Riktad information - Att förhöra självbiografier resp. väpnad hantering av alla fientliga konspiratoriska biografier

2014-05-31

Text här inser jag förutsätter delvis att man följer serien av exempel och diskussion metod-områden och ramverk analys resp. skapande information för påverkan. Jag har som ibland tidigare försökt använda indirekta exempel i brödtext vilket jag tror kan ställa gasnska höga krav på läsaren jag förstått från Dagens Nyheter på nätet är ytlig, saknar förmåga att koncentrera på information annat än korta tidpunkter, möjligen lätt att lura i det mesta och allmänt känslig för en sämre värld utanför en daglig tryckt DN förklaring av ditt och datt från gårdagens händelser.

DN's läsare såväl som barn, äldre, kvinnor och andra utsatta grupper DN så många gånger sista åren varnat för internet vill råda till stor försiktighet. DN varande stor köpande läsarundersökningsar förstår säkert ett och annat om vad du klarar av att begripa och falerar du läsande vill jag varken få skulden eller behöva ödsla energi på någon irrationell volation som protester riktat mot mig, gapande över telefon om att jag förtrycker dig eller är del av en internationell imperalistisk konspiration med koloniala gömda under-tecken. Så här som ofta tar åtminstone jag mitt ansvar när jag nu skrivit mer kreativt och avråder känsliga från att läsa mer eller för den delen surfa på internet.

Se helst till att ha en vuxen som förklarar att jag inte säkert alltid ser ner på dom så mycket som ofta tror jag förtjänat som emotionella - utanför omanligt sådant relaterat ögonen - läckage kan tyckas indikera. Läser du ofta DN och vågat dig ut på nätet därför den är så tunn numera överväg att pröva köpa två eller fler tidningar för att försöka kompensera det (ex. både SvD och DN som faktiskt när man tittar noga inte är så lika de först verkar - skillnad är mer än hemma-kassaboks-ekonomi vs corporate big business economy - den sensare antingen mer socialistiskt eller lånande ytlig färg från andra big business kända tidningar är delvis rosa).


Riktigt - otäckt - små-tråkig paketering av nyhetshändelser (lokalt kanske globalt rekord för domänen)

Har ett litet mini-stickprov inkluderande Expressen, DN och SvD samt via internet lite i alla fall av Aftonbladet i såväl som utanför exemplen här orkat ner till samma nivå av små-tråkig? Kanske men jag minns det inte. Och inte sunt tråkig där man avstår från att läsa och utan bedrägligt lurande in mig i att läsa en massa som är just små-tråkigt jag ej tycker mig ha fått ut något av alls och knappt minns något av. Åmtinstone sämre än på tre till sex år.

Och absolut utan alla förhoppningae om kul intensitet föregriper jag omvärlden understrykande att jag ej försökt trackasera någon här ooch att motivation och värde ej särskilt är relaterat klasskamp, feminism, internat-akologir, spelkonsoler eller andra frågor jag till vardags bryr mig mindre i. Det är tvärtom som så mycket annat en exkursion in i det tråkiga för att därigenom kunna smyga in små försåtliga angrepp på personer som ej framgår direkt i rubriker. Det ger viss tillfredsställelse utan att annat än väldigt sällan orsaka några kostnader tid eller säkerhet. Mycket svenskt och vad jag lärt från kvällspressens kultursidor och krönikor: Trevligt lugn intensitet anpassad åldersgrupp + 75 år (jag vill skriva 60 år här men tror det är alldeles för lågt: dessutom är jag ju knappast ung själv längre så viktigt att tänka på att addera upp default-värden) som slutat läsa mer av tidningen än tills de somnar på sidan två (och det är inte min mening egentligen att mobba en så pass utsatt och svag grupp som äldre utan mer uttryckande tycker jag precis min upplevelse av en dags exkursion in bland dom svenska kultursidorna när dom debatterar "latent (borde varit spännande) väpnat (så att något händer)" och också vet vi ju alla att är dom vid den åldern inte på hemmet bör de snarast hjälpas dit):


 • Strategi planering / skapande leverande organisation: Konkret vs Abstrakt
 • Ta med ett konkret föremål att visa upp (och vid behov slå till en angripande fiende med)
 • Impulskontroll vs Relativ makt
 • Impulskontroll vs Relativ makt II: Känslighet kritik ger mer av kul innehåll till annars tråkiga nyhetshändelser
 • Att skatta bredd över många koncept i en tidpunkt eller flera steg för färre koncept

Kreativt resonerande missbrukande en offentlig person (Jan Guillou) för idéer

Lämnar vi association uttryckt som sannolikhet och går bakåt till mina i tid mycket föregripande vikt-dimensioner i den grupp vi grovt lite felaktigt faktiskt kan kalla "personlighet" (något annorlunda approach är här nödvändigt där jag utgår från något varierat dimension 10 - 50 000 närmare fasta vikter som kontinuerlig projektion görs från ut mot en bredare mängd koncept) roar det mig - med ofta upplever jag en del värde - att göra något man egentligen inte sunt ska göra:


 • Att strunt i den bärande princip som gör dessa vikter alls möjliga: Att vikterna i sig skapas från populationer av människor och detta "förstörande" d.v.s. tanken att vandra tillbaka till att ta uttryck för en entitet som är en individ snarare än en grupp människor (som ex. skribenter vi vet är boende i New York) är ytterst tveksam.
 • Dessuom när jag trots begränsningen föregående "gör detta" sker det heller inte alls som man kan förvänta genom att utnyttja analysnätverk. Istället vilket gör det hela minst sagt "inexakt" - mer en föreställning för att resonera än sunt - handlar det istället om att:
  • Repeterar och återknyter till för mig välkända extrem-punkter för viktiga dimensioner.
  • Där dessa dessutom - vilket konkret avviker från analysnätverk och i "beräkningskostnad" relativt allt aktuellt faktiskt avviker ordentligt - antas sådana extrempunkter oberoende av övriga.
  • Oberoende i mening att man kan resonera manuellt genom att påmåla något en valfri kombination utan att bry sig hur de påverkar varandra.

D.v.s. i all praktisk verklighet handlar det huvudsakligen om att en viss realitet antas och upplevs ses snarare än korrekt mätt. Det hela kan tyckas dumt men har faktiskt värde för att återknyta vikterna och deras egenheter för mig efter att ej rört dem en tid (nu för ett par månader sedan ungefär noterade jag mer rådata i ett par studier resp. ett ramverk jag ej tidigare kände till aktuella för att ev. ta in i grundvikter). Vidare upplever jag värde i resonerandet för själva resonerandets flöde där det ganska ofta för mig givit enklare AI-system i regel-flöden över hur data kan utnyttjas för övergripande borrande som instruerat.


Därför inspirerad av dagens Expressen skrivande om någon antar jag i svenska språkområdet stor media-kulturell-news-event - men helt ny för mig - återvänder jag till några samband extrempunkter jag oseriöst tillskriver ett känt varumärke - Jan Guillou. Men det är från indikerat ovan och också i övrigt fel att förvänta sig att det i konkret mening egentligen handlar om just personen i fråga. Mer reflekterat runt en stereotyp uttryckande några tänkbara tydliga polarisering jag kommit att tillskriva en pperson för att få ett ansikte på den (som också bl.a. vad jag utnyttjat Utrikesminister Bildt och tidigare Statsminister Palme) - likväl långt innanför vad en offentlig person givet det får ta som normal verklighet i kreativt inspirerande påverkan av vad man uttrycker i offentligt språk.


Två motivationer finns till varför han här är intressantare än andra personer jag missbrukat likartat av och till:


 • Entiteten argumenterar skickligt och uttrycker en grupp skilld från några andra svenska individer betraktade här (bl.a. Olof Palme och Carl Bildt).
 • Ett generellt ibland uppträdande mycket utmanande analys-utmaning är relaterat individen eller en grupp individers preferens till hur något byggs för att lösa ett problem (eller av helt andra orsaker) i avgränsning konkret resp. abstrakt.

Och så skrev hsan ju för några år sedan en självbiografi jag utnyttjade för en fallstudie med stora mått av manuellt arbete för att undersöka möjligheter och tänkbara algoritmer för att "förhöra självbiografier" i dataanalys skapande om så värde när vi kan betrakta många biografier, självbiografier och liknande skildringar av entitet (person, företag, plats o.s.v. där poängen med dennes biografi är det självklara egnsa perspektivet såväl som värde-förfaltning vilket gör det lite små intessant i domän av bias kontra överträning såväl som vägsar att söka extrahersa ut en tydlig partsinlagsa skapad i kreativ text snarare än juridiska semi-exakta kortare texter). En del uttryckt från fängelsevistelsen kan jag tänka tillbaka fortfarande fundera en del om närmare konkret riktig skildring, kreativ färg för att göra en tråkig tid spännande såväl som passa in övergripande personlig discourse eller ev. att något latent adderande inverkan dessa händelser ersätter döljande det andra var fallet (bl.a. relaterat diverse topologiskt fängelse resp. möte med en Big Boss inom den kriminella värden för att få särskilds fördelar uttryckta då och kanske sdderande till allmän förklaring sådana konkurrerande ej uttryckta sådana man annars kan tänka sig likt kontaktnät via polis eller fängelsemyndighet in till fängelset).


Strategi planering / skapande leverande organisation: Konkret vs Abstrakt

Antag, att vi fått för oss att bygga upp en organisation lösande ett problem alt. känt motivation att ha en sådan organisation eller motivation att ha den befintlig som koncept i information (för det sista betänk ex. argumentation rörande en politisk fråga där något kan bli potentare om det visar sig att man faktiskt börjat bygga upp något sedan X antal månder föregripande problem fiende-politikerna menas sig precis upptäckt och belagar dig om).


En för människan generisk typ att göra det är det mycket konkreta. Vi ska åstad komma A långsiktigt så vi bryter upp det i problem och börjar med att realisera något konkret avgränsat. I analys av vad här gtjort är detta enklare med välkända metoder och algoritmer:


 • Förekomst av ett uttryckt del av övergripande karta kan med rätt data mätas.
 • Om möjligt kanske rent av stickprov i det ske där djupare kontroller för att söka detektera problem trovärdighet kan göras.

Ett till också funktionellt approach andra personligheter har preferens till är att snarare fortsätta från den första skissen och ta ut dom viktiga kontrasten och sambanden. Söker vi nu att försöka analysera ut vad där uttryckt motsvarar i ytterst konkret tycks lättare åtminstone "densiteten" sådan vara mindre. Och det är vid djupare kontroll rent av möjligt att vad analyserande strategi ett är defekter indikerande dålig trovärdighet detekteras.


Det sista kan också om man förstår något av hur resp. approach kan utvecklas vöer tiden leda felaktiga tolkningar av "potens", "totalt innehåll konkret" i mening av att vi kan vid en tidpunkt göra en viss bedömning skattande säg vad vi kallar densitet och totalt innehåll lågt medförande att vi ej priorierar vidare analys av det kontinuerligt på nivå vi annars gjort.


Emellertid även om den tror jag mest streotypiska individ (och som sådan mindre realistiskt tror jag) vi kan tänka oss görande stratego två i sig ofta kanske är mindre naturligt i personlighet fyller upp det övergripande med detaljer kan sådant som vi väl känner från innovativa processer ibland kompletteras med andra personer med större naturlig konkretiserad förmåga kring sådant som när, var och hur.


Görande "analys" (d.v.s. här en massa personligt bias mindre seriöst - dessutom saknande numerande svenska vikter som givit vad jag numera har för engelskan känns annat än endast pinsamt normal-bra) förhand reflekterande nyhetshändelsen aktuell för några år sedan för aktuell entitet där det föreslogs från en del dokument som hittades via svenskt arkiv indikerande att denne haft en relation med en utländsk spion-organisation (jag vill säga att det var KGB men minns egentligen inte även om jag är ganska säker på att det var Sovjetunionen) är också om man hade haft en hel del data analysen lätt utmanande i att förmåga i perosnlighet är mycket leverabel i att skissa upp en övergripande bild där tydliga kontraster vi spontant åtminstone i ögonblicket upplever viktiga.


En företeelse så som relation till något kan ju allmänt vid en tidpunkt vara del av en sak eller koncept som uttrycks vid tiden uppelvt viktigt för något eller mer slumpmässigt skapat. Men när strategi ej är tydlig i preferens mot att saker tidigt behöver vara konkretiserat i vad som ska göras i resp. steg och därigenom också begränsande vad det utvecklas mot just konkret är det inte lika lätt att bedöma vad något senare blir ev. när eller om involverande fler. Vi kan jämföra med ventures inom teknik-nära business där tillämpningar ofta kan varieras över tiden (som jag minns från ett företag - myspace - jag konsultade för ett antal gånger närmare år 2000 - 2005 säkerhet som praktiskt utveckladwes till något annat mot slutet samtidigt som kanske en ännu större flexibilitet i möjlighet att ta från grundplattformar hade givit större värde). Sådan flexibilitet är rent av ett värde att notera när due dilligence görs särskilt tidigt genom att flexibilitet mot möjliga tidiga utvecklingskunder som kan ta teknik-dyrare plattform uppåt är direkt påverkande behov av fortsatt finansiering.


Vidare så länge relativt lite konkretiserat ligger investerat kan ju också - och är ytterst verkligt på alla sett i analys när annat data reducerande rymden saknas - vilken abstrakt bild man egentligen skissade upp eller började realisera en fråga om perspektiv eller omvänt men i analys i princip samma sak (för mig om jag minns korrekt för hur detta görs nu finns ingen skillnad om man inte själv går in och styr saker och ting) vad eller hur man väljer att uttrycka det (normal brand building, paketering av information o.s.v. så att det för viss användning känns rätt och skapar värde eller reducerar risk för den som kommunicerar informationen).


En (för att också inte helt seriöst men talande nog utnyttja ett stereotypiskt "begrepp" analfixerad individ som i all verksamhet är ytterst noga med accounting, korrekt mäta vad gjort, vad det kostat, resulterat i o.s.v. är ju väldigt enkel här. Desto fler konkretiserad detaljer kända för oss ju svårare är det att givet det med samma signifikans / vikt-summa acceptera varierade abstrakta uttryck för vad det egentligen är. Detaljer kända för alla gör förändrad abstraktion lättare att mer sannolikt korrekt för analys att värdera. Jämför med ett energiföretag med mycket verksamhet inom oljeborrning (ett varumärke kort noterat här några gånger är Shell: Sveriges ekonomi & Humör och SAAB och Statoil i branding (2011-05-24)).


Ta med ett konkret föremål att visa upp (och vid behov slå till en angripande fiende med)

Har vi något av konstnärens förmåga att skissa en abstrakt verklighet att bygga från eller förändra eller låta agera en ram för andra att fylla i med deras kanske mer konkretiserade förmåga är en utmaning där det också kan argumenteras att förmåga hos individen kan varieras från föga till höga:


 • Att ta en godtyckligt eller givet begränsad information eller tid föregripande punkt i abstrakt karta.
 • Få upp den mer konkretiserad i bild så det kan utnyttjas i argumentation.
 • Något Olof Palme upplever jag var ytterst skicklig på vilket när gjort snabbt i teve-debatt innebär svårighet för politisk fiende denne slogs med att hinna med att få upp aktualitet rörande vad man känner och vet resulterande i att man verkar kanske mer okunnig än egentligen är fallet.

