Riktad information - Argumentera troende (Exempel): Bamse: Rasist, landsförrädare, drogmissbrukare och pro-Sovjetisk krypto-kommunist

2015-10-04

Hur förklarar vi för Bamse-troende att han inte alls är snäll utan ett bedrägligt maskerat uttryck för det sämsta man kan hitta bland svenskarna?Bamse kom ju ut från 1980-talet som något av en nationalsymbol. Idag är Bamse vad folk antingen inte bryr sig om, finner fyndigt som någon allmän mänskligt vetande att han blivit kommersialiserad eller håller som pseudo-helig.


De sista är troende och det är svårt att kritisera koncept omvändande troende. Många som ytligt tycks försöka göra det relaterat aktuella politiska frågor argumenterar egentligen huvudsakligen för som redan delvis håller med dom i kritiken. Rent av att det är ett koncept i aktivering av politiskt engagemang: Motivera upp troende så blir det kanske något resultat även om det som skrivs egentligen inte omvänder någon som tycker "fel" därför dom antingen inte läser det eller läser det för att leta fel, komiska saker att peka ut hos dom för sina troende eller stänger av kring argumenten och mer ser texten som ett uttryckt av vad dom andra gör och hur fel de just tycker kring den här frågan.


Det går att argumentera troende genom att vara som en av dom tydliggöra som i det att något är defekt tagande det i riktning mot något annat. Om vi så vill från detta perspektiv ibland "mindre defekt" uttryckt. Det kanske exempelvis är bättre att övertyga hårt religiöst troende om att vissa särskilt problematiska avarter är mycket fel utan att för det behöva ifrågasätta allt annat och det kan vara enklare att göra som en av dom (och detta behöver ej förstås som att du inte naturligt kanske är en av dom även om det i sig inte är nödvändigt).


Man kan som jag gjorde också pröva med att:


 • Först etablera sig själv - den som talar - som en paradi av den stereotyp den hårt troende kan tendera att grovt ungefär sätta på det hela.
 • Det approximativa är där ej ett problem eftersom den hårt troende lägger sina egna attityder, världsbild, känslor o.s.v. fyllande ut stereotypiska uttryck.
 • I Bamse-angreppet bl.a. via en äldre komisk bild jag en gång gjort och råkade hamna på när jag sökte relaterade äldre inlägg och tyckte passade alldeles utmärkt för det.

Detta får sedan ligga återkommande över hela Bamse-angreppet. Men i och däremellan konkretiserande några idéer väldigt löst. Just idéerna som man kan direkt komma ifrån att ens reflektera (vilket självklart ej är det samma som att övertyga: För hårt troende är reflekterandet av möjligheten i sig förutsättningen till eventuell förändring vilken i sig kan vara lättare att konkretisera som skattad i förändring över en population hårt-troende).


Notera här också tidigare diskuterad koppling mellan komik och inlärning (inte minst för koncept inkluderar risk):


"Skämtet avgränsat adderar generellt domän-fiktion vilket gör att det inte är reellt i hot, pack-tänkande m.m. Samtidigt gäller - menar jag från den förklaringsmodell jag valde i större modell - att komik uppfyller en viktig inlärningsfunktion. Vi kan förstärka erfarenhet och lära från det utan att behöva ta hänsyn till tidskritiska hot och det ger möjlighet att igenkänna ett överuutryck i detaljer, kontrast m.m. som just överdrivet (falskt så att säga) men samtidigt lära från det att igenkänna (similarity och mönsterigenkänning)."

Från: Förstärkt mening: Knuff med efterföljande allmän inlärningssignal över alla aktiverade neuronerna (2013-10-29)


Och att komiken här (hoppas jag) går in och över argumentationen Bamse förutom mig själv.


Bamses sämsta sidor

Och jag begränsade ner antalet Bamse-problem skärande mer begränsande i sig mer konkreta men större i antal för ett fåtal abstrakta koncept den som reflekterar får som en naturlig utgångspunkt till att igen betrakta den inarbetade informationen och föreställningen runt Bamse. Detta gjordes mindre elegant än vad som hade varit möjligt vilket märks av att mindre av exempel, visuella uttryck från Bamse-världen o.s.v. adderar något nytt / variation till repetetionerna.


