Kristen miljö-politik: Vad svenska fiskare kan lära påven och UN

2015-05-04

UN och katolikerna tycks söka något form av samarbete:Kanske för att moralisera upp frågan i denna verilt växande "grupp". Om det fungerar bra kan jag tänka mig att man prövar med fler alternativ: Vem som nu anses bära den rätt-trogna uttolkningen till de väsentliga kommunistiska lärorna kan vara ett alternativ givet utbredda miljöproblem i såväl Kina som Nordkorea.


Emellertid kan man nu läsa bibeln precis som man vill. Den har i det samma egenskaper som horoskop och diverse andra heliga skrifter. Konkreta vederhäftiga fakta är sällsynta och en mer kreativ konstnärlig tolkning själv eller accepterande någon annans fodras därför. Vill man få sin tro bekräftad går det därför utmärkt vilket vi just för miljö-politik har ett fint svenskt exempel som jag minns att jag såg på mycket troligt monopol-television för närmare tio år sedan:


  • Vi har en frikyrklig fiskare.
  • Fiskare har en eller ett fåtal mindre- till medelstora trålare.
  • Han kan se att det problematiskt att fisken försvinner.
  • Men den ändå mer sammanfattande reflektionen han sent i dokumentären ger är efter att det frikyrkliga skildras.
  • Och han gör en uttolkning av bibeln refererande till hur naturen ska "slitas ner".
  • En naturlig god-kristen given process så att säga och kanske inte helt rätt att peta runt med genom att hårda-fiskekvoter och annat.

Vid tiden var jag tämligen trygg spontant ungefär vad konceptet kom ifrån men är mycket mer osäker idag. Jag gjorde emellertid ett inte allt för tidsödande försök att hitta något passande men där jag avstod från att ge min i det tyngre mer uttalat esoteriskt och istället nöjde mig med följande stycke jag inte riktigt vill tro att vår fiskare utnyttjande varande så i allt med en något så-när icke-bias-styrd tolkning har svårt att givet bibelns vanliga språk tänka sig måste referera just till detta (notera på det länkade vad föregående "verser" eller vad nu den subkulturella korrekta termer om man ska vara en cool-kristen inte bara läser lite utan lärt sig text-stycken i bibeln ska kallas):


18 There comes a time when mountains fall
and solid cliffs are moved away.

19 Water will wear down rocks,
and heavy rain will wash away the soil;
so you destroy our hope for life.

20 You overpower us and send us away forever;
our faces are twisted in death.

21 Our children win honor, but we never know it,
nor are we told when they are disgraced.

22 We feel only the pain of our own bodies
and the grief of our own minds."

Från: Job 14 | biblegateway.com

20 - 22 kan jag förövrigt tänka mig refererar till ett Tredje Världskrig: Det kommer bli en tung prövning när Gud träder ner via proxy för att pröva oss i strid likt Gamla Testamentets hårdare prövningar. De rätt troende som inte bara viker sig utan slåss för vad som är moraliskt rätt oavsett vad den bedrägliga avbilden tycker sig vilja få oss till kommer slutligen belönas storslagna ärorika segrar. Därav att det uppmuntrande rådet ges i sista meningen: Känner du att du falerar är det verkligt annars strider vi på utan att stirra oss allt för blinda på vad det falska ger sken av att uppleva.


Men så klart det här med "water will wear down rocks" o.s.v. kanske är miljö-politik. Om nu inte prövningen inkluderar att Gud eller Satan spränger en damm.


Eller om det nu är polarisarna som smälter och översvämmar världen. Därför att någon dryg svensk fiskare ödslat en massa fotogen för att slutligen gå över någon form av threshold.


Det är detta som är så fint med trosföreställningar. Du kan tro på lite vad du vill. Och det gör folk när de läser bibeln också: Förvisso ofta färgat av befintliga tros-komplext där eventuellt inlärda riktiga tolkningar kan vara väldigt påverkande (skapande en långsammare egenskap i domän av religion jämfört med samhällets trosföreställningar i övrigt).


Den kristna tron likt antagligen allt religiöst behöver inte vara svårare att döma från historien än att våga tro på sin tro, segla i väg, när framme göra tjänstetecken för att visa det korrekta i tron och angripa tronsfiender oavsett papister, Östersjöns vattenmiljö eller den icke-ännu-varande Globala uppvärmningen. Eller mer effektfullt tändande eld på sig som ett form av kommunikativt argument.

Det ska bli spännande att se om FN framöver berömmer katolikerna rörande moraliskt riktiga tankar rörande något mer idag konkret än miljö när det kommer till FN's utmaningar: Överbefolkning och HIV kanske? Nuvarande påven tycks emellertid ganska "liberal" eller möjligen mer PR-driven mot att vara omtyckt utefter "fler dimensioner" rörande verkande så att säga efter en och annan förändring i dennes stödfunktioner där tämligen omgående efter tillträdande tronen (har det sagts mig: Men jag har inte försökt få någon mer vederhäftig karta över Påvens organisation). Så jag förvånas inte helt om förändringar har kommit eller kommer rörande dom frågorna: Blev inte homosexualitet acceptabelt nyligen? Det är ju i allt rörande en grupp av argument mot preventivmedel samma som att säga att preventivmedel är acceptabelt (homosexuella män spiller ju sin säd på marken så att säga vilket i denna argument-grupp är fel). Jag tänker att ett par till grupper kan argumenteras vara void men sådant är nu från perspektivet här och nu för mig verkligen en fråga av att betrakta det från just detta perspektiv. De går säkert bra att argumentera omvänt mer konservativt eventuellt introducerande rent av kanske nya grupper av "kristna-argument" mot preventivmedel. Det skulle faktiskt roa mig att göra det åt vem som nu kan argumentera det inför ev. ny katolskt-policy. Den liberala egenskapen ger en extra-dimension som behöver förutom själva argumentens primära egenskaper måste verka skyddande så att dennes konservativt korrekta natur inte störs av liberala beslut eller liberal natur: Det är ju detta som tänkbart bottnar hur liberal han egentligen kommer visa sig.