Ole Smoky är bättre än sprit

2016-07-20

Relaterat:


Läkerol DentaFresh
Vi har gått i samma klass i snart ett år och vi cyklar runt i Sveriges små städer innan vi tar sista bussen hem
Powering up the old power train with anti-feminism


Som ung-vuxen drack som jag en man. Naturligt redan i tonåren tålde jag mycket. Jag toppade antagligen största enskilda mängd alkohol intagen cirka första året Teknisk Fysik på "förfest" tillsammans med som vid tiden inte direkt spottade i glasen Uppsalas Peeter Jöers och John Nygårds spelande ölspelet med 40% gin. Avklarat lämnande Peeter och John säg 1 - 5 m från porten till John's dåvarande student-lägenhet vinglande runt i cirkel resp. sovande på trappan vandrade jag från Flogsta till Bergsbrunna - säg 2 mil. Hemma kollade jag på teve (buss-listorna kändes avancerade: klockan var kanske 20 - 21 och dom här åren gick bussarna vill jag minnas var 20 min istället för två gånger per timme) ett tag: Spydde en gång under natten vilket hänt mig flera gånger kanske fyra gånger totalt genom åren och som jag är säker på är en ganska allvarlig giftverkan av alkohol på kroppen (kanske som konsekvens av att man naturligt tål mycket men att det ej ligger lika på allt i kroppen). Osäker vad som dracks i mängd. Men 1 l hade jag utan problem åkt buss. 2 l kanske. Var jag går medvetslös vet jag ej.


Flera år bestraffande mig / motiverande mig till högre resultat såväl mer praktikaliteter övergripande moraliska frågor frihet engagerad resp. ekonomi i privata projekt finansierande mig såväl som dom avstod jag kostnaden av alkohol. 2014 (snarare 2013) tror jag det var avbröt jag det (motiverat rationaliserande av att jag faktiskt jfr publicerade resultat de flesta och för ett par prioriterade tydligt de bästa konferenser data mining där resultat vissa challenges från amerikanska myndigheter regelbundet görs :-) och mer verklighet tyckande att jag behövde något då ett par dagar åtminstone per vecka givet att moraliska motparten kinesiska kommunistpartiet trängt in i amerikanska leverantörerna jag utnyttjade för mina intäkter och privata tjänster och fått samtliga fyra nedstängda inkl. med inköpta backup-tjänster destruerade (ett par kom enstaka medarbetare att få med sig och erbjuda ut). Pay-back went mad. Och också om jag än ej klar - hämnd får kosta tid - är det ej så att jag först är klar vid frihet där processen gick över lynchning av ansvariga allmänt (vilket var något jag starkt kände för länge: Förståelse av den mänskliga begränsningen och behovet av att kunna förstå moraliska system även regelbaserat var ett viktigt skydd för att förfalla till att etablera detta längre än emotionella - moraliskt defekta - önskningar: Vi kan ej ursäkta eller förfalla till att försvara generaliserad omoral från den enstaka individens i sammanhanget - om i relativ mening för individen mycket värre än normalt denna - lättare obehag: "Vill du döda någon Hans gör det. Det är inte hela världen när det är fienden". Men så ser inte jag på det: Jag ser det att när vi optimerar från våra individuella emotionella perspektiv blir vi moraliskt såväl som praktiskt övergripande sämre och i värsta fall omänskliga.).


Jag kan sprit. Och det är inget som ger mig någon egentlig belöning på många år. Det kan vara svagt avkopplande efter en hård arbetsperiod men åren där man kan få belöning av mig var före 25 år. 2015 semestrande på Finlandsfärga träffande ett par associerade moraliska affärer i ganska avgränsad såväl som extremt kostnadseffektiv miljö handlade jag hem i ett experiment ett urval malörts-kryddad sprit från såväl Finland som Frankrike. Inget som direkt gick åt.


