Trump

2015-09-17

1. En kritik av Trump är att han har större likhet med fler väljare än politiker med en längre befintlig erfarenhet av att inneha valda roller (guvernör, senator o.s.v.). Om upplevelsen av Trump nu är kompetens är kritik som är bra eller problematisk beroende av perspektiv.


2. Att sätta av stor personlig tid som kandidat till att bli republikansk presidentkandidat just på att kritisera Obamas överenskommelser med Iran blir problematiskt under debatt när man just som Trump underströk när frågan upplevdes nära nog pratats klart på problemområdet Nordkorea. Själva trovärdigheten såväl som förståelse av själva grundintresset för dom här frågorna hos väljare såväl som förtroendevalda på lika olika sätt (när välfungerande) d.v.s. hanterandet av risker reduceras. Därmed blir också argumentationen mot överenskommelsen Obama gjordes reducerad genom att åsikter om den - för eller emot - handlar om argumentation just rörande vad som bäst reducerar risker.


3. De korta tid jag tittade på debatten såg jag Trump två gånger svara med tydlig prestigelöshet (i mening av argumentations-teknik vilken jag av och till löst diskuterat tidigare: ). Jag såg ingen annan göra det annat än i meningen utbyte av förstådd likhet för att bygga egen argumentation ("så tycker alla vi" vilket fastnar lite i punkt två). Jeb upplevde jag kan upplevas ha särskilda problem här: Ej prestigelös men delvis lite liknande det i mening av att han troligen upplevs åsikter som att försöka reducera sin irritation men där det ändå är tydligt i indirekt språk tror jag för många vilket ibland kan vara problematiskt om det upplevs lite oärligt eller att man saknar ett bra svar.


När Trump i kontrast ökade röd-färgning av ansikte uttryckte han sig på sätt som kan upplevas prestigelöst. Det är ett bättre sätt att reagera. Vi har resp. ex. åtminstone en gång mycket nära liggande varandra i tid i och runt Trump uttryckande sitt firande av kvinnornas utseende resp. när han påpekar att Jeb Bush (d.v.s. eventuellt den som blir Bush III) vill skära finansiering till åtgärder kvinnlig-hälsa (kontrollera gärna exakt hur han uttrycker sig rörande frågan då jag ej följt han åsikter uttryckta här tidigare och ej upplevde något entydigt svar på den korta tid jag tittade på debatten).


4. De flesta jag hörde i övrigt argumenterade mycket tydligt mot väldefinierade och tydligt avgränsade i organisationer och organiserade väljar-grupper på den högra sidan av de som vanligen röstar republikanskt. Jag vet inte om det beror på en missuppfattning om hur fördelningen ser ut när man faktiskt röstar eller om det är föranlett av behov av finansiellt stöd. Jeb Bush har jag noterat gjort detta mindre men verkar under debatt ganska lätt dras med kanske därför att han presterat dåligt i väljarundersökningarna (vilka kanske ej korrekt predikterar ev. med större relativt fel än flera andra men själva den amerikanska domänen här är mig allmänt ganska osäker så jag kan ta fel).


Trump argumenterar dels (eller egentligen allt jag avser här men jag delar upp det ändå) utifrån konkreta väljargrupper. Och genom att han ligger balanserad längre till vänster i det republikanska partiet tycks han lättare och kanske prospekterande redan demokratiska väljargrupper.


Vidare tycks han ta ut relativt små-grupper men i större antal där ett positivt uttalande ej större någon större väsentlig grupp men jämfört med övriga politiker typiskt ej görande erkännande kanske resulterande i väldigt hög harvesting utan att egentligen göra commit på någon speciell åtgärd. Senast följande:Det är lite som vissa former av marknadsföring allmänt. Kanske mest konkret för de flesta när vi tänker oss den äldre formen av länkbyggande eller uttryck av rekommendationer. Du vill att egentligen varje avgränsad grupp med något intresse av vad du i centrum marknadsför ska uttrycka någon form av positivt uttryck för det. Helst alla. Saknas något de konkretiserat kan gilla får något lämpligt läggas till som ovan rörande ev. risker relaterat vaccin.