Också här kan informationen vi uttrycker tendera att preferens - eller strategi - från mer konkret till mer abstrakt. Samtidigt gäller att mindre omfång gör att en i lokalt sammanhang egentligen i ett större sammanhang motsvarande en abstrakt kontrast kan motsvaras mycket "kognitivt-billigt" till en där direkt konkretisering.


En sådan konkretisering i ex. debatt kan vara något man precis som i skolan tar med sig för att tydliggöra något. Vill vi ex. påvisa att en bok om oss egentligen inte är särskilt trovärdig eller bra (där jag som sagt inte läst något om det hela innan och min närmaste tanke för att förlaget som avstod från att ge ut boken sannolikt bättre allmänt slutar med den formen av böcker eftersom de inte tycks addera något av den enklare redaktionella faktakontroll jag tycker ett medelstort förlag ska addera i värde ovanför och tillsammans med författarna både för quality assurance för deras trovärdighet vidare därför att det är ett "expertområde" ett förlag rimligen ska kunna göra effektivare missande mindre än författarna var för sig orkar: utan detta om upparbetade försäljnings- och marknadsföringskanaler vars värde ju tycks minska år för år för branschen ser jag inte riktigt affären alls för ett förlag varande annat än väldigt tunt ovanför ett godtyckligt tryckeri) kan vi:


 • Söka ett antal konkreta defekter.
 • Välja de defekter som uttrycker i den abstrakta rymden mest potenta diskriminant.
 • Vill vi ex. ta diskussion övergripande abstrakt varande en mer allmän "emotionell fråga" med kontrast: typ flock A vs flock B eller mer konkret feminister vs kvinnoförtryckande män med hemmafru.
 • Söker vi rätt på något konkret fel som tycks relaterat detta. Gärna potent.
 • Skulle någon ex. föreslå att jag är mer av antifeminist kan jag på kortvarsel prestera en försvarlig lista på i olika tryckta såväl som icke-tryckta med få eller många läsare innehåll visande på mitt engagemang för likaberättigande mellan könen (ex. kvinnor och matematik). Och dessutom: Gudrun S må kalla sig feminist men jag betvivlar att en gammal vänster-radikal som hon är religiös medan varje riktig feminist likt jag korrekt gender-politiskt tillber Gudinnan snarare än "Gud", "Marx", "Mao", "Apple" eller "Mammon" manshatare resp. vilket torde avgöra både det samt vem som är den större feministen här: Jag tar roll av Överstepräst och vilken ytlig dussin-EU-vals populist-feminist som helst hela vägen till offer-altaret om så krävs för att försvara min moraliska överlägsenhet inför den större flocken.
 • Vilket självklart egentligen även om jag nu håller med om allt skrivit indikerar något om en lös-idé jag hade om att ett sunt engagemang för kvinnan rörande matemaik m.m. nära ett par branscher med många kvinnor kanske kunde leverera värden för mig utanför den frågan (d.v.s. romantiska värden).
 • Och / eller är ytterst välkända och välrepeterade koncept vi alla förstår och är vana att tolka ut exakthet från.

Värde av något konkret alla känner detalj-korrekthet från skolan resp. bedömande arbetssökande som skolbetyg är ju utmärkt här. Alla inser ju dessutom att i den bästa av världar kontrollerar man faktiskt betyg folk skickar in resp. att det inte är särskilt trovärdigt alls att höra med en skolkamrat rörande vad han eller hon minns att en klasskamrat hade för betyg.


Foto av en motståndsman i något uniformsliknande är ju också potent. Den visuella domänen är när tiden är kortare ytterst potent när underliggande rätt konvergens till vad avsett (mer tydlig konvergens trolig som till en person från ett foto av en person som sägs föreställa personen finns knappast även om en hel del är jämförbart) resp. diskriminant mellan två perspektiv vi vill associera resp.
till. I det senare A säger att B (förstod jag Expressen rätt är B entitetens fader) ej var med i C (motståndsrörelse) men här är B med en uniform - till associationen kontrasten mellan riktad information från mer över tiden återkommande motståndare till entiten och en mängd abstrakta värden han står för (där en klok person gärna överlämnar en försvarlig andel när möjligt till individerna att tolka in det rätt själva: de som tolkar fel är ju i snabbare argumentaiton ändå tämligen svåra att nå här).


Ingenting ovan ska förstås som att aktuell entitet förslaget suttit och slugt letat rätt på lämpliga fel. Tvärtom tycker jag det är både sunt och när det sker allmänt av fler kanske medverkande till mer av självorganiserad quality assurance genom att tydligt indikera brister (och ev. ibland realiserande learning by shaming vilket kan vara potent i publika sammanhang).


Impulskontroll vs Relativ makt

Relativ makt har jag berört av och till förr senaste åren (se gärna ) men förenklat kan vi här förstå det som ex. revansch-lust hos en gammal koloni som Vietnam (relativ makt) eller en feminists sunda ilska (när det ej resulterar i något olagligt givetvis) när män mindre feministiska som jag försöker reducera hennes människovärde med hjälp av någon otrevlig kombination av ord )jag tror att köns-relaterade ord ibland används här särskilt med centralitet också mot att betrakta aktivitet där relaterad som vad som direkt översätter till ett värde enklare att kvantifiera motsvarande vad vi vill reducera ex. försäljning av sexuella tjänster men har aldrig tittat på det för svenskan).


En entitet som drivs av relativ makt i argumentation kan ta det till ytterst potent såväl som det kan skada argumentationen:


 • Den som ej klarar att hantera och begränsa hur frågans relativa makt påverkar denne hamnar i svårighet. Negativa stereotyper vet vi kan reducera kognition närmare resonerande och ilska eller för snabba uttryck kan göra att vi föga genomtänkt säger fel sak. En del argumenterar med ett verktyg att ibland söka beta den andra att överreagera (när det märks kan det minska värdet av det).
 • Men om vi likt Gudrun Schyman (allmän erfarenhet från delvis föregripande - givetvis går frågorna samtidigt säkert - som vänster-radikal - om det är rätt svenska begrepp - bör gå att återanvändas rätt av till vilken annan fråga som helst där en grupp upplever sig reducerad och kanske förtryckt av en makt-dominerande grupp ex. feminism) genom år av diskussions-grupper, debatter m.m. repeterat "ner frågor" för oss kanske yngre mer direkt påverkande kognition (men fortfarande säkert lika viktiga mer reflekterande) kan det vara ytterst potent om vad som hade kunnat få oss direkt mycket engagerade med föga impulskontroll att tappa behärsksningen istället realiseras som upplevelse för dom som lyssnar.

I detta blir vårt analys-subjekt mer än vanligt utmanande. Utan tvekan förstår han området alldeles utmärkt. Men kanske uttryckande praktiskt mindre i varje ögonblick uppenbart än jämfört ex. Feminist Schyman. Impulskontrollen är hög i diskussion såväl som tidigare från en allmän abstrakt karta möjlighet att konkretisera detaljer. Förmåga att använda kontrast vill jag kanske här uttrycka som att intensitet eller denna som funktion av tiden är något mer långsam. Men samtidigt ytterst verkande. Ett fascinerande exempel på detta (för att tydliggöra intressant men inte direkt praktiskt det betraktat över många entiteter mest intressanta att analysera där vi mycket hellre för denna typ av data får det av många olika personer diskuterande annan entitet):


 • Att vår analys-person upprätthåller viss kontinuerlig "discours" över sig själv refereande till i relativ makt pågående diskriminanter eller strider.
 • Och där när i ex. Aftonbladet gärna inkluderande konkretiseringar med mer av exakthet rörande ett upplevt litet "fältslag".
 • Av och till nästan som man vill uppleva som en liten tidslinje. Som tycks tämligene exakt och noggran men som man samtidigt egentligen inte riktigt kan verifiera. Av och till kanske för läsaren vad som kommer ner till om entitetens fiender känns som dina fiender också från hur du upplever det (ex. Vänster / Höger konspirationen som försöker rov- förstatliga / -kapitalisera Jan precis som mig och alla andra förtryckta arbetare / feminister / överbeskattade-överarbetare / försöksdjur / imperalister / facebook-angehängare / Google-angehängare / Nintendo-anghängare / Playstation-anghängare / hederliga-personer o.s.v. o.s.v.

Citatet är i sig inte bästa tänkbara exempel just på så ofta upprättad egen-dsicourse men är istället över-tydlig på att uttrycka abstrakta kontraster man vill knyta något mer konkret avgränsat till. Konceptet klasskampen (för att stanna vid första uttryckta kontrasten) är ju säkert såväl repeterad verklighet för Jan Guillou själv och läsarna men egentligen inte lika självklar just här kanske om man lämnar abstrakt-verklighet givet att det trots allt handlar om att en skribent gjort en liten biografi (av en sort som för ett litet språkområde som Sverige i bästa fall ger intäkter en tid men som du mindre trolig blir rik av eller skulle skriva om du var en rik kapitalist - om inte för att trycka ner en ärlig arbetar-grabb från Östermalm som Janne tvingad att kämpa från barnsben på internatskolan fram till pensionen arbetande extra som förlagsdirektör bekämpande övergrepp och utnyttjande av den vanliga människan) om en rik mycket välkända offentlig person:


Först:

"Klasskampen kan ta sig de märkligaste uttryck. Min därvidlag starkaste upp­levelse någonsin inträffade 1959 på internatskolan Solbacka. En dag mitt i terminen efter den obligatoriska morgonbönen gick rektor Folke Goding upp i predikstolen och röt att jag och min rumskamrat af S skulle stå upp och skämmas inför ­hela skolan. Vår försyndelse för­klarade rektor så här:"

Sist:

"Skadeglädje och applåder hade skallat från kultursidorna. Biografiförfattaren ­hade fått varenda guldspade. Och den frestelsen eller drömmen blev för stark. Och man behöver sannerligen inte vara journalist för att lära av denna historia."

Från: Drömmen om att sätta dit mig blev för stark | Aftonbladet


Efter att läst ett litet sample svenska krönikor presterande ett elegant exempel på spontana ärliga uttryck man i kortare och mindre tråkiga inlägg egentligen bäst avstår att skriva alt. gör mer bombastiskt stridbara knytande än till någon lämplig större fråga man tycker känns viktig just nu (ex. "det är alla rika östermalm-bor som gör att alla sälarna på Svalbard dör av svält: Inte fler än boende kostar varje vinter 50 sälskinn i uppvärmning"):


"Man kan avstå att läsa kultur-sidor och krönikor bland de större tidningarna några år och i allt utanför inslag av händelser inträffande (som ofta ramas in gamla teser) nyligen är det lätt för en i domän ytligare person som jag att känna att man redan läst det mesta oavsett association olika läger av kombatanter - och än värre när nu värde-dimensionen är utsatt för större konkurrens tråkar argumenten, "mätningae", böcker och övriga vapen lätt ut mig. Jan Guillou av gammal repetion tas ju ofta som mer slagkraftig men det är ingen större skillnad där mot annat. Mycket känns tråkigt och väldigt gammalt (och jag är inte ung). Spion- / Avslöja KRG-affären hade kanske lite potential men egentligen tycker jag att den levererade vekt där man hade kunnat förvänta att det borde givit impulser, fört fram mer information o.s.v. från bakåt i tiden utanför just bara dokumenten som hittades ex. indikerande fler annars okända personer inbegripna med liknande relationer vilka åtminstone för offentlig personer bör vara kända. Men för ovanligheten ändå ett litet högre betyg för språkområdet: 1.9 av 5. Krönikan ovan ger jag 0.2 av 5. Och i ett vekt försök att föregripa slugt förledande ras-hatande-kritik av en hederlig enkel Data-arbetare (data-skötare kanske? lite som lapp- eller om det kallas ren-skötare - kan jag kanske passera som färgad data-programmerare? Om en självbiografi av en så här rik man är lite av klassfråga kan jag nog passera som färgad afrosvenskt) med inte mycket mer än mitt gamla C64-tangentbord att skriva via engagerad i miljö, frihet och fria val för alla folk i hela världen, bekrigande av rasism, anti-feminism m.m. som jag mig ger jag mitt eget inlägg här 0.05 av 5 (data-kapitalisternas - Aftonbladet, Expressen m.fl. data-gigantiska entiteter - inlärda förlust-tänkande som påverkar oss enkla data-arbetare och får oss att sätta ner vårt eget värde)."


Uttryck för ärlighet ovan möjligen lite komiskt och kanske rent av ett meningsfullt exempel på att försöka projisera mot Jan Guillou den teknik i argumentation och propaganda som byggs från att indikera att en entitet uttrycker falsk yta (samma fenomen vi utnyttjar i komik när det kanske inte alltid annars mest synliga draget överdrivs till det komiska) och tidigare diskuterat för en mycket svårare mer risk-relaterad fråga:D.v.s. på temat "Jan Guillou parasiterar på alla hederliga svenska arbetar-grabbar med sin falska klass-kamps historia för att lura på dem romaner och lösnummer av Aftonbladet - pengar de annars kunnat använda för att förkovra sig efter att arbetsdagens på fabriken är slut" för att få ett bättre liv längre från svälten. Klass-föräderi är vad vi kallar sådant är ute i den verkliga värden där vi drinker svenskt brännvin och spottar på överklassens franska rödviner.


 • Något för oss hederliga dataarbetare främmande anslutet gemensamma samarbeten / flockar vi ej får ut något av (ersättning krönikor och kultur-artiklar för kvällspressen kanske).
 • Som träder in med förvanskad paketering för att passera som en av oss. D.v.s. här en "förlags-kapitalist" och gammal post-kolonial storviltsjägare som försöker lura av mig 12 kr till Aftonbladet för att läsa om hans klasskamp på internatskolan.

För sedan all modern nutidshistoria i offentligt språk över-repeterade gamla trotjänare gör det nog inte alltid till eller från för någon. Samma uttryck och diskussioner år från år av och till för de en gång som yngre lite mindre tråkiga en kanske intressantare atavism som dyker upp i KGB-dokument eller annat lite ovanligare en gång var 20 år - i bästa fall - eller i brist på det något liknande lite en könsglosa eller faktisk könsglosa eller refererande till kiss eller bajs relaterat någon annan kulturskribent.


Impulskontroll vs Relativ makt II: Känslighet kritik ger mer av kul innehåll till annars tråkiga nyhetshändelser

Jan Guillou skrev så här nyligen:


"Skadeglädje och applåder hade skallat från kultursidorna. Biografiförfattaren ­hade fått varenda guldspade. Och den frestelsen eller drömmen blev för stark. Och man behöver sannerligen inte vara journalist för att lära av denna historia."

Från: Drömmen om att sätta dit mig blev för stark | Aftonbladet


Och jag läser och följder sådant här inte mer sällan än att jag egentligen inte kan bedöma några drivkrafter alls. Det är väl kanske en dröm att sätta dit honom även om det knappast är direkt lätt med entiteter som har gärna håller lite utkik efter otrevliga försök till försåtliga angrepp varande redo för det värsta.


Mer allmänt kan jag ha fått för mig att personer man kan tycka är lite av mer känsliga för kritik relativt deras mediala utrymme som offentliga personer kanske ibland uppmuntrar till ett mer retsamt informations uttryck troligt åtminstone delvis föga riktade dem egentligen utan del av media-affären.


