Sexuella övergrepp var orsaken till att Svt tvingades göra sig av med 60-åringen

2014-06-02

Jag har erfarenhet av äldre och förstår att man inte ska uppfatta allt som gnäll. Men här känns det verkligen lite gnälligt där det har jag förstått inte alls handlar om ålder eller kvinnoförtryck eller klasskamp för den delen.
När jag med Google försökte reda ut om Tant Rundström var ogift eller om barn nyligen flyttat ut. Det kan ju ibland föranleda att man känner onyttig eller understimulerad. Förklaringen varför Svt sunt nu håller sig borta från henna framgick direkt:Ska det vara så att en gammal tant inte ska kunna behärska sig ens i teve utan ger sig på en ung pojke när han kommer in i studien?


Tänk på att en ung pojke korrekt uppfostrad utan oseriös tv upplevande detta i SvT utan föräldrar som stänger av. Hälsande på en lek-kamrat nästa - men det blev inte den idrottsligt stärkande lek han tänkt utan något riktigt otrevligt men han lärt i SvT är riks-idealet för varje rätt-tänkande SvT-tittande medborgarna när kamratens mor föregriper sig romantiskt på honom. Ett övergrepp utlöst eller förstått som coolt av att äldre tanter som borde vara föredömen för yngre mödrar gör sådant här i televisionen!


Och jag är minst lika manligt erfarenhet i dessa domäner som vilken vanlig man som helst pplus en hel del. Ändå kan jag verkligen se att jag ogärna hade sett mig själv ta samtalet förklara för Tant Rundström vad som egentligen låg bakom saker och ting när man prioriterade om i teve-kanalen.
<(å>

Bara tanken på hur en gammal beatnik-hippi fortfarande så här förhärdad kan vräka ut sig genererande också en vuxen man som jag är riktigt otrevligt att tänka sig.


Och risken kan vara verklig. Likt den unga pojken där kamratens mors övergrepp kanske orssakar homosexualitet eller i alla fall utlösande den förvekande metrosexualitet numera så vanlig bland yngre män (ett samband kan finnas...) kan jag tänka mig att när någon når i stort tänker jag hela svenska folket att det kan förleda en del fel fel. Att känsliga män eller värre pojkar lever in sig so offer i övergreppet och i skräck för kvinno-förtrycet kommer fel romantiskt med viss manlig preferens från det lätt gay likt metro-sexualitet till det mer svår-begripliga som gammel-dans eller homosexualitet.


Ska SvT sitta och göra folket gay nu när Ryssland är imperalistiskt ockuperande Europa? Återstår ingenting av Totalförsvarets ideal och manlighet alls? Ska det mindre bra redan bland yngre generationer män göras sämre så att min generation ska behöva kriga oss sönder och samman om det behövs?


Ska det vara ens i närheten av pornografi tycker jag att det åtminstone ska vara på Aftonbladet nivå. Unga vackra krönikörer man kan lossas läsa vad d skrivit och man roat dem med att köpa utan att behöva generera övriga bussresande med att verka objektifiera det värde jag nog tycker Expressen borde tänka mer på än att ge utrymme för sådant här görande kvinno-fällan utanför hemmet lockande med godis en fara och risk för pojkar såväl som tanigare svagare män de kan rå på.


Att man ska behöva låsa och spika igen ålderdomshemmet när tanten väl kommit in där för att inte riskera barnen när de ännu äldre än tanten här förvirrat motiverade till farliga nivåer ger sig ut i gamlingarnas förvirrade kognition. Ska barnen säkerhet äventyras så här?


Mindre tant-snusk. Och friskare mer av Aftonbladets normal-gamla kvinnliga krönikörer vi kan lossas lyssna på när de skriver eller pratar om smink eller vad nu aktuellt i deras kanske ibland lika utmanande kvinno-värld. Och ska nu alls romantiserande så här grovt explicit eller ens i närheten utanför korrekt på-annonserande pornografiska teveprogram sent krävas ovanpå krönikörerna en föredömlig man. Yngre än 1970 till 1980 av mannen är nära nog alla lite metrosexuella och gay och det ska inte tycker jag spridas vidare mer än redan gjort (nästan hela försvaret är ju borta medan Ryssland ockuperar Europa och dom vänster-radikala kulturarbetar-hippis med minnen av 1950-talet förgriper sig explicit romantiskt på unga män är redan för mycket tycker jag. Föredömlig manlig är mer än viktigt det ändå här som inte bara blir pinsamt närr de yngre männen agerar i domänen uppenbart långt utanför vad som egentligen riktigt fungerar för dem genererande både män och kvinnor.

The Black Flag. En sida av människan och om inte nödvändigt för en bättre värld ibland en kortare tid trolig för att förändring ska vara möjlig

Ett ganska intressant citat:


"Neither of us had any special concern for slavery, but both agreed that if the sword was once drawn, the South would have no alternative but to defend her homes and firesides, slavery and all.


I myself see in this war, if the North triumph, a dissolution of the bonds of all society. It is not alone the destruction of our property (which both the nation and the States are bound to protect), but it is the prelude to anarchy, infidelity, and the ultimate loss of free responsible government on this continent. With these convictions, I always thought we ought to meet the Federal invaders on the outer verge of just right and defence, and raise at once the black flag, viz., "No quarter to the violators of our homes and firesides!" It would in the end have proved true humanity and mercy."


Av: General "Stoneall" Jackson


Uttryckande just vad konflikt när linjerna är hårt dragna kommer ner till. Definiera vi i mänskligt och dom angriper eller år efter år äter av liven, förgiftande barnen och hotande dig med än mindre frihet, tortyr och död som varelee. Alternativet är att istället di är djuret kapitaliserat till pengar eller firat i triumf över din förnedtredning.


Pågående förtryck är inte acceptans. Det är vanförställning diktatur, offer och andra ganska ofta uttrycker. Trots att vi vet att när enstaka förluster bland de förtryckta ej avgör alltid konvergerar frihet. Och ju mer som tvingas krävs desto mer uttrycker konflikter. Är upparbetad falsk hos dikatur känsla av offrens acceptans större går konflikt lättare längre där föga när det rör sig förändrar något tills klart. Saker kan mer sällan bli total förstörelse där jag i all verklighet inte kan se trovärdig "seger" i alla vanliga ord vi lägger i det nu under all överskådlig framtid Syrien. Istället lär landet fortsatts total förstoras i allt från vattenförsörjning, bostäder, vägar, och liv vi ev. minns eller kanske sett en skattning av i antal.


The Black Flag är en del av vad som gör hos mänskliga. Det är inte nödvändigtvis bra att överdriva uttryck för våld - exempelvis "mördande" motsvarande krigsfångar - men när gamla problem av förtryck tvingar upp threshold högt när saker slutlgien exploderar kan ingen inblandad seriöst från normal allmänbildning förväntad av någon engagerad förtryck där det är mer troligt drabbande mena att det ej är ett problem man sitter och skapar nu själv.


Möjligen ett inte alltid annat än ett nödvändigt pris för att inte en större i det ondäliga pågående kostnad i död och lidande ska fortsätta.