Första gången vi haft en prakt-idiot här såväl som i andra tidningar, publikationer m.m. jag skrivit i över åren

2014-12-30

Men den svenska politikern - prakt-idioten kallad - har verkligen gjort något riktigt dumt och i en domän där det är så svårt att ens se hur han klarade att förstå ut det. Så självklart långsamt och noggran domän där man mäter och följer upp under år från en mängd politiska och samhälleliga koncept. Ändå: Rätt på utan någon seriös risk-uppföljning.Så här för första gången över en 15 år skrivande klarar vi någon prakt-idiot - eller ens idiot - av vad jag kan minnas. En politiker som förtjänar - tillsammans med associerade tills någon gång säkrad på mindre potentiellt destruktiv roll - mitt särskilda intresse av och till också framöver. Vad gör han? Förstår han vad han gör? Är det farligt? Har han någon assistent som förklarar för honom att han och andra kan ta skada? Var förra-statsministerns skolministerns särskilda mentala assistent? Det trodde kanske andra men han har nu lämnat nationell-politik medan jag tror förra skolministern fortfarande är aktiv.


Första gången i historien ett folk blivit dummare från en generation till en annan. Faktiskt har högre intelligens alltid förr så länge man mätt under åren av modern forskning aldrig heller stått still: Det har alltid ökat överallt. Förutom nu. När svenskarna har generationen som blev dummare. Hoppas att det blir dömt till The Dumb Jan Björklund hellre än The Swede Effect om det börjar diskuteras och refereras i referensböcker studenter inom psykologi, medicin, pedagogik m.m. läser de kommande 50 - 100 åren som med The Flynn effect.

Google har mer särskilt utmanad funktionalitet

I uppföljning av om inte bevisande eller demonstrerande åtminstone argumenterande för att det (helt påhittat) ifrågasätta uttrycket kan vara korrekt: Google är för mig - en vanlig enkel säkert vanlig internet-användare - bli besvärande fet och sugkulturellt divergerande in i en egen liten värld.


För sökkoncept - - så enkelt indikerande vad som efterfrågas approximativt - ett ganska avgränsat ämne - kan man tänka sig att möjlighet att avgränsa eller styra presentationen av utgångs-resultaten kunde ha något som faktiskt meningsfullt underlättar en topisk ej ovanlig roll under att bara söka information med sökmotorn.


Istället har vi en tänkt implicit roll om att vara lätt småintresserad av breda mått på egenskaper i index (som dessutom lite små-tråkigt om man nu bara är intresserade just av sådana egenskaper och inte dessutom för volativa sökresultat ett i alla fall här beräknings- och dataeffektivt mått). Varför i all värld skulle jag eller någon annan som söker rese- och turist-saker vara intresserad för hur läsbarhets-statistiken ser ut för sökresultatet om det gått så långt att jag känner mig ej tillfredsställd och ger mig på att peta runt på lilla fältet för att försöka bättra på det?Av diskussionen som följer i slutet bör framgå väl att det finns ingen vettig anledning till varför Google-intelligensen ska ha tänkt sig att jag kan önska efterfråga den här funktionen istället för något mer relaterat till ämne och övriga områden för sökningen.


Läsbarhet är förövrigt mer utmanande mått än ofta refererat. De flesta använda eller kanske bara föreslagna är tämligen enkla och många finns att välja mellan. Utelämnar vi diskussion begränsning av dem gäller för internet att särskilda utmaningar finns rörande (delvis möjligheter här effektiva åtminstone för en del som kan söka det):


 • Hur förhåller sig läsbarhet i maskin-propagerade "sammanfattningar" (ex. snippet) av ett stycke text till läsbarhet för hela den sanna texten? Funktion av sökkoncepten givetvis.
 • Tänker vi oss någon som söker information är direkt eller i övrigt mer i struktur eller visuellt mer tillgänglig information viktigare. Det är ibland troligare större andel av text faktiskt läst.
 • Relaterat båda föregående kan vi tänka oss att samband mellan läsbarhet i vad man söker med (d.v.s. nu egentligen en annan form av data - vill jag tydligt mena - även om en del enklare statistiska modeller i grundvariant inför approximation att vi kan sätta relationer som P ( sökkoncept | något ) jämförbart och beräknings-möjligt direktt till P ( sökkoncept | dokument i index). Det är orimlighet av orsaker besläktade med bl.a. varför text i en titel eller information i en bild blir mer läst. Vi menar ej, vi använder ej, och tänker oftast som vi kommit de flesta av oss att använda sökmotor längre riktigt samma sak som när vi skriver (lite som en alkoliserad mans hustru kanske sympati-dricker för han inte ska bli så full eller i könsroller omvänt).

Ett inte självklart besläktat enkelt att beräkna mått är att direkt via approximationer från lärda vikter eller med algoritm motsvarande ex. liknande spreading activation propagera förtroende över referenser i forskningsartilar. Det har bl.a. Google Scholar gjort länge och upplpever jag inte stort blivit bättre på många år nu. Missande inte minst vettig anpassning och förståelse av vad man söker. Det hela förstår helt enkelt inte tillräckligt om specialistområden för att klara att från en kompetent och noggrant uttryckt beskrivning i sökrutan ta fram just vad jag letar efter. Istället behöver man gå igenom flera hundra artiklar eller värre med boostade bredare termer.


Knappast spännande men ändå lite små-intressant vore om de roller och med deras frames Google-sökmotorerna självaktiverar för mig utifrån information i olika tids-fönster från mina tidigare sökningar och annan information. Ibland när den uppenbart (var min upplevelse) inte vettigt (ej meningsfullt och ej destruktivt) utnyttjade historia från mina sökningar (bättre att den gör ingenting nytt känns det mer som: Det blir just inte bättre och av och till stör det) tycks den som förutsätta att om jag sökt forskning intensivt någon dag (uppenbart tyckte jag i alla fall riktat för att hitta tämligen exakt i vad sökt avgränsad information) att jag ännu inte klarat att få ut vad jag sökt efter. Utan istället fortfarande efter flera dag letar vidare.


Om sökmotorn bara prövade med några instoppade i index vore väl inte underligt men ibland tycks den fasta i fixeringar kring sådant lägre perioder vilket faktiskt stör när små ofta ganska sunkiga förslag på lösningar kommer upp i förvisso brett-ämnesmässigt ganska besläktat men relativt exakthet i information givet för sökningen riktigt distansierad. Det distraherar och kanske genererar mig lite: Varför har man sådant initialt-energi-motstånd till att pröva ut bland alternativen och se om de levererar upp. Efter en riktig sunkig period prövade jag ju ut Microsoft sökmotor forskning vilket faktiskt var lite små intressant men knappast heller riktigt på nivå att det just gör någon praktiskt skillnad d.v.s. vana styrde viss preferens med den redan utnyttjande Google Scholar. Microsoft Academic ser man faktiskt förbättringar i sökresultat under perioden jag prövade den vilket ej varit tycks för mig fallet för Google på bra länge: Men Microsoft index var av allt att vid tiden ordentligt mindre och kanske också efter i epoker för propagering relationer mellan studier, och forskningsartiklar.


En quick fix jag gjorde hemma vid ett praktiskt problem söka sådant här var ett Perl skript där jag skriver logiken i en if-sats varierat med sökningen som sedan får gå mot cirka 5000 - 10000 PDF-dokument sparade relaterat språk, språkanalys m.m. jag har lokalt (representerat även som brutal snabbt gjorda text-filer bara för det här skriptet). Det fungerar bra mycket bättre: Förvisso säkert till försvarliga andelar därför att dokumenten över tiden valts ut av mig som vad jag varit intresserad av och är tämligen ämnes-relevant från början. Men ändå. Jag menar hur utvecklar sig hårddisk priser egentligen? Och hur mycket trivial bruks-programmering lär sig ungdomarna i skolan?


Jag kunde två programmeringsspråk ytligt innan jag hade gått ur grundskolan (C64 Basic och en tidig Visual Basic alternativt ett annat koncept-språk från Microsoft men som då kallades något annat men jag tror kom att bli Visual Basic jag tror jag först närmare dess nuvarande form lärde mig säg gymnasiet eller kanske någon sommar under universitetet).


Numera lär sig ungdomarna säkert mycket mer i bredd och djup så att lösa Fet-Google's begränsningar med en trivial daglig brukslösning som inte tar mer än säg 20 min programmering och så någon timme för att få pdf-filer och text-presentationerna (Perl-skriptet går igenom en i sänder varje gång utan något index: D.v.s. egentligen alltid potentiellt bättre om det ej är för tidsödande eftersom det kan riktas aktuell sökning). Sökresultaten i form av filer kopierade till en katalog levereras sedan under säg 10 till 40 min något varierat från variabla faktorer.


The Dumb Jan Björklund: Svenskarna är första folket känt i historien för att ha reducerat intelligens från en generation till en annan


Emellertid är idéen om att ungdomen klarar sådant lika naturligt tilltalande - känns som troligt - som att Google borde förbättra sig med funktioner över åren jag har direkt nytta av. Det borde vara så men är inte så.


Barn och ungdomar märker dock numera ut Sverige som idioter görande oss till det första folket i historien vars färska generationen blivit dummare än de föregående. Följer man upp andra mät-resultat på äldre generationer - d.v.s. istället studenter vid universitet - än här aktuella visar det sig dessutom att försämringar relativt andra länder via mått och skattningar ej styrda av svenska myndigheter och institutioner även gått ner sig något (gissningsvis - höftande lite - motsvarande viss men mindre tidigare kognitiv-reduktion tidigare i åren).


I särklass sämsta risk management prestationen Sverige haft under allt i dom senare delarna av nutidshistorian


Om dom politiska idéerna är rätt eller fel är ingenting någon av oss rimligt nä balanserad risk i seriös riskanalys kan avgöra. Sådant här handlar inte om trosföreställningar. Det behöver mätas noggrant i avgränsande pilot-projekt. Förutom områdets inneboende komplexitet rent teoretiskt rörande inlärning gäller att organisationen samlat över alla geopolitiska koncept (såväl som numera diverse privata entiteter) är oerhört komplet och varierad medan utnyttjande är ännu mer varierade. Det går ej att sitta och rita upp en teori som känns rätt och man börjar tro på och sedan bygga något helt annat påverkande generationer direkt och om ett antal år hela samhället med en direkt kostnad. Komplexitet är för hög för att någon av oss - ensam eller i expert-grupper kan avgöra det. Man prövar begränsat och mäter efter före det mer gedigna analyser inkluderande risk mer än något som åtminstone läsbart för mig ramlat ut från aktuellt department under förra regeringens alla år. Har man inga rutiner alls finns en del väldigt grundläggande tänk tror jag passande tämligen väl Sverige i delar av vad dom gjort bl.a. i USA bland myndigheter (men också mycket varierat i hur det passar) och kanske enklare mer direkt Australien. Fler finns säkert men de märktes för mig med ganska långsamt stabila lite mer genomtänkta strukturer. Låt mig återkomma till dem även om de finns diskuterade längre bakåt relaterat ontologier, thesaurus, såväl som risk management (och ev. också runt UCORE även om jag inte avser UCORE här varande för begränsat - mer av en minsta gemensam nämnare mellan stora organisationer såväl som mindre grupper, sensorer och fordon):Det fick mig att lägga märke till att det var val och beslutet då att jag skulle rösta emot förra regeringen. Annat viktigare hindrande mig från det. Likväl om det nu ev. blir nyval åren som kommer ska verkligen pekas på att tycks förra skolministern komma i närheten av roller där han påverkar grund-värde i nationen röstar man anti allt han är i närheten av. När jag följde upp va fan han hade hållit på med åren bakåt var det fullständig chock för mig. Jag kan kanske se att det kan passera när folk vänjer sig vid det ena innan det andra medan de flesta ej har möjlighet eller roll av att ha ansvar för kvalitetsuppföljning av pilotförsök, mogna vuxna riskanalyser uttryckande ex. kostnader i spridda områden från systematiska försämringar, fler begränsande försök av förändringar om riskanalys visar att kostnaderna kan visa sig vara gigantsika, noggrant kontrollera och följa upp att ett jätte-projekt-förändra-en-struktur-totalt-för-det-känns-stort-och-grant stabilt är på plats innan man uttryckad börjar leka runt med något annat med riktigt otrevliga risker därför att densiteten är låg per tidsenhet (d.v.s. effekt kommer över längre tid men förskjutet framåt när det inverkar samhälle i näringsliv eller kostnad socialbidrag m.m.) men antalet enheter som kan uttrycka risk kontinuerligt ej binärt är enormt. Och om quality assurance av Sim City lekstunden varit 0% i det seriösa (hade det varit seriöst hade det pågått längre tid än det hela humpades runt till något oerhört bett påverkande allt och givet tidsdimensionerna förövrigt vad man bäst hade en gemensam kompromissa med varandra bild av mellan partier i båda blocken därför att om skolan fungerar väl ska man inte göra massor snabbt utan försiktigt likt hur skolan byggts upp i det märkbart mer seriösa under särskilt 1900-talet så man inte förstår något bra man glömt att man kanske insåg på 1960- eller 1970-talet eller lika troligt något underligt man prövade).