 • Pro-sovjetisk och krypto-kommunist.
  • I variant daglivaruhandeln inkl. pekande på att det här arbetstillfällen skapades. Man hade på samma temat kunnat peka på att under samma period har vi fått mycket mindre av "fusk" i livsmedelsbranschen via olika former av certifieringar, engagerade medborgare m.m. som funktion i motsatt riktning mot reduktionen av Bamse-världen "supa sig full och kasta det annorlunda djuret - Sork eller mus tror jag - bort från dalen -.
 • Rasist.
  • Jag som förstått det blev det mindre av de värre exemlet som fanns när jag var ung: Då var Bamse alltid ute efter att jaga iväg den svarta färgade vargen så han höll sig långt in i skogen medan de ljus-färgade Bamse-kompisarna kunde leva i en stor grönskande dal.
  • Grå - blandade mellan vitt och svart: avsågs egentligen mulatter? - vargar i någon form av flock vet jag också drabbades av diverse små-medborgargardes-operationer men jag minns ännu mindre om det jag så jag tog ej med det (dessutom så hade något som mulatt men passande bättre för grå nästan behövt när man har den elegant svarta vargen som ständigt förföljdes och fördrevs så man inte skadar förståelsen av de crime against humanity bara det uppmuntrade till).
 • Vem var vargen för Sovjetunionen?
  • Jag hade gärna önskat kunna kalla vargen för Ungern men det passar ju dåligt in. Hade man givit det lite tid hade självklart något lämpligt bättre passande hittats.
  • Eller något annat passande Bamse-koncept. Jag har viss "inbyggd risk management" kanske etablerad ganska tidigt (osäker där) vilket ev. stör här då jag egentligen aldrig roades särskilt av Bamse och därför inte har något omfattande vetande om alla figurer m.m. att hämta ur här utan extra arbetsinsats. Sorken, Bamse-medborgargardet, vargen, mjökdet minns jag dock så säkert att mängder av andra uttryck att variera exemplen från finns.

Pro-sovjetiskt är mest potent. Detta därför att oavsett historisk preferens och ev. kvarvarande effekt kan den som tar emot perspektivet fylla på själv från så oerhört mycket. Det passas in i befintligt resonemang så enkelt därför att det var ett för tiden så starkt koncept styrande än idag delvis nutid och det går när man accepterar det perspektivet att se similarity som tänkbar med vad Bamse-gänget uttrycker. Det i sig innebär ej att individen nödvändigtvis håller med och det är heller inte en binär fråga om man lyckas i att få till någon form av beaktande föregripande explcit eller implicit reflektion. D.v.s. man kan exempelvis se uttryck i similarity sedd i Bamse som speglande en mer allmän vänster-våg.


Försök att få in något långsamt men emotionellt starkt koncept

Landsförrädare och diskussion vapensystem är ett överuttryck. Det är i första eventuella "smältande" ointressant. Emellertid om perspektivet beaktas särskilt implicit fortsatt är det en förstärkning via generisk själv-intensitet i det emotionella. Särskilt som ett kontext många bland den manliga (och föreställer jag mig också kvinnliga) befolkningen kan relatera till genom att det diskuterades tillsammans med uttryck i och från invasionsförsvaret och värnplikten.


Ibland går det att övertyga också hårt troende direkt. Det fodrar tror jag närmast regelmässigt något ytterst konkret utom rimligt tvivel som skär mot basala övertygelser i samma domän eller andra grundläggande domäner (mord m.m. är exempel som ofta var aktuella för Sovjetunionen men där under många år hårt troende ej upplevde information om dem som troligen sanna: Snarare antog man och många i Sverige tycks göra det fortfarande som lögn). Vidare kan det fodra för att bli allmängiltigt att:


