När nationen Sveriges föddes: De ännu bevarade sångerna

2016-09-17

När man som jag åldrats och börjar bli svårt gammal. Nu passerad 40 år - År efter när människan normalt genom historien dött. Blir vår kultur och historia - vi kan kalla det kulturhistoria - viktigt.


Mycket som man från en uppväxt under en förvisso i teknik smalare värld - Mer krävdes av oss då och i det mervärde för att ha realiserat den bredd nu existerande - men kulturellt ädlare mer svensk tid inser man efter eftertanke att mycket man tar som givet levererat av konstitutioner vi för en evighet sedan inifrån - som elever i skolan - kämpade hårt för att få upp kvalitet i och röka upp hela den hasch-inrökta-sociologi-ramverk oavsett om nu fanskapet Fredsboken (och annan - jag tar det som givet om Fredsboken skeptisk då om än ej med vetskap av att förstå defekten i det: Mer upplevande det med kring-koncept som en defekt i min dagisvardag störande viktigare lek-inlärning - av den Sovjetiskt finansierade propaganda väldokumenterad i den bredare gruppen av koncept relaterade).


Mycket jag då tyckte flummigt reducerande oss som elever eller förminskande upplevd kvalitetstid för något onödigt (ex. skolavslutning efter åtminstone Årskurs Sex kanske tidigare: Skolplikt är något i vad det ska göra och om ej detta låt mig få börja mitt sommarlov så jag hinner lära mig riktiga hard-core svenskheter nog: Inga små träpinnar med flagga av PAPPER utan true-blood svenskheter av den sort man tråkigt nog ofta likt TV-serien: True Blood tvingas smyga med i gömda lokaler ibland under mark när våra fina svenska-ritualer för att inte fienden - där varulvar - och alla Sveriges fiender som media, araber, kanske danskar som vi ju krigat mycket med m.fl.).


Men vad jag gillade och såg verkligt värde i även om flummigt ämnes-koncept i sig var de vackra riktiga svenska-visorna. Vilka tråkigt nog alldeles för tidigt tappades bort i skolan ersatt av sångböcker redan Meallanstadium vilka också inkluderade sånger från utlandet (något på engelska om en sjöman Horace vill jag minnas: Icke-svenskt 100%).


Betrakta här Ekorrn satt i granen i perspektiv från hela Sveriges 1900-tals historia. Bara i den enkla sång ännu levande kultur när jag var barn och ej som nu tänker jag kanske nästan utrotad. Ersatt av Britney Spears och Koran-utropare störande ej bara musiktimmen i skolan utan varje timme den hjederligt arbetande eller inför arbetet vilande svensken.


Bara i denna sång - ett stycke i sista versen på Sverige - hittar vi såväl den fina gamla möbeltradition innan de svenska skepps-saxerna nådde kusten över de björkmedel enklare kulturer likt den tyska försöker lura av goda svenska möbelägare och bönder, fram till Ikea.


En hund som sitter i en sång är normalt förväntad lyrik. Men vem kan ens föreställa sig att ett vilt djur litet högt upp i träden sitter ner. Så vitt vi vet hoppar de runt eller gungar på fågelbord. Varför sitter han i granen?


Furumöbler. Och Ikea. Båda är uttryck för den snickrande tradition som gjorde att vi hittade Sverige till dom saxer svenskar emedan saxer tyskar fick fortsatta på land. Samma grundsegment i den högre renare svensk-själ vi ännu starkt brinnande av den måste vakta så att tändarens låga ej blåses ut innan ockuperad flyktingboende finns kvar - som givit oss de fina färjor som vår Östersjön är fylld av.


Jag tror nog även om jag ej kontrollerat vilka fornminnen som hittats av den svenska-folkhems-bonden snickrade en god uppsättning riktiga. Sådana här riktiga svenska möbler som är av trä man känner är trä och får stickor av. Man huggit ut ur ett träd med något som en yxa - kanske tidigt en sten på en pinne. Som vår fina svenska pin-bädd-soffa. En soffa på dagen. Och en säng på natten. Svensk-Saxisk innovation.