Givet giftverkan inre-organ gillar jag det. Här har vi i Ole Smoky sprit där jag betvivlar att 50% (100 proof) har något med orsaken till varför det ger belöning. Och det är inte som att jag behöver mer än att ta ett par klunkar ur burken för att effekt ska ges. Jag vet ej vad det egentligen är. Men spekulerande kan det vara något som optimerar upptaget från magslemhinnan görande spriten snabb. D.v.s. inte direkt alkohol jag tycker någon före 40 år ska köpa och absolut ingen efter 40 år om tecken känslighet alkohol visat sig. Imponerande hur som helst.


Läkerol DentaFresh

Läkerol DentaFresh är hit-material jag lätt fascinerat - ty de är fortfarande som kompetent optimerade trots allt skrivet över åren om trivialiteter med fokus komponenten likt glutamat snarare än derivatorna av de relativa mängder - extremt ovanligt i Livsmedelsbranschen och typiskt ännu mer tur än att man förstått vad som egentligen gjorde det (aktörer med många halv- eller helfabrikats-produkter där man försöker men ej lyckas upprepa framgången).


Läkerol tycks och därför förtjänande viss särskild notering ha ett hum om vad det handlar om men sakna ett modellsystem möjliggörande kvantifiering. Och jag spekulerar att man som reflekterat över vad det kan vara innan nu en ny smak kompletterande de fyra smaker som alla fanns när jag noterade dem (kanske nära inpå lanseringen? Jag vill ej ta information från leverantör särskilt sök förrän jag sett dem klart några år till förutom dom som varit utan se det som konsument).


De gjorde den lakris. Lakris för dom som tänker ungefär rätt är ett vanligt nybörjarfel. Man tror det kanske gör något av samma sak men snarare att man riktigare lägger lakris på produkter populära av andra orsaker än var dessa i grund komponenten 50% Xylitol har sin reward topp när kombinerade smakkomponenterna i de fyra första (lakris hör mer hemma med nor-adnrenalinets motsvarigheter i smak resp. konkret just nor-adrenalin och/eller dessa skugg motsvarighet nedanför i substrata niagra i kappa (och inte alls my) typ-sorten.


Men man skönjer vad man ska lära och experimentera i och är inte helt borta i förmåga att tänka analytiskt.


De som verkligen kan området magin tillsatser skapar är vissa cigarett-leverantörer. Prövade nyligen för att få färskbild av hur stor skillnaden är en svensk stark-cigarett mot Pall Mall och Lucky Strike. Jag snusar upp till ett par dosor per dag (normalt: ibland ingenting och ibland mer): Normalt krävs ett par stora cigarrer för att jag ska känna nikotin från röktobak. Så har det varit länge. Men saker har hänt sedan jag rökte cigaretter sist kanske i nian.


Svensk cigarett som väntat ingen effekt. De två övriga oavsett filtertyp effekt: Och förmåga nikotin-kick håller sig fan i länge än det gjorde i nian. Fortfarande ett flera veckor varje cigarett. Att hostan kom den här gången har väl med diverse cigarrer genom åren såväl som annan skit man dragit ner gjort tjänster för jolly sailors tekniskt betraktande "odefinierade" eller skapande "definierade" (egna) ad-hoc nät där jag ett par gånger fick i mig pulver från byggnader (kanske var det 2006 båda gånger). Faktiskt som väntat för jag torr dragande luft genom cigaretter och filter känner en ungefärlig gissning vad det är. Min preferens har alltid varit och lär så förbli i snus:ets grundnivå-jämna effekt så när mina sex paket är upprökta lär om jag vill jag sluta utan problem.