 • Individen ej har ett tydligt separat sammanhang där han tror på vad som nu är aktuellt.
 • Medan han i andra sammanhang egentligen ej tror på det aktivernade andra sidor av vad vi kanske kan välja att kalla "automatiserad-självbild".
 • När du lämnar arbetet i diktaturens myndighet avslutar du det sammanhanget. Du behöver ej efter arbetet kanske uttrycka din tro ständigt i vad du gör konkret (du kanske editerar om hemsidor), för dina medarbetare, särskilda funktioner som ibland samlar dig och andra eller bara du för att "diskutera" dig så att du vet vad som är rätt värderingar.
 • Du får naturligt ett fritidskoncept där du ej gärna går in i det andra sammanhanget men fortfarande om provoserad via cues kan ta fram det enkelt. Upplever du att någon vän eller lös-kontakt försöker "kontrollera" dig genom att fråga vad du tycker om en politisk fråga kanske det är vad som ställer om dig till det andra sammanhanget.

Ovan om vi argumenterar fritids-personen i frågor som ligger i det andra sammanhanget är det inte säkert att det behöver övertyga den andra sidan i vad som därefter resulterar i någon märkbar förändring beteende eller uttryckta åsikter. Just denna fråga är dock problematisk där man korrekt ska se det som man optimalt argumenterar alla sidor från varje respektive kontext. Exempelvis kanske snarare än att argumenterande medborgare vilka som helst riktat argumentera dom personer du med rätt "sökord" säkert vet besöker din text d.v.s. censur-personalen som rent av kan editera om texten (som i Kina) eller åtminstone läser det hela (att ställa i relation med svårigheten att argumentera riktat mot övre-management i kommunistpartiet bara i att etablera en kanal att ge riktad information via fodrande att du först och främst för varaktighet behöver etablera ett upplevt värde i att ta in informatione du ger kontra censur-personalen som kommunistpartiet betalar för att komma och läsa informationen du skriver särskilt just för dom).


Att ställa Bamse (President Xi) i fråga

Meningen i Operation Hell Ice - Target: Bamse's Siberia (Hellfire känns så uttjatat: Hell ice kanske räcker som coolt konceptuellt lånande lite från dataspel, militära-benämningar m.m. passande den mer guide-betonande diskusionen här) är därför ej att övertyga någon hårt-troende på storheten i Bamse. Det räcker som vad ej orimligt överambitiöst att introducera koncepten som ett perspektiv som ej otroligt kan inverka på åtminstone (och verkligen gärna så) implicit "reflektion". Att du ej längre tar Bamse som bortom ondska därför att han är "Stalin-Snäll".


Vi kan om vi så önskar (troligen ganska diskret implicit i Bamse-diskussionen) se att vi kan jämföra några av de stereotypiska dragen hos Bamse med hur det koncept - delar av det - man försöker nå i propaganda paketeringen av Xi tycks syfta. En del är adderat här bl.a. en sexuell dimension. Men mycket har likhet (i våra i svensk kultur självklara symboler att resonera från även om jag vill föreslå att man faktiskt tittat på just Bamse: Jag kan verkligen tänka mig det).


Relaterat: Emotionell intensitet

Inlägg där också delade skattningar emotionell intensitet finns för några koncept:


Ett några inlägg där den mer abstrakta dimensionen involverande mänsklig tolkning (i kontrast skattande intensitet och polaritet från vad en population invider skriver eller mindre ofta säger) diskuteras:


Och denna bra därför att den visar lite av min discourse parser väckande korrekt avundsjuka hos de som nu känner domänen och vad som annars finns där. Eller sägande egentligen samma sak (firande mig själv lite) pekande på hur resp. värld ovan kan mötas automatiserat adderande det mänskliga såväl som i machine learning intränande.

Samt att kanske reflektera om man någonsin tittar närmare på Bamse är att han visar sin kraft i såväl sitt nära vapen (honung och våldet när det jästa sockret gör honom riktigt argt-snäll) men samtidigt försöker visa upp sig som gullig och snäll:

Jag tror knappast någon av mina läsare är så godtrogna att de inte ser hemskheterna så ytligt gömda med inte mer än lite gullig päls och propaganderad självklar sanning om "snällhet". Men jag tror vi alla får acceptera att inte alla i samhället tar sig tid, är gamla nog eller kanske i annat inte riktigt har förutsättningar att klara av sådant. Det är som den dödliga faran med rökning: Sanningen är att man måste berätta det många gånger för att det ska gå fram.

