När överdrivet eller divergerat troende (äkta eller falska) får något att så dåligt ut

2015-09-23

Ett tänkbart exempel kompletterande Riktad information - "Counting Semantics for Abstract Argumentation": Några exempel på praktiska utmaningar (2015-09-19) som presenterat och beskrivet i Washington Post (medan jag överhuvudtaget inte betraktat aktuell kandidat alls än mindre vad som sägs om honom på Twitter):Kompletterande tänkbart:


"Så vi blir öppna för medveten manipulation eller lurar oss själva om man inte betänker detta och alla besläktade problem när vi "räknar" argumenten. Att rösta som i svenskt val är i kontrast enklare: Du kan inte gå att rösta på motsatt parti och visa upp det för folk i tillräckligt antal för att få dem att välja ett annat parti därför att dom förstår från hur du beskriver ditt röstande att man är dum i huvudet som röstar enligt dig. Men i debatt innan så går det ju alldeles utmärkt. Viss prestigelöshet om du gör det i faktisk person snarare än via som är känt existerar några tio tusen till miljoner sock-puppets stickade i IT ute på nätet."

[...]

"Ibland kan det i komplexitet vara görligt att binda ej korrekt orsakssamband (som vad normalt kan antas möjligt) men hur väl en entitet talande predikterar förändring. P.s.s. kan vi tänka oss att person A som innan varje val brukar sätta av en timme varje dag för att gå runt och knacka-dörr för att riktigt ur-dåligt försöka övertyga folk om ett parti (kanske rent refererande lögnaktigt om vad 'vi i partiet' egentligen tycker om Stockholmare, Skåningar, handikappade, lönearbetare, arbetslösa m.m. Förbannade idioter vi helst skulle vilja utvisa / utrota) om han som person är så effektiv att han faktiskt påverkar resultatet där han bor. D.v.s. argumentationens riktning - annat än att den är del av att förstå vad som sägs för att kunna stämma av hur väl det predikterar - saknar betydelse."

Från: Riktad information - "Counting Semantics for Abstract Argumentation": Några exempel på praktiska utmaningar (2015-09-19)


Att subgrupp av ärliga anhängare mycket motiverande rörande en del av ett samlat koncept kan alienare andra anghärare är knappast ovanligt. Ett mycket tydligt exempel (om än just extremt) är hur muslismsk fundamentalism gör stora populationer av många länder allmänt skeptiska till muslimer såväl som muslimsk-tro. Vid tillfälle kunde det kanske vara intressant att diskutera några av återkommande "tekniker" som budskaps uttrycks med i Koranen och varför de tänkbart mer problematiska i hur de för personer känsliga för eller formade till känsliga för extremism jämfört med den i problematiskt våldsuttryck i Gamla Testamentet med mer natur av ödestro (om än konkretiserad med en särskild gudom rent av som uppges tala). Men jag vågar mig troligen inte på denna diskussion i någon seriös mening innan jag läst om Gamla Testamentet eller väsentliga delar i alla fall (hållande öppet för att jag också från kulturell-polaritet möjligen blivit hemma bland när jag tidigare möjligen ej läst Gamla Testamentet kritiskt för att ta ut konstruktionen kan ha fel). Rörande potentiell problematik rörande språk-tekniken i Koranen är jag tryggare då jag relativt nyligen läste delar av den just med utgångspunkt att hitta konstruktioner som går att använda för att argumentera en ståndpunkt vilket just som del av det ger att man märker vad som går igenom här över särskilda teman i budskapen genom boken. Likväl oavsett detta är extremist-grupperingar styrande för hur olika grupper upplevs.


Betraktar vi Sverige kan vi förövrigt spekulera att drivande för Sverigedemokraternas återkommande uteslutande av personer är att avlägsna "överdrivet" troende på reduktion av antalet invandrare hos vilka detta kommer associerat i tro eller åtminstone som möjligt att filtrera från uttryckt med racism, ett typ av språk ej accepterat bland de flesta personer o.s.v. Vilket inte otroligt kan vara nödvändigt om man vill ha förutsättning att kvarstå som parti i Sveriges Riksdagen under en icke-kort period sträckande sig över flera val. Kanske rent av de ligger för lågt i nivå och bredd här men det är givetvis heller kanske inte trivialt att klara att aktivt eftersöka problem-gruppering av den typ som media kanske lättare via större vana klarar att identifiera.


Finner vi som utomstående den större grupperingen problematisk oavsett nu ett konkurrerande parti i en demokrati eller en gruppering styrande icke-demokratiskt över ett större folk är ju också en mycket vanlig metod att söka reducera in i mer negativt eller mindre positivt som de uppfattas att identifiera en gruppering som kan:


  • Upplevas troende följande konceptet större. Mer är troende kraftigt mer: Om vi så vill överdrivet.
  • Hos dessa identifiera uttryck för åsikter och/eller praktiskt vad de gör som flertalet utanför dem och kanske hos entitet övergripande vänder sig mot.