Antar att vi att Trump egentligen inte har någon åsikt eller engagerat sig i övrig innan kan man kanske uppleva det som fel. Men de gör verkligen så här bland kandidaterna alla men vad jag märker ej så engagerat själv-drivna grupper snarare än reaktiva utifrån sista årets debatt i form av kritik Obama resp. riktat mot tidigare refererade väldefinierade republikanska segment.


Skillnaden är åtminstone delvis relaterad vad man argumenterar för och i mening av val (istället för eventuellt finansiering nu) vilket val. Vi kan om vi så vill uttrycka det som att allmän politisk cynism delvis skyddar Trump mot skadeverkningar han annars skulle löpa större risk för eftersom metoden innebär att fler frågor folk lättare kan ha en åsikt om (d.v.s. andra grupper som störs av att han prospekterar vaccin-autism troende) i större antal prospekteras.


Det är värt att peka på att minnet idag är längre än det varit i tidigare amerikanska val. Från ett längre tillbaka oerhört starkt fokus i form av medialt minne från television resp. tryckta media vilka minns dåligt är avtrycket i minne högt via nätet. Det är därför tänkbart nu såväl som förr-förra president-valet (jag tittade föga på förra) vad som kan visa sig problematiskt att argumentera tidigt divergent med hur man ställer sig längre fram resp. rörande divergenser mellan sådant ställningstagande och de man själv längre bak beslutade själv som förtroendeval (får dig att verka oärlig jfr. sjukvårdsförsäkringen Obama's konkurrent Mitt Romney hade en egen lösning för i sin delstat).


Jag kan tänka mig att Trump kan vinna valet (såväl som flera andra) även om det verkligen är oerhört tidigt att spekulera om i någon seriös mening. Egentligen det ända jag direkt finner lite särskilt i mening oroande kring något han säger är det här om att dag ett hantera diverse riskgrupper (i dennes definition av dessa d.v.s. jag kan inte bedöma ev. risker för dem) vilka är ganska betydande i storlek. Jag tror det måste innebära kortsiktigt (i mening av säg ett år) fordrande användning av någon form av ganska stor uniformerad "polisstyrka" medan just polisfunktionerna knappast har resurser för det samma. Något pseudo-militärt via uniformerad personal normalt idag ej använt för sådant tror jag är väldigt problematiskt att involvera. Det är kanske också vad när konkretiserat är vad han kan förlora en myckenhet av väljare på.


Komplettering


“Autism has become an epidemic,” Trump said. “Twenty-five years ago, 35 years ago, you look at the statistics, not even close. It has gotten totally out of control…I’ve seen it…Just the other day, two years old, two and a half years old, a child, a beautiful child, went to have the vaccine, and came back, and a week later got a tremendous fever, got very, very sick, now is autistic.”

Från: Politics and the Art of Made-Up Science

Emellertid kanske troligare som ett tänkbart samband än just vaccin rent allmänt. Vaccin har ju betraktats många år och av och till uppmärksammas ju också rörande nya varianter problem så det tycks ju som ganska funktionell quality assurance finns där. Paracetamol är en ganska särskild molekyl delvis inte helt lätt att a ut i modell i indirekta effekter eller var och hur den egentligen verkar. Saknar den t.ex. central smärtstillande effekt? Nej vilket kanske kan förvåna.Feber + effekt på prostaglandinerna och systematisk inverkan vidare från paracetamol framåt? Kanske om en risk finns att risken är väldigt låg eller ej verklig utan febern?


Det kommer inte förvåna mig om det visar sig att ett mer trovärdigt samband dokumenteras med en förklaring för hur det kan inverka. Så oerhört ligger i samspel mellan kognition och immunfunktioner (där stöd i hjärnan för att hantera kroppstemperatur bara är början) och paracetamol inverkar lite varstans. Inte lika avgränsad som acetylsalicylsyra eller hela familjen av cox-2 hämmare som receptfria ibuprofen (NSAID brukar de kallas i bredare namn fokuserade på den inflammationshämmande effekten och understrykande att de ej hör till stereoida inflammationshämmare d.v.s. kortison och med det likartat som prednisolon, betametason som två alternativ vi kan möta föreberedande för katstrof under utmanande resor eller som vi kan få om ambulansen kommer för att behandla bistick eller vadhelst - betametason är troligen vad man använder i Sverige medan predinosolon ev. är mer av vetrenär medicin i Sverige - m.m).