Vilket gav oss Ikea. Väldigt svenskt. Numera är tillochmed Ikea-husen målat blått och gult. som folkhemsbonden målade innan vänsterradikalisering lurande lada såväl som hus rött infiltrerade oss. Jag tar här för givet att vi som korrekt förväntat varje riktig svensk att varje Ikea hus ser lika ut.


Men vad kom nu detta fina svenska folkhem från. Och när tappade vi vår egen kultur - från martial arts som att boxas bonddräng med snusdosa (så vackert skildrat i Raskens - Massa svenskt hela serien och man kunde bara önska det ej var så att den ej fanns för oss svenskar innan Youtube kom till).


Ursprunget var givet i som vi kom hit landstigande från våra båtar. Och vi ser denna själ genom vår historia skapande folkhemmet just i barnsången här och tror jag säkert alla andra sådana. Varför sjunger vi ej om att äta djuret? Jo för att förklara värde-kedjan sjukvård för barnet. Den skadade benet och det korrigerades.


Sjukvård är väldigt svenskt. Definitionen som många upplever det av själva de grundläggande regioner riket byggdes upp i. Varje naturligt svensk bit som rikets centrala hjärta och hjärna har vi i Uppland. Längs rikets gränser kan vi se uppblandning av dom andra oavsett vad som läckt in: I Skåne av Dansken. Till och med de ord vi sjunger våra riktiga svenska sjunger med har dansken smutsat ner - Man kan se orden som bokstäver men skåningen låter ej svensk. Landsting kallar vi dem nu och ser de fina gamla traditioner som tinget med holmgång ännu kämpande för luft förtryckt av att det svenskare riket eller landet ersatts av ett del-korrupt ord "lands".


Och det är verkligen som att hitta hem när man förstått att minnas våra riktiga svenska sånger och på Youtube lämnat främlingarnas musik. Man går ej tillbaka till det engelska-språkets kultur-inspirationen efter att hört Björnen Sover.


Just Björnen sover visar som ett exempel på en djupare renare instrument-ljuds-form. Samma musik utan ord finns ju till flera av svensk-sångerna. Dessutom väcker den upp varje svensk inför det rättfärdiga kriget stundande med Ryssland.


Verkligen att jag - eller om någon annan lika minnets aktiverad ev finns - borde ges pengar samlade för riket till att sammanställa våra gamla svenska sånger innan vi tidigt i livet redan så kulturellt rena att vi kom att minnas dessa sånger. Innan vi dött av alla - kanske i krig med Ryssland snarare än som någon gammal dansk konung döende i sängen av hög ålder drickande bröd ur ett horn - så att säga.


Lär dig mer: Var hamnar sångens svenskhet?

Den hamnar i själen: Vitalism | Wikipedia - heter den mekanism i hjärna och kropp som anrikar den. Där denna svenskhet i ord tas emot naturligt rätt vitaliserar den och stärker oss. Fylld med fel sånger försämras saker jämfört med optimalt. Rätt sång ovan är stärkande särskilt för barn medan kanske något på engelska kan ge något liknande för det engelska barnet (om än troligen delvis skadat i förutsättning från sammanblandningen av saxer med diverse andra ej samma kulturer).


En trött och sjuk skotte - någon som tror sig vara skotte men egentligen är svensk - kan troligen även om gammal stärkas av dessa svenska sånger trots att han ej talar svenska alls. Det gör honom ej yngre men hans sinne mår som yngre vilket kan från det när görande stärkande saker kan göra honom friskare. D.v.s. någon svensk via viking-invasionen. Dom andra skulle bara bli ännu svagare i sin dådkraft av att blandas sönder ännu mer.


Rätt alkohol är också viktigt. Själv dricker jag bara alkohol gjord på det riktiga svenska sättet. En massa potatis gäst under öppet svintråg eller stor trä hink men på kanske hundratals liter här - snickrad ev. nynnande rätt musik - men för mig ett riktigt bonn-gristråg man haft för att våra svenska bonn-djur (kossan mu, grisen med sitt svensk-ord jag ej minns längre o.s.v.), som man sedan ångar bort vattnet från. Så har vi sjö-saxer alltid gjort vår sorts alkohol: Det var så vi klarade att resa över dom kalla haven. Emedan sådant som gin, öl o.s.v. troligt gör en viss andel av skottarna sjuka det för att det ej är svenskt. Ej kompatibel kultur. För en alkoholist-skotte kan därför rätt vara att dricka istället svensk-sprit om indikerat vara en svensk i förskingringen för att reparera kroppen.