Relaterat: Bamses lömskt artiga för-gullade yta får ej lura ett enda barn att kliva in i hans inres alla hemskheter

Hur är det här med Bamse symbolerna på flygplan charter? Är det egentligen bra? Kan det göra det lättare att föra bort barn med motorfordon genom att måla eller klistra dit en stor Bamse? Är inte Bamse åtminstone på bilar mer av ett varningstecken än något annat? Vad vi kan kalla Bamses lömska otäcka insida när faran av att gå in i fordonet Bamse bjuder in till ska konkretiserar för barnen...

Och Bamse är artigt politiskt korrekt. Och det är ett varningstecken på förräderi (att Bamse kommer och försöker lura in dig i fordonet):

"In particular, imminent betrayal is signaled by sudden changes in the balance of conversational attributes such as positive sentiment, politeness, and structured discourse. Furthermore, we show that by exploiting these cues in a prediction setting we can anticipate imminent betrayal better than the human players."

Linguistic Harbingers of Betrayal: A Case Study on an Online Strategy Game Vlad Niculae, Srijan Kumar, Jordan Boyd-Graber, Cristian Danescu-Niculescu-Mizil. ACL-IJCNLP 2015. Projektsida: Linguistic Harbingers of Betrayal.

I kontrast är en ärlig vanlig svensk som jag är naturligt oartig. Eller så uppfattas vi av mer likt Bamse lömska figurer. Ärligheten känns ovan och brutal för dom ställande dom själva i fråga. Lika ärliga personer firar - eller nickar gillande i alla fall - när jag svär åt dom ty det ger dom hopp om att den sunda riktiga moralen lever kvar hos någon mer än denna vår post-Bamse världen. Eller om vi kanske tolkar studien ovan som att situationen av planerat förräderi inducerar "ritualiserad dans" förenklande vårt språk till det mer ikoniserade. Och självklart i en värld där många bär på vapen på kroppen och vem som helst ovanför dig i hierarkin kan avrätta såväl dig som familj om han så önskar likt äldre tiders Japan gör ju ritualisert språk oerhört livskritiskt eftersom det kan sluta så illa om man förstås fel eller råkar tala "snabbt" istället för att skriva en liten dikt på kvällen om fåglar i oväder säkert innanför det accepterade ändå kanske förstådd som lite allmän kritik mot något obestämt mer i ödet.

Likväl när Bamse kommer och är artig och gullig ska man nog i alla fall vara lite observant. Så långt tror jag nog studien dokumenterar helt riktigt (jag tyckte den var klart intressentare än mycket jag läst i år särskilt inom psykologi). Tänk så här: Vill du att dina barn ska ta något i verkliga världen som beter sig som Bamse som självklart snäll? Jag tror det är sundare att lära barn vikten av att göra höga ljud och fly.

Varför är egentligen Lillaskott så rädd? Alltid. Men alltid sökande lösningen hos samma agerandets härskare. Vågar han inte göra annat? Mycket han reagerar på är ju ingen fara för någon rationellt tänkande individ. Mer av att något känns "Bamse-fel" och att det då ska rapporteras in. Kanske är det mer den processen som skrämmer slag på kaninen? Ett svårt koncept att introducera för en så pass fiktiv grupp av individer. Och även om man nu ej självklart ska ta det för dåliga argument i sig på den här "lite triviala" ibland kanske "osmakliga" nivån om troende för något argumenteras (som ju inte behöver vara troende på Bamse i sig utan kanske religion och homosexualitet relaterat någon tvetydig serie publicerad för många år sedan eller vad helst nu: Amerikanska valrörelserna brukar ge en del uttryck man kan titta på även om något riktigt bra i effekt ännu inte setts i år i alla fall - Snarare upplever jag kanske lite kompetensreduktion i många grupper jämfört med för några år sedan: Ev. köper man bredare stöd nu där man i vissa kontext ej riktigt nått fram till något inarbetat med låg-kvalitet bortfiltrerat?) så är det som sagt inte lätt att laborera med för seriefigurer utanför att göra komik av dom eller sig själv. Kanske våldtar Bamse Lillaskutt ibland? Och det är därför Lilleskatt är så rädd för Bamse? Jag tvivlar på att just det förklarar varför Lillaskutt är så rädd för Bamse.

