Europas Broder, Vän och Besvurna: Design in the Eye of the Sniper

2016-07-20

Det är helt i titelns svenska minoritets-del för Europa och för UK i engelska delen. Såväl i min lilla skiss engleskt energi-effektiv industridesign.