Domänen sav kritikkänslig uttrycker något av de två föregående poler vi om vi betraktar exakt samma tidsperspektiv och händelse-intensitet för resp. mer sällan kommer hand i hand i en tidpunkt. Mening jag då lägger i kritikkänslig är reaktion eller känslighet för information som upplevs personligen relaterat en större fråga i domän av relativ makt men som kanske av andra som egentligen inte bryr sig mer än att läsa ett par krönikor och ett uppslag i Expressen känns lite som en sådan fråga och exakt vad det egentligen nu är (knappast klasskamp ett citat nedan tycks föreslå om jag begrep det rätt) inte riktigt framgår eller varför det kan tyckas så emotionellt bombastiskt. D.v.s. om jag vill försöka reta upp Jan Guillou är det ej tydligt för mig från krönikan jag läste och citerade nedan om jag ska antyda att han är klassförrädare, har överdrivet dåliga eller bra betyg eller exakt vad.


Kritikkänslighet (vanligt ytterst mänskligt drag) är den optimerade - en sådan - som kan skapa problem impulskontroll i pågående argumentation. Det är vad vi bäst praktiskt ser föregripande respons där om tidsperspektiv mellan påverkan och respons sträcker sig längre än ögonblicket kan vara kontrollerad av i tid uttryckande den av impulskontroll. Om så blir analys klurigare såväl som direkt argumenterande hantera en kanske motiverad person men som ej förfaller till volatica uttryck svarande: Lite kanske ibland som en noggrant planerande och analyserande boxare i tid tränande upp sig för en i ögonblicket närmast kirtur-exakt snitt för att besegra fienden med betygs-tillhygge.


Att skatta bredd över många koncept i en tidpunkt eller flera steg för färre koncept

Låt oss nu minnas vad vi började med: Strategi måla upp mer abstrakt arbetade i övergripande tydligare delar resp. detalj-noga göra en liten bit först.


Vi ser det nu som ett tillstånd eller en del av verkligheten gällande från ett perspektiv vid en tidpunkt.


Ju mer konkretiserad desto enklare att avgränsa kommer nu ofta tillståndet att vara (det är ingen lag dock: betänk verksamhetssystem för stora myndigheter i stora länder inbegripande samarbeten med globala organisationer - men en tumregler man lätt begriper när vettig) att förstå i skillnad eller utveckling mellan tidpunkt T[n] och T[n + i] när i inte är överdrivet stor.


Detta i mening att det oftare är görligt att följa förändring av en begränsad del. Vi har helt enkelt färre meningsfulla delar att jämföra mellan T[n] och T[n + i]. Därmed om vi approximerar varje tänkbar del som ungefär lika arbetssam blir det också mer görligt att betrakta förändring över fler sådana tidpunkter: n, n+1, n+2, dagar, månader, ..., år, ... eller vad aktuellt för problemområdet.


När tillståndet istället uttrycker mer av strategi att skissa upp en större mängd från början där vad konkretiserat i meningsfulla delar uttrycker var för sig kanske mindre ännu konkretiserat blir emellertid komplexiteten för att följa dem alla högre.


Både för oss människor såväl som datamaskinen är görlig strategi när resurser beräkning och analys information är scarce att nu försöka minska ner antalet delar och komponenter vi mer exakt följer. Detta kan - och menar jag gör det ofta närmast normalt för människan - komma ner till att se problemet som att vi gör avvägning mellan:


 • Betraktande vid steg ett n stycken del-komponenter.
 • Betraktande vid steg ett 1 stycken del-komponent och n - 1 stycken tidpunkter framåt.

Mellan vilka en balans söks. När oavsett hur våra diskreta tidpunkter ser ut tiden att göra bedömning av ett godtyckligt tillstånd på begränsad tid där den abstrakta bredden av del-komponenter är hög tenderar optimerar vi gärna använder vara att:


 • Att lägga märke till och värdera delkomponenter med för oss menignsfull hög relativ makt. Ex. det är dom "förbannade" kapitalisterna som förtrycker och solbacka-mobbar Jan igen med en otäck biografi.
 • Högt känt värde eller vad vi känner igen som meningsfull risk. Delkomponent jag ser tycks vara av guld och kanske kan jag ta den uutan att entiteten avfyrar sitt kärnvapen jag ser en bit vid sidan om.
 • I sammanhang / kontext avvikande trivialt beräknat som ovanligt högt eller lågt relativt en global vikt.

Sista ex. torde inte vara självklart begripligt men generaliserar egentligen också övriga och många fler enkla principer vi använder. Vad dessa kommer ner till är att vi för resp. del-koncept vi klarar att känna igen (delkomponenter tråkiga, obegripliga, arbetssamma att läsa om m.m. filtreras naturligt bort) kan vi ta ut en för oss känd global vikt eller associerat värde / risk vi lärt in från andra sammanhang. Vi kan nu från det saknande varje specifik relevans göra triviala "dum-skattningar" likt:


 • 7 del-komponenter ser jag.
 • 3 är något jag inte vet vad det är: Något för tekniker kanske.
 • 1 av de övriga är potent i värde jag känner igen från verksamhet i mitt tidigare arbete och dessutom nyligen läst om som viktigt i Dagens Industri rörande seed financing.
 • 1 av övriga förstår jag vad det är rörande syfte och vet är ytterst komplext. Har man gjort det motsvarande det ett försprång eller barriär därför det för den som startar utan det en tidskostnad jag ungefär tror mig begripa.
 • 1 av övriga känns riskabelt. Potentiellt en ej beräknad kostnad kanske.
 • Sista av övriga tror jag att känner någon som skulle köpa alt. är vad jag kanske hade köpt själv.

Ledande kanske till beslut att investera med en gigantisk summma i nystartat företag eller satsa en mindre summa på ett till i en lång serie mindre företag via mikrofinansering. Men oavsett vilket har ingen värdering av påverkan och dynamik mellan resp. del-komponent. Deras effekt approximeras endast med en global skattning.


Jämför vi med P ( A | B) vikterna är värdet de tillför krävande den brutalt gigantiska mängd samples av data just att de tar hänsyn till faktiska relationer mellan ett koncept och ett till (som uttryckt i ex. med i delar fler steg). I approximationer likt ovan hade vi för likartat data istället taget resp. P ( B ) som P ( A ) har en relation med där P ( B ) är funktion av det globala antalet förekomster av B. Om P ( B ) just i ett sammanhang är mycket mindre vanligt eller mycket mer ovanligt (ex. är dialys-maskin mycket troligare existerande i data relevant för sammanhang sjukhus + behandling av njursjukdom men är globalt föga vanligt: betraktar vi nu en film om njursjuka blir värdet för dialysmaskin brutalt underskattande hur troligt den kommer förekomma i filmen därför effekten av "bakgrund" av njurbehandling på sjukhus ej beaktas).


Ytterst funktionellt när komplexitet från bredd koncept vid en tidpunkt är hög är att dra upp potens genom att måla upp några stycken till likhet med en globalt över allt i världen i perspektiv en viss grupp mycket starka och välkända värden, risker eller "konflikter".


Hit om än ganska långt är det egentligen enkelt i analys. Svårigheter kommer emellertid - som antytt redan i första diskuterat strategi abstrakt och konkret - är att bredd vid en tidpunkt istället för "accounting exakt" strategi ej innebär att substans nödvändigtvis saknas eller självklart vad gjort i ett ögonblick säger om framtiden.


På individ-nivå kan kreativa tendera att måla upp ett större koncept eller ibland vad man kanske kan försöka uttrycka som skapande en för dom och andra relevant värld eller verklighet som inte självklart varken för dem eller andra gäller likartat i en annan situation eller sammanhang i livet.


Är dom på det inte bara "konstnärligt-opraktisk och virrig" utan högst leverabelt också "konkret-exakt-intellient" kunniga personer blir det ytterst klurigt hur kanske enstaka tidpunkter man kan se något ska bedömas fortsatt. En förvisso bedömt från globalt känd - eller upplevt så för en person - benägenhet att friskt och potent pröva ett koncept eller en domän sökande värde inte alltid nitiskt fortsatt kontinuerligt skött pedantiskt: mer antingen levereras något eller så kommer nästa projekt - är inte så himla funktionellt som analys-paradigm alls. Ju mindre konkretiserad sådan accounting kostnad givet för ett abstrakt bredare koncept desto mindre kostnad också för att plocka upp konceptet och återanvända det i andra sammanhang. Adderas sociala relationer och fler personer i kända relationer person med vad vi svårligen sätter i sammanhang till det abstrakta finns kanske en indikation doability om de tantas involverade men där det inte alltid kan bedömas.


Utmaningen indikerad går att använda alldeles utmärkt för att i riktad information adderas en analyskostnad för upplevt fientlig entitet att hantera information du skapar mycket billigare. Det är som metod också indikerande om svårigheten att hantera utmaningen i domäner där mycket information mellan kortare "ögonblicksbilder" där mer information gjorts tillgänglig.


Och så förledande ibland i alla fall:


 • Upplever vi naturligt en relativ kostnad i prestige, uttryck för shaming, förlust i makt eller kapital för entitet A.
 • Orsakat av att information rörande en sådan genomskärning på eller runt en tidpunkt blivit publik.
 • Gör vi gärna samma globala förenklade skattning utan att värdera lokala sammanhang som kan påverka ordentlig.
 • Informationen kan ex. framstå som ytterst trovärdig.

Inte ens kostnader och värden vi hzde kunnat skatta från globala värden adderade mer normaliserade sundare uttryck av "shaming", "värde-förlust" m.m. hanteras normalt vettigt: Ser vi dem inte direkt närmast färdigt punkt-listade i enkel presentation motiverad att läsa betänker vi dem inte som tänkbart relevanta. Stor risk för prestige-förlust ej uppenbar eller dolda ekonomiska värden bör ju som två exempel annars vara vad vi ofta i alla fall ska betänka givet den enorma historisk av problem dolda mutor resp. utpressning rörande tycker man rena strunt-saker personen upplever som genererande.


Och när entitet vi bedömer är skicklig i att uttrycka informationen blir det svårare. Om man nu inte försiktigt i god tid mycket ärligt föregripande en argumentation jag reflekterat att skriva några år gör sig besvär att ta upp skjortarmarna en bra bit, peka på faktorer som kan inverka och påverka givande förutom värde entiteter jag ser som sundare begränsande risk för att fatta ev. volationer uttyck som försök att argumentera i falsk-flagg. Resp. givande utrymme på en kanal för ens sannare brutalt mycket tråkigare personlighet (något kontrasten dett< inlägg eller på mitten Romer och Judar: Hat-dynamik skapad från geo-grafer i dimman (2013-10-24) resp. närmare färg-kraftigare men sunt tillåtande min naturliga tråkighet Li Ka-shing korruption köper själar att förgripa sig på (2014-03-07)).

Viktad sannolikhet koncept (eller sökgrupp av koncept) givet koncept eller sökgrupp

Statistik samförekomst är från debug-generering på cirka 10% - 20% av totala mängden (i totala mängden data ej självklart påverkande just dessa relationer om än troligt) utelämnande data från mitt tidigare system för detta, allt nytt data från nyheter, allt nytt data som gjordes i ett tidigt första varv där NIH resp. Biomedcentral är de största datakällorna, samt en hel del i övrigt men inkluderande bl.a. (inte otroligt relevant för exemplet) Wikipedia resp en viss "särskild typ" av datakälla i relationer utnyttjade som samförekomst liknande "ontologiska" relationer.


Jämförelse värden Google Webbsökning

För william auld som råkade komma nära först i filen jämförde jag sannolikhet för en relation givet william auld med antalet träffar Google Web search säger sig ungefär ha indexerade för "william auld" + "aktuell_relation" dividerade med antalet träffar förwilliam auld (76900). Det var lite av en miss att jag valde william auld eftersom jag den är något troligare "ontologi-smoothing-påverkad" där jag kanske hellre gjort en annan. Emellertid visade sig jämförelsen intressant rörande vad vi kan spekulera om Google från den.


Något om min generering

För min generering gäller vidare att värden för P("william auld") beräknas från all förekomst av "william auld" i alla betraktade relationer till ett annat koncept medan endast de relationer ex. till "collector" (d.v.s. vad som ger P("william auld" + "collector") också existerande i Bluelight d.v.s. min representation av världen i mening av alla existerande meningsfulla ngram och deras relationer till varandra. Sannolikheterna ska därför normalt inte summera till noll.


Vidare rörande antal har egentligen ingen av de skattningssystem närmare "renlärligt" för inverse document frequency", >natural language processing eller binära-söklösningar" använts. Orsaken till vad vi kanske kan kalla en "blandad" lösning med natur av alla tre är att mitt syfte primärt var att etablera ett mycket omfattande såväl som betrodd start-tillstånd med tydligt bias mot vad jag bedömer tyngre innehåll men vars statistiska natur fortsatt betraktande ex. uteslutande nyheter sämre märks uttryckande något av världens upparbetade kunskap (ex. säg 20 - 40% av åtminstone titlar för all forskning publicerad från säg 1600-tal fram till 1980-tal och därefter mycket mer svår skattat avseende andel). D.v.s. behov i denna generering att faktiskt ha motsvarande innehåll indexerad eller hanterat i övrigt fanns ej. Vidare önskade jag ett kraftigt bias mot hur vi föredrar att söka och de implicita cues i innehåll vi utnyttjar d.v.s. i min termonologi har DO (titlar, taggar, abstract m.m.) fått en ofantligt större vikt än DESCRIBE (brödtext).


Samtidigt ska sägas att det ej är helt givet att jag kommer behålla nuvarande algoritm. För de flesta typer av indata-format hanterat har den skillnad jag ev. kan införa och pröva föga betydelse men ibland för längre data kan det tänkas ge påverkan. Problemet jag ser med hur man räknar när log av frekvens används (motsvarande som i delsteg till i sökalgoritmer mycket populära och i min efarenhet stabilt välfungerande inverse document frequency) är ökad arbetsbelastning resp. utmaning av kognitionen rörande hur viktiga mycket indikativa datafält motsvarande taggar för forskningsartiklar ska värderas jämfört med abstract. Olika storlek på den rymd taggarna är del av är vidare ytterst varierad mellan journaler och journal-hus resp. ibland (ganska sällan i samplings-data för mig) var sekundärt "indexerade". Taggarma förekommer en gång och får därigenom naturligt lägre vikt än vad som förekommer flera gånger också om skillnaden när lämplig log-baserad funktion appliceras blir mindre.


Samma problem kan argumenteras gälla också titel men det är menar jag feltänkt. Titeln för nära nog alla datakällor och allt av forskningsartiklar uttrycks naturligt av skribenterna tillsammans med redaktörer. Denna kan vi därför utan någon särskild utmaning värdera upp för alla datakällor utan hänsyn till den specifika datakällan. Samma sak är ej möjligt för taggar och kategorier eftersom de dels inte används för alla resp. rymden de är del av varierar (en del har ett mindre antal taggar artiklar kan ha medan jag tror andra tillåter vilka taggar som helst om de är korrekt beskrivande artikeln).


Samtidigt är taggarna mer eller mindre beskrivande än abstract?


Min lösning är att betrakta relationerna mellan detekterade koncept i titel. Vidare betraktande resp. större mängd av titel tillsammans med allt data i övrigt betraktat där detta här i de flesta fall består av antingen ett abstract eller annan meningsfull kortare sammanfattning resp. ibland taggar coh titlar där allt värderas p.s.s. och där en förekommande relation endast kan förekomma en gång.