Alkoholen är viktig. Den är nära mediet där själen arbetas upp. Fel sorts alkohol kan därför skada på oväntade sätt. Svensk sprit på Systembolaget - Mycket svenskt gemensamt fint - heter Explorer och vi känner igen den från bilden av vikinga-båten. Något av det sista av vår sprit som ännu lever kvar. Komplettera genom att låta 1 - 3 råa-potatisar skivade ligga och dra i spriten åtminstone en vecka - eller om tidskritiskt att de tas i småbitar och flaskan skakas flera minuter. Potatis är den svenska råvara som tråkigt nog spridit sig runt om i världen hamnande i fel kulturer skadande där. Men för en riktig svensk är potatisen bra. Explorer är tråkigt nog numera resulterat av sägs det flera arabiska rekryteringar på Systembolaget låg i sin potatis-komponent. Men demonstrerat av mig och många går det att komplettera så här tills man kommit till att göra sin egen svensk-sprit.


Svenska örter som pomerans, malört, självklart potatisen, och allt detta som mycket fint svenska Linnaeus kallade för gräsat-öl vilket troligt var gamla strids-drycker som överlevt från båtfärden vi svenskar gjorde över till Sverige. Förädlande oss bort från det som blev Tyskland. Men från samma defekta kultur-blandning felstavning från latin skapat mer öl gräsat än spriten. Gå ut i skogen och samla en svensk-kasse från Systemet med våra växter. Och häll med potatisen som du jäser i gris-tråget.

Själv-ortogonaliserat: Människa - Varelse

Neg. entropi som önskad organisation information i mening förändring E i rent kanal mening. Men under constraints av att vi önskar det odefinierat vs. tiden, kanalen, verkligheten, men realiserat diskriminerbar i graf given av verklighet.Själva problemet här när realiserat källor medier ligger hos läsarens värdering kanalen efter den egentliga kanalen av pay-load d.v.s. tidningen vs. verifierbarhet alls över tiden av någon någonsin märkbar i information publikt corpus.


Emedan vi helt slipper problematiken när vi paketerar kanal före det hela som värderad i given quality assured norm nedanför. Varför vi alltid korrekt när talande annat än väl-definierat motsvarande likt jag avslutar vår demens-medicin några dagar innan. Det är ej korrekt att mena att detta i sig är att korrumpera kanalen eftersom kanalens kapacitet helt är från bredden från motsvarande läsare där detta helt styr. Direkt kvantifierbart själva definitionen av information.


Andra definitioner är givetvis möjliga. Följande tes att visa på korrekthet argument är att kanalens endast i situation kan förändra sig till upplevt värde upp eller ner om emotionellt engagerad - aroused / agiterad men senare mer allmänt begrepp än med. som indikation hyperaktivering eller mani - men om pott läsbar filtreras ut så föregriper vi.


Rummet vi är i följer sina lagar närmast från vad vi kan tolka lösare från cross-cultural psychology, sociala-samspel, m.m. i den domänen. De är givna regler för bandbredden: Och gör vi informationen void utifrån dem givna har vi ej passerat i mätbar mening något. Lite som att leta på biblioteket efter en antologi utan bilder på tyska berörande det sexuella samspelet mellan människor, eller vad helst på engelska lärande men krävande annan lärdom innan. Vilken person som helst ej definierad i ett särskilt rum ej varande kanalens rum ovan existerar det ej för frågat post även om de råkar bläddra i vår tyska bok.