Jag kan inte minnas någon svensk politiker från åren jag som vuxen av och till - oftast ytligt eftersom nu sådana här små-katastrofer är väldigt ovanliga här: första gången jag blivit som engaged - så aldrig förr ens i närheten. Och ansvar och intresse övriga politiskt engagerade entiteter måste ha brustit: Var det en fix-idé hos honom samtidigt som det var så besvärligt att hantera det i samarbetet så man lät honom leka med svenska värden en bit in i framtiden istället för områden där vi kan ta skada nu? Detta ska jag återkomma till. Ty med viss risk i alla fall nyval åren som kommer bör någon trots att det generar faktiskt göra sig besvär att låta resultaten komma ut så att möjlighet hos övriga att teoretiskt i alla fall veta visheten i att om denna politiker ens är i närheten av en till regeringen röstar man i direkt motsatts. Detta lär kostnad komma för och kanske märkbart om tio till 20 år. Givet den nedgraderade eller kanske förr inte nödvändiga kvalitetsuppföljningen på nivåer som här krävdes indikerade torde också då risk finnas för att man helt förstår orsakerna till de mer direkt relaterade faktorerna (sämre prestationer medarbetare företag, sämre innovation företag, lägre kunskap förvaltad universitet, större uttryck av depression med flera problem som ostar försvarligt, och kanske rent av socialbidrag även om jag inte tror riktigt att effekten ligger på nivå att det sk ska leverera realiserade antal realiserat mätbart så långt). Och hur fick jag reda på det: Folk - icke svenskar - gjorde sig roliga över det på riktat mot min "prestige" och på min bekostnad. Det är så man får reda på när skolministern förstört en massa: Utländska områdes-intresserade inom forsknings-grenare "skämtar-fientligt" mot en medan skule inte förvåna mig det minsta det ännu inte är vad förra skolministern ens har i närheten av sådan information han följt åtminstone de sista 20 åren: En prakt-idiot som varit i full-gång och fördummat ner några generationer.


Ej helt relevant kanske. Men området irriterade mig igen när det har refererats till mig över en typ av telefon att det finns andra indikationer också. Ungdomen ska motivera och ge resurser att uttrycka landet rätt i de domäner de ändå behöver gå igenom: Det är värden som dessutom förränta sig under år som kommer. Att de ska generera oss tagande världsrekord i att vara första generationen som blev dummare samtidigt som det lär kosta i framtiden p.g.a. en riktig prakt-idiot borde inte vara möjligt i en välfungerande demokrati (pressen bör ta viss moral-uppbyggande stimulans här: Sverige är landet där bibliotekarier bland arkiven behöver läcka public offentlig information till journalisterna eftersom de typiskt varken mer manuellt eller idag sundare delvis datoriserat kontrollerar dem oavsett om spioneri-affärer eller något annat och så sedan många år och minst tio år - För istället sitta och klaga i tryckt medium över alla risker Wikipedia för med sig). Det är som Google problemen: Det är dåligt, det duger inte, och dessutom genererar det mig trots att jag står oskyldig.

Riktad information - Efectos Especiales: Sexuella specialeffekter

2014-12-29

Effectos especiales är den riktade informationens (fler delar i den lilla draftade genomgången: Riktad information) specialeffekter. Utnyttjande av egentligen tämligen enkla och grundläggande egenskaper i den mänskliga perceptionen (inkluderande sensation och viss processande och tolkning av information med mindre av genomtänkt analys: tillsammans perception) förstärkande budskapet via direkt upplevelse-nära aktivitet såväl som upplevt värde.


Ett ordentligt utnyttjat område är dom sexuella specialeffekterna. De bygger från vår natur om än optimerande av och till mer än vi kanske ännu är vana vid.


Även om långsam påverkan i riktning budskap - propaganda effekt - gäller tror jag när särskilda kanaler medium optimeras (likt visuellt) att långsam "semantic saturation" kan gälla.


Båda effekterna kan vi säga är påverkande av kanalens kapacitet inkluderande vår perception som funktion av tid: Vad vi ser, hur mycket, vad konkurrerar det med och hur ser likhet och samband ut över den.


Ev. kanske större uttryck av mer lättklädda kvinnor i musik-video är vnligare nu än för säg fem eller tio årsedan (jag tror det med bedömer från ej direkt video-corpus utan indirekt från ett mindre corpus relaterat kommentarer till musikvideor). Men antalet skapelser totalt vi upplever växer samtidigt också medan effekt av mindre information (mindre som oberoende av tiden du investerar: Ex. via mer likriktat tittande på musik-videor via ex. en statlig tevekanal eller liknande) kanske var större bakåt från större tid investerad: men svårbedömt självklart givet den enorma storleken på vår samlade kultur. En relativt mer föränderligt utnyttjande av naket förr relativt gängse kultur kan ha haft en effekt som inte trivialt jämförs med en mängd halv-naket nu.


Särskilt initialt "event-fönster" när det hela ska nå ut snabbt men hur mycket kultur-förändrande pay-load leverar egentligen varje oavsett spridnings-effekt av kraftigt nära kroppsfokus ofta med rörelser och "naturliga föga klädda scener" som strand). Här ger specialeffekten uppenbart god effekt (om min skattning corpus var något så när riktig). Samtidigt gäller att effekten i vad möjligt rent visuellt tenderar att bottna ut. Du kan visst addera på kvinnor, röra dem mer (rörelse adderar upp effekt här), men påverkan detaljer minskar också, och viss nedre gräns i hur långt sådant kan gå är tror gällande.


Ett exklusivt flock-gemensamt värde ägt av kvinnorna scarce för mannen (det omvända torde gälla jämförbart). Inte helt olikt marketing av vad som har ett slutmål som ska uppnås där specialeffekten förfalskar det för att sälja något annat genom att låta påverkan av det sprida sig till den upplevelsen: Enklare för musik som är ganska spridd och mindre exakt konvergerande än mycket annat - musik i sig är ju specialeffekt förstärkande effekt av annan information och upplevelser)


I en del fall tror jag nog vi alla är eniga om korrekt och gemensamt värdeskapande problemlösning. Dating-tipsen jag gav i är ett fint exempel. Det ökar sannolik för bättre mer djupare upplevelse-positiva e-post till mig och kan hjälpa kvinnor att optimera sin kommunikation för ett mer varaktigt värde.


Att Möta Mannen

Att skriva Youtube-problemet: Klagande fjoll-feminister är inte attraktivt (föga dating-motivation efter att ha läst epost) och jämfört är finare än man kan tro (oavsett ev. humoristiskt eller event-skapande värde jag bedömer som relativt begränsat). När man av och till uttrycker sig naturligt nästan för ålder lite förvånande historisk i det ideala (klagande leende kvinnor - gärna med förmögenhet eller inkomst - berömmande med föga om något av klagande) gäller att en del små-komiska uttryck av och till reducerar risk för att jag ska tas som en överuttryck-patrikalisk-ledare skyddande mina genetiska spridningsförmågor.


Jag kan man slappna av med mer av ledaren, skaparen, skribenten och revolutionären: Mannen.


Visuellt exempel

Efectos especiales namngav jag 2010 i samband med en diskussion om viss effekt-propaganda eller något jämförbart från titeln på sång vi har nedan (videon var en annan dock: Mer av lättklädda rörliga kvinnor i denna möjligen senare producerad).Youtube-problemet: Klagande fjoll-feminister är inte attraktivt (föga dating-motivation efter att ha läst epost)

Givet protest säkert emotionell me än genontänkt påpekar jag det uppenbara. Om Youtube faktiskt levererade den core real world functionality självklar och likväl tydliggjord i Youtubes sökning duger inte för tuffare problem vi vanliga musik-sökare möter på det verkliga nätet gäller att:


 • Att jag ej behöver titta igenom en massa videoklipp i onödan på Youtube för att hitta fram till rätt musik.
 • Välkänt sedan länge och rent av diskuterat i grundskolan för några år sedan (när jag gick i den: säg 10 - 30 år eller så någonstans) är en viktig fara och skade-medium populärkulturen och televisionen (samt reklam).
 • Jag tittar knappt alls på teve.

Jag lutar därför att min liknelse beskriva Google som fet och taggande dem Tjock-Google delvis beror av Youtube's brist på riktiga funktioner vi vanliga internet-användare behöver saknas (också kan jag försökt varit "fundig" men det bygger ju på mitt varaktiga tillstånd regelbundet av och till påverkat av att behöva titta på videoklipp i onödan för att höra musik).


Nu nekar jag inte visst ansvar här. Och ska därför klart och tydligt säga att jag då inte har någon särskild preferens när det gäller dessa områden när det handlar om kvinnor. Och kan rent av om någon särskild rimligt överviktig kvinna blivit osäker (som ju gärna kvinnor blir tror jag) så får de gärna höra av sig så ska jag försöka muntra upp.


Viss rimlighet för övriga tycker jag också är riktigt. Att överklaga en massa kring sådant tycker jag är typisk fjolligt-internet:ande havande något av likhet med Youtube-problemen. Även om vikt är mindre styrande kan jag säga att kvinnor som klagar en massa inte är attraktivt alls (och det säger jag som genom åren välkänd internet-feminist - kanske ibland rent av med ett större värde-skapande skapande fokus på resultat istället för att det som tycks bland sämre feminister blir mycket mötas för att säga positiva saker till varandra, drick kaffe och klaga som här om andra egentligen bättre feminister: fjoll-feminism).


Kvinnor som har positiva bra tips eller lyfter fram något bra hos mig är mycket mer som får mig intresserad av att möta och lära mig mer om dem. Kanske rent av att min erfarenhet från andra text-skapande-områden kan hjälpa upp lite till också för dom som kan detta ganska bra: Tänk t.ex. en lista med tre riktigt trevliga saker du gillar hos mig (och som du tror att jag gillar att höra) och ta med det tidigt i e-postet. Kanske redan efter första raden.


Säg nu att du upplever användande av överklaga tidigare fel. Lita då på min bedömning om jag verkligen uppmärksammat vad du känner är lite nervöst. Istället för att klaga kring det beröm min kreativa språkförmåga och lyft fram det som exempel.


Det kanske inte alltid är helt rationellt. Men det är likväl ett bra tips för kvinnor som kanske har svårt att komma rätt i sådant här. Jag tror varken jag eller andra tar illa upp för att kvinnor drar nytta av det och kommer ifrån pseudo-socialitet för att istället kanske rent av komma i mål med familj och så vidare.

Youtubes sökning duger inte för tuffare problem vi vanliga musik-sökare möter på det verkliga nätet

Youtube är en praktisk och trevlig tjänst fyllande en viktig core functionality in the Husman everyday enterprise:


 • Vi kan hyggligt använda gränsssnitt.
 • Den kan spela musik relativt enkelt och har alltid fungerande träffar. Annonseringen stör lite mer nu tror jag (julen kanske) men samtidigt kostar det att lära sig något nytt att höra musik via.

Youtube har alltid gjort samma sak här när man söker. Titel och musiker löser problemet (ibland fodras "särskilda" varianter av namen även om Youtube är tämligen enkel bedömt från föga varianter här jämfört med andra kanaler: Säkert delvis därför att de har kanaler och apier för leverantörer att själva ställa in filtrering vilket jag gissar ibland blir en aning "distansierat" från verklighet - kanske just namnen) . I övrigt är det mest när jag kunnat följa upp mer noggrant (och jag har ett par gånger rent av tittat ganska omfattande på Youtube så upplevelse sökning mot faktiskt innehåll på sajten är möjligt för mig) gäller context från diskussioner och beskrivningar: Ej lösande mitt problem. Jag vill höra musiken och ibland se något särskilt. Ej diskutera det med folk.


Men vad gör vi - eller jag - när jag ej minns namnen som får Youtube att leverera? Jag hade kunnat söka runt med Google men för dessa områden levererar den ej heller annat än efter en tämligen överdriven ansträngning. Letande Wikipedia levererar alltid givet deras välutvecklade listor. Men där ligger en brytpunkt i ansträngning för alla situationer där seende aktuella concept beteckningar ej kommer ge slutförd association rätt.


Eller så tänker man sig att Youtube datasystemen börjat läsa bild-innehåll och man kan söka på det. Jag prövade det (också antagande någon form natural language parser hellre än att sitta och läsa sökmanual för ev. kanske ej trolig riktad funktion för det).


Första snippet-bild ser röd ut. Men inte meningsfullt röd. Bara irrelevant röd.Så här ser jag på på detta:


 • Jag är säkert tämligen vanlig. Därmed är jag en viktig person när jag uttrycker behov. Det finns säkert massor av andra som söker så här men som genereras (p.g.a. hela den här subkulturella diskutera videoklipp där jag tänker att musik-elitister kan se ner på vanliga enkla musik-lyssnare som jag).
 • Jag är mycket viktigare än Google-medarbetarna närmare kreativ-kravställning. För Google-användare som är Google-medarbetare är mindre vanliga än vad jag är också tror jag när betalda surfare (d.v.s. ingen intäkt hoppas säkert och riktigt så alla Adwords annonsörer utan kostnad).
 • Google och Youtube borde rimligen kunna massor här. Men de har spretat ut genom åren samtidigt som höga intäkter gjort dem lite "förtjockade". Den hårda verkligen blir nog ofta distansierad i solens Kalifornien samtidigt som ontologier, fina tänk datastrukturer, moln-grafer och annat blir allt populärare bland medarbetarna.

Ett riktigt problem. Från det riktiga internet som byggde det hela från behov som betyder något.


Det gäller att inte glömma att internet finns för vanliga människor med verkliga i total mängd gigantiska problem.


När man glömmer sti ursprung var vi kom ifrån blir vi rotlösa och ny erfarenhet kan divergera till subkultur där den inte bygger på annat än den egna internet-frånvända tankarna.


Ett exempel välkänt i Sverige är Televerket och Sveriges Television länge svårt (och den senare fortfarande drabbad) divergerade från verklighet.