Lillaskutt är rädd därför att han är rädd för Bamse. Eller vad som nu sas i när allt överflöd mellan pre- och post går samman ovan. Varför inte egentligen? Vem annars med Bamses enorma krigsmakt behöver han vara rädd för? Jag tror att Lillaskutt är rädd för Bamse därför att Bamse gör hemska saker med honom. Jag ser det klart men jag kan inte bevisa det därför att inga av alla hemskheterna tecknades av skaparna.

Relaterat: Övertyga troende

Hur introducerar man ett perspektiv på ett koncept hårt inarbetat med en mängd spärrar från en färdig bild av det givet beskedligt ofarligt snälla?

Monty Hall Problemet: När vi ej väljer att se dörrar visande oss själva pågående när öppnade (2014-07-02)

Riktad information - Argumentera troende: Introduktion (2013-12-14)

Övrigt relaterat

Att minnas vad glömt och hur falska detaljer introduceras (2015-05-31)

Ronald Reagan vs Bamse: Från Sovjetunionen och Gorbachev till Kina och Xi

President Reagan som reser sig ur kraven för att återigen göra något åt stora kommunistiska diktaturer expanderande sitt inflytande i närområdet?


"One of the U.S. Navy's most advanced aircraft carriers docked in Japan on Thursday at the start of a deployment that will strengthen the capability of the Seventh Fleet in Asia and boost ties between the United States and its closest regional ally.

With a crew of 5,000 sailors and a compliment of around 80 aircraft, USS Ronald Reagan is equipped with the latest targeting and defense radars, integrated weapons systems and command and communications technology."

Från: U.S. deploys more advanced aircraft carrier to boost ties with Japan (2015-10-01) | Reuters


USS Ronald Reagan har passande President Reagan byline Peace through Strength:Bilden från: USS Ronald Reagan to Depart San Diego for U.S. 7th Fleet (2015-09-28) | Navy.mil
Foto: U.S. Navy/MC1 Shannon Renfroe

Rykten om att resp. president Kina och USA mest sitter och hittar på för varandra rörande säkerhetspolitik när de träffas och därför när de behöver prata begripligt med varandra gör sådant här tror jag mindre på (jag skulle dock avstå från försöka hitta review's av hur väl resp. gör detta i resp. land politiska kommentarer bland deras media efterföljande toppmötet för att inte förledas bort från min tro: Man vill ju inte upptäcka att resp. inte bara diskuterar detta hos ledaren från det andra landet utan också kommenterar hur väl de tycker sin ledare presterat här).


Snarare vill jag se ett konstnärligt uttryck i annars ett område där vi sällan ser nyskapande uttryck i informationen eller konkretiserade skapelser i rummet. Och går ej när den stora konstnären skapar lika kraftfull - om inte ibland större - skönhet att finna i tragedin? Och är en sådan tragedi inte bättre när den är vacker? Jag som nyhetskonsument kan nog tycka att man gärna ofta bör försöka försköna inte minst bekrigande. Det är ju vad jag tror ofta gör att göra utan att tidskostnaden varken för mig som nyhetskonsument eller personer på plats ökar: Ett rent mervärde.


Jag kan inte annat än att se fram mot den dag Bush II får en stor amerikansk båt namngiven efter sig skickad till Persiska viken.