Besläktat: Själva den invändning vi kan göra här. Får vi förvänta sådant när resonemangets idé om kanal generaliserat som att en riktigt hard-core rasist - på nivå att verkligt få bland personligt för dom själva uttalat rasister skulle finna det mesta osmakligt - argumenterade emot säg fri invandring av bruna, svarta och gula (eller riktiga europeiska infödingar från närområdet: Skogs-finnar med kniv och allt sittande drickande hembränt i någon hamn i Stockholm blickande ut över havet och hemmet - Sällsynta idag när ekonomiska krisens Finland löst sig hjälpligt - eller hela den här otäcka incidenten med lappar som gav sig på att vandra till Sverigres huvudstad Stockholm: Barnen från Frostmofjället - D.v.s. oönskat behöver som borde vara självklart ej vara en fråga om hudfärg: För mig och säkert många andra räcker det om man ska vara ärlig egentligen med att de ej är bättre än förväntat människor och om de på de ej optimerat sitt språk för att göra kommunikation optimerad för att tala dem rätta i alla deras fel oavsett nordisk-infödings-dialekt oavsett nu same eller våra snåla smålänningar gör det inte världen annat än i den praktiska verkligheten ärliga människohatare som jag själv är i försökande förbättra om dem vad som gör uppgiften än svårare) att göra annat än att:


  • Argumentera själva sakfrågan för kanalen.
  • I mening optimerande dess leverans till publik. D.v.s. de vi önskar övertyga vilket nu kan vara i kvantisering respons detekterbar ungefär det samma. D.v.s. visar kanalen utslag kommer respons från det. Det typiska kort-tidsperspektiv. Tidning A publicerar din rasistiska ideologi du transformerade över till att ej inkludera teser från din raslära utan istället prata om någon full finländare som sagt en massa obegripligt på lunchrasten görande flera svenskar så obehagliga till mods att deras arbeten försvann bort. Kanske jagande han bort dem med kniven: Sådant ska vara vanligt... Och så kom finnen och arbetade den svenska tillväxten ut i den finska skogen eller rent av in i ockuperade finnmarken.
  • D.v.s. argumentet att adderande formen "de-scarce-it" ej är korrekt.

Ex. vår rasist utnyttjar principen men följer ej formen här. Ty han vet att man söker i kanalen och värderar något i vad han döljer medan han samtidigt söker öka mängden information över kanalen undvikande detta. Jag kan vara mycket noga ibland i det rent detaljerade i sådant. D.v.s. vår inexakthet har värde men det är korrekt att uttrycka vår inexakthet så att det stämmer med resp. underrum till någon föreställd större verklighet av världen (vilken jag här och allmänt endast accepterar i mening av att den är möjlig att från något - kanske del av den i sig - sampla text uttryckande vad som är i någon mening information latent beskrivande något som indikerar vad som korrekt använt normalt indikerar vilken information i fresh-type - som nyheter - som kommer i framtiden: I övrigt varken tror jag eller förnekar världen - Om något förstår jag inte resonemanget att den finns för mig annat än i information oavsett vad nu mer praktiska vetenskaper - likt fysikerna med sin subkultur om mer än de odefinierade fysiska föremål ofta refererade språk eller vad man kan uppleva att man ser, hör eller tar på - existerande utanför hjärnans antar jag tänkbara information finns dessutom annat som "partiklar": Att fysik är en "lesser science" förstår vi från att emedan de ej kan prediktera när de ska mätfela fram Higgs-partikel för att säkra 25 miljarder budget året efter kan information science just göra detta några år i förväg som gjort här förr).


I samma mening är information egentligen vad som vi kan se vara verktyget som möjliggör något inträffat troligare eller bättre genomfört. Enklast sett som det senare vad som en gång fick Sverige att införa skolplikt. Vi kan lära något skapande en bättre maskin till en industri. Eller mer konkret in i informationen som sådan kan vi från information i rörelse just nu betraktande information motsvarande i morgon och givet vad vi egentligen hellre önskat än vad som tycks vara dit saker går vilken information som just nu kan förändra så att vi snarare håller vad vi önskar i framtiden i information i rörelse som trolig (givet en för det ej triviala ofta försvarlig arbetsinsats genererande information just nu). Att sätta en axel separat - ortogonaliserande folk...