Dessutom som bonus blir det enklare kod för beräkningarna när man räknar så här såväl som åtminstone för dataset's där endast en sparning till disks krävs märkbart snabbare (de som kräver mer än en behöver normalt en mängd dumpningar till fil vilket gör allt annat försumbart direkt av det resp. timmar eller dagar långa indata filer).


Att säga att en relation endast kan förekomma en gång är dyrt därför att normalt gäller när taggar finns och abstract är annat än mycket kort (där mycket kort kan jämföras med närmare snippets i sökresultat) uttrycks ett högre antal för vissa relationer information vi kastar bort. Därav att jag ev. kan tänkas pröva en annan algoritm. Men min känsla tidigt (där ingenting ännu indikerar att det kommit helt fel) är att givet vissa upplevda risker till lokaliserat i globalt mer ovanliga relationer där annan beräkning ibland hanterande värdering av fler-förekomst fel-skattande kan skapa rent över allt data fullt märkbara fel med underliga bias (det är dock en gissning) samtidigt som jag ändå kände att jag ville ha bastillstånd skattat från en brutalt stor mängd data (beaktat data totalt när endast information motsvarande titel, sammanfattning och ev. taggar betraktas är cirka 5 T) liggande liggande till grund för den export jag gör nu sparande en del).


Mini jämförelsen

Det hade varit redaktionellt elegant att här ha en trevlig kommentar om personen i frågas poesi eller arbete i övrigt men han är totalt okänd för mig. Endast vad som råkade komma bland de tre översta i filen där jag exporterade ut debug-data. Läser vi Wikipedia dock ett från mitt och de flesta andras i Sveriges perspektiv i denna domän dåligt föredöme p.g.a. engagemang i esperanto: William Auld. Viss arbetsinsats - och än mer kalender-tid - ligger bakom dessa tillstånd och jag ser verkligen inte att behöva göra det också för esperanto.


Manuellt och ej givet domänen onödigt exakt eller kanske alltid i samma system avrundat för att passa in tabell på sidan.
Relation Min skattning Google-skattning Google hits
"william auld" + "poet" 0,034497865274 0,153446033810 11800
"william auld" + "editor" 0,01130402484 0,15734720416 12100
"william auld" + "translator" 0.008652657602 0,088556566970 6810
"william auld" + "writer" 0,00265136724 0,13784135241 10600
"william auld" + "collector" 0.00017917936 0,04369310793 3360
"william auld" + "person" 0.00017917936 0,22886866060 17600
"william auld" + "essayist" 8.958967927e-05 0,0224967490247 1730

Relation "william auld" + "person" är intressant. Beräknar jag motsvarande vikter i ett helt annat system där sannolikheterna i sig för förekomst i närmare som vi kanske oftare uttrycker oss i titel, sammanfattning eller liknande data (samt något mindre viktat i denna generering brödtext) ej utnyttjas utan istället likhets-begrepp och vidare som jag beräknar likhet att de görs helt utan perspektiv (d.v.s. ungefär nära nog samma som cosinus similarity) skulle jag troligt få relationen till person högre än ex. som här poet.


Jag vet egentligen inte att "william auld" + "person" inte är mer vanlig på webben naturligt eller som Google samplar vad publicerat. Bl.a. påverkande här är ju något liknande samma fenomen som får vetskap om relationer att gå runt i olika ontologier när de tar in varandra inte sällan med mindre eget värde. Instansieringar av ex. DBPedia, Yago m.m. på olika platser på nätet kanske ger relationen hög förekomst.


Och tittar vi efterföljande på sökresultatet kan vi se en mängd orsaker mer än väl tror jag förklarande att Google fick relationen högre om vi antar att antalen Google ger beräknas från något likande inverse document frequency från data påverkat av ett längre stycke data. Tänkbart kanske bilddata kan ge person bias också?

Men samtidigt att vi får ut värdet snarare för document frequency där det eventuellt beräknas eller skattas från någon tänkt global vikt via IDF (som jag tänker mig att sökmotorer hanterande mycket större mängd dokument än jag ännu behövt gör det praktiskt för att slippa ha vetskap allt i onödan men får erkänna att jag inte är särskilt allmänbildad i aktuella algoritmer här).


Struntar vi i den förklaringen vilket inte var vad jag spontant betraktande endast antalet utan att titta på sökresultaten tänkte på är en tanke att Google ev. delvis skattar och beräknar dessa värden delvis från ontologisk-vetskap. Det kan tänker jag vara vettigt om det gör det lättare att komma närmare "rätt värden" utifrån perspektiv av hur vi söker (jag tror viss skillnad kan föreligga). Om så var intrycket också att de ev. för aktuellt koncept möjligen hanterar relativt få relationer till andra koncept i mening av att de faktiskt räknar dem snarare än att skatta dem via ex. en ngrma-modell utgående endast från globala antal med någon för aktuellt kontext (william auld") riktnings-faktor.


Att relation person här hamnar långt ner känns mycket lovande. En dimension av motivationen till att ha PAB-relaterade vikter (PAB i mening av konceptet P ( A givet B)) är att få ett mer "naturligt" viktsystem för användning tillsammans med andra viktsystem. Ett värde här är att jag tror att sannolikheten för att söka på "william auld" tillsammans med "person" är mindre än att söka på "william auld" tillsammans med "poet" och om så ska den senare relationen för en grupp av applikationer optimalt vara högre (med medvetenhet om ej för personnamn särskilt ovanliga relationer relaterat orter, djurnamn m.m. vilket för andra personamn torde hanterats utan större problem i den mån förekommande i dyrare mer värdefullt samplingsdata prioriterat här likt publicerad forskning).


"Warsaw": Större jämförelse

Där jag emellertid inte samlade in data för jämförelse längre än till cirka (några saknas också precis innan) relation "francisco goya".


För relationer där värden finns även jämförelse Google och sorterad fallande från högsta i "HH-värden":


warsaw+europe 0.007444191786 2.096153846 43600000
warsaw+city 0.006929825771 5.480769231 114000000
warsaw+capital 0.00509155 1.129807692 23500000
warsaw+central 0.004497587161 3.115384615 64800000
warsaw+county 0.004490628698 1.100961538 22900000
warsaw+berlin 0.003760377568 2.423076923 50400000
warsaw+battle 0.003433667976 0.5528846154 11500000
warsaw+economic 0.003383498334 1.081730769 22500000
warsaw+department 0.003175846297 1.245192308 25900000
warsaw+france 0.003112558757 2.418269231 50300000
warsaw+academy 0.002884881888 0.8413461538 17500000
warsaw+district 0.002795369432 1.149038462 23900000
warsaw+budapest 0.002631859504 1.677884615 34900000
warsaw+empire 0.002540920777 0.3475961538 7230000
warsaw+church 0.002535174099 0.9711538462 20200000
warsaw+communist 0.002373897525 0.2370192308 4930000
warsaw+building 0.00202911313 1.576923077 32800000
warsaw+force 0.002026112673 1.067307692 22200000
warsaw+austria 0.001950624527 1.129807692 23500000
warsaw+canada 0.001707116769 2.0625 42900000
warsaw+china 0.001692105968 1.759615385 36600000
warsaw+eastern europe 0.001577163715 0.3701923077 7700000
warsaw+bulgaria 0.001332210621 0.8557692308 17800000
warsaw+buildings 0.001273327547 0.4951923077 10300000
warsaw+england 0.001122605774 0.8942307692 18600000
warsaw+armed 0.001089016094 0.325 6760000
warsaw+chicago 0.001049752452 1.793269231 37300000
warsaw+denmark 0.0009595375587 0.9134615385 19000000
warsaw+amsterdam 0.0008758745355 1.947115385 40500000
warsaw+bridge 0.0008673759776 0.7740384615 16100000
warsaw+copenhagen 0.0008623511676 1.480769231 30800000
warsaw+european union 0.0008022773482 0.4177884615 8690000
warsaw+brazil 0.0007774283701 1.153846154 24000000
warsaw+archbishop 0.0007740575795 0.03168269231 659000
warsaw+britain 0.0007179831592 0.6875 14300000
warsaw+california 0.0006988823485 1.009615385 21000000
warsaw+churches 0.0006918588024 0.1389423077 2890000
warsaw+asia 0.0006731392376 0.9903846154 20600000
warsaw+central europe 0.000650809086 0.1413461538 2940000
warsaw+bratislava 0.0006101579041 0.6394230769 13300000
warsaw+estonia 0.0006025517766 0.4644230769 9660000
warsaw+album 0.0005870350373 0.3076923077 6400000
warsaw+description 0.0005682325154 0.9134615385 19000000
warsaw+buenos aires 0.0005592760695 0.9759615385 20300000
warsaw+east germany 0.000537102666 0.04663461538 970000
warsaw+film festival 0.000533614835 0.09038461538 1880000
warsaw+biography 0.0004991958468 0.1509615385 3140000
warsaw+fiction 0.0004408883829 0.1649038462 3430000
warsaw+castle square 0.0004229585835 0.008509615385 177000
warsaw+ethnic 0.0004054963786 0.2004807692 4170000
warsaw+bangkok 0.0003434270814 1.125 23400000
warsaw+congress poland 0.0003431013639 0.001360576923 28300
warsaw+florida 0.0003132285948 0.6730769231 14000000
warsaw+baltic sea 0.0003071918651 0.04115384615 856000
warsaw+belweder 0.0003062181016 0.004754807692 98900
warsaw+bydgoszcz 0.0002835680368 0.4769230769 9920000
warsaw+associated press 0.0002758594688 0.07836538462 1630000
warsaw+county seat 0.0002657706025 0.1677884615 3490000
warsaw+cemeteries 0.0002612378266 0.01596153846 332000
warsaw+benton county 0.0002598797853 0.006778846154 141000
warsaw+administrative district 0.0002506757432 0.05769230769 1200000
warsaw+bombing 0.0002355447962 0.08653846154 1800000
warsaw+cavalry 0.0002262865396 0.04730769231 984000
warsaw+colorado 0.0002179767671 0.5240384615 10900000
warsaw+city council 0.00020002797 0.03139423077 653000
warsaw+adolf hitler 0.0001639562623 0.02778846154 578000
warsaw+attraction 0.000160270252 0.2490384615 5180000
warsaw+bonn 0.0001521606372 0.2240384615 4660000
warsaw+coventry 0.0001500113552 3.163461538 65800000
warsaw+fort wayne 0.000136518359 0.3014423077 6270000
warsaw+esperanto 0.0001284924012 0.01802884615 375000
warsaw+brandenburg 0.0001277065518 0.09759615385 2030000
warsaw+anti communist 0.00011888045 0.009230769231 192000
warsaw+civic platform 0.000107874225 0.002610576923 54300
warsaw+constitution square 9.68E-05 0.0006538461538 13600
warsaw+belweder warsaw 9.60E-05 9.76E-05 2030
warsaw+east berlin 9.32E-05 0.01836538462 382000
warsaw+barbakan 8.85E-05 0.002663461538 55400
warsaw+belweder warsaw poland 8.73E-05 9.62E-07 20
warsaw+all saints 8.06E-05 0.01100961538 229000
warsaw+economic growth 8.04E-05 0.05576923077 1160000
warsaw+art deco 7.72E-05 0.01769230769 368000
warsaw+contemporary art 7.55E-05 0.04855769231 1010000
warsaw+barbakan warsaw 7.40E-05 0.0003384615385 7040
warsaw+art museum 7.27E-05 0.03254807692 677000
warsaw+alfred tarski 7.24E-05 0.0004721153846 9820
warsaw+dwelling 7.14E-05 0.03254807692 677000
warsaw+all saints day 6.75E-05 0.001793269231 37300
warsaw+carpathian mountains 6.46E-05 0.03110576923 647000
warsaw+academy award 5.94E-05 0.3951923077 8220000
warsaw+democratic left alliance 5.84E-05 0.003307692308 68800
warsaw+astana 5.78E-05 0.4716346154 9810000
warsaw+barbakan warsaw poland 5.48E-05 1.01E-06 21
warsaw+demographics 5.37E-05 0.03769230769 784000
warsaw+foreign investment 5.03E-05 0.2153846154 4480000
warsaw+fortification 4.80E-05 0.03413461538 710000
warsaw+association football 4.74E-05 0.04951923077 1030000
warsaw+andrzej wajda 4.42E-05 0.004274038462 88900
warsaw+daewoo 4.14E-05 0.007788461538 162000
warsaw+burgher 3.98E-05 0.008894230769 185000
warsaw+auschwitz concentration camp 3.80E-05 0.002908653846 60500
warsaw+city planning 3.37E-05 0.08509615385 1770000
warsaw+bletchley park 3.04E-05 0.005336538462 111000
warsaw+film production 2.95E-05 0.008221153846 171000
warsaw+enigma machine 2.94E-05 0.007788461538 162000
warsaw+berlin philharmonic 2.55E-05 0.07980769231 1660000
warsaw+constitutional monarchy 2.34E-05 0.05817307692 1210000
warsaw+ethnic relations 1.86E-05 0.03423076923 712000
warsaw+architectural style 1.73E-05 0.02206730769 459000
warsaw+apartment building 1.66E-05 0.01043269231 217000
warsaw+curzon line 1.63E-05 0.002504807692 52100
warsaw+charlottenburg 1.59E-05 0.1826923077 3800000
warsaw+black walnut 1.57E-05 0.09807692308 2040000
warsaw+broadcaster 1.51E-05 0.5865384615 12200000
warsaw+city counties 1.27E-05 0.002673076923 55600
warsaw+filmmaking 1.22E-05 0.2610576923 5430000
warsaw+fields medal 1.20E-05 0.005961538462 124000
warsaw+documentary film festivals 1.19E-05 0.3557692308 7400000
warsaw+central intelligence agency 1.08E-05 0.008221153846 171000
warsaw+domino theory 1.01E-05 0.01192307692 248000
warsaw+buildings structures 8.63E-06 0.01336538462 278000
warsaw+charles x gustav of sweden 8.52E-06 4.42E-06 92
warsaw+border control 7.75E-06 0.03024038462 629000
warsaw+flag of poland 6.97E-06 0.0030625 63700
warsaw+francisco goya 5.44E-06 0.01990384615 414000
warsaw+cyfrowy polsat 4.65E-06 0.01548076923 322000
warsaw+christian national union 3.87E-06 0.002985576923 62100
warsaw+commemorative plaque 3.82E-06 0.006778846154 141000
warsaw+coshocton county 1.55E-06 0.005 104000
warsaw+dunkin donuts 1.55E-06 0.003399038462 70700
warsaw+brask 1.52E-06 0.002634615385 54800
warsaw+berlin border crossings 7.75E-07 2.40E-06 50
warsaw+corylus colurna 5.08E-07 0.0002418269231 5030