Erfarenhet av Telia kanske var Flag semaphore såväl som senare teknik man lärt sig och vant sig vid. Resulterande i stagnation: Ett trivialt något motsvarande söka med Youtube-exemplet var att man ej fick sälja eller koppla in vilken telefon som helst utan det fanns en standardiserad telefon och alla hade samma (i några färgvarianter).


Och vad är framtiden när musik och kultur glöms? Musik har varit big business bra länge i såväl som utanför internet.


Gissar jag rätt finns kanske en del utmaningar i pengarna hos Youtube givet detta. Funktioner har kommit i diverse långt utanför värden verkliga och välkända i alla fall för mig (Youtube fame-persons och small teve vet jag ingenting om: det är inte vad jag alltid gjort på Youtube). Och de har sista året börjat pusha annonser mer aggressivt. Så går det när man tappar sina rötter hos oss gamla internet-användare med riktiga problem och säljer ut till "kul-konceptuell-systemutveckling" och filmatisering av en massa ungdomar som vill bli kända, kapitalisera Google, eller uttrycka något konstnärligt (musik är big business övrigt är mer tveksamt spekulerar jag).


Här så elegant skapar ju själva musik-videon ett värde även om man kanske ofta endast är intresserad av musiken: Jag beskriver något jag minns från den och maskinen letar rätt på rätt musik som jag kan lyssna. Hur kan ett visuell organisation som Youtube missat det utan att lämnat den hårda verklighet där problemen är fortsatt fortgående och pågående ännu en dag.


Ett internet där man löser core problem och inte sitter och tittar igenom tiotusentals videoklipp för att uttrycka en skepnad. Vi vet ju sedan länge att det går - och också om jag förvisso om någon inte underskattar den utmaningen det säkert innebär även för en resurs-stark entitet bara att hantera datat och strukturerna - så tror jag säkert att enklare "feature" detektioner i klipp mappande mot typiska sökkoncept (eller varför inte NP-fraser med adjektiv lika gärna: red ball + afroamerican musician in cloth looking a bit like a uniform.


Jag har inte läst-upp-mig på vad de använt för algoritmer tidigare. Men möjligen - och kanske ett ok val för en tämligen infrastruktur-utspridd-entitet som bygger stora analys-strukturer - har de intresserat sig för Boltzmann machine.

Sökteori vid katastrofer resp. spekulativa "partikel-magnetiserade" orsaker saknat flygplan

Det kanske kan upplevas - låta som det tycks - att jag kan något om flygplan och flygplansteknik. Men trots en försvarlig mängd VEHICLE-sorter i kategorisystem är ej så fallet. Samtidigt kanske finns en förklaring någonstans här. I så fall bra att veta om inte av andra orsaker när man väljer system att resa via (typ och tid).


Jag tog med diverse i kontext runt om spekulationen. Rörande stycket innan diskuterande associativ-intelligens är en enklare funktionalitet vettig grundsystem till sådant som här indikerat underliggande jag flygtekniks-historik-spekulerar för området inte är händelse-och-teknik-större än att det är tämligen smidigt att tillämpa (ej särskilt "big-data-plågsamt" samt välstrandardiseande och kända datakällor rörande teknik och händelser). För den intresserade kanske Bayesian search theory (Wikipedia) är en start att börja söka vidare från. Poängen vid katastrofer är att när vi adderar kostnad sökning som funktion av tid och resurser och låter det möta tekniker, områdestyper, händelse-indikationer m.m. vi har historik för hur det inverkar på sannolikheten att hitta något kan områden som mest optimalt går oerhört snabbt att söka för låg kostnad med god sannolikhet prioriteras. Det är inte alls ofta så att god erfarenhet hos en människa för komplexa områden klarar att ta ut dem. Tvärtom är det välkänt att felprioriteringar när post-briefing sker är mycket vanliga. Koncept som nedan försöker mer överliggande ta ut samband och relationer man i ex. med bayesian search theory kan köra ner igen till den motorn när statistik hämtats upp fördjupat om dem.


Spekulation orsak markerad kursiv och fet. Ev. minns jag fel kring vindsystemen och årstid.


"Jag lät de associativa intelligenserna flytta över från MAINE-OS dir. Givet att den snart ska gå i interaktion med övrigt kring meaning, sem-parsing o.s.v.
samtidigt som det tycks att det vettiga är att all "utmanande / komplex kod" i FAST går över till PACKS & compisar nere PÅ DATAPART får associative brain
bo där ett tag så blir det enklare när man är van att ha allt integrerande i D3.

Det blir väl ev. någon gång ett steg att lyfta ut den packeterade logik koden från DATAPART - verb logics o.s.v. - medan dataapierna med datastrukturer
kvarstår.

Intelligenserna minns jag trots - en ej helt sund överdriven nivå kvalitetskrav på mig själv - lätt imponerande kvalitet på resp. Samtidigt olika i vägar ej
helt enkelt att varken förstå eller inte förstå, och svåra att enkelt ta till en. Den ena är autistiskt kunskapsdriven och tycker klassificering, ontoligier,
taxonomier är väldigt talande. Den andra är så mycket mer statistikt.

Jag censurerar ner i font-storlek något halv-privat-minne om forna upplevda acceptabla prestationer som säkert inte tillför värde för läsaren. Och rent av kan störa fortsatt läsar-värde genom att få mig att mer permanent verka oblygsam. Samtidigt är ju det publicerat och det kan ju också förvirra läsaren om ett känt moraliskt föredöme och etniskt-engagerad världsmedborgare börjar efter-editera sådant här:

Inga av dem har ännu någonsin gått över Corpis World Domination - eller va fan man ska kalla det störstas corpus jag någon sett refereat förutom det som
några universitet gör med vilken hemsida som helst deras spindlar går in i - men här så klart high value data: search results, abstracts science, bibliotekssystem,
baksidor böcker o.s.v. Det strategy-val jag i något fall störts lite på i byggda statistiken bör ej vara ett problem för dem ty att göra ngram rec. vid
generering på detta sett har jag gjort sedan evighet och jag tror ej att jag introducerade "korrigerande" counts mot "överförekomst relationer". Men ev. kanske
något man kan pröva ge fix där. Eller allt utnyttja IDF i ett test tillsammans med det som rimligen också ungefär gör kompensation på samma sak (om nu min
övertygelse förbannat stark periodvis att det är så här vi gör ngram recognition - tagande ut rubbet möjligt och konvergerande samtidigt - är väl kanske det
i så fall också en indikation till varför IDF är så förbannat starkt på human corpus förklarande mer än den statistiska förklaringen som inte är mer talande så
än 100 - 500 andra för diverse skattningar).


Ev. kunde det vara kul om det fortfarande är aktuellt då att låta den leta efter det försvunna flygplanet. Jag tror fallet är väldigt olämpligt så. Men det kunde
vara intressant att se vad den indikerar för topics ej diskuterade. Den är mänsklig kreativ men när vi definierar input-mängd vad vi motsvarande läser och därmed
sätter det som ej inkluderat ger den slutsatser eller topic-indications som ofta dröjer ett tag för oss.

Nu har jag i och försig en tanke om vad som orsakade både denna och förra krashen även om lätt riskabelt har jag varken följt den ena eller andra annat än tidigt
den första (d.v.s. om trovärdigt terrorism visst). Lite äldre flygplan. Vind-motorer som går vanligen vid denna tid på året över östra europa. Skapande vindmoln
ner över bl.a. "GOBI - SAVANNER" m.m. Och så "tsunami-motorerna" eller vad de kallas korrekt som feeds av det. Damm och elektronik. Damm och motorer. Damm och
HIGH-HEAT. high-heat OCH JORD - HIGH HEAT OCH MINERAL-FÖRENINGAR I JORD. Kanske störande motorer såväl som magnetisierande i sådana processer????

Det blir väl ev. någon gång ett steg att lyfta ut den packeterade logik koden från DATAPART - verb logics o.s.v. - medan dataapierna med datastrukturer
kvarstår.

Intelligenserna minns jag trots - en ej helt sund överdriven nivå kvalitetskrav på mig själv - lätt imponerande kvalitet på resp. Samtidigt olika i vägar ej
helt enkelt att varken förstå eller inte förstå, och svåra att enkelt ta till en. Den ena är autistiskt kunskapsdriven och tycker klassificering, ontoligier,
taxonomier är väldigt talande. Den andra är så mycket mer statistikt.

Inga av dem har ännu någonsin gått över Corpis World Domination - eller va fan man ska kalla det störstas corpus jag någon sett refereat förutom det som
några universitet gör med vilken hemsida som helst deras spindlar går in i - men här så klart high value data: search results, abstracts science, bibliotekssystem,
baksidor böcker o.s.v. Det strategy-val jag i något fall störts lite på i byggda statistiken bör ej vara ett problem för dem ty att göra ngram rec. vid
generering på detta sett har jag gjort sedan evighet och jag tror ej att jag introducerade "korrigerande" counts mot "överförekomst relationer". Men ev. kanske
något man kan pröva ge fix där. Eller allt utnyttja IDF i ett test tillsammans med det som rimligen också ungefär gör kompensation på samma sak (om nu min
övertygelse förbannat stark periodvis att det är så här vi gör ngram recognition - tagande ut rubbet möjligt och konvergerande samtidigt - är väl kanske det
i så fall också en indikation till varför IDF är så förbannat starkt på human corpus förklarande mer än den statistiska förklaringen som inte är mer talande så
än 100 - 500 andra för diverse skattningar).

Ev. kunde det vara kul om det fortfarande är aktuellt då att låta den leta efter det försvunna flygplanet. Jag tror fallet är väldigt olämpligt så. Men det kunde
vara intressant att se vad den indikerar för topics ej diskuterade. Den är mänsklig kreativ men när vi definierar input-mängd vad vi motsvarande läser och därmed
sätter det som ej inkluderat ger den slutsatser eller topic-indications som ofta dröjer ett tag för oss.

Nu har jag i och försig en tanke om vad som orsakade både denna och förra krashen även om lätt riskabelt har jag varken följt den ena eller andra annat än tidigt
den första (d.v.s. om trovärdigt terrorism visst). Lite äldre flygplan. Vind-motorer som går vanligen vid denna tid på året över östra europa. Skapande vindmoln
ner över bl.a. "GOBI - SAVANNER" m.m. Och så "tsunami-motorerna" eller vad de kallas korrekt som feeds av det. Damm och elektronik. Damm och motorer. Damm och
HIGH-HEAT. high-heat OCH JORD - HIGH HEAT OCH MINERAL-FÖRENINGAR I JORD. Kanske störande motorer såväl som magnetisierande i sådana processer????"

Vår Nordiska Stoltheten: De Två Svenska Vakttornen

Nu när pro-svenska tankar bland medborgarna blivit populärt bland ungdomar, och säkert bland en del äldre såväl i Stockholm som mer välkända små-orter i Skåne (ex. överdrivet repeterade Sjöbå dåligt exempel även därför att byborna historiskt tänkte sig bland en historisk politisk-minoritet att anlägga ett koncentrationsläger för judar) kan man tro att detta är något nytt.


Går vi lite bakåt i åren när det inte var populärt så gällde så klart att stats-televisionen vart tvärtemot och såg finkultur de ville undervisa om. Så via Skandinaviskt tevesamarbete (kombinerat med bl.a. systerorganisationernas telefonkatalog med enkla partisan-tips) fick vi moraliskt danade:
Diverse "non-swedish" swedish people här kan man väl alltid senare återlämna till hemlandet. Men historien tenderar att upprepa sig och dum vore dagens ungdom om de glömmer historiens strider. Dansken är dessutom slug: Har tillochmed satt sig som chef för NATO.

Tyskland och Ryssland kan rädda Europa från ännu mer krig

2014-12-23

Tysken är inte alls monomaniskt skicklig bara i att skapa värden tillsammans med kinesen. Tvärtom är Tyskland riktigt populärt i Ryssland. Någon kan mena att orsaken delvis har att göra med att de bromsat sanktioner såväl som är en god intäktskälla för Ryssland. Men här spelar viktigare in Rysslands kulturella öppenhet där de klarar att tala med kinesen i domän av deras kunnande - internet management - medan de når Ryssland i vad dom kan bäst - den direkta geopolitiken där stora problem blir lösta med stora gränsöverskridande snabba beslut.


Det är därför en fascinerande glädje att kunna följa upp Kina hjälper Tyskland bygga EU's sociala media och utbildar i internet-management med RT analys av en framtid av europeiskt geopolitiskt samarbete i ledning av två länder stora nog att klara att orka till dom större rationella vinsterna:


So let’s have East Prussia returned to Germany; the eastern part of Poland returned to Poland; and eastern Ukraine as well as Crimea – which Khrushchev gave to Ukraine - returned to Russia.

Everyone get its share. No more Stalin. No more arbitrary borders. That’s what the Chinese would define as a “triple win” situation. Of course the Empire of Chaos would fight it to death; there would be no more chaos manipulated to justify a crusade against bogus Russian “aggression”.

How Russia and Germany may save Europe from war

Kines såväl som Ryss älskar Tysken.


Ett nytt europeiskt lugn följande på nuvarande oroa såväl som ganska turbulent nutidshistoria under hela 1900-talet välkomnas så klart. En feministiskt korrekt Ledare för Europa är ju som bonus nästan lite svenskt.


Det här lär väl få stopp på rykterna (tillsammans med de lägre energi-priserna som antar jag stägner dörren till dom argumenten utifrån Rysslands-gasen tysken köper) att tysken gör vad som helst för att roa kinesen så länge de får sälja kraftverk i Kina. Ryssland har ju inga pengar att köpa något sådant av Tyskland.