Ortogonaliserad för att ge resonemanget något av matematikens utanför subkulturen upplevda magi från formlernas okända språk och förnekande av varje normalt sund verklighet såväl som implicit emotionellt antagande om något riktigt värde i egentligen rent opraktiska matematiska skapelser ockuperande stora delar av hela vetenskapen helt utan sådant - men utan att läsaren ska förvänta eller mer fel av denne kräva att jag ska QR faktorisering. Det gör man själv bäst genom att betrakta sig själv utan störande antagen korrelation av andra personer när man beslutar något (det låter sämre än det behöver vara vilket beror på hur du vill att det ska vara i resp. axel och på det om du läser alla siffror vilket känns svårt och lite underligt samtidigt eller istället tittar på din favorit axel eller kanske mer sällan olika i urval vaskande fram argumentet för utvisning av danskarna från Skåne eller något annat populärt just nu - Eller mer avancerat som jag skapande en ny axel vi antar innehåller approximativt ingenting där vi sedan kan förvara saker - Eller omvänt för vår rasist subtraherande bort en bit av informationen som ej tycks märkas längs en axel: Det tycks för mig att han borde vara rasist give Nazi-symbolen i pannan men jag ser det ej i orden där han tvärtom säger rätt ut att "Han ej är rasist men ändå måste se att siffrorna...". Som en spik och hammare - Du kan göra en Jesus med det eller bygga något användbart för världen som ett sjukhus).

Ortogonaliserande till att bli noll och ingenting om de blandas (läsare A säg en svensk blir odefinierad om han sitter och läser mig tillsammans med säg en dansk: Numeriskt 0 men nittio-grader mellan dem och allt sådant existerar ej: När man får det i program, vinkelmätning eller annat är vi utanför världsrummet) - är vad vi kan välja att se som att vi sorterar den del av världen vi själva skapar i världs-skapelse-valutan information så att den finns som varje människa hamnande i den sorterings-axel vi gjort för honom enligt rummets definition så önskar (ofta följande den grupp-kultur för vad vi ser är vad vi bäst sorterar som något eget: Raggare, Finnar, Danskdjävlar, Negrer, Matematiker / Eller vad vi anti-rasister men människohatare - vi eller kanske ännu jag Big Grey eller Homo Sapiens Sapiens Super Sapiens i vetenskapligt namn kan bli väldigt trött på pretagonisterna oavsett ännu ej utdöda eller redan rent fossila "apmänniskorna" med ert eget ord).


Emellertid är frågan mindre aktuell än den praktiska utmaningen i att givet situationen och ej accepterande definitionen som optimal för oss som läsare finna och processa informationen. Jag tror nog oavsett transformation till något sämre eller bättre upplevt eller verkligt att motiverad typen av information som sådan gör detta det givet rätt verktyg samplande och processande information något lättare att filtrera fram vad vi söker. Förvisso kan vi förändra mindre i det strukturella dessutom: Mer i text som sådan utan för den delen kryptera eller dölja information. Men definitionen av kanalen och läsare sett från perspektiv talare som av samma sak i de väsentliga delarna för värde ofta sökt gör det till icke-fråga. Vi kan värdera upp eller ner med det men vi kan ej kryptera och ändå definiera läsare - människor - som del av kanalen (vilket antagande optimal säkerhet görande introduktion av kanal för den säg upp till lika stora nyckeln av perfekt-slump: Och för den en del kryptering och en del nyckel krävande sin kanal o.s.v.).


Eller för ett aktuellt geo-lokalt exempel Sverige - Making it cool för pretagonister dessutom Svenskar, boende här, och upplevande sig vara i någon pack-revir, politisk, amusement, eller vad helst aktuellt. Och verkar jag nedan kul - "skämtande till det" - men inte super-kul är det mest för att jag ej önskar den bred-vulgära-folksamlings-kulturen så vanlig inom teve- och stand-up-comedy. Det ska vara kul lagom men läraktigt, och dessutom gärna balanserande naturligt sunt att man blir allmänt lite deprimerad av texten skämt eller runt om den: Ex. att man bättre förstår världen och människan för vad det är: Duger inte - Du i någon mening - och Gör för många ont medan de dödar.


