Kraftfull politisk intensitet sprider sig lättare än vi gärna tror

2015-05-18

Så därav - möjligen såväl i effekt-rymd av Ukraina som regionen i och runt Syrien - kanske följande inte är otroligt:Dimensioner uttryckande grad av kulturell likhet över vad vi söker se nivå - om alls - intensitet sprider sig över kan hjälpa till att ge bättre skattningar än endast geografiskt avstånd. Ingetdera för resp. centrum av tänkbar källa till intensitet förstärkande på befintlig intern potentiell turbulens på Balkan är svag.


Själva nyheten refererad såg jag dock inte enkelt på begränsad tid verifierad via någon annan källa jag är van att ge visst förtroende (åtminstone van med var deras begränsningar finns). Givet färska händelser på Balkan är det ändå detta en reflektion intressant för mig att behålla. Jag tror också att det är mycket sunt att ta pågående europeiska konflikter på mycket större allvar.


Andra referenser från media-entiteter helt nya för mig:


Third Balkan War in the making: Serbs, Greeks, Bulgarians and Macedonians to unite against the "Greater Albania"? | www.telegraf.rs


Får jag fatt i rapporten eller refererat i någon för mig mer välkänd media-entitet kanske jag kompletterar detta.