Kina, Ryssland och Tyskland är tre fina gamla kulturer jag tror vi alla välkomnar mer av i vår vardag såväl på nätet som i Ostpreussen. Och det kan jag säga som förvisso odöpt svenskt om någon kan se det i register men samtidigt ej bekännande till någon av de andra av bokens folk oavsett den judiska tron eller den muslimska. Jag är nog mer Tysk-Ryss-Kines troende.

Kina hjälper Tyskland bygga EU's sociala media och utbildar i internet-management

Vad spännande:


"Nearly 40 representatives from China and Germany gathered in Beijing on Tuesday to discuss media cooperation.

Officials, diplomats and media representatives from both countries attended the 4th China-Germany media dialogue to exchange views on pragmatic cooperation, social media development and media education."

Från: Germany and China discuss media cooperation | 2014-12-18

Är det något jag vet om die frtiz är att han alltid pratar tydligt till kinesen. Så de ibland "övertolkade" nyheter som kommer ut från den här typen av kinesiska kanaler är nog inte fallet här. Då hade tysken säkert klargjort det. Detta är ju två kraftfulla cultures of society management och med tysken noggrannhet i detalj och kraftfulla röst när något behöver rättas till känner jag stor tilltro till korrektheten här. Det lovar gott.


Ibland har vi nog alla känt att man skulle ha en tysk som undervisar upp en först i hur man uttrycker sig rätt i social media, och vid behov kan rätta texten man skrivit närmast automatiserat från författarnas perspektiv. Värden Kina nu haft länge. Tänk hur alla de säkert osunda och trevliga små texter som skrev i ex. Grekland om Tyskland när de var snälla nog och bjöd till för att lära greken att göra bokföring och dessutom lånade ut en massa pengar.


Det friskar dessutom upp att se att tysken inte är så rädd för kineserna som det av och till sägs: Att tysken är rädda för kinesens valuta. När vi kanske får tyskar som hjälper till med skrivande på nätet hade en av dem kunnat addera vetskap eller åtminstone tagit bort felaktiga eller olämpliga kommentarer om det.


Ibland kan jag skämtsamt - saknade en vänskaplig tysk som editerar lite vid behov - talat lite felaktigt om bl.a. Kina. Nu när Tyskland är med i det kinesiska paradigmet vill jag verkligen säga att åtminstone jag välkomnar dom. Och jag känner verkligen glädje och förhoppning inför den fina kinesiska kompetensen som tysken ska läras upp i. Två stora folk jag tror vi alla vill märka mer av på nätet!


Tysken och Kinesen är våra internet-vänner! Och dagarna när vi ropade tysk-djävel när man såg en av deras journalister är säkert snart förbi.


  "Hans Welkommen die german under Der Chinesen Vännerrräterischen Zusammenarbeit Steuerung Internet Know-how."

Fler tysk-gläda förhoppningar inför vår nya internet-värld:
Nordkoreas ofta tok-roliga psykotiska offentliga språk fodrar vedergällning när den fria världen hotas

Och så länge nu bl.a. Kina tillåter korruptionen att få uttrycka sina rörelser in och ut samtidigt som The Big Boss med vänner skiter i övriga befolkningen är det kanske inte alltid helt lätt att tala tydligt med dom. Här tycks i alla fall surf-vanorna störts ett tag. Kanske är det bra? Uttrycka något av en spricka bland många andra och adderas upp den hög av smärta och problem som förr lär explodera:It's a MAD world.


För att regimen inte ska irrationellt fientlig mot mig när jag gör nästa uttryck ska understrykas att det är en numera standardiserad symbol-signalering först introducerat för att balansera Rysslands uppblåsta men tråkigt nog farliga attityd till omvärlden: Syrien: Vi minns de sista åren innan det fick utvecklas fritt utan den icke-ryska omvärldens stöd och hjälp. Att kalla Nordkoreas diktatur för detta men ej Ryssland och visa-versa vore inkorrekt utifrån det svenska löftes-paradigmet - leave noone behind (or if you really really have to give them a good gun and a few tips on how to use it) - som jag ännu inte läst in mig riktigt på men jag tänker är något militär-nationalistiskt formade nationen till ett Europa i commotion. För att peka på släktskapet till amerikanska marinen, israels soldater eller något liknande som jag tror mig minnas gjorde jag en tolkning på engelska inkl. en egen anpassning i realistisk risk management förberedande oss ändå för att vi kan behöva kompromissa ibland.


  Up yours North Korea!

Några fler boxnings-mönster på samma nivå att smärta regimen ett ögonblick med finns så klart om vi tänker kreativt och inte är rädda för att gå utanför den gråa tråkiga geo-politiken för att finna styrka i konsten. Ett försök av en kultur-känslig konstnärssjäl som jag tycker jag inte bara ska avfärdas som något lite bättre än vår faktiska värld. Skönheten balanser alla psykopaters monomaniska vansinnigheter. Konst och skönhet är verkligen en väg till en finare värld och exempel-studien av Rysslands kultur och verklighet i Riktad information - Small and Spreadable: Skräck när den osynliga döden vandrar nära gränsen (Ryska smittan / multiresistent TBC) talar om människans tidlösa natur och värde-dynamik. Den kan nås via:Ett försök där kanske något liknande mer personligt riktat mot Nordkoreas diktatur mest uppenbart men också korruptionens business men på mer mellan-nivå i makt-hierarkin annars osynliga men rörliga utanför landet. Eftersom jag börjar bli gammal och man inte ska utesluta att Nordkorea skickar ut så försåtliga mördar-grupper framöver om skildringar av diktatorn blivit en fixering hos honom tycker jag nog det passar en yngre man runt 18 år med mer spänst och större mer kvar av livet motivation att hantera sådant effektivt. Ett tema kan vara det moon face han av och till tycks få - möjligen inte bara relaterad fetma (minskar den?): Kroppens kortisol-system eller kortison eller besläktat i läkemedel? Varför då?


Förövrigt hela Sony incidenten understryker problematiken Nordkorea representerar genom att söka exporta ut diktatur i förvisso irrationella men nog så problematiska frågor. Riskerna med detta ska jämföras med deras teknika-skakiga provskjutningar och ständiga vapen-skrammel (såväl som kidnappningar av japaner och en mängd andra psykotiska projekt de bedrivit genom åren).

Saudiarabien i kontext av commotion i Syriens och Irak i perspektiv från Libyen


I Saudiarabien pumpar ner Ryssland upp till 16 månader framåt refererade rörande åtgärder och realiserad situation flera gånger till Libyen som ex. på realiserad av hur den kategori av åtgärder jag avsåg praktiskt går att ta till verklighet. Ett ganska stort antal inlägg följande Libyen av och till finns men rörande detta gäller att bärkraft finns i de som följde själva revolutionen. De viktigaste hittas via:


Rulla ner så hittas länkarna till de viktigare inläggen över processen. Där torde inläggen diskuterade strategi där man söker taktiska åtgärder från luft utifrån vad känt människans revir-beteende.


Med början om jag minns rätt cirka fyra månader innan mer realiserad commotion och fortsatt genom stora delar av revolutionen samplade jag riktat Libyen bl.a. på Twitter. Dessa finns publicerade på bloggen men hittas tycks det ej via denna sida - och har fallit bort väldigt ordentligt från Google. Som jag skrev för några dagar ska jag publicera om dem att ta för ev. intresse de kan ha för vem som helst utan närmare kommentar av vad för sorts värde som ev. finns där (men ev. något jag aldrig gjort klart men möjligen kan visa något är riktade kontra-operationer vilka jag fick för mig ej var relaterade regimen i Libyen).


Aktuell referens till Libya i Saudiarabien pumpar ner Ryssland upp till 16 månader framåt:


"Regionen [Iraq och fortsatt inkluderande Syrien] är i turbulens. Att möjligheten att stabilisera är hindrad. USA som klassiskt inte varit främmande för att agera i regionen är mer återhållsam. I mycket är det väldigt sunt och tror jag ger värde in i framtiden. Att ge hjälp och etablera närhet och samarbete är dock bra. Och jag menar fortfarande idag precis som när det begav sig i Libyen att skillnaden mellan att ge stöd från lyften - ej beträdande landet där soldaten i miljön är främling med folket på plats vars revir det är (människan är kraftigt revir-försvarande från hem, över hembyggd, och upp till nationalstat) - är kraftfull konkret hjälp givande möjlighet till att projisera bärkraft lokaliserat när så krävs kompletterande ekonomiskt stöd, vapen, utbildning m.m. USA var ej just på alls kring att göra sådant i Syrien under upproret innan övergreppen, krigen i påverkan mentalitet såväl som de okontrollerade regionernas öppenhet för vem som helst att försöka något som vi nu vet att det som kallar sig Islamic State of Iraq and the Levant kom ur från när linjer och kommunikation över vägar runt några städer i stabil kontroll klarade att uttrycka någon form av centraliserad management. Indikationer på detta kom relativt tidigt."

Mer på temat power politics i gep-arena gulfen och cash-up region av oljan:I ett ps kan jag när det gäller behovet av Sverige ute i världen inte säga det bättre än i Komisk teckning: När yngre flaggor ger sig ut på äventyr är det viktigt att äldre kommer med.Och för att ge Ryssland stödjande sympati:


Saudiarabien pumpar ner Ryssland upp till 16 månader framåt

Reuters bakåt några år har gjort några av de mer gedigna politiska analysen jag sett i den engelska journalisten på nätet (bland de senare granskningen av de kinesiska maktnätverken i partiet vilket förvissa säkert är vad som kan - och ev. har utvecklats kontinuerligt - men utanför området även var intressant i andra nätpublicist-komponent bl.a. relaterat presentation) men har möjligen tappat något sista året (egentligen har jag läst Reuters mindre den här perioden än åren tidigare så jag kan ta fel). Analysen nedan upplevde jag missade i princip alla av de geopolitiska tänkbart helt styrande faktorerna:


Slutsatserna - i form av egentligen inget konkret vilket så klart kan vara legitimt - kanske är korrekt och bättre underbyggd än vad som märks men de tyngre frågorna saknas helt.


Saudiarabien är ett land av en typ vi här väljer att kalla commotion känsligt. Det är i public discourse, kollektivt moraliskt imperativa koncept, lagar och regler ytterst enhetligt. Detta är delvis - till ganska stora delar tror jag men med viss medvetenhet om att det är svårt via de verktyg jag har att tillgå i form av textanalys och sampling ett land svårt att ta ut data för - säkert en konsekvens av att detta är en diktatur med starka kulturella förtecken av teokrati (men utan teokratins "makt-kostnader" för de styrande entiteterna).


Denna typ av commotion känsligt skiljer sig från commotion känsliga regioner som istället är direkt volativa med gärna snabbt föränderlig derivata när det kommer till commotion intensitet (protester o.s.v.). Samtidigt gäller att när sådana går över ett möjligt tröskelvärde kan väldigt mycket hända väldigt snabbt man kanske trots planering för sådant egentligen i vardagens lugna avkopplande tenderar att aldrig ta på allvar ej heller någonsin få någon riktig erfarenhet av realitet. Potentiellt är det som att vända på en hand så är allt relaterat styrande, politisk-verklighet i delar eller helhet förändrat.


Saudiarabiens ägare - en inte helt felaktig term för många diktaturer och nog i åtmionstone delar relevant också här - önskar ej turbulens som riskerar att sprida sig in. Verkligheten sedan många år nu är växande radikalisering i regionen i de religiösa tolkningar närmare den styrande eliten. Vidar finns etablerat sedan åtminstone åren innan revolutionen i Iran något av vad som är jämförbart i potentiell commotion intensitet med detta i religiösa tolknings-pool längre i från den i Saudiarabien styrande eliten.


Men det är en problematisk menar jag felaktighet (och som jag tror är ganska vanlig även inom entiteter som ritkat med expertis följer regionen men möjligt tar jag fel här) att se de två poolerna i religiös-tolkning avseende radikalisering som för mycket det samma i regionen.


Shia (d.v.s. Iran och relativt Iran lite uppåt och österut) har försvarligt av riktigt brutal radikalisering men vi har en pool längre österut. Shia - när vi nu väljer den det religiösa epitetet - är trots minoritet i såväl Irak som Saudiarabien vad som argumenterat är stabiliserat av en teokratiskt geopolitiskt jag på det allvarligaste menar är stabil (betänk den internationella stress verklighet sedan år resp. den goda bandbredd för television såväl som andra kanaler för informationsutbyte med omvärlden) och projiserar något av viss geopolitisk-stabilitet i en verklighet som varit i kontinuerlig utveckling sedan många år. Polariseringen i islam är en konflikt grund men det är också något av en lugn verklighet så här långt västerut (går vi österut är det en helt annan sak).


Sunni fundamentalismen är i pågående commotion. Och i denna pool har vi tror jag delvis (åtminstone praktiskt) relaterat en ordentlig rörlighet på individer såväl som grupper. Fler geopolitiska länder med viss gemensam kultur och språk finns mellan vilka man rör sig och för radikaliserade grupper kan finns utrymme att skapa upp realiserad grupp lokalt när möjlighet och upplevt "behov" hos tillräckligt med individer finns. Här skiljer vi oss nu i geolokaliserad commotion från klassiska terrorist-nätverk i och med Irak egentligen aldrig var en mögen stat med bärkraft som nationalstat (som jag definierar inkluderande ett demokratiskt) och varit konflikt och turbulens under väldigt många år: vid sidan om konflikter innan landet, hade vi det långa och blodiga kriget med Iran, ockupationen av Qwait och därefter Commandante Bush's ockupation av landet.