Dags att fördriva Bamse hem till Moskva


Kan vi inte i Sverige ha några gamla benämningar från historien numera långt tillbaka när vi bekrigade diverse geo-grafiska regioner runt om Östersjön? Hur bra känns det egentligen att döpa ett vapen efter krypto-kommunisten och pro-Sovjetiska Bamse (såväl som racist i detta notoriska förföljande av den färgade vargen: en transformation av Sovjetunionens utmaning i alla etniska minoriteter utan tvekan i "problemet" såväl som standardlösningen baserat på uttryck överdriven styrka relativt offren)?Jämfört med något liknande Dansk-dödaren, Danska Skall Spräckaren, eller vad vi nu kan haft för koncept förr. Eller för den delen att namnge något efter kúngen? Kungen är en marketing funktion för landet externt. Blir vi invaderade vill vi ha ett pro-demokratiskt koncept: Säg Bamse-Dödaren för att som bonus dessutom tydliggöra hur vi ser på förrädare.


Än idag kan vi se hur pro-Sovjetiska Bamse nässlar sig in lite över allt: Nyligen såg jag honom på ett flygplan och ovan har vi honom väluttryckt på Google.

Just att Bamse så visuellt uttrycks i Google är självklart mer problematiskt när den kommunistiska illröda dunderhonungen hålls fram. Lika förledande idag för att bearbeta barn kommersiellt som förr att acceptera den Sovjetiska styrkan när Ungern med flera behöver råstyrka ändå per definition "snäll".

Självklart gillade Sovjetunionen att svenska försvaret fick vapen som i benämning föreslog att det är ok att vara lite små stark om man är snäll och inte slår till. Men var det verkligen vad vi betalade invasionsförsvaret för att sitta och propagandera sig med? Jag vill lika lite idag att Sverige köper vapen som gör soldaterna snälla.


"Robotsystem 23 BAMSE fick kritik från bl.a. Maria Ermanno från Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Rune Andréasson (upphovsmannen till seriefiguren Bamse), på grund av valet av namn. Rune skrev så här i ett brev till Svenska freds- och skiljedomsföreningen: "Att ge ett vapen namn associerande till en barnens figur som i decennier har stått för icke-våld, tolerans och solidaritet vittnar om en sådan omdömeslöshet, att man inte heller i övrigt kan hysa tilltro till vapenindustrin", vilket Ermanno höll med om. Hon skrev en debattartikel i tidningen Aftonbladet 24 januari år 2000 i samma ämne och uttryckte sin vädjan om att man borde ge robotsystemet ett annat namn, och på så vis "ge Rune rätt postumt"."

Från: Robotsystem 23 BAMSE


De flesta föräkdrar nöjde sig väl med att han själv sa att han var snäll men utan att vara "överdrivet i dygd" tillåtande sig lite sund berusning av och till med någon form av "drog" med honung. Sockret jäst till alkohol-knark tänker jag. Men ser man igenom "snällheten" var det på den gamla "tung-Bamse-tiden" innan han fick ungar och var mer ute och tog ställning mot daglivaruhandel, fri prissättning, främmande figurer som dök upp m.m. precis som den problematiskt våldsamma höger-extremismen idag kanske uppfödd på Bamse:


 • Dagligvaruhandeln / Främmande person / Färgade djur (typiskt den svarta vargen) stör Bamse med kamrater. Det är samma tjänstesektor som sista tio åren stått för en betydande andel av nya arbetstillfällen i Sverige.
 • Bamse med gäng irriterar sig och pratar en massa om det.
 • Bamse super sig full på jäst honung.
 • Ibland inkluderande (kanse samtidigt i år rörande ökat avtryck med nya "vetenskap" d.v.s. vapenssytem från Sovjetunionen) att något form av verktyg eller vetande om hur man fördriver bra uttrycks av Skalman.
 • Bamse kastar iväg offret för numret så att de försvinner ifrån byn där dom bor.

Sådant duger inte idag med de samarbeten Sverige skaffat sig i Baltikum givet att risken för turbulens där under de kommande 15 åren kan tänkas vara högre än vi sista 10 åren vant oss med. Ibland arbetar det upp systematik i påverkande effekt man inte behöver märka något av förrän det konkret i en väldigt ovanlig händelse plötsligt dyker upp med inte sällan när man märker det i efterföljande tid hög kostnad.