Resp. för sorterat fallande efter relativ förekomst Google index:


warsaw+city 0.006929825771 5.480769231 114000000
warsaw+coventry 0.0001500113552 3.163461538 65800000
warsaw+central 0.004497587161 3.115384615 64800000
warsaw+berlin 0.003760377568 2.423076923 50400000
warsaw+france 0.003112558757 2.418269231 50300000
warsaw+europe 0.007444191786 2.096153846 43600000
warsaw+canada 0.001707116769 2.0625 42900000
warsaw+amsterdam 0.0008758745355 1.947115385 40500000
warsaw+chicago 0.001049752452 1.793269231 37300000
warsaw+china 0.001692105968 1.759615385 36600000
warsaw+budapest 0.002631859504 1.677884615 34900000
warsaw+building 0.00202911313 1.576923077 32800000
warsaw+copenhagen 0.0008623511676 1.480769231 30800000
warsaw+department 0.003175846297 1.245192308 25900000
warsaw+brazil 0.0007774283701 1.153846154 24000000
warsaw+district 0.002795369432 1.149038462 23900000
warsaw+capital 0.00509155 1.129807692 23500000
warsaw+austria 0.001950624527 1.129807692 23500000
warsaw+bangkok 0.0003434270814 1.125 23400000
warsaw+county 0.004490628698 1.100961538 22900000
warsaw+economic 0.003383498334 1.081730769 22500000
warsaw+force 0.002026112673 1.067307692 22200000
warsaw+california 0.0006988823485 1.009615385 21000000
warsaw+asia 0.0006731392376 0.9903846154 20600000
warsaw+buenos aires 0.0005592760695 0.9759615385 20300000
warsaw+church 0.002535174099 0.9711538462 20200000
warsaw+denmark 0.0009595375587 0.9134615385 19000000
warsaw+description 0.0005682325154 0.9134615385 19000000
warsaw+england 0.001122605774 0.8942307692 18600000
warsaw+bulgaria 0.001332210621 0.8557692308 17800000
warsaw+academy 0.002884881888 0.8413461538 17500000
warsaw+bridge 0.0008673759776 0.7740384615 16100000
warsaw+britain 0.0007179831592 0.6875 14300000
warsaw+florida 0.0003132285948 0.6730769231 14000000
warsaw+bratislava 0.0006101579041 0.6394230769 13300000
warsaw+broadcaster 1.51E-05 0.5865384615 12200000
warsaw+battle 0.003433667976 0.5528846154 11500000
warsaw+colorado 0.0002179767671 0.5240384615 10900000
warsaw+buildings 0.001273327547 0.4951923077 10300000
warsaw+bydgoszcz 0.0002835680368 0.4769230769 9920000
warsaw+astana 5.78E-05 0.4716346154 9810000
warsaw+estonia 0.0006025517766 0.4644230769 9660000
warsaw+european union 0.0008022773482 0.4177884615 8690000
warsaw+academy award 5.94E-05 0.3951923077 8220000
warsaw+eastern europe 0.001577163715 0.3701923077 7700000
warsaw+documentary film festivals 1.19E-05 0.3557692308 7400000
warsaw+empire 0.002540920777 0.3475961538 7230000
warsaw+armed 0.001089016094 0.325 6760000
warsaw+album 0.0005870350373 0.3076923077 6400000
warsaw+fort wayne 0.000136518359 0.3014423077 6270000
warsaw+filmmaking 1.22E-05 0.2610576923 5430000
warsaw+attraction 0.000160270252 0.2490384615 5180000
warsaw+communist 0.002373897525 0.2370192308 4930000
warsaw+bonn 0.0001521606372 0.2240384615 4660000
warsaw+foreign investment 5.03E-05 0.2153846154 4480000
warsaw+ethnic 0.0004054963786 0.2004807692 4170000
warsaw+charlottenburg 1.59E-05 0.1826923077 3800000
warsaw+county seat 0.0002657706025 0.1677884615 3490000
warsaw+fiction 0.0004408883829 0.1649038462 3430000
warsaw+biography 0.0004991958468 0.1509615385 3140000
warsaw+central europe 0.000650809086 0.1413461538 2940000
warsaw+churches 0.0006918588024 0.1389423077 2890000
warsaw+black walnut 1.57E-05 0.09807692308 2040000
warsaw+brandenburg 0.0001277065518 0.09759615385 2030000
warsaw+film festival 0.000533614835 0.09038461538 1880000
warsaw+bombing 0.0002355447962 0.08653846154 1800000
warsaw+city planning 3.37E-05 0.08509615385 1770000
warsaw+berlin philharmonic 2.55E-05 0.07980769231 1660000
warsaw+associated press 0.0002758594688 0.07836538462 1630000
warsaw+constitutional monarchy 2.34E-05 0.05817307692 1210000
warsaw+administrative district 0.0002506757432 0.05769230769 1200000
warsaw+economic growth 8.04E-05 0.05576923077 1160000
warsaw+association football 4.74E-05 0.04951923077 1030000
warsaw+contemporary art 7.55E-05 0.04855769231 1010000
warsaw+cavalry 0.0002262865396 0.04730769231 984000
warsaw+east germany 0.000537102666 0.04663461538 970000
warsaw+baltic sea 0.0003071918651 0.04115384615 856000
warsaw+demographics 5.37E-05 0.03769230769 784000
warsaw+ethnic relations 1.86E-05 0.03423076923 712000
warsaw+fortification 4.80E-05 0.03413461538 710000
warsaw+art museum 7.27E-05 0.03254807692 677000
warsaw+dwelling 7.14E-05 0.03254807692 677000
warsaw+archbishop 0.0007740575795 0.03168269231 659000
warsaw+city council 0.00020002797 0.03139423077 653000
warsaw+carpathian mountains 6.46E-05 0.03110576923 647000
warsaw+border control 7.75E-06 0.03024038462 629000
warsaw+adolf hitler 0.0001639562623 0.02778846154 578000
warsaw+architectural style 1.73E-05 0.02206730769 459000
warsaw+francisco goya 5.44E-06 0.01990384615 414000
warsaw+east berlin 9.32E-05 0.01836538462 382000
warsaw+esperanto 0.0001284924012 0.01802884615 375000
warsaw+art deco 7.72E-05 0.01769230769 368000
warsaw+cemeteries 0.0002612378266 0.01596153846 332000
warsaw+cyfrowy polsat 4.65E-06 0.01548076923 322000
warsaw+buildings structures 8.63E-06 0.01336538462 278000
warsaw+domino theory 1.01E-05 0.01192307692 248000
warsaw+all saints 8.06E-05 0.01100961538 229000
warsaw+apartment building 1.66E-05 0.01043269231 217000
warsaw+anti communist 0.00011888045 0.009230769231 192000
warsaw+burgher 3.98E-05 0.008894230769 185000
warsaw+castle square 0.0004229585835 0.008509615385 177000
warsaw+film production 2.95E-05 0.008221153846 171000
warsaw+central intelligence agency 1.08E-05 0.008221153846 171000
warsaw+daewoo 4.14E-05 0.007788461538 162000
warsaw+enigma machine 2.94E-05 0.007788461538 162000
warsaw+benton county 0.0002598797853 0.006778846154 141000
warsaw+commemorative plaque 3.82E-06 0.006778846154 141000
warsaw+fields medal 1.20E-05 0.005961538462 124000
warsaw+bletchley park 3.04E-05 0.005336538462 111000
warsaw+coshocton county 1.55E-06 0.005 104000
warsaw+belweder 0.0003062181016 0.004754807692 98900
warsaw+andrzej wajda 4.42E-05 0.004274038462 88900
warsaw+dunkin donuts 1.55E-06 0.003399038462 70700
warsaw+democratic left alliance 5.84E-05 0.003307692308 68800
warsaw+flag of poland 6.97E-06 0.0030625 63700
warsaw+christian national union 3.87E-06 0.002985576923 62100
warsaw+auschwitz concentration camp 3.80E-05 0.002908653846 60500
warsaw+city counties 1.27E-05 0.002673076923 55600
warsaw+barbakan 8.85E-05 0.002663461538 55400
warsaw+brask 1.52E-06 0.002634615385 54800
warsaw+civic platform 0.000107874225 0.002610576923 54300
warsaw+curzon line 1.63E-05 0.002504807692 52100
warsaw+all saints day 6.75E-05 0.001793269231 37300
warsaw+congress poland 0.0003431013639 0.001360576923 28300
warsaw+constitution square 9.68E-05 0.0006538461538 13600
warsaw+alfred tarski 7.24E-05 0.0004721153846 9820
warsaw+barbakan warsaw 7.40E-05 0.0003384615385 7040
warsaw+corylus colurna 5.08E-07 0.0002418269231 5030
warsaw+belweder warsaw 9.60E-05 9.76E-05 2030
warsaw+charles x gustav of sweden 8.52E-06 4.42E-06 92
warsaw+berlin border crossings 7.75E-07 2.40E-06 50
warsaw+barbakan warsaw poland 5.48E-05 1.01E-06 21
warsaw+belweder warsaw poland 8.73E-05 9.62E-07 20

Känslan för warsaw är att export för hela datamängden kommer ligga bättre än resp. debug-export och Google motsvarande när vi betraktar det som relationer närastående mängder av sökkoncept för en sökning eller som byggs från sökningar relaterade. Men jag är ganska nöjd här också särskilt som inga av de i datamängd riktigt feta arbetshästarna använts alls. Det vore därför en senare högst relevant jämförelse association för query data och faktiskt för enstaka kontroller (snarare än för meningsfullt data-insamlade) närmare möjligt för Google data om jag minns rätt.


Övriga värden "warsaw" finns sist.


Vad kan man ha dessa värden till?

Allt möjligt varför det lönar sig att göra det brutalt stort när det väl uppdateras upp i start-tillstånd. Men förutom mycket annat för att undvika att sitta och förberäkna diverse latenta eller implicita koncept som kastar bort exakthet och möjlighet till mer fin beskrivning av vad vi söker efter när det just efterfrågas samtidigt krävande en massa diskreta tunga beräkningar. Där värden för relationerna är en grupp inparametrar att beräkna vikter utifrån (expanderande från sökkoncept) för hur en enskild stycke data (ex. nyhet) ska värderas i en SERP.


Ett till exempel är när kombinerat Bluelight's relationer resp. Bluelight's intensity för sattande ett mindre rum av i långsiktig tid ganska stabil vetskap för vilka sedan PAB-relationer kan ge en sund ordning av mot vad som faktisk intresserar folk för att välja ut indikationer till andra sökresultat ex:


 • Ungefär som de flesta av de större sökmotorerna numera gärna gör via relaterade sökningar.
 • Möjlighet att givet ett presenterat data där uttrycka en ökad exakthet redan presenterad.
 • För ett tänkbart antal situationer jämförbart med föregående men presenterat likt första alternativet via länksökning snarare än ett resultat redan uttryckt.
 • Ex. med Amazon i Information i SERP: Tillståndsinformation sökmotor resp. läsare / sökare är en presentation besläktad med de två föregående (men med lite annorlunda vikter mötet den som söker och data vi rangordnar).

Samt en hel del närmare att söka mer "avancerat" med större kontroll.


Och betraktar vi relationerna med högst värden av alla framgår från tre - "warsaw poland", "warsaw pact", "warsaw ghetto", warsaw+"pact" - möjligheten att söka föra ett indikerat koncept till ett förstått mer exakt indikerat koncept indikerande det första konceptet d.v.s. en aspekt search suggestions kan uttrycka. Just exemplen ska dock inte tas för kanske de bäst lämpade värdena just för det då debug-körningen från en total mängd tung från forskning, politik och uppslagsböcker än mer så än generella första vikt för allt tillsammans blir (exporten saknar tror jag nära nog allt ej direkt "tråkigt" där det kanske närmast folks bredare intresse utanför ev. mer för resp. individ roliga mer läsvärda studier bör vara data genererat ut från EU resp. FN). Nedan märks särskilt upplever jag (utan att kontrollerat det och man tar lätt fel gissande vad som ger vad) uppslagsböckerna (bl.a. Wikipedia och förutom i storlek mindre ett par till mycket stora).


warsaw+"poland" 0.06048906769 0
warsaw+"warsaw poland" 0.03190553805 0
warsaw+"polish" 0.02523323043 0
warsaw+"ghetto" 0.01666576157 0
warsaw+"warsaw pact" 0.01538579671 0
warsaw+"pact" 0.01504084644 0
warsaw+"uprising" 0.01377676851 0
warsaw+"warsaw ghetto" 0.01240929251 0
warsaw+"university" 0.01193706072 0
warsaw+"people" 0.009938907971 0

"Warsaw": Alla från debug-export

Med jämförelse Google där det samlades in i sista kolumnen och när värde saknas satt till 0.