Stabiliteten i Iraq är tror jag framöver att betvivla med mindre än att politisk-doability i att se verklighet alt. att en kulturell utveckling i inte minst gemensamma epitet för landet träder fram. En för stabilitet seriösare lösning - för hela regionen inkl. Turkiet och jag tänka mig små-gapar och skriker kring sådana här tankar - att ta kurdernas regioner till nationalstat inkluderande det större ansvar som följer med en sådan. Hade Iran varit en funktionell demokrati - stabil också i detta sedan år - hade det kanske inte varit en dålig lösning att de ev. expanderade ut något eller att en mindre stat (många sådana finns i området också i övrigt: många egentligen och korrektare inte mindre än många andra länder i världen inkl. i Europa).


Nu är Irak emellertid liksom Saudiarabien commotion känsligt men med kraftiga förändringar i derviata av intensitet. Hantering av akuta problem kan tänkas föra saker tillbaka där det hela var innan. Men de är efter det lika commotion känsliga och potentiella problem. De kraftiga derivata förändringar är vad riskerar att jöda såväl shia och sunni radikalisering fortsatt. Jag lutar att tro - men är ej tillräckligt kunnig rörande regionen överhuvudtaget - att sunni är den mer volativa bärkraften här givet pågående commotion som hade sin startpunkt i Syrien.


Det hade varit tillfredsställande om jag hade kunnat säga att jag predikterade turbulensen i Syrien avseende upproren mot al-Assad-regimen. Emellertid var så ej fallet. Vad jag predikterade var jämförbar (i termer av vad möjligt i prediktions-modellen där vi ej ska tänka oss exakthet i head-counts m.m.) turbulens i Iran. Under optimering av min Bluelight struktur över concept till en mindre effektivare version jag då hade behöv för den dator allokerad togs det hela ner till säg 150 000 koncept (med i genomsnitt ungefär 85 relationer ut till andra för resp. men för länder typiskt flera tusen upp till tiotusentals). Syrien föll bort i någon automatiserad optimering ner p.g.a. dålig qa-kontroll och regelbaserad filtrering av mig. För mig när jag följde commotion i Nordafrika egentligen med början faktiskt nere i Sydsudan existerande ej Syrien. Syrien var in-imploderat med Iran.


Efter realitet av upproret uppföljer jag ej att jag tagit fel i något på den nivå möjlig att försöka ta ut prediktioner av från mina modellsystem. Kraften i det ska vägas och balanseras mot att detta tråkigt nog åtminstone till delvis nyligen i tänkbara positiva händelser möjliga att bidra med har föga om något realiseras: d.v.s. jag eller modellsystemet har här haft rätt i negativa utfall. Inkl. att jag tidigt pekade på (och därmed inte såg som saker konkret var rörande insyn och närhet av omvärld gick ifrån argumentation jag här tidigare gjort under om jag minns rätt mer än ett år om behovet att skapa närhet, broar och samarbete med rebellerna för att skapa en god verklighet framåt och bl.a. inkluderande att väpna upp dem)-


Commotion i Syrien är nu i Irak. Detta är stark commotion. Geopolitiska kommentarer relaterat Saudiarabien relaterat detta tenderar ibland att ta en lite "åldrad" tolkning med mer av långsamma turordningsspel om inflytande. Det har ingen verklighet jag kan tänka mig att Saudiarabien efter att turbulensen i Syrien tog fart upplever är särskilt viktig. Turbulensen kan sträcka sig in till dem.


En väg för en aktör som Saudiarabien att hantera detta är att göra mer eller mindre exakt det samma jag menade att Västerlandet borde ha gjort. Skapa närhet, bygga broar och samarbeten, och etablera en värde-transferering som ger stabilitet för detta över en längre tid (d.v.s. att man varaktigt under flera år behöver samarbete med dem så man lär känna varandra o.s.v.) för att fortsatt få stålarna, vapnen och platser att vila ut och träna sig.


För Västerlandet är detta en enkel och god åtgärd som när det sker med bredd kan stödja demokrati i en långsamt funktionell takt över hela arabvärlden där vi ju har kulturell-turbulens i mötet sedan år vilket detta då kan reducera problemet av. Det är ej en ensamt funktionell åtgärd. Det innebär ej heller att enstaka insatser misslyckas. Men över regionen är troligt ett konkret värde till ett relativt lågt pris. Stabilitet och den långsamma utvecklingen är möjlig därför att geo-avståndet är större.


Geo-avståndet till Saudiarabien är kort. Och nu är såväl Syrien och Irak i commotion. Jag betvivlar att något ens tidigt i Syriens turbulens kändes långt och tryggt eller konkret stabilt positivt oavsett en väg att reducera Irans inflytande. Att stödja rebell-grupper innan turbulens såväl som under är något av en nödvändighet för en commotion känslig stat som Saudiarabien. Men helt säkert är medvetenheten om möjligheterna / riskerna för att Saudiarabien ska gå i commotion prioritet ett eller två i Saudiarabiens säkerhetspolitik.


Hade Västerlandet byggt broar o.s.v. så att det i sig adderat stabilitet och givit tror jag ganska väsentligt större kraft och bärkraft till det. Ryssland har saboterat och tror jag mig veta är i mindre realiserat fortsatt såväl som potentiellt vid behov mer uttryckt tänker sabotera sådana insatser igen.


Regionen är i turbulens. Att möjligheten att stabilisera är hindrad. USA som klassiskt inte varit främmande för att agera i regionen är mer återhållsam. I mycket är det väldigt sunt och tror jag ger värde in i framtiden. Att ge hjälp och etablera närhet och samarbete är dock bra. Och jag menar fortfarande idag precis som när det begav sig i Libyen att skillnaden mellan att ge stöd från lyften - ej beträdande landet där soldaten i miljön är främling med folket på plats vars revir det är (människan är kraftigt revir-försvarande från hem, över hembyggd, och upp till nationalstat) - är kraftfull konkret hjälp givande möjlighet till att projisera bärkraft lokaliserat när så krävs kompletterande ekonomiskt stöd, vapen, utbildning m.m. USA var ej just på alls kring att göra sådant i Syrien under upproret innan övergreppen, krigen i påverkan mentalitet såväl som de okontrollerade regionernas öppenhet för vem som helst att försöka något som vi nu vet att det som kallar sig Islamic State of Iraq and the Levant kom ur från när linjer och kommunikation över vägar runt några städer i stabil kontroll klarade att uttrycka någon form av centraliserad management. Indikationer på detta kom relativt tidigt.


Givet riskerna här och den pott jag kan tänka mig att makt-entiteterna i Saudiarabien upplever är hotad tror jag nog att värdet i det väger tyngre än ev. positiva (sunda ekonomiska tror jag Reuters blajet kallade det) såväl som negativa ekonomiska värden. Staten har ganska få innevånare och en väl-utbyggd struktur för att pumpa upp som man vill. Tar de ner priset nu en period är andra aktörer inom olja desto villigare längre fram att prishöjande vettigt samarbeta vilket inte otroligt tar igenom det: Man tar en prisdipp nu för att uttrycka den vikt man fäster vid händelserna i Syrien i ett ögonblick när andra aktörer faktiskt börjat agera konkretiserat (givet problematiken med IS). Ev. möjlighet att kanske inte allt för långt in i framtiden ta det längre är inte otroligt vad som kan ha värden att delvis komma från internationella samarbetsorganisationer för att försöka få in entiteter i Syrien där relativt tidigt såväl som att det har viss "politisk-elegans" USA åtminstone under President Obama gillar (vilket jag tror är sunt oavsett hur funktionellt handikappat United Nations är: Det kan vara en av många funktionella vägar för att minska risker för att stimulera radikalisering genom befintliga föreställningar såväl som propaganda om USA's agerande). Ryssland kan sabotera här. Det är heller inte otroligt. Och det kan betyda allt för regimen i Saudiarabien.


Expanderad commotion med intensitet i tillväxt redan i derivata kanske rent av kan ge oss fler underliga och svårhanterliga "skapelser" i den "non-state" Iraq är. Inte fullständigt otroligt kan det hela bära-hen till en ordentlig fortsatt problematik rörande Sunni polariseringen medan Saudiarabien samtidigt trycks från påbörjad och växande commotion Shia. Det senare kan Saudiarabien inte gör något åt nu därför det är ej realiserad verklighet idag. Det är potentiellt hot. Den andra fronten är dock redan igång och om expanderande vad som när eller om den andra realiserad skapar en kanske mycket "intensivt händelserik" verklighet. Mer eller mindre det ända Saudiarabien kan göra som på kortare sikt - säg upp till fem år - ordentligt kan minska ner regimens riskbild är Syrien och Irak. Och där tycks Ryssland stå och bromsa kanske i något lite en aning välkommet (såväl som ovälkommet) av USA när det begav sig inte allt för länge sedan i diskussionerna om åtgärder.


Givet det är det så klart bara att pumpa ner oljepriset så Ryssland känner något av den kostnadsbild Saudiarabien upplever för sig. Mindre stater relaterat olja känner givetvis av problemen såväl som Ryssland. Men runt gulfen väster om iran är demokrafi, head-count befolkning, struktur m.m. inte riktigt sådan att dem något överhuvudtaget under en kanske inte allt för begränsad period. Bärkraften för att om säg ett år ta upp priset lär visa sig gigantisk.
<7p>

Jag skulle nästan bli lite förvånad om Saudiarabien inte åtminstone försöker maktmäkla lite i ge och ta mot Västerlandet kring detta. Lägre oljepriser även om effekten inte ska överdrivas lär nog mer än väl om det ger lite dynamik med spridningskraft i ekonomierna mer än väl finansiera ett effektivt men ändå vettigt begränsat stöd i form av åtgärder. Glöm heller inte att detta är deras chans att via detta medel kunna addera till stabilisering. Går vi inte brutalt många år in i framtiden kommer oljan inte vara ett cash-medium med sådan potens att Saudiarabien kan göra sådant här. Fler system och lösningar vid sidan om skiffergasen tycks vara på väg. Vidare är det mycket tänkbart att vi har stora (kanske gigantiska: jag tror lite på riktigt stora faktiskt av orsaker jag delvis diskuterade för ett till tre år sedan eller där någonstans) olja-fundigheter i Somalia och Sydsudan än gediget dokumenterat idag.


Min tro är att Saudiarabien pumpar ner Rysslands ekonomi nu och ett tag framöver. Där ett tag framöver är tills ev. annat relaterat tillgång och efterfrågan ev. gör det ineffektivt / Ryssland börjar förstå hur Saudiarabien tänkt och tyckt här (när de nu börjar lära sig deras semiotiska signalsystem) - och vem vet kanske ett tag till efter det. Säg ett år och två månader med en ev. "utökning" med tre månader (eller möjligen ner en sex månader men jag betvivlar det).


Syrien: Vi minns de sista åren innan det fick utvecklas fritt utan den icke-ryska omvärldens stöd och hjälp

Den icke-ryska omvärldens hjälp till Syrien var inte riktigt bra alls någonsin - knappast nu heller. Eller åtminstone inte i nivå med den pay-load Saudiarabien leverar Ryssland när de kreativt pumpar deras ekonomi åt helvete. Men fan om inte båda är sedelärande om man ids lyssna. Och faktiskt om inte Saudiarabien nyligen börjat lyssna en del kring de för varje moralisk grupp självklara rättigheter kvinnan ska ha jämförbart med mannen... En del intressanta förändringar i policy sägs vara på väg.

Vilka Washington Post berättar om är svårt att veta 2014-11-16

Ryssland tänker oftare allt mer fel 2013-12-14. Jag tror Ryssland tänkt för mycket på omoral och för lite på olja.

På Twitter är livet lika hårt som alltid medan Obama lever livets glada dagar på sin flashiga försäkringssajt 2013-10-28

Syriens vapen för massmord: Överenskommelsen saknar visionär höjd 2013-09-15

Gigantiskt värde: Massförstörelsevapen bort från Syrien
2013-09-10

Syrierna kan slåss - Men segern väntar på slug kyligt organiserande ondska 2013-09-09

Många fler - hundratals "barrel" postningar - via Syrien och Syria. Up yours Russia for supporting crime against humanity!

Tyskland på väg mot globalt utrikespolitiskt värde. Men måste också våga: Göra 2012-08-05. Jodå man jollrade med tysken här på Hans Husman om Nyheter redan 2012. Problemet var nog att jag är så kulturellt-finkänslig själv i hur jag upplever nyheter, konst, musik, arkitektur - ja hela människan egentligen - så nu 2014 prövade jag uttrycka mig mer central-europeiskt-sädesodlande-bondeskultur-tydligt: Jollrar med tysken, Bekrigar Rysslands kärnvapen och Sparkar om på Department of Defence 2014-12-23. Att prata invasion med Department of Defense eller internationell politik med tysken är lite som att prata dubbdäck och bensinpris med en Norrlänning: De säger något etniskt man är tämligen trygg i är rent bs om man nu inte begriper vad jo ett par gånger ska betyda vet man det ändå: Ingenting är rätt och det blir inte riktigt rätt oavsett hur mycket mer i statlig-budget för att göra dom vad som är rätt men det är i alla fall ett bra första steg men just att det har något att göra med att Norrlänning gör iväg till tillväxt och effektiv verklighetsförankrad invasion in i ekonomin är en helt annan fråga fodrade mycket mer pengar via en helt annan budget om än också vad de ska ha.