Vi har gått i samma klass i snart ett år och vi cyklar runt i Sveriges små städer innan vi tar sista bussen hem

Finns i en parentes från titel en särskild reward för error recognition? Jag har argumenterat att för komik är det ofta en del förklaring. Karikatyren är ett gott exempel där recognition kraftigt tydliggörs via det överdrivna och normalt är det just det från en enkel skattning av korrekt från stort population (socialt allmänt sett som rätt och fel) som är referens när något defekt som överdriven girighet, ätande, dumhet eller bara sub-optimalt värdeskapande (vi betraktar en komisk skiss i tror jag det var SvD från ett par dagar med ett äldre par som ska köpa ett boende och ser integrationen mellan ute och inne i huset / lägenheten som ej önskat ty de vill veta när den andra är ute resp. inne - underförstått innan de själva går ut eller in: Lokalt optimerad maximering belöning undvikande överdriven partner vi men suboptimalt jämfört med kanske tidiga år i samma förhållande mer globala maximum). Nå brand recognition i lyrik med viss belöning duktighet detekterande felaktighet kanske är rätt väg att träna fram en läsar-beroendesjukdom fixerande på mig.


Lyssnar ungdomen på den här fortfarande? Jag skulle verkligen inte förvånas om så. Problemområdet och utmaningen kvantifiering av förutsättning popularitet är här både trivialare såväl som komplexare jämfört med Powering up the old power train with anti-feminism där för enklare påstående ganska givet viktsystem och discourse-parsning automatiserad analys ej är svår.


Enklare därför att vi kan ta ut historik genom många år och bara göra prediktering på tidsserien (vilket jag ej gjort). Komplexare därför frågan kan likna internet-publicering (där jag nu för Sverige över publicerings produkter toppade en tre år på cirka 200 000 unika personer per månad skattade tio dagar cirka innan unik person går ny vilket i antal dagar vida överstiger tryckta tidningar på nätets normala 12 - 36 timmar såväl som nära dubblar Google Analytics) där frågan egentligen inte är att prediktera popularitet denna utan försöka efterlikna dess popularitet i något som skapas.


Det är relevansen som är det kritiska populariteten förlängt långt mer än en sommar. Det är en relevant skildring, det är nästan en relevant guidebok definierande normalitet i något nytt, det är ett erbjudande från ett annat perspektiv (oftare kvinnligt kanske men ibland manligt) om att betrakta sig som en scarce värdefull mänsklig valuta - så scarce att någon cyklar in till stan eller hur lyriken nu var och är det en sak vi alla vet så är det att varken kvinnor eller män är scarce i sig så då måste du vara riktigt värdefull.


Makt, pengar, romantik m.m. kan vara din naturliga preferens belöning. Det varierar verkligen med ingen mer objektiv eller sannare som generisk valuta. Något generiskt är väl emellertid att för hur vi översätter värde kollektivt oavsett small group eller large population är för individen alltid en av ett antal small groups han kan göra reward prediction för.

Powering up the old power train with anti-feminism

Power high (i mening av makt snarare än den svenska användningen av power som i power up) tema men emotionellt kanske en aning mer omogen eller korrektare och bättre uttryckt med centralitet popularitet någonstans post 15 år men utan tvivel tidigare än 30 år.Europas Broder, Vän och Besvurna: Design in the Eye of the Sniper

Det är helt i titelns svenska minoritets-del för Europa och för UK i engelska delen. Såväl i min lilla skiss engleskt energi-effektiv industridesign.


Europas Broder, Vän och Besvurna: Design in the Eye of the Sniper

Race condition utan tvivel Google givet time-stamping SSL till dem dubbelpostade uppdateringen av en defekt första meningen. Det händer ibland. Men jag behåller den då min erfarenhet är att det altid är gunnsamt för folk att ta en students roll jfr mig och viss möjlighet här runt defekt finns kanske. Därmed inte sagt att dublicering dataposter i race condition normalt är ett egemtligt problem snarast inte: Mer att de få gånger de faktiskt påverkar säkerhet märks de mer. Effektivt GUI och snabb plattformar servrar jfr Wordpress.org med gyngre GUI kanske ger de senare viss hälsosam naturlig redundans klient implicit ej planerat uttryckt kontra servern ofta på lättare OS plattform. Korrigerat inlägg förklarande att engelska delen i title är för the kolly sailors of the english (ungefär) finns i nästa inlägg.


Det är helt i titelns svenska minoritets-del för Europa och för UK i titeln. Såväl i min lilla skiss engleskt energi-effektiv industridesign.