Vi har gått i samma klass i snart ett år och vi cyklar runt i Sveriges små städer innan vi tar sista bussen hem

2016-07-20

Finns i en parentes från titel en särskild reward för error recognition? Jag har argumenterat att för komik är det ofta en del förklaring. Karikatyren är ett gott exempel där recognition kraftigt tydliggörs via det överdrivna och normalt är det just det från en enkel skattning av korrekt från stort population (socialt allmänt sett som rätt och fel) som är referens när något defekt som överdriven girighet, ätande, dumhet eller bara sub-optimalt värdeskapande (vi betraktar en komisk skiss i tror jag det var SvD från ett par dagar med ett äldre par som ska köpa ett boende och ser integrationen mellan ute och inne i huset / lägenheten som ej önskat ty de vill veta när den andra är ute resp. inne - underförstått innan de själva går ut eller in: Lokalt optimerad maximering belöning undvikande överdriven partner vi men suboptimalt jämfört med kanske tidiga år i samma förhållande mer globala maximum). Nå brand recognition i lyrik med viss belöning duktighet detekterande felaktighet kanske är rätt väg att träna fram en läsar-beroendesjukdom fixerande på mig.


Lyssnar ungdomen på den här fortfarande? Jag skulle verkligen inte förvånas om så. Problemområdet och utmaningen kvantifiering av förutsättning popularitet är här både trivialare såväl som komplexare jämfört med Powering up the old power train with anti-feminism där för enklare påstående ganska givet viktsystem och discourse-parsning automatiserad analys ej är svår.


Enklare därför att vi kan ta ut historik genom många år och bara göra prediktering på tidsserien (vilket jag ej gjort). Komplexare därför frågan kan likna internet-publicering (där jag nu för Sverige över publicerings produkter toppade en tre år på cirka 200 000 unika personer per månad skattade tio dagar cirka innan unik person går ny vilket i antal dagar vida överstiger tryckta tidningar på nätets normala 12 - 36 timmar såväl som nära dubblar Google Analytics) där frågan egentligen inte är att prediktera popularitet denna utan försöka efterlikna dess popularitet i något som skapas.


Det är relevansen som är det kritiska populariteten förlängt långt mer än en sommar. Det är en relevant skildring, det är nästan en relevant guidebok definierande normalitet i något nytt, det är ett erbjudande från ett annat perspektiv (oftare kvinnligt kanske men ibland manligt) om att betrakta sig som en scarce värdefull mänsklig valuta - så scarce att någon cyklar in till stan eller hur lyriken nu var och är det en sak vi alla vet så är det att varken kvinnor eller män är scarce i sig så då måste du vara riktigt värdefull.


Makt, pengar, romantik m.m. kan vara din naturliga preferens belöning. Det varierar verkligen med ingen mer objektiv eller sannare som generisk valuta. Något generiskt är väl emellertid att för hur vi översätter värde kollektivt oavsett small group eller large population är för individen alltid en av ett antal small groups han kan göra reward prediction för.