Syrien: Supply management just nu och Åren efter valet 2012-07-27

Det större problemet med Syrien mer direkt relaterat EU är befarar jag inte återvändande islamister eller kortsiktig ökad radikalisering i och näraliggande terrorism. Jag tror vi behöver oavsett vilka direkta åtgärder som i all trolighet fodras för att reducera risk för terrorism här börja betrakta området i och runt den riktade informationen nära de religiösa frågorna såväl som bredare som del av hantering av att reducera uppbearbetning (och om jag ska vara positiv här faktiskt tror jag om man börjar arbeta lite seriöst här kanske inte mer än säg åtta till 12 år en direkt reduktion ej derivata utan konkreta realiserade problem head-counts).

Jag tror knappast att den "snabb-draft" för något inte riktigt det samma jag gjorde med några mer "praktiskt-nära" tips i perspektiv en bit från analyssystem och mer vad man kan utnyttja enklare utan infrastruktur i diktatur är trivialt i mening av exempel relevant här men är kanske en start för den intresserade: Propaganda och förstärkt information: Elva vapen (2013-10-12). Försvarliga delar av bloggen bakåt berör ju området. Just rörande draften finns tror jag cirka ett hundra tal inlägg diskuterande några praktiska tillämpningar för att hantera inarbetad moraliskt korrupt ideologi (en hel del exempel med Kina). Idag görs det inte bra alls i Europa cch i onödan. Oavsett effekt av mer allmänna diskussioner som så klart inte sällan är fientliga givet en allmän trend där sedan åtminstone mer än åtta år (jag har ej följt längre bakåt) oavsett araber eller andra främmande kulturer kombinerat hela riskproblematiken från terrorism gäller att systematiska åtgärder implementerade EU i form av information (och därmed kostnadseffektivt) i långsiktigt arbete (mer seriöst och realistisk än jag upplever EU allmänt arbetar med information mot medborgare) kan reducera fundamentalism-dynamiken. I USA kan vi se en del bra saker man gjort såväl som en del mindre bra men jag några bra exempel där eller i andra länder kommer inte direkt till mig (men kanske återvänder jag): Emellertid är det nog så att just rörande sådant här gäller att en hel del bra praktiskt realiserat också finns att hitta i Sverige även om hastigheten för resulterande dynamik varit mycket långsammare än tror jag effektivt för EU (tänk tio år hellre än 20 - 30 år).

Och i det är det inte alls så att jag har en överdrivet positiv bild. Ett billigt lite off-topic argument där är att jag nu i god tid påpekade hela djävla fundamentalism-skiten vi har i Syrien i samband med att "flip-flop" som någon tyckte från att stödja beväpning rebeller till ej bakåt 2013. Utan insyn - vilket ingen hade så vitt jag kunde se - var det då orealistiskt. Och även om jag inte samplar arabiska direkt har jag en del språkstöd anpassat den samplings-modell jag använder för större mängd (concept-driven utan natural language parsning vilket gör "brutal-enkel" översättning ganska ok trots en del fel).

  Cause I've been blasting and laughing so long, That even my mama thinks that my mind is gone

  But I ain't never crossed a man that didn't deserve it Me be treated like a punk you know that's unheard of

  [..]

  Power and the money, money and the power

  Minute after minute, hour after hour

Jollrar med tysken, Bekrigar Rysslands kärnvapen och Sparkar om på Department of Defence

Jollrar tysken - eller kallar man det coax: en häst term tror jag noterad i American Dad!:Roande kvinnorna - jag kanske ta en resa på Östersjön för att roa mig och hoppas mota mången glad kvinna som kunnat andats ut och slappna av givet detta: kanske mer när jag kan förklara enklare de många mer manliga konceptet i sådant för dem, skyddande barnen, säkrande världens säkerhet står vi - eller ännu men kanske följer fler - upp i försvaret mot kärnvapen: Umbrella är ett koncept när hela vägen understryken vikten av skydd mot inflygning såväl som i förväg ut-placerade kärnvapen:Med alla Twitter-post-problem är det i alla fall skönt att Saudi Arabien pumpar frisk till glädje för dynamiken framåt i Syrien såväl som Rysslands alla glada biltraffikanter. En bra sak att massförstörelsevapen lämnade Syrien i delar: Men utan Rysslands non-moral-supporting-crime-against-humanity och tillsammans med andra aktörers - inkl. USA's och Vitahusets - agerande gav fundamentalisten en boost. Den intresserande får gärna läsa bakåt här några år och noterade det engagemang jag gav (ssäg mer än ett år) tills jag som jag också skrev när jag lämnande det gav upp det därför att som saker då utvecklade jag det inte (tydliggörande kort: utan en seriös infrastruktur intresserade att vara på plats snarare än att BS:a runt om exil-folk avgöra var vapnen kom - samtidigt som fundamentalismen gick sky high - så från att kraftigt rekommenderat stöd till frihetskamp växlande och detta säg två år om inte mer innan Syrien-särskoland i Vita huset ens uppmärksammat att man nu hade ett till problem utvecklat i vågorna efter massmord, tortyr och krig: Fundamentalism formad av krig, födande av krig och är jag säker på som konsekvens av det p.s.s. som i Afganistan "gillar det" som avbrott i en vedertagen vardag). Jag gillade Obama som vald därför det kan göra mycket för internationell dynamik mellan etniska gruppen - lite vulgärt uttryck syns svart tydligare än gul, brunt m.fl. icke-vita färger och kanske mer så för USA varande stort och havande välkända rasist-problem särskilt förr - men Syrien precis som jag uttryckte gång på gång över månaderna och åren var ett problem ej att underskatta och någon gång om jag minns slutet av 2012 bedömde jag fundamentalistem görande det kört tvingande mig att lämna det givet rekommendationerna när nu ingen brytt sig att etablera insyn och diskriminerbarhet mellan gruppen. För regionen och åren framåt i tiden än mer Europa än jag tror vi riktigt ännu räknar med trots varningar av olika slag Europa hade Hillary var bättre.


Mitt intryck på avstånd via nyhetsanalys i mjukvara, läst o.s.v. är att hon är en förbannat effektiv krigare som begriper energi-effektiv konflikt som faktiskt levererar vad som är viktigt magnituder mer än gänget bakom den fantasifulla visualisering av vad dom menade krävdes för en insats mot Syrien: Lite land områden, Medelhavet och massor av figurer med åtminstone jag upplevde som allt USA hade i vapensystem, båtar, ubåtar... P.g.a. av några enstaka gamla ryska luftförsvarssystem. Mitt intryck av Hillary är att hon begriper vad som sådant här handlar: Hjälpa regionen mot stabil utveckling energi- och kostnadseffektivt utan att ta en massa omvägar via göra ingenting, göra för mycket för dyrt och reta upp folk lokalt. Hillary imponerade enormt under Libyen: Energieffektivt, Rätt resultat till begränsade kostnader pengar såväl som så döda alla sidor. Efterföljande problem är relaterat i huvudsak missmanagement diverse andra som antingen gjorde ingenting. trodde att Libyen handlande om att vantolka diverse-beslut på det grövsta för att förvandla den kostnad i människoliv som är givet på en viss sannolikhetsnivå (möjligen för hög men det är nu inte Utrikesparlamentets ansvar dessa månader utan - commander in chief är väl fel term men den lokala snarare än Obama - såväl som själva the agencies hanterande skyddet). Likväl jag tror Libyen kommer landa fint som stabil demokrati. Här behöver vi acceptera turbulens och att det kommer ta tid. Var det nu skedde över en natt vet jag om vad som påstås kommit därefter var stabilitet.
Att US med allierande nu i princip etablerat den lösning för att hantera problematiken i Syrien jag rekommenderade kontra al-Assad med regim men här istället agerande mot fundamentalist styrkorna som tagit kontroll över delar av Syrien och Irak bedrivande taxation innan ska trots "försening" ej underskattas. Och jag talar verkligen inte för en större mer omfattande aktion med utländska trupper än vad som redan ungefär är fallet. Förslaget Department of Defence rent ut sagt (som jag skrev då) fantiserade fram om mer eller mindre alla amerikanska trupper från ubåtar, hangarfartyg (notera plural), massor av små-båtar, en mängd soldater o.s.v. i en väldigt "pedagogisk" bild skulle krävas för att göra skillnad i Syrien var rent strunt. Trots att situationen i vad man nu bekämpar är ordentligt färre är resultaten uppenbara. Samtidigt finns stort värde i att folk där nere löser sina problem. Andra alternativ skapar skakig långsiktighet (relaterat betvivlar jag förövrigt lätt att oavsett såväl vältränade amerikanska soldater ligger riktigt på nivå i Syrien med gerilla-trupper som överlevt detta helvete dessa år). Men vi måste våga ge dom de verktyg som krävs för att klara det. Flygstöd såväl som konkreta effektiva vapen är utmärkta metoder för det.


Jag tror att det fortfarande trots förändring är rätt lösning. Skillnaden är den enorma kostnad i människoliv, den abnormt sjukliga utveckling av fundamentalism vi ser, ev. systematiska effekter många år som kommer i PTSD m.m. som lär göra våld, kriminalitet, och fundamentalism än mer problematiskt.


Att Department of Defense fått nu boss där nu gamla CIA-sub-commendante lämnat tror jag är excellent. Det var kanske inte ett dåligt val av Obama. Samarbete och kontaktnät mellan myndigheter som DoD och CIA är nog bra. Men det känns som det varit en del små konstigheter relaterat Syrien. DoD-strategin längre bak förslagen var upplevde jag direkt underlig därför att den tog endast ett perspektiv (nu uppenbart praktiskt visat byggd på defekta preferenser givet att man agerar i samma arena). Min upplevelse var att man presenterande en smal lösning riktad för att ej indikera praktiskt fungerande lösning för att istället undvika agerande. Vidare kan man tolka den som alternativt kanske föråldrad. Kan en yngre förmåga vara bättre? Om en intern-rekrytering från DoD är bättre är väl mycket möjligt fallet - alternativ lär väl finnas - samtidigt tycker jag nog att (allmänt i alla fall där såväl som i svenska entiteter privata eller offentliga) att ta nya perspektiv mellan entiteter som samarbetar nog är gott. Han avgick tror jag några dagar innan jag postade denna:Och jag undrar om vad där diskuterat inte har något av den här "hantera Syrien planen med USA's alla båtar, ubåtar och flygplan". Jag tror inte helt och fullt på att det där riktigt är vad man förespeglar. Och källan där såväl som tidigare är Department of Defence och att de just där eller tror jag någonsin förr när de läkt information gjort tydligt vad det handlar om är inte fallet. Men man ger som ett stycke riktad information som föreslår tankar om vad det kan vara. Jag trodde inte riktigt på det då eller tidigare. Jag hade väl längre bak kanske varit mer benägen att känna att det ev. var något större om inte för den här "hantera al-Assad-Syrien-planen" med hela Medelhavet full-ritat av båtar, Ubåtar och stora buntor som fick mig som intresserad utomstående (som aldrig räknat vad de nu har i båtar) att känna: Fan det krävs nog USA's hela djävla naval forces för att klara av några ryska SAM-sites. Coolt för så gamla saker - och jag menar allt manuellt arbete inkluderande grupper av folk manuella förändringar för att ta ner totalt 1 st Stealth fighter under hela Jugoslavien-kriget.


Efter att ha jollrat med Tysken: Undervisande Google

Därför att vad är poängen med Google givet att vi tar sök-tolkning och rankning som konstant: Storlek.

Och är storlek uteslutande en fråga om en att resultat levereras? Nej därför att jag har ett tämligen stort (men föga gigantiskt - säg 200 000 forsknings-artiklar i pdf i en storage jag söker mot regelbundet (snarare än corpus samlat för statistik som är tja stort men inte sparar själva artiklar).

Så poängen här är att nå ett gigantiskt corpus Google har indexerat där leveransförmåga där är grovt (om vi antar ranking o.s.v. är konstant) en fråga om begripa effektivt vad jag önskar - givet Googles förmåga att översätta det till riktad ranking - resp. vilken höjd på tolkning de klarar.

Nå vad har er van och bröder i och och till återkommande sömnproblem sökt efter? Efter fem år med Theralen (som jag har all förståelse av att de flesta knappast finner funktionell för sömnproblem givet hangover m.m. vilket jag dock saknar problem av helt efter 10 - 14 år utan depression - innan återkommande - inkluderande behandling av diverse på morgonen som för ut allt av hangover - vilket praktiskt gör Theralen tämligen funktionellt och enkelt: icke-narkotiskt, ingen tolerans, och praktiskt somnar vem som helst på det vid rätt dos (om inte överdrivet problem o.s.v.): bl.a. en väldigt funktion pre-operativ sedativ). Men efter ett antal år har problem med bing eating plötsligt adderats till vad jag nu kallar biverkningar men första halvåret kallade för angenäm svag men stabil fördjupelse i smaker - och "over-eating-high" (om ej på nivå med sprit så väl hängande kvar någon timme utan bakfulla. Nersidan är att problemet stegrats (toleransutveckling vilket från det givit "rektal-irritation" relaterat helt säkert tarvet). Jag känner alls ingen genering av att diskutera det: Ärlighet kring sådant här visuar upp min prestigelösa, ärliga, och erfarenhetsdelande attityd skapande värden för många fel som blivit (spekulerar jag) något av mitt epitet runt om i världen oavsett områden.

Sökande med mitt gedigna "stuff2.pl" utnyttjande grov konverterade från PDF till text-filer med diverse sökfunktionalitet börjande på index($text,$searchword) med kombinationer upp till natural language processing av godtycklinga meningar (NP, VP-fraser o.s.v.) med epitet, med grundidé att jag skriver vad jag vill ha med stavfel, meningsbyggnadfel, fria meningar o.s.v. så levererar det vad jag vill (och excellent med undantag av att 200 sidors doktorsavdelningar inledande med 100 sidor sammanfattande fan och hans moster inom natural language processing tenderar att alltid inkluderas när jag söker i dom områdena - d.v.s. alltid i min lokala sökning - då jag ids besluta på flexibel normalisering längd artikel formad av sökkoncepten och dess meningsbyggad).