Likhet om än överdrivet (inte sällan lite orättvist men därmed inte sagt icke-fungerande) gör att de naturligt upplevs som entiteter övergripande. De kan som effekt av denna similarity ex. upplevas vara de egentligen implicita åsikts-nivån på hela entiteten. Och därmed är effekten ofta att attityd mot hela entiteten förändras snarare än att entiteten upplevs ha ett problemområde som divergerat från hela entitetens värderingar.


Fler kompletteringar till "counting semantics"


Kompletteringen ovan är argumenterat kanske mindre spännande än denna. Denna ger ju ett exempel från en demokratisk-process vilken själva konceptet att räkna vad folk i sin natur - kanske särskilt med ursprunget till artikeln (Tsinghua University) - delar en fundamental likhet med. Medan vi ovan rör oss oavsett hur vi ser på det eller om vi betänker Kina, Nordkorea, författaren till exemplet o.s.v. rör oss i konkret verkliga resp. efterliknande för exemplet det verkligt mindre idealistiska eller korrekta beteendet.


Likväl oavsett goda koncept här eller de mer svarta tror jag varje entitet som går in i fria val och saknande erfarenhet av dem verkligen bör se över alla typer av manipulation av åsikter relaterade val som kan förekomma. Sådant som kan vara vanligt i gamla demokratier kan där också vara tämligen oproblematiskt därför vana hos väljarna finns medan en ny demokrati dels rörande samma nivå resp. rörande värre saker kan vara mer känslig därför att väljarna har mindre vana och verksamheten för att rösta ännu är oerfaren.

Demokrater kanske föredrar republikaner skeptiska till Fox News

Och för republikaner som gillar Fox News och / eller för vilka det är en god kanal att nå kanske andra kanaler finns för? Dessutom kanske det är en dålig kanal för Trump precis som han säger (det är så ytterst lite Fox News jag sett som jag kan inte alls bedöma sådant).Relaterat:Fler relaterade Presidentvalet som kommer finns men de gavs ej denna tagg jag tänker fortsatt använda. Blir det av ska jag tagga-till dom upp till men ej ner från nuvarande taggar de kan ha.


Amerikansk risk management av Japan visade sig vara självdestruktiv med sanslöst gigantiska kostnader om fullt realiserade (ca $64.27 miljarder US / år)

Japan befinner sig i en fascinerande viktig roll under uppbyggnad. I all realism - delvis som konsekvens av kontinuerlig teknikutveckling som funktion av effekt och kostnad - kommer USA inte utan tydligt större relativa kostnader än idag och inte otroligt någonsin under post-WII bibehålla samma potentiella militära effekt jämfört med ej otroliga motståndare innanför fred med dessa såväl som tänkbart krig med dessa. Vi kan även se att tagande ett som idag övergripande i flera regioner närmare ensamt ansvar innebär att man kan hamna i stress från flera entiteter ungefär samtidigt.


En större japansk roll i Asien är den naturliga vägen att bibehålla möjlighet att hantera Kina och Nordkorea. Japan har imponerande teknologisk kunskap, är ett av de länder i världen som realistiskt kan sätta av en större budget försvar och har ett kraftigt egen-intresse av den regionen säkerhetspolitiskt (Japan är vad som mycket konkret kan drabbas av angrepp av Kina såväl som Nordkorea och har i efterkrigstid drabbats på "mindre" nivå av ett antal former angrepp många gånger av Nordkorea).


Från ett amerikanskt perspektiv är därför en av de största riskerna Japan kan innebära för USA att tappar den nuvarande mycket vänskapliga realtionen och istället ser ett Japan komma som väljer att ej ta ställning emot Kina eller Nordkorea startat på den vägen frǻn den tydliga pacifistiska minoriteten förstärkt ex. av ogillande av olämpligt amerikanskt hanterande av Japan praktiskt.


Här har vi nu ett exempel på händelser realiserade som just ligger i denna större viktigaste grupper av risker. Och vågar jag mena utan att agerande resulterat i något överhuvudtaget över alla tänkbara världen jämfört med den huvudsakliga risken approximativt noll och jag skulle inte utesluta att ev. värde agerandet gav i absolut-mening utan normalisering den större riskgrupper var nära nog ingenting det också.


"Japanese officials faced questioning from the media and in parliament after WikiLeaks posted online what appeared to be five US National Security Agency reports on Japanese positions on international trade and climate change. They date from 2007 to 2009. WikiLeaks also posted what it says was an NSA list of 35 Japanese targets for telephone intercepts."

