmusik (säckpiporna) med tillhörande soldater (rätt musik och de kan varit boskapsskötare tidigare på dagen), effektiv propaganda ("lyriken" och "Musiken") med kompletterande "cyber warfare" (det kommer en säckpipeblåsare utsänd från Campbell på en skrinda där också två tunnor öl finns - senare på kvällen efter en massa pipande och ölande marscherar byn iväg och pissar på engelsmannens slottsport och skränar tills han vaknar), och gärna ett flertal ubåtar med kärnvapen, för en såväl solidare såväl som mer offensiv politisk makt.