När överdrivet eller divergerat troende (äkta eller falska) får något att så dåligt ut

2015-09-23

Ett tänkbart exempel kompletterande Riktad information - "Counting Semantics for Abstract Argumentation": Några exempel på praktiska utmaningar (2015-09-19) som presenterat och beskrivet i Washington Post (medan jag överhuvudtaget inte betraktat aktuell kandidat alls än mindre vad som sägs om honom på Twitter):Kompletterande tänkbart:


"Så vi blir öppna för medveten manipulation eller lurar oss själva om man inte betänker detta och alla besläktade problem när vi "räknar" argumenten. Att rösta som i svenskt val är i kontrast enklare: Du kan inte gå att rösta på motsatt parti och visa upp det för folk i tillräckligt antal för att få dem att välja ett annat parti därför att dom förstår från hur du beskriver ditt röstande att man är dum i huvudet som röstar enligt dig. Men i debatt innan så går det ju alldeles utmärkt. Viss prestigelöshet om du gör det i faktisk person snarare än via som är känt existerar några tio tusen till miljoner sock-puppets stickade i IT ute på nätet."

[...]

"Ibland kan det i komplexitet vara görligt att binda ej korrekt orsakssamband (som vad normalt kan antas möjligt) men hur väl en entitet talande predikterar förändring. P.s.s. kan vi tänka oss att person A som innan varje val brukar sätta av en timme varje dag för att gå runt och knacka-dörr för att riktigt ur-dåligt försöka övertyga folk om ett parti (kanske rent refererande lögnaktigt om vad 'vi i partiet' egentligen tycker om Stockholmare, Skåningar, handikappade, lönearbetare, arbetslösa m.m. Förbannade idioter vi helst skulle vilja utvisa / utrota) om han som person är så effektiv att han faktiskt påverkar resultatet där han bor. D.v.s. argumentationens riktning - annat än att den är del av att förstå vad som sägs för att kunna stämma av hur väl det predikterar - saknar betydelse."

Från: Riktad information - "Counting Semantics for Abstract Argumentation": Några exempel på praktiska utmaningar (2015-09-19)


Att subgrupp av ärliga anhängare mycket motiverande rörande en del av ett samlat koncept kan alienare andra anghärare är knappast ovanligt. Ett mycket tydligt exempel (om än just extremt) är hur muslismsk fundamentalism gör stora populationer av många länder allmänt skeptiska till muslimer såväl som muslimsk-tro. Vid tillfälle kunde det kanske vara intressant att diskutera några av återkommande "tekniker" som budskaps uttrycks med i Koranen och varför de tänkbart mer problematiska i hur de för personer känsliga för eller formade till känsliga för extremism jämfört med den i problematiskt våldsuttryck i Gamla Testamentet med mer natur av ödestro (om än konkretiserad med en särskild gudom rent av som uppges tala). Men jag vågar mig troligen inte på denna diskussion i någon seriös mening innan jag läst om Gamla Testamentet eller väsentliga delar i alla fall (hållande öppet för att jag också från kulturell-polaritet möjligen blivit hemma bland när jag tidigare möjligen ej läst Gamla Testamentet kritiskt för att ta ut konstruktionen kan ha fel). Rörande potentiell problematik rörande språk-tekniken i Koranen är jag tryggare då jag relativt nyligen läste delar av den just med utgångspunkt att hitta konstruktioner som går att använda för att argumentera en ståndpunkt vilket just som del av det ger att man märker vad som går igenom här över särskilda teman i budskapen genom boken. Likväl oavsett detta är extremist-grupperingar styrande för hur olika grupper upplevs.


Betraktar vi Sverige kan vi förövrigt spekulera att drivande för Sverigedemokraternas återkommande uteslutande av personer är att avlägsna "överdrivet" troende på reduktion av antalet invandrare hos vilka detta kommer associerat i tro eller åtminstone som möjligt att filtrera från uttryckt med racism, ett typ av språk ej accepterat bland de flesta personer o.s.v. Vilket inte otroligt kan vara nödvändigt om man vill ha förutsättning att kvarstå som parti i Sveriges Riksdagen under en icke-kort period sträckande sig över flera val. Kanske rent av de ligger för lågt i nivå och bredd här men det är givetvis heller kanske inte trivialt att klara att aktivt eftersöka problem-gruppering av den typ som media kanske lättare via större vana klarar att identifiera.


Finner vi som utomstående den större grupperingen problematisk oavsett nu ett konkurrerande parti i en demokrati eller en gruppering styrande icke-demokratiskt över ett större folk är ju också en mycket vanlig metod att söka reducera in i mer negativt eller mindre positivt som de uppfattas att identifiera en gruppering som kan:


  • Upplevas troende följande konceptet större. Mer är troende kraftigt mer: Om vi så vill överdrivet.
  • Hos dessa identifiera uttryck för åsikter och/eller praktiskt vad de gör som flertalet utanför dem och kanske hos entitet övergripande vänder sig mot.

Likhet om än överdrivet (inte sällan lite orättvist men därmed inte sagt icke-fungerande) gör att de naturligt upplevs som entiteter övergripande. De kan som effekt av denna similarity ex. upplevas vara de egentligen implicita åsikts-nivån på hela entiteten. Och därmed är effekten ofta att attityd mot hela entiteten förändras snarare än att entiteten upplevs ha ett problemområde som divergerat från hela entitetens värderingar.


Fler kompletteringar till "counting semantics"


Kompletteringen ovan är argumenterat kanske mindre spännande än denna. Denna ger ju ett exempel från en demokratisk-process vilken själva konceptet att räkna vad folk i sin natur - kanske särskilt med ursprunget till artikeln (Tsinghua University) - delar en fundamental likhet med. Medan vi ovan rör oss oavsett hur vi ser på det eller om vi betänker Kina, Nordkorea, författaren till exemplet o.s.v. rör oss i konkret verkliga resp. efterliknande för exemplet det verkligt mindre idealistiska eller korrekta beteendet.


Likväl oavsett goda koncept här eller de mer svarta tror jag varje entitet som går in i fria val och saknande erfarenhet av dem verkligen bör se över alla typer av manipulation av åsikter relaterade val som kan förekomma. Sådant som kan vara vanligt i gamla demokratier kan där också vara tämligen oproblematiskt därför vana hos väljarna finns medan en ny demokrati dels rörande samma nivå resp. rörande värre saker kan vara mer känslig därför att väljarna har mindre vana och verksamheten för att rösta ännu är oerfaren.