  • Omvänt exempel.
  • De som påstår sig vara rasister men egentligen skiter i hela konceptet av utvisningar och/eller läger upp till "särskilda-lager" (dyrt och dåligt för miljön med flygfotogen och söker undvika sådant med det anti-mänskliga pretagonisterna så typiskt förfaller till).
  • Dessa falska rasister är bara ute efter att bli rika på att lossas vara rasister. Affären för dem är att lura av folk information om att de accepterar the package och från det omsätter in i reda pengar individuellt och som grupp. Riksdagslön och direkta självbeslutade bidrag Riksdag resp. bidrag från individer som gick på att de röstade på rasister men i verkligheten fick något det här frikyrkliga som var mindre yta runt rasism och mer dåligt gjord maskering rasism (buckit it up - låtande dem fylla den med stålar men nu i Riksdagen istället för kyrkan).
  • Sverigedemokraterna valde nu för andra gången att hindra (första gången ca 100 000 personer reduktion) reduktion utlänningar i Sverige. Medan de röstat för ökade bidrag och större lön med en relativ-procent-andel vida överstigande någon inflation i grupp av varor Europa hur man än räknar (vilket nu är det normala varje gång för alla partier: Det är kutym här att vi resonerar 25%. När förändring eller information om att vi beslutar givet tidpunkt nu eller framåt är aktuellt.
  • Denna gång: 50 000 - 265 000 utlänningar. Kanske upp till 375 000 st. Osäkerhet antal givet siffra något under 400 000 härrör från hur vi ser tillväxt år bakåt som indikation åren framåt. I de första siffrorna tar vi antagande om realisering av formen av förslag mer generellt i nästa steg och får en reduktion åtminstone viss tid.

Vill jag nu igen göra samma sak för tesen här adderar vi att jag i princip ser vad jag säger ovan som korrekt men att jag samtidigt ej ides görande komponenterna riktiga. D.v.s. rätt om man vill kanal-optimera sätta dit riktiga siffror. Därmed inte sagt att de nödvändigtvis är fel. Beror lite på hur man läser här och om man givet ej vetskap vilket antar att vi gör up eller down, more or less. Och om kanalen är bred - less efter dessa rader givet - eller smal (kanske den finare verkligt noggranna läsare man får av utbildade surfare om man klarat att göra skämt goda nog att ta sig ann världens ej försumbara personer: Själva symbolen i namn snarare än organisations görande i delar - Eller för de som räknas här utanför symbolen också att vad de säger får organisations-organismen att röra sig - Just den typ av folk som förstår i sitt arbete att få något kul att gotta sig över på ev. rast.).


Efter att ha varit så fin kulturell i dess subtyp av att tagande in informationsteori, genetik m.m. mer abstrakt för att förklara något annars svårt för vanligt folk. Tyckte jag det passande: Sådant du gillar - Att just som ovan efter ner-arbetet värde siffror / fakta - att länka avrättningen av Ceausescu. Sådant som är viktigt för oss Svenskar såväl som alla andra runt om i världen ser jag mig inte mer än att erkänna är just det gemensamt mest grundläggande. Sådant du gillar i ett trendigt medium som Youtube tittande runt på höjdpunkter av mänskliga värden optimerande så man kan lära av oavsett om nu videoklipp av att hitta kostnadseffektiva matvaror i ett varuhus, jordande en diktatur med förståelse av kanalen såväl som av den allmän-kanal:ish (ish-english) rent strukturella värdet rätt form av "labels" vi kan ge ändelser har: D.v.s. först sitter vi ner och gör domstol, sedan jordar vi varelse vi från allt i vårt lev där den åt av oss i förtryck givet vet vad det är, och så gör vi ett kul och inspirerande videoklipp av det så att den framtid barnen ska fylla lär och ej till nästa gång glömmer ordningen på saker och ting (diktatur, domstol, avrättning / försvinnande .... Hela vägen till varje slut ej förhandlat från rätt utgångspunkt: Detta subrum är denna geo som jag lämnar kanske vid framtida tid C helst ej genom att komposteras och flygplan flygplan - Vi hör dig men vill helst inte bara jorda dig utan dessutom denna dina manliga yngre söner vilka bär uniform men kan tänka oss att någon av dem kan få leva i något annat land om Mr X som är intresserad av att lära sig taturera får göra sitt: Och så möts man över kanalen i mitten ungefär eller rättvist i det omvända vilket brukar ungefär som det verkar utifrån - jfr ex. aktuellt sista evigheten Syrien - att alla dödar av varandra: Ortogonala, Tillbaka i dialog den andra: Några söner är lite och jag kan mycket om att göra bort folk bra och kan lära er en del döda långsamt eller snabbt - bästa sätt för varje behov - mot två söner tillbaka plus att jag lever kvar all framtid.).