warsaw+"poland" 0.06048906769 0
warsaw+"warsaw poland" 0.03190553805 0
warsaw+"polish" 0.02523323043 0
warsaw+"ghetto" 0.01666576157 0
warsaw+"warsaw pact" 0.01538579671 0
warsaw+"pact" 0.01504084644 0
warsaw+"uprising" 0.01377676851 0
warsaw+"warsaw ghetto" 0.01240929251 0
warsaw+"university" 0.01193706072 0
warsaw+"people" 0.009938907971 0
warsaw+"new york" 0.008298684603 0
warsaw+"world" 0.008197832231 0
warsaw+"treaty" 0.007764801359 0
warsaw+"europe" 0.007444191786 2.096153846
warsaw+"warsaw uprising" 0.007336778637 0
warsaw+"city" 0.006929825771 5.480769231
warsaw+"national" 0.006773295273 0
warsaw+"jewish" 0.006384989044 0
warsaw+"history" 0.0063105556 0
warsaw+"warsaw ghetto uprising" 0.005942222879 0
warsaw+"warsaw treaty" 0.005921364602 0
warsaw+"military" 0.005237756691 0
warsaw+"capital" 0.00509155 1.129807692
warsaw+"warsaw university" 0.004985647067 0
warsaw+"slavic" 0.00456051304 0
warsaw+"central" 0.004497587161 3.115384615
warsaw+"county" 0.004490628698 1.100961538
warsaw+"germany" 0.00436902934 0
warsaw+"russia" 0.003966297435 0
warsaw+"berlin" 0.003760377568 2.423076923
warsaw+"street" 0.00369649197 0
warsaw+"town" 0.003685508598 0
warsaw+"london" 0.003602355663 0
warsaw+"moscow" 0.003504920932 0
warsaw+"organization" 0.003464941023 0
warsaw+"work" 0.003464902097 0
warsaw+"battle" 0.003433667976 0.5528846154
warsaw+"economic" 0.003383498334 1.081730769
warsaw+"jews" 0.003316333703 0
warsaw+"prague" 0.003222385581 0
warsaw+"world war" 0.003221290551 0
warsaw+"museum" 0.003205876893 0
warsaw+"department" 0.003175846297 1.245192308
warsaw+"world war ii" 0.003170900429 0
warsaw+"france" 0.003112558757 2.418269231
warsaw+"village" 0.003112233321 0
warsaw+"academy" 0.002884881888 0.8413461538
warsaw+"indiana" 0.002859802887 0
warsaw+"district" 0.002795369432 1.149038462
warsaw+"palace" 0.002792193968 0
warsaw+"vienna" 0.002713869136 0
warsaw+"budapest" 0.002631859504 1.677884615
warsaw+"soviet union" 0.002581289049 0
warsaw+"empire" 0.002540920777 0.3475961538
warsaw+"russian empire" 0.002539474264 0
warsaw+"church" 0.002535174099 0.9711538462
warsaw+"travel" 0.002511589798 0
warsaw+"vistula" 0.002479540895 0
warsaw+"president" 0.002393580648 0
warsaw+"hungary" 0.002393315555 0
warsaw+"ukraine" 0.002387691086 0
warsaw+"communist" 0.002373897525 0.2370192308
warsaw+"holocaust" 0.002249688142 0
warsaw+"warsaw convention" 0.002154221912 0
warsaw+"warsaw indiana" 0.002086620251 0
warsaw+"hotel" 0.002070198306 0
warsaw+"warsaw pact countries" 0.002043478419 0
warsaw+"square" 0.002029536612 0
warsaw+"building" 0.00202911313 1.576923077
warsaw+"force" 0.002026112673 1.067307692
warsaw+"italy" 0.001965886105 0
warsaw+"austria" 0.001950624527 1.129807692
warsaw+"lithuania" 0.001826671474 0
warsaw+"israel" 0.001720752709 0
warsaw+"nazi" 0.00171811087 0
warsaw+"canada" 0.001707116769 2.0625
warsaw+"china" 0.001692105968 1.759615385
warsaw+"romania" 0.001651372941 0
warsaw+"eastern europe" 0.001577163715 0.3701923077
warsaw+"railway" 0.001533900496 0
warsaw+"vistula river" 0.001407317398 0
warsaw+"rome" 0.001358158441 0
warsaw+"bulgaria" 0.001332210621 0.8557692308
warsaw+"sweden" 0.001319793533 0
warsaw+"spain" 0.001282409802 0
warsaw+"buildings" 0.001273327547 0.4951923077
warsaw+"roman" 0.001258412528 0
warsaw+"park" 0.001248461371 0
warsaw+"model" 0.001210367781 0
warsaw+"usa" 0.001201821546 0
warsaw+"kiev" 0.001194279041 0
warsaw+"road" 0.001188759474 0
warsaw+"stock exchange" 0.001157601223 0
warsaw+"jew" 0.001154198961 0
warsaw+"universities" 0.001153523609 0
warsaw+"vilnius" 0.001144196556 0
warsaw+"england" 0.001122605774 0.8942307692
warsaw+"structure" 0.001111394751 0
warsaw+"location" 0.001110061843 0
warsaw+"missouri" 0.001095961427 0
warsaw+"armed" 0.001089016094 0.325
warsaw+"lublin" 0.001084742627 0
warsaw+"poles" 0.001067977517 0
warsaw+"norway" 0.001053757599 0
warsaw+"chicago" 0.001049752452 1.793269231
warsaw+"old town" 0.001042538298 0
warsaw+"lake" 0.001036470957 0
warsaw+"riga" 0.00101981166 0
warsaw+"mexico" 0.001018823549 0
warsaw+"sofia" 0.0009983733099 0
warsaw+"illinois" 0.0009694286305 0
warsaw+"denmark" 0.0009595375587 0.9134615385
warsaw+"latvia" 0.0009431406828 0
warsaw+"madrid" 0.0009429192714 0
warsaw+"polish academy" 0.0009197110717 0
warsaw+"japan" 0.0009190352133 0
warsaw+"minsk" 0.0009123709643 0
warsaw+"politician" 0.0009057414149 0
warsaw+"map" 0.000885591525 0
warsaw+"swedish" 0.0008801884331 0
warsaw+"amsterdam" 0.0008758745355 1.947115385
warsaw+"bridge" 0.0008673759776 0.7740384615
warsaw+"copenhagen" 0.0008623511676 1.480769231
warsaw+"turkey" 0.0008578956836 0
warsaw+"structures" 0.0008172439347 0
warsaw+"european union" 0.0008022773482 0.4177884615
warsaw+"brazil" 0.0007774283701 1.153846154
warsaw+"archbishop" 0.0007740575795 0.03168269231
warsaw+"national museum" 0.000767280711 0
warsaw+"virginia" 0.0007299819508 0
warsaw+"world war i" 0.0007263395585 0
warsaw+"revolution" 0.0007200867509 0
warsaw+"britain" 0.0007179831592 0.6875
warsaw+"prussia" 0.0007170515678 0
warsaw+"wola" 0.0007104794523 0
warsaw+"national defence" 0.0007005572936 0
warsaw+"california" 0.0006988823485 1.009615385
warsaw+"north carolina" 0.0006966443555 0
warsaw+"churches" 0.0006918588024 0.1389423077
warsaw+"newspaper" 0.0006915758913 0
warsaw+"personal" 0.0006850157792 0
warsaw+"united states" 0.0006839722755 0
warsaw+"asia" 0.0006731392376 0.9903846154
warsaw+"oslo" 0.0006712669615 0
warsaw+"lot" 0.0006704205155 0
warsaw+"st petersburg" 0.0006619768636 0
warsaw+"central europe" 0.000650809086 0.1413461538
warsaw+"latin" 0.000648415619 0
warsaw+"istanbul" 0.0006327336962 0
warsaw+"praga" 0.0006326840386 0
warsaw+"kentucky" 0.000626855856 0
warsaw+"ohio" 0.0006232983963 0
warsaw+"siege" 0.000619651703 0
warsaw+"saint petersburg" 0.0006144432072 0
warsaw+"toronto" 0.0006143947736 0
warsaw+"bratislava" 0.0006101579041 0.6394230769
warsaw+"estonia" 0.0006025517766 0.4644230769
warsaw+"synagogue" 0.0005968391783 0
warsaw+"frankfurt" 0.0005936254533 0
warsaw+"album" 0.0005870350373 0.3076923077
warsaw+"relation" 0.0005747788765 0
warsaw+"newspapers" 0.000568433496 0
warsaw+"description" 0.0005682325154 0.9134615385
warsaw+"buenos aires" 0.0005592760695 0.9759615385
warsaw+"katowice" 0.0005569886386 0
warsaw+"organisation" 0.0005519953694 0
warsaw+"east germany" 0.000537102666 0.04663461538
warsaw+"film festival" 0.000533614835 0.09038461538
warsaw+"train station" 0.0005286149878 0
warsaw+"stadium" 0.000519958242 0
warsaw+"kosciusko county" 0.0005173082278 0
warsaw+"railway station" 0.000505127533 0
warsaw+"maps" 0.0005049773576 0
warsaw+"lvov" 0.0004994346142 0
warsaw+"biography" 0.0004991958468 0.1509615385
warsaw+"vietnam" 0.0004991351049 0
warsaw+"kaunas" 0.0004670608304 0
warsaw+"hitler" 0.0004616873243 0
warsaw+"western europe" 0.000458715544 0
warsaw+"lviv" 0.000458601219 0
warsaw+"stalin" 0.0004555344544 0
warsaw+"rotterdam" 0.0004420469553 0
warsaw+"fiction" 0.0004408883829 0.1649038462
warsaw+"settlement" 0.000436781562 0
warsaw+"red army" 0.0004339773336 0
warsaw+"plac" 0.0004285979753 0
warsaw+"castle square" 0.0004229585835 0.008509615385
warsaw+"taiwan" 0.0004216404641 0
warsaw+"united kingdom" 0.0004151858886 0
warsaw+"south korea" 0.0004092731259 0
warsaw+"ethnic" 0.0004054963786 0.2004807692
warsaw+"seoul" 0.0003898213174 0
warsaw+"stuttgart" 0.0003811785778 0
warsaw+"thailand" 0.0003795711307 0
warsaw+"skyscraper" 0.0003564981945 0
warsaw+"tel aviv" 0.0003518472979 0
warsaw+"warsaw ghetto inmates" 0.0003505170507 0
warsaw+"kielce" 0.0003452136829 0
warsaw+"bangkok" 0.0003434270814 1.125
warsaw+"congress poland" 0.0003431013639 0.001360576923
warsaw+"kazakhstan" 0.0003428885888 0
warsaw+"taipei" 0.0003264172314 0
warsaw+"florida" 0.0003132285948 0.6730769231
warsaw+"iron curtain" 0.0003126149749 0
warsaw+"baltic sea" 0.0003071918651 0.04115384615
warsaw+"radom" 0.0003063212941 0
warsaw+"belweder" 0.0003062181016 0.004754807692
warsaw+"general government" 0.0002991728124 0
warsaw+"international airport" 0.000288209747 0
warsaw+"odessa" 0.0002876467942 0
warsaw+"bydgoszcz" 0.0002835680368 0.4769230769
warsaw+"reconstruction" 0.0002810380182 0
warsaw+"mongolia" 0.0002801015891 0
warsaw+"new town" 0.0002792802465 0
warsaw+"associated press" 0.0002758594688 0.07836538462
warsaw+"public library" 0.0002753429693 0
warsaw+"gdynia" 0.000266950642 0
warsaw+"nicolaus copernicus" 0.0002669204512 0
warsaw+"county seat" 0.0002657706025 0.1677884615
warsaw+"wisconsin" 0.0002645673268 0
warsaw+"gniezno" 0.0002621586517 0
warsaw+"cemeteries" 0.0002612378266 0.01596153846
warsaw+"benton county" 0.0002598797853 0.006778846154
warsaw+"north dakota" 0.0002587457855 0
warsaw+"supreme court" 0.0002585502635 0
warsaw+"national theatre" 0.0002585259184 0
warsaw+"administrative district" 0.0002506757432 0.05769230769
warsaw+"polish language" 0.0002473385407 0
warsaw+"minnesota" 0.0002460461077 0
warsaw+"san diego" 0.0002441535989 0
warsaw+"holocaust jewish" 0.000243316588 0
warsaw+"november uprising" 0.0002431704763 0
warsaw+"bombing" 0.0002355447962 0.08653846154
warsaw+"unesco" 0.0002349214996 0
warsaw+"cavalry" 0.0002262865396 0.04730769231
warsaw+"colorado" 0.0002179767671 0.5240384615
warsaw+"montenegro" 0.0002131867362 0
warsaw+"ursus" 0.0002078874477 0
warsaw+"plaza" 0.0002066975879 0
warsaw+"phoenix" 0.0002050598252 0
warsaw+"warsaw pact nations" 0.0002045706326 0
warsaw+"siedlce" 0.0002019162138 0
warsaw+"city council" 0.00020002797 0.03139423077
warsaw+"holy cross church" 0.0001997187296 0
warsaw+"neighbourhood" 0.0001979168019 0
warsaw+"kampinos forest" 0.0001962123284 0
warsaw+"otwock" 0.0001956310034 0
warsaw+"operation tempest" 0.0001892946485 0
warsaw+"visitor" 0.0001864010355 0
warsaw+"lichtenberg" 0.0001823971034 0
warsaw+"gazeta wyborcza" 0.0001767865335 0
warsaw+"osage river" 0.0001698993877 0
warsaw+"sopot" 0.0001686430784 0
warsaw+"adolf hitler" 0.0001639562623 0.02778846154
warsaw+"lublin voivodeship" 0.0001609737564 0
warsaw+"attraction" 0.000160270252 0.2490384615
warsaw+"kalisz" 0.0001594741085 0
warsaw+"higher education" 0.0001594571251 0
warsaw+"narrative" 0.0001585052329 0
warsaw+"prudential warsaw" 0.0001577431311 0
warsaw+"warsaw pact states" 0.000153833718 0
warsaw+"bonn" 0.0001521606372 0.2240384615
warsaw+"coventry" 0.0001500113552 3.163461538
warsaw+"market square" 0.0001491982655 0
warsaw+"second polish republic" 0.000140977298 0
warsaw+"world bank" 0.0001389565733 0
warsaw+"fort wayne" 0.000136518359 0.3014423077
warsaw+"hancock county" 0.0001353717299 0
warsaw+"ulica" 0.0001304449694 0
warsaw+"esperanto" 0.0001284924012 0.01802884615
warsaw+"brandenburg" 0.0001277065518 0.09759615385
warsaw+"harbin" 0.0001252765199 0
warsaw+"hanoi" 0.0001209524211 0
warsaw+"trinity church" 0.0001201254681 0
warsaw+"anti communist" 0.00011888045 0.009230769231
warsaw+"grand theatre" 0.0001160405613 0
warsaw+"richmond county" 0.0001159208463 0
warsaw+"lake city" 0.000115145414 0
warsaw+"civic platform" 0.000107874225 0.002610576923
warsaw+"malbork" 0.0001073301934 0
warsaw+"vatican city" 0.0001036328838 0
warsaw+"rio de janeiro" 0.0001022472711 0
warsaw+"socialist realism" 9.86E-05 0
warsaw+"medical school" 9.85E-05 0
warsaw+"senator" 9.84E-05 0
warsaw+"grand theatre warsaw" 9.77E-05 0
warsaw+"constitution square" 9.68E-05 0.0006538461538
warsaw+"gallatin county" 9.67E-05 0
warsaw+"pictorial" 9.60E-05 0
warsaw+"belweder warsaw" 9.60E-05 9.76E-05
warsaw+"hamamatsu" 9.46E-05 0
warsaw+"ohio river" 9.40E-05 0
warsaw+"modern art" 9.39E-05 0
warsaw+"east berlin" 9.32E-05 0.01836538462
warsaw+"north bridge" 9.29E-05 0
warsaw+"transylvania" 9.22E-05 0
warsaw+"barbakan" 8.85E-05 0.002663461538
warsaw+"partitions of poland" 8.75E-05 0
warsaw+"silesian voivodeship" 8.75E-05 0
warsaw+"belweder warsaw poland" 8.73E-05 9.62E-07
warsaw+"tourist attraction" 8.71E-05 0
warsaw+"ochota" 8.45E-05 0
warsaw+"radio station" 8.38E-05 0
warsaw+"public transport" 8.37E-05 0
warsaw+"personal narratives" 8.24E-05 0
warsaw+"henryk sienkiewicz" 8.19E-05 0
warsaw+"all saints" 8.06E-05 0.01100961538
warsaw+"warsaw metro stops" 8.06E-05 0
warsaw+"economic growth" 8.04E-05 0.05576923077
warsaw+"world heritage" 7.94E-05 0
warsaw+"holy trinity church" 7.92E-05 0
warsaw+"public space" 7.75E-05 0
warsaw+"art deco" 7.72E-05 0.01769230769
warsaw+"contemporary art" 7.55E-05 0.04855769231
warsaw+"holocaust victims" 7.53E-05 0
warsaw+"warsaw cave" 7.42E-05 0
warsaw+"barbakan warsaw" 7.40E-05 0.0003384615385
warsaw+"treblinka extermination camp" 7.37E-05 0
warsaw+"art museum" 7.27E-05 0.03254807692
warsaw+"alfred tarski" 7.24E-05 0.0004721153846
warsaw+"warsaw pact country" 7.19E-05 0
warsaw+"dwelling" 7.14E-05 0.03254807692
warsaw+"pope john paul ii" 6.89E-05 0
warsaw+"all saints day" 6.75E-05 0.001793269231
warsaw+"lot polish airlines" 6.67E-05 0
warsaw+"carpathian mountains" 6.46E-05 0.03110576923
warsaw+"skierniewice" 6.24E-05 0
warsaw+"hard rock cafe" 6.10E-05 0
warsaw+"insurance company" 6.10E-05 0
warsaw+"light rail" 5.98E-05 0
warsaw+"nazism" 5.95E-05 0
warsaw+"academy award" 5.94E-05 0.3951923077
warsaw+"democratic left alliance" 5.84E-05 0.003307692308
warsaw+"astana" 5.78E-05 0.4716346154
warsaw+"barbakan warsaw poland" 5.48E-05 1.01E-06
warsaw+"military operation" 5.47E-05 0
warsaw+"middle class" 5.41E-05 0
warsaw+"demographics" 5.37E-05 0.03769230769
warsaw+"rice county" 5.36E-05 0
warsaw+"warsaw west county" 5.19E-05 0
warsaw+"operation bagration" 5.15E-05 0
warsaw+"sea level" 5.14E-05 0
warsaw+"french language" 5.13E-05 0
warsaw+"pictorial works" 5.06E-05 0
warsaw+"foreign investment" 5.03E-05 0.2153846154
warsaw+"nature reserve" 4.90E-05 0
warsaw+"fortification" 4.80E-05 0.03413461538
warsaw+"kovel" 4.74E-05 0
warsaw+"association football" 4.74E-05 0.04951923077
warsaw+"polish united workers party" 4.65E-05 0
warsaw+"french army" 4.63E-05 0
warsaw+"konin" 4.62E-05 0
warsaw+"joseph conrad" 4.56E-05 0
warsaw+"andrzej wajda" 4.42E-05 0.004274038462
warsaw+"frankfurt am main" 4.34E-05 0
warsaw+"office building" 4.27E-05 0
warsaw+"daewoo" 4.14E-05 0.007788461538
warsaw+"burgher" 3.98E-05 0.008894230769
warsaw+"grozny" 3.95E-05 0
warsaw+"auschwitz concentration camp" 3.80E-05 0.002908653846
warsaw+"prisoner of war" 3.72E-05 0
warsaw+"municipal government" 3.60E-05 0
warsaw+"unemployment rate" 3.58E-05 0
warsaw+"war crime" 3.53E-05 0
warsaw+"great northern war" 3.49E-05 0
warsaw+"city planning" 3.37E-05 0.08509615385
warsaw+"walsh county" 3.22E-05 0
warsaw+"roman polanski" 3.16E-05 0
warsaw+"bletchley park" 3.04E-05 0.005336538462
warsaw+"stara" 3.03E-05 0
warsaw+"karol szymanowski" 3.02E-05 0
warsaw+"slavic languages" 3.01E-05 0
warsaw+"radomsko" 2.95E-05 0
warsaw+"film production" 2.95E-05 0.008221153846
warsaw+"enigma machine" 2.94E-05 0.007788461538
warsaw+"military decoration" 2.93E-05 0
warsaw+"strategic bombing" 2.82E-05 0
warsaw+"religious communities" 2.81E-05 0
warsaw+"lesser poland voivodeship" 2.72E-05 0
warsaw+"national democracy" 2.61E-05 0
warsaw+"loughborough university" 2.59E-05 0
warsaw+"berlin philharmonic" 2.55E-05 0.07980769231
warsaw+"vienna circle" 2.53E-05 0
warsaw+"high jump" 2.49E-05 0
warsaw+"khmelnytsky uprising" 2.40E-05 0
warsaw+"military campaign" 2.37E-05 0
warsaw+"constitutional monarchy" 2.34E-05 0.05817307692
warsaw+"silver screen" 2.33E-05 0
warsaw+"swedish empire" 2.31E-05 0
warsaw+"underground movements" 2.19E-05 0
warsaw+"landscape architecture" 2.18E-05 0
warsaw+"napoleon i" 2.02E-05 0
warsaw+"wolin" 1.98E-05 0
warsaw+"private universities" 1.93E-05 0
warsaw+"regional rail" 1.91E-05 0
warsaw+"kampinos national park" 1.86E-05 0
warsaw+"ethnic relations" 1.86E-05 0.03423076923
warsaw+"persecutions" 1.84E-05 0
warsaw+"fresno county" 1.84E-05 0
warsaw+"plac teatralny" 1.82E-05 0
warsaw+"ukrainian diaspora" 1.81E-05 0
warsaw+"pope paul vi" 1.78E-05 0
warsaw+"prussian army" 1.77E-05 0
warsaw+"free french forces" 1.77E-05 0
warsaw+"architectural style" 1.73E-05 0.02206730769
warsaw+"irene adler" 1.70E-05 0
warsaw+"united states army" 1.70E-05 0
warsaw+"warsaw stock exchange" 1.70E-05 0
warsaw+"apartment building" 1.66E-05 0.01043269231
warsaw+"curzon line" 1.63E-05 0.002504807692
warsaw+"massacres of poles in volhynia" 1.63E-05 0
warsaw+"charlottenburg" 1.59E-05 0.1826923077
warsaw+"saint andrew" 1.58E-05 0
warsaw+"black walnut" 1.57E-05 0.09807692308
warsaw+"pole vault" 1.52E-05 0
warsaw+"broadcaster" 1.51E-05 0.5865384615
warsaw+"mtv networks" 1.49E-05 0
warsaw+"kamienica bornbachowska warsaw" 1.47E-05 0
warsaw+"kamienica bornbachowska" 1.47E-05 0
warsaw+"movie theater" 1.42E-05 0
warsaw+"interfax" 1.41E-05 0
warsaw+"madeleine albright" 1.40E-05 0
warsaw+"planned community" 1.40E-05 0
warsaw+"pine forest" 1.39E-05 0
warsaw+"religious freedom" 1.39E-05 0
warsaw+"historical period" 1.38E-05 0
warsaw+"european parliament constituencies" 1.32E-05 0
warsaw+"varsovian" 1.32E-05 0
warsaw+"tomb of the unknown soldier" 1.32E-05 0
warsaw+"saki" 1.27E-05 0
warsaw+"city counties" 1.27E-05 0.002673076923
warsaw+"isaac bashevis singer" 1.24E-05 0
warsaw+"munich massacre" 1.23E-05 0
warsaw+"filmmaking" 1.22E-05 0.2610576923
warsaw+"plac teatralny warsaw" 1.22E-05 0
warsaw+"ulica smolna warsaw" 1.22E-05 0
warsaw+"ulica smolna" 1.22E-05 0
warsaw+"fields medal" 1.20E-05 0.005961538462
warsaw+"documentary film festivals" 1.19E-05 0.3557692308
warsaw+"sigismund ii augustus" 1.16E-05 0
warsaw+"nisan" 1.16E-05 0
warsaw+"warsaw uprise museum" 1.15E-05 0
warsaw+"talmud torah" 1.14E-05 0
warsaw+"nature conservation" 1.11E-05 0
warsaw+"central intelligence agency" 1.08E-05 0.008221153846
warsaw+"gross domestic product" 1.08E-05 0
warsaw+"maidenhair tree" 1.08E-05 0
warsaw+"lusatia" 1.08E-05 0
warsaw+"mastercard" 1.06E-05 0
warsaw+"stanley kubrick" 1.05E-05 0
warsaw+"ulmus americana" 1.03E-05 0
warsaw+"domino theory" 1.01E-05 0.01192307692
warsaw+"foreign relations of belarus" 1.01E-05 0
warsaw+"foreign relations of estonia" 1.01E-05 0
warsaw+"foreign relations of finland" 1.01E-05 0
warsaw+"polish state railways" 1.01E-05 0
warsaw+"town house" 9.53E-06 0
warsaw+"steel mill" 9.51E-06 0
warsaw+"john f kennedy international airport" 9.30E-06 0
warsaw+"deserted settlement" 9.14E-06 0
warsaw+"housing project" 9.07E-06 0
warsaw+"ulmus parvifolia" 8.95E-06 0
warsaw+"gas works" 8.83E-06 0
warsaw+"buildings structures" 8.63E-06 0.01336538462
warsaw+"charles x gustav of sweden" 8.52E-06 4.42E-06
warsaw+"foreign relations of canada" 8.52E-06 0
warsaw+"foreign relations of croatia" 8.52E-06 0
warsaw+"foreign relations of italy" 8.52E-06 0
warsaw+"foreign relations of the republic of ireland" 8.52E-06 0
warsaw+"border control" 7.75E-06 0.03024038462
warsaw+"national library of poland" 7.75E-06 0
warsaw+"russo polish war" 7.75E-06 0
warsaw+"visitationist church" 7.75E-06 0
warsaw+"juglans nigra" 7.45E-06 0
warsaw+"scouting museums" 7.18E-06 0
warsaw+"flag of poland" 6.97E-06 0.0030625
warsaw+"royal castle warsaw" 6.97E-06 0
warsaw+"public housing" 6.92E-06 0
warsaw+"personal narratives polish" 6.60E-06 0
warsaw+"legislative power" 6.39E-06 0
warsaw+"koleje mazowieckie" 6.20E-06 0
warsaw+"pseudotsuga menziesii" 6.19E-06 0
warsaw+"prime meridian" 6.17E-06 0
warsaw+"panel painting" 5.88E-06 0
warsaw+"intensive care unit" 5.66E-06 0
warsaw+"pock" 5.59E-06 0
warsaw+"francisco goya" 5.44E-06 0.01990384615
warsaw+"foreign relations of cyprus" 5.42E-06 0
warsaw+"foreign relations of hungary" 5.42E-06 0
warsaw+"gare du nord" 5.42E-06 0
warsaw+"ignacy krasicki" 5.42E-06 0
warsaw+"konfrontacja sztuk walki" 5.42E-06 0
warsaw+"vaslav nijinsky" 5.42E-06 0
warsaw+"cyfrowy polsat" 4.65E-06 0.01548076923
warsaw+"poczta polska" 4.65E-06 0
warsaw+"wyoming county new york" 4.65E-06 0
warsaw+"christian national union" 3.87E-06 0.002985576923
warsaw+"foreign relations of lithuania" 3.87E-06 0
warsaw+"mily balakirev" 3.87E-06 0
warsaw+"world war ii crimes in poland" 3.87E-06 0
warsaw+"commemorative plaque" 3.82E-06 0.006778846154
warsaw+"reversi" 3.82E-06 0
warsaw+"ginkgo biloba" 3.55E-06 0
warsaw+"southern united states" 3.10E-06 0
warsaw+"foreign relations of argentina" 2.32E-06 0
warsaw+"foreign relations of armenia" 2.32E-06 0
warsaw+"foreign relations of latvia" 2.32E-06 0
warsaw+"foreign relations of poland" 2.32E-06 0
warsaw+"foreign relations of the netherlands" 2.32E-06 0
warsaw+"lithuanian soviet socialist republic" 2.32E-06 0
warsaw+"sergey brin" 2.32E-06 0
warsaw+"south african air force" 2.32E-06 0
warsaw+"the honeymooners" 2.32E-06 0
warsaw+"john irving" 2.30E-06 0
warsaw+"valerius" 2.30E-06 0
warsaw+"kate mosse" 1.79E-06 0
warsaw+"coshocton county" 1.55E-06 0.005
warsaw+"dunkin donuts" 1.55E-06 0.003399038462
warsaw+"peoples republic of china" 1.55E-06 0
warsaw+"united states post office" 1.55E-06 0
warsaw+"brask" 1.52E-06 0.002634615385
warsaw+"joy division song" 1.52E-06 0
warsaw+"berlin border crossings" 7.75E-07 2.40E-06
warsaw+"foreign relations of albania" 7.75E-07 0
warsaw+"foreign relations of australia" 7.75E-07 0
warsaw+"foreign relations of luxembourg" 7.75E-07 0
warsaw+"foreign relations of romania" 7.75E-07 0
warsaw+"foreign relations of slovakia" 7.75E-07 0
warsaw+"foreign relations of sri lanka" 7.75E-07 0
warsaw+"foreign relations of syria" 7.75E-07 0
warsaw+"foreign relations of turkey" 7.75E-07 0
warsaw+"jewish political movements" 7.75E-07 0
warsaw+"languages of the united states" 7.75E-07 0
warsaw+"moscow military district" 7.75E-07 0
warsaw+"roads in ireland" 7.75E-07 0
warsaw+"warsaw business journal" 7.75E-07 0
warsaw+"warsaw international film festival" 7.75E-07 0
warsaw+"corylus colurna" 5.08E-07 0.0002418269231