Från: Obama calls Japanese leader to express regret for WikiLeaks spying scandal (Wednesday 26 August 2015 12.51 BST) | The Guardian


Efter att detta blev känt får man verkligen börja fundera på om NSA-läckaget huvudsakligen inte balanserar över till värde USA i säkerhetspolitik än nersida. Hade sådant ur-dumt beteende istället expanderat över åren framöver och Japan senare noterat det är det inte på något sätt otroligt att den större riskgruppen ganska snabbt realiserats. Även om stöd för nuvarande strategi väger över i vad väljarna idag tycker är skillnaden inte enorm i mening av att någon stabilitet mot upplevda övergrepp på den Japanska nationalistiska stoltheten i vilka nivåer som helst skulle accepteras utan stora förändringar i det mesta rörande attityder USA.


Mer om japanska politiker avlyssnade:


"Today, Friday 31 July 2015, 9am CEST, WikiLeaks publishes "Target Tokyo", 35 Top Secret NSA targets in Japan including the Japanese cabinet and Japanese companies such as Mitsubishi, together with intercepts relating to US-Japan relations, trade negotiations and sensitive climate change strategy.

The list indicates that NSA spying on Japanese conglomerates, government officials, ministries and senior advisers extends back at least as far as the first administration of Prime Minister Shinzo Abe, which lasted from September 2006 until September 2007. The telephone interception target list includes the switchboard for the Japanese Cabinet Office; the executive secretary to the Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga; a line described as "Government VIP Line"; numerous officials within the Japanese Central Bank, including Governor Haruhiko Kuroda; the home phone number of at least one Central Bank official; numerous numbers within the Japanese Finance Ministry; the Japanese Minister for Economy, Trade and Industry Yoichi Miyazawa; the Natural Gas Division of Mitsubishi; and the Petroleum Division of Mitsui."

Från: Target Tokyo ( Friday 31 July 2015) | Wikileaks.org


Jag har knappt ord för hur dumt man måste han tänkt här. Särskilt som nu gjorts så tydligt att NSA saknade kontroll över den egna säkerheten. Att kunna konstatera att så var fallet föregripande läckage är i all rimlighet vad man måste gjort men av för mig okända orsaker prioriterat ned hanterande d.v.s. risken för att denna information skulle läckage måste ha varit vad man i system hanterande egna risker begrep ej var helt otroligt.


Korrekt är att ge Japan vad som uppskattas många år

Det finns klokt att ge Japan något fint som de gärna vill ha. Kanske något relaterat handelsavtal. Påkostat för att be om ursäkt på ett bra sätt. Även för att via en större investering än nödvändigt göra tydligt att USA är mycket allvarligt menande med att det ej ska hända igen (så man slipper enligt etablerad "praxis" ta samma kostnad igen).


Ej otroligt (men jag har ej följt och tittat över mer än en mindre andel av vad som läckt ut från Snowden m.fl. sista åren nu) det mest anmärkningsvärde relaterat internationell politik jag sett från NSA-läckagen. Japan kan inte ersättas - om alls - utan gigantiskt kostnader de kommande åren.


Så dumt att jag fortfarande tvivlar lite på att Snowden är på riktigt

Det hela är så dumt att jag återigen inte kan annat än att tänka att den alternativa förklaringen till NSA-läckaget kanske inte kan uteslutas vara någon form av operation för introducera någon förgiftad information eller extrahera någon form av information från Kina och/eller Ryssland:Om så kanske det nu börjar bli dags för Snowden att implementera trovärdig resa hem igen för tillsynes någon form av domstolsförfarande:Och om ej så utan gängse tolkning av Snowden-incidenten gäller upplever jag fortfarande det hela så anmärkningsvärt att man förutom defekta säkerhetssystem och informationshantering måste fråga sig vilka som var honom behjälplig rörande passande roll och hamnade utanför de säkerhetssystem som faktiskt också fanns om än otillräckliga och sämre än andra lokaliseringar just på Hawaii. Ty dom fanns som jag vet nu. En eller flera inom leverantörer och/eller medarbetare NSA. Vem vet: Kanske var den japanska-rekord-dumheten mer av vad som någon beslutade trots dumheten därför att dennes handler i Kina eller Ryssland var intresserade av informationen och för vilka effekten av ev. läckage (som man inte otroligt kunde besluta om själv när det passade för ex. försök att hantera säkerhetspolitiska risker med Japan) var huvudsakligen (kanske 100% så) positivt.


Ska jag slutligen ge mig på att sätta en summa på den viktiga japanska risken? Säg 10 - 25% av USA's försvarsbudget när vid optimal framtid om inte senare än 10 år. Hur tänkte man (eller kanske Kina åt NSA?). Och man ska vara på det klara med att det är troligare att Japan är på samma tidsperspektiv möjlighet till säkerhetspolitisk stabilitet via fortsatt amerikansk engagemang medan alternativen istället är reduktion till potentiell instabilitet.


Relaterat MSA

Fler diskussioner samt cirka tre komiska inlägg finns förutom inläggen nedan.