Powering up the old power train with anti-feminism

2016-07-20

Power high (i mening av makt snarare än den svenska användningen av power som i power up) tema men emotionellt kanske en aning mer omogen eller korrektare och bättre uttryckt med centralitet popularitet någonstans post 15 år men utan tvivel tidigare än 30 år.