Vietnam - Kina: Dynamik med risker såväl som möjlighet till bra förändringar

2014-05-30

Vietnamkriget i sig såväl som att Vietnam blev icke-demokratiskt var tråkigt. Att Vietnam nu börjar mer märkas utanför dom egna gränserna: På väg ut i världen kanske lite jämförbart med Kina för inte överdrivet många år sedan är viktigt värde för dem såväl som öpnnande möjlighet till ökad tillväxt även i andra länder.


Begränsad commotion - bättre sagt turbuluens - mellan Vietnam och Kina subkulturen där "havs-snattande" anses coolt kan vara möjlighet för Vietnam såväl som omvärlden. Vietnam's svårigheter med Kina kan göra det lättare för dem att etablera samarbeten med länder och regioner i världen som det annars kanske tagit längre tid för dem att komma sig för att ha dialog med.


Sammtidigt är situationen - oavsett möjligheter Vietnam såväl som i övrigt - fylld av konkreta risker. Mötet Vietnam - Kina är även om jag följt det mer sällan genom åren (teknik mestadels som ex. pingis spelande roboten och mer allmänt relaterat lego-tillverkning till kanske oftare Kina samt mer sällan mer välpacketerade koncept som likt kombinera med fair trade - och sådant noterat lösare likt MongoDB i Vietnam - se även Information i SERP: Tillståndsinformation sökmotor resp. läsare / sökare (2014-05-19)) tämligen nytt för mig där följande bäst ses som en kort sammanfattning av befintliga personliga bias.


 • Artighet är gemensamma sociala spelregler: Att bryta dem innebär vad?
 • Vågat hungriga? Frankrike, USA och Kina i kontext Vietnam
 • Kina i Vietnam givet arvet efter Kamrat Ho
 • Att hantera ett imperalistiskt Kina
 • Relaterat

Artighet är gemensamma sociala spelregler: Att bryta dem innebär vad?

En intressant fråga:För att få ett trovärdigt svar på den - utifrån dimensioner av repeterat varumärke, noggrant studerat och av och till drag av cult of personality såväl som tror jag säkert en vid tiden mycket kunnig person rörande Vietnam såväl som Kina - får vi fråga en tung auktoritet Kamrat Ho (Chi Minh):


"You fools! Don't you realize what it means if the Chinese remain? Don't you remember your history? The last time the Chinese came, they stayed a thousand years. The French are foreigners. They are weak. Colonialism is dying. The white man is finished in Asia. But if the Chinese stay now, they will never go. As for me, I prefer to sniff French shit for five years than to eat Chinese shit for the rest of my life.


 • As quoted in Vietnam : A History (1983) by Stanley Karnow, p. 153; also in A Phoenix Reborn: Travels in New Vietnam (2008) by Andrew Forbes" • Från: Ho Chi Minh | Wikiquote


  Generellt oavsett var, när och hur kan att bryta artighet och likartade inarbetade regler för hur entiteter ej naturligt samarbetande vänskapligt agerar mot varandra innebära att:


  • Att den andra entitetens innevånare - eller konkret den individ du bryter artighet mot - tycker illa om dig.
  • Uttryck av att tycka illa om denne kan rent av gå för andra upplevt irrationellt d.v.s. kompenserande via ilska negativt värde uttryckt från bristande artighet (jfr som för negativa stereotyper diskuterat flera gånger tidigare).
  • Samt även i sammanhang där vi kan våga oss på att (ofta felaktigt) approximera föregående verkan som betydelselös ändå se ökad risk för irrationella konflikter genom att det språk och system för kommunikation etablerat ej fungerar som förväntat. Fel språk jämfört med förväntat pratas och syftet med tycks vara att lura av dig naturtillgångar.