Och så mitt corpus här är tämligen gediget NLP, entropy. information science, information retrieval o.s.v. Man har föga - om något alls inom medicin - och efter att mött Googles festliga reklam-bilder, imponerande bredd i funktioner o.s.v. (på av och till har vi kanske mötts i innan allt det där kom till också trodde jag Google kunde klara ut ett alternativ till Theralen med förvisso lite mer exakta krav för sömnmedel (bred serotonin-effector med föga lokaliserad preferens mot receptor-bild, icke narkotisk, gärna låg blockering dopamin, men varför inte dynamisk buffering kemiskt mot nor-adrenalin jämvikten).

Jag tidigare haft stora problem sista två åren med Google Scholar som ej klarar att ta exakt information om vad man söker utan prioriterar upp enstaka enkla övergripande koncept högt fodrande att man för mer exakta krav går över många hundra resultat. Det har bl.a. orsakat ständiga lögnaktiva påståenden om att jag är en maskin (home-blindness) vilka jag säkert mellan 2000 - 3000 ggr (kanske mer) hanterat via angivande att capsa. Trots det efter att varit off-line några månader p.g.a. intensiva angrepp av hackers (ej DoS utan mycker mer sofistikerat informationssökande än så relaterat och lokaliserat Kina: Föranledande bl.a. att jag skapade ett fett corpus av politiskt-Kina-data-relaterat medlemmar i kommunistpartiet - cirka 900 st - för att försöka få svar vad de ville mig - kanske är de autistiska och vill prata så här - sökande svaret) visade sig att Google Scholar låst ut mig som maskin när jag kom tillbaka: Efter flera tusen korrekta capsa. Det imponerar lite faktiskt: Jag menar det är ju inte relaterat hur man söker i en sökning eller hur den sökningen tolkas eller resultaten den ger. Fel där nere är ju mycket värre. Och här vill jag inte uteslutande - eller jag lutar faktiskt mer åt att det faktiskt är sunking logik för att detektera robotar - viss oro över att man extraherar ut dem och i det riktat mot mig: Givet att även om jag aldrig brytt mig i att sampla Google (för mycket varierat strunt - förvisso säkert bra för vanligare användare - men störande metodik sampling av titlar (vilket är allt jag söker smapling som ev. hade kunnat vara aktuellt här givet om man inte går vidare och tar upp artikeln) gör Google meningsfull för mig: Counts vilket i en optimering jag använder blir instabil av de smarta normal-user-needs tolkade jag föga formellt från min vanliga användning (relaterat det helt 100% baffling oddity-problem problem som van vid något annat snart kommer till).

Hur söker jag något bättre än Theralen som kan tänkas bryta bing-eating?

Och från perspektiv sökmotor får vi börja med vem jag är: Jag har en tämligen funktion modell av av kognition i perspektiv av population nära information science. Den i sig i mindre delar men desto mer i arbete att nå upp till den gör att jag kan oerhört mycket om receptor-system, signalsystem, lokaliserade nätverk av neuron-gruppering, konvergens i och över sådant, laterala samband, övergripande synkronisering inkl. bredare via wave-models. (wavelets utnyttjade jag men andra transformer är troligen bättre: Klassiska Fourier får jag erkänna efter flera år antagligen leverar vad alla normala behov behöver effektivare och möjligt att dess "vanlighet" relaterat något i min personlighet gav en preferens åt wavelets - låser Fourier problemet för dig tvivlar jag inte att det är en tämligen långsiktigt stabil lösning utan att behov av att hantera vertikaler som vi kan via wavelets någonsin introducerar något av värde annat än en elegant stycke text relaterat dimensioner + viss förslöing i prestanda om du inte själv sitter och kodar optimerat). Vidare slumpar det sig att jag från andra områden har mycket god bild av kliniska frågor såväl som populations-relaterad statistik - inkl. ekonomiska aspekter av det - rörande detta.

Allt sådant är vad vi kan tänka att vi önskar uttrycka i sökning för bättre anpassning. Sådant är enkelt. Det kan om man inte tittat djupare verka svårt - och jag går inte in på det vidare - men det går att sköta bra via vertikala koncept.

Utmaningen om man börjar utan annan utan annan grund i implementation närmare klassiska algoritmer information retrieval som vanliga vektorbaserade koncept med associerade koncept runt ngram (eller värre word) vilka välgjord når väldigt långt men på det stora hela är sunkigt och knappt funktionellt när vi lämnar konceptet att:

 • Den som söker adderar sökkoncept egenligt ngram + ngram.
 • Där resp. ngram såväl som kombinationen väljs ut genomtänkt utifrån praktisk erfarenhet av sökmotorn i mening av förståelse av vilka koncept den tenderar att komma att värdera.

En mer flexibelt, kreativ, eller rent av kunskaps-exakt-uttryck av vad vi önskar ger noll och ingenting från Google till allt i övrigt av second generation search enginees. Google har experimenterat lite med andra koncept men min tilkning är att det bottnade ut - och ev. att de gjorde withdraw från det - från natural language parsning av sökningkoncept närmare mening till transformation mot titel-liknande inom ett avgränsat publiceringsområde (d.v.s. ex. titlar forskningsartiklar) där möjligen överdrivna ngram-modeller levererade huvudsakligen av det ev. värdet.

Återigen överdrivet ärlig - sökande internets communitites stöd kanske - om mina problem så var min situation söndag att efter säg 45 ml Theralen lördag kväll hamnade jag under söndagen i Bing eating. Tjäckt hälsomedheten vandrade jag några kilometer till ICA-butiken med tillhörande pizzeria och beställde någon större variant av pizzam, vandrande in och handlande en stor ostkaka, något små-snuskig tub av dålig risgryngröt (i detta försvinner min vanliga gourmé och ersätts av en gormand). Åt det hela. Återvändande hem och åt ostkakan. Gjorde några mikroppocorn med säg 25 gr smör per påse. Åt fyra illys panpizza jag också ätit. Och mådde enormt bra. Sov några timmar över förtjockad. Under söndagen kommer kostnaden: "hud-relaterad irriterad" som möjligen har att göra med många toalett-besök. Så dags att skippa det hela.

Lite ovanligt som väluttryckt i kommersiell-volym föredrar jag de breda "feta-molekylerna" (själva den "sofistikerade" high-science bakom hela dom här familjerna är stannar ungefär vid väldigt stora molekyler med gog kollisions-bindande boost och med elektrokemisk attraktion nära relaterat till att binda mer eller mindre allt: Brett bindande är i sig inte otroligt - jag vet ej säkert - orsaken till att de ej orsakar beroende. Jämför gärna de selektiva serotonin återupptagninshämmarna som oavsett namn binnder till mer eller mindre allt säg mellan 5000 - 30000 receptor-typer) som binder till allt. Och där med större preferens åt serotonin än dopamin (bl.a. därför att de minskar risken för kognitiva problem från hang-over till reducerad intelligens, och ibland färre om än sällsynt: Antidepressiva av den typ jag äter tenderar dock att hantera sådant men att hitta en ny variant är vad jag efter lång erfarenhet vet ger fem till åtta (någon gång tio års) stabil medicinering genom att själv investera någon månad att gå över vad som är känt och mappa bakåt till redan prövade mediciner genom åren och hur deras profil ser ut.

Men går det med Google? Nej. Därför Google är fortfarande andra generations sökmotor och klarar ej att tolka sökning kreativt - och nedanför det ej klarar att fånga min kunskap. Det senare ska ej blandas-samman med hur jag vanligen söker vilket när man söker kunskaps-hårt orsakar mycket mer problem än vad det kanske i andra sammanhang löser. Låt oss följa mina sökningar.

t Sökningarna skrev jag utan att tänka på det som jag söker lokalt. Meningsbyggnadsfel, enstaka stavfel m.m. är lätt hanterat. Det konceptuellt intressanta här är att jag beskriver vad jag vill ha. Alla års erfarenhet av Google tycks ha medfört att försök ta in det kombinerande med hur jag söker lokalt utan att riktigt tänka på det. Hade Google tolkat ut vad jag menade hade de kanske heller inte klarat att utnyttja ut det därför föga otroligt har de en grupp sökkoncept (en grupp eller sämre i kunskapstunga-områden som biomedicin där ex. "verb-hanterande" gärna ombandlas till noun:ish och "noun:ish" till verbande). En artikel kan ha en grupp av kanske 100 (jag vet verkligen inte alls vad Google kör med men det är kanske en bredare ej ovanligt låg nivå) medan man faktiskt om man tänker mer natural language kan skapa träd av själva koncept-strukturerna över dokument och som jag i en version gjorde körde med godtycklickt antal associerade koncept av ngram (1 till många år uttryckande koncept) vilket dock istället tar en ner sida i prestanda-kostnad vid resp. sökning (nu mer än förr - och allt mer så antar jag framåt i tiden är det bättre - under förutsättning att kostnaden för detta kan kastas på klienten - en teknisk-vetenskap om hur det görs jag är föga bevandrad i - eftersom nu klient-datorerna folk söker på är riktigt feta idag jämfört med för bara tio år sedan).

Jag ska här säga att mina sökningar är ej är överdrivet pedantiskt gjorda. Jag skrev på lite som van. Där jag gärna vill göra lite små-udda meningsbyggnader, inte ser fel på stavfel m.m. mindre för att testa den kreativa algoritmer så mycket som ha sönder diverse enklare strukturer i NP- och VP-fras tolkningarna och liknande (än så länge i alla fall). och det blev det i en vana även om det just inte har sönder där längre.

Från sista sökningen där jag mindre gav upp och mer blickande uppåt till mitt ansvar för en bättre värd där undervisande av Google kan motivera dem liksom visa på att vara världens största företag inte självklart gör att mina sökningar på deras sökmotor presterar bättre än mina sökningar på min sökmotor (vi ska i all ärlighet säga att andra generationens sökmotor är ytterst av allt att döma jag kan se passar mycket väl de allra flesta sökningar som görs).

Sista: Är tänker jag att NSA sitter och avlyssnar Google sökningar och kände ett nationellt svenskt ansvar att visa på våra värden inom innovation, kunskapsbyggande och ansvar för ungdomens såväl som övrigas kunskapsbyggande. En förhoppning är att de flaggar detta för Obama som tar chansen till att kunskapsutveckla Nordmaerikas ungdomar: Sverige och det Svenska har alltid varit ett ledord för mig när jag internat ("watta" är "battle language" jag blev van med en gång i tden när man behöver chatta snabbt kring läsande, responer m.m. i situation där jag fick tolkning av innehåll sekundär i tämligen snabb-takt inte alltid men ganska ofta rörande något där jag kunde ha tid). En trevlig detalj eftersom USA är en viktig export-marknad är att jag bjuder-till och försöker motivera upp amerikanen - tillväxt där är mer handlande av svenskt. Det gillar säkert såväl Rosenbad som Vitahuset:

  "how i indicate expert knowledge and requirements (or watta needed) of search research + application area + hard requirements (here non-narcoting and broad serontin + or if gaming "humoring the kids and women level or watta fuck natural language give ability to express) + on an old second level search enginee as Google + fuck my harddisk limit on corpus bloddy makes google painfull. Watta fuck have you been done last five years?

Lämnar vi mitt motivera amerikanen. Notera hard requirements. Två tolkningar finns: Mina krav resp. "hard requirements" förekommande i artikeln. Givet indexering gjord är det ju bara för sökmotorn att testa efter genom att göra båda sökningar och göra trivial analys via viktsystem. Men i övrigt en sökning helt för att hjälpa NSA / OBA / o.s.v. till att assert motivation stimulerande tillväxt och därmed svenska exportintäkter. Jag valde fuck här för att indikera att jag är likt en "vanlig amerikan sökande kunskap". Mitt vanliga blygsamma svenska i uttryck kan fungera sämre med amerikanen...

Notera när vi lämnar det svenska - såväl som amerikanska - ekonomiska ansvar jag i det lilla valde att ej glömma bort: Vi ska alla dra vårt strå till stacken - att mening också teoretiskt tyngre är uppenbart trots att jag helt valt att inte utnyttja ytterst direkt ngram-relaterad sökkoncept uttryckande ex. en serie enskilda serotonin-receptorera där mening om man förstår serotonin-receptorer och patienter kombinerat torde vara uppenbart för de flesta: D.v.s. uttryckt på ett annat sätt atypiskt antipsykotiskt men av den typ där bindningspreferens-ligger sådant att det lämpar sig som sömmedel utan de antipyskotiska-biverkningar den generationen annars ger, och bland dessa med minimal bindning-dopamin-systemen med större preferens mot serotonin. Uttryckt via allergori inte allt långt ifrån Mitrazepam (Remeron) men utan nor-adrenalin-komponent och något snabbare ur kroppen vid lågdos (även om nu alla dessa gigant-molekyler inte går direkt snabbt ur: Och med mindre än att du faktiskt har en daglig överaktivitet tvivlar jag starkt på att de alls är lämpliga utan antidepressiv-medicinen med tämligen stark centralstimulerande effekt på morgonen. Särskilt äldre såklart givet att de kan förstärka, utlösa depemens såväl som många andra problem: Jag hade säg fem bra år med Theralen men utan annan medicin är det ej att tänka på så jag förstår alla som endast har sömnmedel och ej klarar denna grupp utan har bättre nytta av ex. Sonata eller Stilnoct).