I implicit ej uttalad effekt direkt i vad man säger är det ganska svårt att hitta mycket annat på svenska från sista åren av 1980-talet och 1990-talet åren innan Sovjetunionens fall (i övrigt vågar jag inte säga något) så praktiskt i vad det indikerar pro-Sovjetiskt. Förvisso behöver det ej varit en uttalad målsättning men kan också delvis ha varit det. Det är i allt praktiskt en icke-fråga åtminstone i demokratier som Sverige: Effekt har betydelse med motivationen såväl som företeelsen att publicera endast är händelse skapande informationen. Barn är förutom lite dumma i vad de tror på också väldigt resistenta mot propaganda i ett samhälle som tillåter och har stor variation i information: De tar till sig allt. Och med Bamse var åtminstone förr åldersgruppen en bit nedåt bland barnen görande väldigt mycket annan information kommande naturligt i vulgär-kulturen åren upp till tonnåren tydlig.


Och den i det mätbara troligen tämligen begränsande - om alls mätbara effekten - konkret för populationen är självklart här såväl som genomgående mer eller mindre kostnad nere på noll jämförbart med värdet av den reglerat fria rätten att publicera. Det är ju också som sagt här såväl som allmänt själva skyddseffekten mot propaganda och kan man argumentera ger en form av redundans där även vad man från ett perspektiv kan uppfatta som propaganda även representerar ett värde (men det gäller inte Bamse: Han är bara en riktigt moral-korrupt figur och den sämsta förebilden jag hade under min uppväxt och tror jag säkert förklaringen till att jag inte genom mer ivriga förberedelser klarade en bättre tid när vi sprang 3 km i hundpluton några gånger under värnplikten).


Men det gör inte Bamse mindre pro-Sovjetisk och precis som Ryssland idag har han sålt sig till värsta formen av kommersialisering där varje affär är en god affär om det ger stålar.


Bättre för barnen än Bamse: Kul och lärorikt med sunda värderingar

Har vi ett fint exempel på som jag skapade själv. Väldigt kul men uppmuntrande samtidigt till att se själva problematiken diktaturen implicit i den svenska serievärlden slutligen hamnar: I förtryck, tortyr och svält:Egentligen borde jag samla övriga komiska små skapelser jag gjort lämpliga för barn i en bok att publicera. Det kan behövas något som inte gömmer sig för verkligheten utan förklarar den så att barnen kan växa upp trygga i vad som är viktigt att försvara. Som bieffekt vidsidan om tror jag bättre förmåga att hantera invasioner slipper vi denna så ofta återkommande små-korrupta inställningarna för många i Sverige har till diktaturer vilka som helst bara en pay-out levereras i påstådda arbetstillfällen, en summa pengar från en svensk leverantör till diktaturen eller ofta nog direkt från diktaturens pr-avdelning (eller värre än den).


Relaterat

Från Ronald Reagan och Sovjetuntionen till Nutid och Libyen (2011-04-24)

Vad är skillnaden när diktaturen faller stridande resp. ger upp? Mängden (2011-04-24)


Sovjetunionen åren innan Bamse blev kommersiell:


Sovjetunionen: Stressat situation awareness åren föregripande transformation demokrati konkretiserade verkligheten (2015-06-09)

Sovjetunionen sista åren: Snabba i låg impulskontroll "gräns-dispyter", nationalism och främlingsfientlighet (antisemitism) (2013-11-23)

Från gränsen Kina - Sovjetunionen till att sänka kinesiskt fartyg angripande andra länder (2013-12-14)


I Bamse-dalen var världen enkel. Dagligvaruhandel var fel men mat-odlande på tomten bra (Sovjetunionen började tillåta fler egna-odlingslotter där det kom att bli del av försörjningen så något annat än att Lillaskutt odlade egna morötter vidsidan om vad han nu inhandlade var knappast att tänka på). Men verkligheten som alltid är komplex:


Komplexitet och kostnad i planekonomi kompenseras med maktens rikedom (2013-11-28)

Komplettering: Metod-koncept sampling för prediktion ekonomi nivå nationalstat (artefakter pre-internet kulturer) (2015-07-18)