  Vågat hungriga? Frankrike, USA och Kina i kontext Vietnam

  Emellertid vill jag föreslå att även om Kamrat Ho vid tiden hade delvis rätt rörande skillnad mellan de "svaga" fransmännen resp. de "starka" kineserna är de senare tänkbart i omvandling. Deras ekonomi såväl som krav på medborgarna är i början av förvandling där ekonomiskt tillväxt och trevligare alternativ till motsvarande Frankrike att försvara relativt begränsade ekonomiska intressen i "gummi-plantage" och "konceptet" av en viktig internationell roll som kolonial fader till många länder börjar bli mer uttryckta.


  Faktiskt vill jag spekulera att där Frankrike (såväl som det Brittiska samväldet) ungefär stod åren omedelbart efter Andra världskriget kanske är en något så när god approximation av var Kina står just nu i kontrast mellan förväntad insats relativt alternativ bekvämlighet hemma politiskt genomförbart. Jag kan kanske se att kinesiska kommunsitpartiet möjligen politiskt utan att gå helt motsatt till vad man orkar inom gränserna utan att helt givet fall kan orka en väpnad konflikt utanför landets gränser men tvivlar på att det annat än jämförbart Vietnam för Frankrike resp. USA (samt jämförbart men för andra regioner för United Kingdom i mening entitet där man röstar avgörande framöver för prioritet) blir det sista man vågar på många år.


  Jag rekommenderar dessutom länder generellt att inte vara rädda för att betrakta väpnade konflikter under efterkrigstiden. Skillnad i vad de kostar jämfört med mer välkänt blodiga konflikter likt Amerikanska inbördeskriget, Första och Andra världskriget när vi normaliserar för befolkning i länder involverande är inte alls stor. Beväpnad konflikt kostar och värdet levererat är föga annat än när tvingad till det och en given kostnad av att ej strida existerar (jfr utrotningsläger, eller under många år pågående kostnad av att sakna demokrati).


  Kina i Vietnam givet arvet efter Kamrat Ho

  Jag kan alldeles för litet om Vietnam och påverkan Kamrat Ho's tankar - såväl som vilka tankar mer verkande - haft efter kriget. Ex. har jag aldrig läst något av Kamrat Ho. Men om vi spekulerar att citatet Wikiquote hade speglande en för en nationalist och notorisk självbestämmande-krigare uttrycker något typiskt för Kina (såväl för att gissa också vilket land som helst utanför just det egna) är det kanske en bidragande orsak till den större distans och delade politiska meningar Vietnam och Kina har nu såväl som före det (Wikipedia ger en sammanfattning i China–Vietnam relations vilken för någon med föga komplett bild själv tycks ganska ambitiös).  En känsla jag har är dessutom att under konflikten med Sydvietnam / USA med allierade förelåg skillnad mot konflikten Nordkorea och Sydkorea / USA med allierade i det att:


  • Under Korea kriget var Kinas leveransförmåga i mer för tiden "avancerade vapen" sämre än under Vietnamkriget.
  • Innebärande att även om Kina i större utsträckning tagit politiskt revir på Korea halvön relativt Sovjetunionen utnyttjades Sovjetunionen för avancerade vapen lagt stridsflyg.
  • D.v.s. via Kina snarare än Nordkorea.
  • Medan för det samma under Vietnamkriget utnyttjade Kamrat Ho med kamrater resp. Sovjetunionen och Kina närmare själv som huvudman och tekniskt också redundant givet en för Kina vid tiden bredare förmåga att leverera också mer avancerade vapen.

  Battlefield Vietnam (12 delar vardera cirka 55 minuter om jag minns rätt) - en upplever jag lättsam sammanfattning av taktiska händelser under Vietnamkriget resp. mycket mer ytligt i första avsnittet vad som omedelbart föregriper Vietnamkriget under Första och Andra Indo-Kina krigen d.v.s. de post-koloniala konflikter Frankrike med framför allt vad som senare blev Nordvietnam som "motståndare" - ger intryck av att Kina förvisso försöker ta samma roll och levererar upp till den rollen i kostnad men trots att man tekniskt orkar hela vägen "konkurrerande" också med teknisk expertis och vapensystem från Sovjetunionen (om än kanske med viss preferens för att täcka upp kraftiga behov där Kina ännu vid tiden har sämre system så som radar för att detektera och skjuta ner amerikanska flygplan).


  Efter att ha rekommenderat Battlefield Vietnam vill jag peka på en där såväl som allmänt menar jag feluppfattning om Vietnamkriget. Ev. speglande en felaktig uppfattning hos strategiskt beslutande grupper bland den amerikanska militären för tiden.


  • Man refererar gång efter gång till önskan att kunna nå punkter där intensitet per tidsenhet blir mycket hög.
  • D.v.s. att man kan få Nordvietnam's styrkor och/eller gerilla-styrkor i Sydvietnam att hamna "slag" involverande många personer på en yta man kan täcka upp med den kraftiga amerikanska förmågan att bomba med flyg och artelleri.
  • Därigenom lättare kunna ta kriget till avslut snabbare genom att uttrycka större kostnader på nivå svårare att ersätta.

  Emellertid tycks för mig när man kontrollerar kända antal rörande involverande personer hade man dessa slag gång efter gång. Där begränsande värde av det mer förklaras av:


  • Svårighet att utnyttja det som tänkt som var svårigheter. Ex. preferens (av naturliga skäl undvika mycket kraftfulla bomber och därigenom ej når in i djupa bunkersystem vilkas omfattning i personer och utsträckning inte ens är vad man kanske fullt förstår.

  Samt viktigast:


  • Kostnaden i personer man uttrycker för både förband mer direkt från Nordvietnam resp. gerilla-förband ligger åtminstone inte långt ifrån vad man åtminstone första åren (om jag förstår saker rätt säg till fortfarande 1967 - 1968 men läsaren ska ha respekt för att jag kan minnas fel resp. tolkat uppgifter fel) jämförbart med nivåer man såg som tillräckliga för att konflikten ska gå till optimalt avslut.

  D.v.s. man både har dom stora slag man önskar och uttrycker kostnad på nivå med vad såg som mål att nå upp till utan att riktigt inse det och utan att det tycks fungera. En förklaring till varför det inte räcker gissar jag är relaterat att förbanden har färre antal olika vapensystem och att de man har är ganska välfungerande krävande mindre i underhåll d.v.s. görande supply management såväl som utbildning enklare.


  Påverkande missuppfattningen - om jag har rätt - var förutom säkert en mängd faktorer relaterade fog of war att motståndaren här som det tycks för mig kanske rent av oftast var den som beslutade när en pågående strid var klar eller skulle fortgå en tid till. När motståndaren beslutar när en strid slutar ger om känslan av att de konkret flyr framför dig inte är fallet större svårighet att bedöma det från att man har kontroll och därigenom kanske också förvirrande mätetal mer:


  Motståndaren kan som du innan definierat det ha förlorat via relativt antal förluster. Men slaget i sig slutar oavsett inte förrän dom väljer det eller som en reaktion speglande vad du beslutar oberoende av hur du mäter förlust.

  Liksom i säkerhetsfilosofi allmänt - ej åtminstone inte helt utan likhet här då många strider i Vietnam delvis medvetet sattes upp med en enhet försvarande för att lura ut nordvietnamesiska enheter eller som under Tet skedde angripande mot installationer och styrkor - säger oss att spårbarhet och möjlighet att mäta värden vi skyddar, kostnaden av risker, sannolikheter för händelser realiserande risker är viktiga såväl som kostnaden för åtgärder vi realiserar. För konflikterna i Vietnam oavsett Vietnamkriget eller innan tycks alla sådana faktorer vara notoriskt svåra att tänka sig att man kan skatta korrekt. Idag tror jag det delvis kanske är lättare via bättre situation awareness via satelliter och mycket annat såväl som mer direkt korrekt skattning av materiel förbrukade och vad det kostar: Men fortfarande tror jag ett väldigt komplext problem att bibehålla god kontroll över.


  Att hantera ett imperalistiskt Kina

  Frågan hur bäst omvärlden hanterar ett Kina uttryckande mer av imperalistiska eller koloniala egenskaper har jag diskuterat av och till förr med början kanske 2010. Det är ej en lätt fråga där jag gärna vill se att varje läsare har god respekt för varje entitets också oavsett mycket konkurrens-kraftiga system intelligens värde bäst som en av flera sådana vars bild och åsikt behöver vägas mot varandra. Frågan är känner jag givet risker och komplexitet en av de svåraste av de största frågorna aktivt verkande idag och jag vill ej att någon här eller givet vad någon annan uttrycker tror att något trivialt svar finns.


  Jag känner också att det är vad jag snart kanske bör återvända till efter att en tid undvikit frågan då jag kände realitet i en dispergens tankar om frågan relativt analyserad mängd data (mer tankar givet samma mängd analyserat data vilket är föga klokt riskerande bygga defekta slutsatser ovanpå tveksamma slutsatser o.s.v.). Viktiga koncept från hur jag resonerar allmänt här är likväl:


  • Den kommunikativa eller kulturella distans etablerad mellan Kina som konvergerad benämnd entitet relativt omvärlden innan man börjar öppna upp sig för global handel.
  • Jämförelsen för den mest extrema polaritet som där kan uppkomma jag känner till med annat än lokal påverkan: Japan mot slutet av 1800-talet fram till inledningen av Japans deltagande i Andra världskriget.
  • Politiska metoder för att skapa reward prediktion hos medborgarna kompenserande negativ värdering av diktaturen genom att utnyttja bl.a. nationalism (och där pågående medan jag avstår från diskutera ett par i nivå verkan tror jag även för Kina resp domän jämförbara "metod-ämnen" ännu ej utnyttjade av diktaturen) stärkt från upplevt konkreta värden ex. annekterade.
  • Kontrasten mellan för diktaturen "kulturellt rätt-tänkande" resp. "bean-counting" / "statistik" / "ekonomiska teorier" där för det senare "historiskt corpus" / historik av händelser där teknik upplevs prövats tidigare med kända kostnader resp. värden.

  Rörande sista punkten är realitet att när intensitet i antal instansieringar av en "teknik" ökar mycket tydligt gäller att resp. utfall där levererar historisk för hur övrigt bedöms. Det känner jag är nära besläktat till varför kinesiska diktaturens agerande i nära-liggande områden i haven kolliderande med i princip alla länder man gränser direkt eller indirekt till över haven är så farligt.


  Förmåga att leverera en för omvärlden fungerande historik som inte osunt uppmuntrar till samma agerande har sitt största värde när samtliga i sig själva begränsade värden (ex. värden naturtillgångar) och begränsade risker försummas om det kan:


  • Reducera risk för att stor kostnad uttrycks för Kina såväl som omvärlden.
  • D.v.s. "träna" Kina till artigt fungerande med omvärlden och genom det tydligt minska risken för ett större krig.

  Men för att det ska vara fungerande krävs så vitt jag kan se att man också i resp. händelse-punkt är beredd att ta konflikten och inte accepterar deras oartigt smyssla-åt-sig en bit hav här och en bit där. Samt i optimalt resonerande välja sådana punkter i tid och rum - tid kan vi förstå som när det är bättre fungerande med politisk realitet i Kina resp. omvärld och rum bl.a. inkluderande faktorer relaterade kortsiktig motivation "Kina" i form av värden vi från vårt perspektiv försummar att betrakta d.v.s. primärt sådant som skattade värden av en naturtillgång eller associerade risker military intelligence av mätnoder utplacerade på öar m.m. samt också vilka länder involverade från var det i rummet är placerat.


  Vi vill ta konflikterna nu - menar jag - med Kina för att undvika att en eller flera aktörer längre fram behöver ta konflikterna mycket mer problematiskt involverande krig. Men vi vill inte ta konflikterna nu annat än att vi också vinner dem (annars får vi ju motsatt verkan) och vi vill ta sådana konflikter som i sig inte ökar på den beräknade risken för en större beväpnad konflikt mycket värre (eller från syftet inte ens i närheten av risk nivå vi skattar som möjlig om vi ej motverkar snatta-havs-bitar-kulturen redan nu).


  Vidare återvändande till kontrasten mellan subkulturellt rätt-tänkande i kommunistpartiet resp. "teknokrati-kultur" kan vi se strategiska och taktiska idéer som går igen nu från förr. En grupp av exempel jag menar är verklighet gavs i Från gränsen Kina - Sovjetunionen till att sänka kinesiskt fartyg angripande andra länder (2013-12-14). Vidare reflekterade jag från en karta jag såg i Battlefield Vietnam hur många motsvarande potentiella risker USA såg och där efter diskuterat för konflikten Kina betraktat diskussionen av och oavsett hur egentligen realistiska eller inte via fenomenet jag kallar Refering to the enemy (menar fienden att det är risk att du gör A därför att det ger ett värde är värdet trovärdigt med föga bedömning av "fiendens" metod för att skatta det värdet: Ett fenmen etablerande utanför Afganistan för Sovjetunionen och Vietnam för USA mer eller mindre oprövade försvars-system).


  Att leta rätt på aktuell karta givet väldigt många avsnitt är svårt. Men kärnan var risken för att om Vietnam i sin helhet faller (för tiden där jag upplever Nordvietnam etablerat) finns risk för en fortsatt realisering av samma problem i andra länder gående söderut kanske lämnande endast Australien i söderut.


  Jag tror nu inte att Kina föreställer sig att starta upp en serie kommunistiska revolutioner i Asien. Men effekt vattenväg för Kina idag relativt möjligt kontrollerande militär-rörelse kanske spelar in. Resonemang värden i denna domän är ytterst falska. Värden är i sig själva sådana att de behöver sätta risker innan försök att realisera dem obefintliga icke-kausala. D.v.s. strategiskt värde av att kontrollera vatten-vägar förutsätter en värld väsentligt mer i pågående konflikt-realitet än är fallet ens nu givet påbörjad kultur av havs-snattande för att värde ska motivera risker det skapar. Och själva företeelsen i sig skapar själva de risker som kan motivera värdet: Farligt och helt irrationellt.


  En känsla likt den Japan hade tidigt under 1900-talet när man allt mer öppnar sig mot omvärlden av att omvärlden är stor och samtidigt begränsad där man fångas - likt egentligen alla länder - av omvärlden liggande runt om kring en tycks för mig dock verklighet i vad som realiserar pågående havs-snattande. Och jag tänker att analyser strategi och taktik i USA efterföljande Vietnam-kriget innan realitet av dagens mer flexibla värld byggd mer av frihandel - eller subkulturellt där sådant tänkande fortsatt haft mindre inverkan - tänkbart påverkat hur man resonerar.


  Och i slut-knorr tror jag varken man ska underskatta risken av att acceptera land-snattandet lika lite som att undeerskatta risken av att ta en godtycklig sådan konflikt. En tänkbar strategi är att försöka utnyttja:


  • Att bred över många områden verkan respons kan givet teknokratiska kulturen bromsa upp nya liknande åtgärder.
  • Samtidigt som den relativt tiden kan vara låg-intensiv.

  D.v.s. icke-militära åtgärder är tänkbart fungerande men spekulerar och tror jag också måste bygga på att man akut kan och vågar försvara vedertagna gränser.


  Relaterat