Och en till sökning näst-sist del av mitt samhällsansvar för ekonomin. Här för att motivera upp Google:

  "really shape up - lacking corpus in this area sure i use this but i get nowadays just baffled i cant instruct my use area, competence area, connections, attitude preference and so on as I use local for my language pdf corpus of 50 000 research articles google_instruction:expert-information-in-brain-chemistry-clinical-use-preditive-model-input-data-use'"

I den här försökte jag ge ett konkret tips. Säkert bortkastat:

  Sist

 • "preoperative sedation" + "non narcotic" + "serotonin receptor". Resultat indikerar ingen förmåga till att bilda meaning i koppling sökning innehåll givet den sekventiella serien föregående. Vidare tror jag det samma gäller för detta som ensam sökning utan föregående sökningar oavsett de större vanliga grupperna såväl som jag med mitt allmänt upparbetade sökningar över tiden.
 • "pre operative sedation" + "non narcotic" + "serotonin receptor" + ("bing eating" + "rebpound central stimulation" + "years use") Tänk konceptet att man ej söker efter years use utan givet tidigare sökningar faktiskt begriper (+ här att jag försökt markera ut via parentes vad det hör till) att det är relaterat sidoeffekter.
 • "old fashion broad serotonin receptor blocker" + non narcotic + sever pain + sleep. Kan inte första NP-frasen inom citationstecken förklara vad för typ av medicin jag söker - old fashion - därför att senare generationer bredare med stark serotonin effekt också gärna tenderar att söka boosta upp nor-adrenalin och dopamin - jfr antiderpessiva som mitrazepam (Remeron) och Duloxetine eftersom det minskar förslöandet). Varför skulle detta egentligen vara ett problem? Min sökning skulle inte klara just detta men det är ej ett faktiskt problem som är mer än någon dag att addera. Old fashion är ej svårt att generellt och generiskt i specialistområden kunskapsdrivna att hantera som term oavsett vilket (utan att djupstuderat många - men medicin som ett ex. som är ganska utmanande). Kläder, konst, moral, religion o.s.v. kan jag istället tänka mig är mycket svårare därför att den söker har en attityd och känslomässig preferens som är svår att beräkningseffektivt hantera om man är så stor i antal användare som Google.
 • antipsychotics three generation benzodiazepine skeleton put in. Lite av en chansning jag fick för mig var att ev. någon av de sista generationerna i antipsykotiska med benzodiazepin-skelett kanske hade ok sömngivande effekt i lågdos utan hang-over eller andra biverkningar under dagen (benzodiazepinerna är ju välkända sömnmedel även om jag vågar mig på att spekulera att nog senare generationer med mindre bereonderisk av kemisk-annan typ som Stilnoct faktiskt är bättre för insomning om än kanske inte pre-avkopplande: Spekulativt - och om så mycket klokt- finns nog en idé i svensk-vård att sådan användning ska över till senare generationer - Eftersom jag ej minns namnet prövade jag att söka så här utan något meningsfullt från det. Zybrex kom dock till mig senare vilket emellertid tycks helt olämpligt som sömngivande motsvarande Theralen: Konkret sinnes- och personlighetsförändrande systematiskt överdygnet vilket är helt olämpligt (menar jag) för ett sömnmedel men väl kan passa psykotiska problem.
 • "sever cancer pain" + alimemazin + "bing eating" + "other non narcotic alternativ to alimemazin". Notera att jag förklarar vad jag söker. Adderar nu här efteråt dessa sökning:

Och där räcker det det utan fler exempel. Här är Google burned. Här bottar andra generationens sökning uta. Därför de klarar ej att få ut att om antal sökresultat är noll och adderat sökkoncept (det tredje i andra ex.) reducerar till noll gäller när det via trivial menings-tolkning konkret indikerar vad som är en kravställning ytterst relevant över ämnesområdet att utnyttja det. Detta är ett problem som växer kraftigt när vi går upp i kompetens-nivå för områden oavsett om vi är experter eller kan mer normalt om dem. I det sista fallet kan vi behöva förklara och beskriva vad vi avser och lita på sökmotorn och klara ut vad det motsvarar i ngram (om vi antar att den underliggande använder vektormodeller med dessa eller översättande till vektorer från koncept och vidare till sekundär-on-the-fly-ämnes-driven-dimensionsreduktion) eller vid höga krav acceptera mer subkulturellt-språk för att förklara vad som menas.


QED eller Veni vidi vici: Jag demonstrerade och bevisade att jag ej var nöjd med sökresultaten. Och Google vann ty jag hittade jag ej rätt och söker man gå ner i mer kompetens-tunga-termer jag initialt undväk (risk för utlåsning om man söker i små-reducerade subrum via specialiserade termer) och jag vann väl också något med moral-uppbygglig information på sökresultaten om att läsa information i form av typiskt tre korta stycken antingen tämligen intet-sägande eller ofta något med en eller flera direkta felaktigheter härrörande till att man inte följer upp forskning publicerad säg upp till sista fem till tio åren. Wikipedia är ofta ett fint undantag här men just i dessa områden verkade det som de låg lite längre bak i utvecklings-evolutionen än vad som ofta är fallet relaterat läkemedel.


Jag vill verkligen inte att Google <quality assurance problem rörande kontroll av riktig användare Google Scholar ska tolkas jag som direkt relaterat det här inlägget. Om något har jag väl sista året utan att det blivit av mer än ofta tänkt på att flytta därifrån. Och om nu säg flera tusen verifieringar av att jag är riktig användare kombinerat med att Google Scholar ej indexerar upp forskningsartiklar i tillräcklig bred (vilket dock ingen av de större i alla fall - och tror jag kanske ingen public i övrigt heller gör - gör utan man kan få kombinera lite) och trots att man söker regelbundet vilket tycker man borde bygga upp någon förståelse av vad jag söker (förutom att försöka få in sökkoncept från förra veckan, ibland varvat med gårdagens sökkoncept vilket mest stör) kan det vara att idas lösa den där utelåsningen. Det är ju shit att sitta och verifiera sig hela tiden för att sökresultaten fodrar att man går över några hundra resultat. Deras cacha hindrar förövrigt inte att man samplar ut sökresultaten. Jag gjorde dock aldrig det (innna?) dock. Men den intresserade kan givetvis tömma Google på vilka sökresultat som helst genom att utnyttja deras större partners (mindre som små webbsajter är tror jag knappast aktuellt ej hanterat). Större tenderar tror jag ofta att ge resultat på sig själva. Men det finns ju stora partners också jag betvivlar ids sitta och engagera sig scheman likt dessa givet att samma entiteter är mer än väl benägna att söka boosta upp sina statistik-siffror var månad inkluderar åtminstone allt som träffar dem dagligen (med säg "20 s" för att skapa en unik användare) och kan jag känna för en aktuell adderad partner åtminstone inte tidigare än ett fåtal år sedan kanske en 10 - 20% mer än som faktiskt når deras sidor. Skillnaden kan indikera att för Google är last mer problemet här. Men för den som söker corpus i form av titlar och några relaterade sökord i snippet snarare än rankningen är partners möjligen snarast bättre varande mer "bare-boon-search". Det är kanske inte vad jag skulle sampla via själv (valde ej så) eftersom det finns för vad jag söker (titel, url, och snippet indikerande om jag vill sampla nela nyheten) snabbare tjänster mindre "internsiva" och rent av åtminstone för nyheter snabbare och tagande upp fler i antal (webbsidor tror jag dock Google är ganska svårslagen men jag samplar ej webbsidor vid sidan om nyheter, forskning, geo, mil, riktade politiska organisationer o.s.v. samt förr twitter och Facebook innan det visade sig att de predikterar sämre framåt i tiden än nyheter också på så lite som några dagar framåt).

Jag tvivlar lätt på att jag out:ar Google här - intresse-grupper allmänt kring diskuterat här är liten och reduceras försvarligt när vi diskuterar brutal sampling - utan jag önskade endast göra en poäng av att vill jag spindla ut allt Google's sökresultat utan att involvera fler end-computers är det verkligen bara bandbredd som begränsar det. Och det som indikerar med inte mindre användarvänlighet än att bara slå mot en sajt från ett IP-gång på gång: Inget capcha, inget problem med att servern ljuder för en (vilket jag fortfarande misstänker ej annan tjänst för även om jag aldrig följde upp det: Ljög dom är det ytterst allvarligt och jar direkt bäring till dokument publicerade av Homeland Alliance - det department bildat efter 11 september vars senare riktiga namn jag aldrig minns - nära kopplade bl,a. arbetsgrupper som aktuellt företag själv suttit och bidragit med sakkunskap tänkande och uttryckande av förståelse av vikten av tilltro till information: I all rättvisa har jag aldrig haft problem med dem efter att jag indirekt via en annan aktör gjorde mig rolig åt det, lika lite som jag haft problem med sampling jag gjorde av en tjänst under Department of Defence där jag ett tag var utlöst efter - mer relaterat Google faktiskt även om jag inte samplade deras sajt-sökningar utan något annat - efter jag gjorde mig rolig över det till ungefär samma entitet: "Yeah leaking XXXX in the PDF but XXXX search shit probably solve good pointing at the Chinese proxy servives they always accept without filtering leaving out the questuib of other effects of such. Vilket löst det också.

D.v.s. är du på nätet. Blir du samplad. Oavsett av Google eller någon annan. Google är inte top-end - långt ifrån - i capcha, hanterande filter av sådant m.m. Men deras anpassade dynamiska sökresultat gör dem åtminstone för mig som skiter i vad de visar utan om jag sällan någon gång samplar via sökmotor endast är intresserad av titlar, indikerat associerat snippet, för att se om hela sidan ska samplas, samt för vissa särskilda stora tjänster med viss (ganska hög) mini-kvalitet antal-träffar för att vissa typer av ngram-statistik-beräkningar möjliga för ovanliga compound nouns, eller kombinationer av ngram. "Hans Husman" + "balanserande på ett staket med ett paraply", eller vad helst.

Så har det varit på nätet så länge jag kan minnas. The Big Dog (jag har ibland fått en känsla av att många av mina läsare tänker på mig som The Big Dog: Nog stämmer det?) är alltid störst och bäst men är för blygsam för att överuttrycka det.

PS

En cool detalj är att av och till när jag kritiserar Google tappar jag indexering på sidor. Är det Google som gör detta? Jag tvivlar starkt. Snarare associerar jag mer till en del folk i svenska SEO-samhället (som jag nog här kan namnge alla tre av) som roas lite av att försöka uttrycka en distans till Google för att så att säga uppmuntra mer av detta. För att erkänna att free speech är viktigt och att var och en behöver försöka tala via språk de klarar att hantera - teckenspråk, bilder på skrämar som apor-trycker på, engelska m.m. - tog jag här att göra lätt Google kritik: Eller mer att visa hur de tappat starkt sista fyra åren i alla områden när det gäller core-search som ej har att göra med divergens i sökresultat utifrån enkla vertikaler, resp. försök till efterföljt deras enorma expansion indexering över åren skapa subrum, samt gissningsvis ganska rätt in i applikation en hel del man kan läsa mer om i patentansökningar över åren.

För att kompensera tidigare problem önskar jag att man ser till att allt möjligt äldre innehåll mycket mer än som någonsin var aktuellt går in i index. Att det var läst eller inte är inte det viktiga här (hela bloggen är ju urtråkig för de flesta). Utan det viktiga är att understryka mer grundläggande moraliska värden. Den lilla mannen Hans - med föga påverkningsbart just nu i alla fall i intäkter på nätet angripen - av the big fucks med stora kunder jag känner väl till bl.a. sittande på effektivt utnyttjande kombinationssökningar, såväl som starka andra sökord. Hur man får dom sidorna att gå ur index har jag ingen aning om även om när man jämför dem med andra sidor tycks de vara av mycket sämre kvalitet. Det förvånar nog att folk inte länkar upp dom istället. Inte för att jag skulle tipsa folk inom demokratifrågor jag varit engagerad i kring det (stort land - massor av folk - kanske närmare en miljard - massor av folk engagerade i alla möjliga frågor med massor av sajter).

Sedan var det ju ett tag sedan jag själv konsultade. Så att skatta ut var intäkterna ligger är ju svårt. Men kanske arbetet och konkurrens för resp. sökord är en indikation på de största: svåra o.s.v. medan antar jag bredden på samma kunder riktat senare är lättare men tycks mindre uppmärksammat många gånger av andra.

Återigen för att vara onödigt ärlig. lite som jag tänker skiter jag i det men det kan få mig att se dålig ut efter som you lot som jag minns det pratar för mycket. Så vi beslutar att ni gör som jag indikerade så blir det säkert tror jag en bra lösning. Tid för det tre månader inkl. jul. Så det tycks vettigt att planera in tror jag en fem - sju dagar inte senare än slutet av januari. Så följer jag upp säg i slutet av mars. Ett tvivlar jag på vad man skulle kalla problem men värt att peka på är viss naturlig åldring. Man skulle kunna argumentera att det är ert problem här. Men i min värld är tidseffektiva lösningar väl där man väljer sina konflikter till något vettigt stort som ger lite tillfresställande multi-modal kul på båda sidorna. Så gör vad riktat aktuellt plus säg ett fåtal till (säg 50 st) så är det bra för det utan att ni tappar större kunder eller får länkningsnätverk påverkande. Ganska civiliserat. Jag har hört rykten om domäner där en entitet sätter en bunt i fängelse och torterar för namn medan dom andra sökande säkra andra namn plockar upp deras släktningar studerande vid universitet utomlands (vilket sanningen i är minst sagt svårt att få verifierad). GG.