Den antiinflammatoriska effekten hos NSAID gör dem så effektuellt tydliga för oss medan paracetamol med sin praktiskt obefintliga effekt här i övrigt märks för oss föga om alls utanför den svaga )och här mer lokaliserade effekten än centrala) resp. den febernedsättande effekten. Dock petar det runt på mer.


Och medan jag själv inte skulle stoppa i mig paracetamol alls så har jag inga betänkligheter för ibuprofen.

Jan Björklund effekten visar sig igen

Tidigare diskuterade via Jan Björklund effekten när Sverige märkte ut sig som första dokumenterade fall av avstannad (argumenterat konkret försämring i genomsnittligt IQ även om resultaten behöver göras om men det är forskning såväl som hela området som jag hårt av och till är svårt att få finansiering till då det hela känns så pinsamt: Dock finns mer än en väg till finansiering även i Sverige med dess höga andel direkt eller indirekt politiskt styrd forsknings-finansiering) Flynn-effect:Ännu pågående det mest anmärkningsvärda i inkompetens jag minns mig sett i Sverige. Att han klarade att fullständigt missat att se någon varningssignal om dessa problem såväl som de nya som nu visat sig är anmärkningsvärt. Tråkigt nog börjar vi tidsmässigt nära oss där man får börja ge jämförbara varningar om nya regeringen eftersom inte heller denna tycks ha fått quality assurance av investeringarna i effekt kunskap och kognitiv-utveckling på plats.

Det gjordes nyligen i tiden efter inläggen ovan ett hyggligt seriöst försök att få bort Björnlund från dennes roll som partiledare (ev. av också andra orsaker än denna och valförlusten). Dennes uppenbara intresse av skolan där skador kan ge systematiska problem under många år gör honom oacceptabel som partiledare endast av att varit skolminister utan att någonsin detekterat ens en varning om de problem som skapades upp aktuella år och dessutom faktiskt nu lett arbetet med värde-förbättring av skolan allmänt. Det känns så omotiverat att dela något användbart för Sverige åtminstone i domän av yngre så länge säkerhetsrisker Björnland finns kvar och potentiellt kommer och förstår värdet av det såväl positivt värde av vad alla andra kan ha gjort.


Eftersom nu kunskapsutveckling oavsett humanistiska ämnen, språk eller matematik går hand i hand med förstärkt utveckling av kognitiv förmåga (d.v.s. intelligens) var dessa sjukligt dåliga resultat ej förvånande (även om jag snarare gissade på att det skulle vara lite bättre än så här: länkade inlägg nedan kan ha inkluderat min gissning förra året):Även om svenska medier för de fem eller sex jag läst förstår att resultaten är riktigt dåligt tycks det för mig ändå som man inte fullt inser hur riktigt djävla illa det här är. Den fulla effekten av en mängd gömda faktorer har ju i mätningen ovan ännu ej gett fullt utslag (faktiskt om jag inte direkt här tänker fel är huvuddelen - kanske 80 - 90% - av skade-effekten ännu ej vad vi kan se i mätningen ovan och p.s.s. ännu ej fullt märkbara i fler tester som är oberoende av de uppenbart skadade qa-system Skolverket m.fl. i Sverige arbetar med bl.a. en del tävlingar mellan skolungdomar äldre än 14 år som också är talande).


Vi får hoppas att våra största exportländer fördummas i samma gigantiska omfattning så de begriper nog för att fortsätta handla de lösningar vi då tillverkar här i Sverige. Alternativt får vi fundera mer i domän av att ta några industriella steg tillbaka till enklare former tillverkning. Det känns lite som jag är lite retorisk här men det är ej utanför möjlighet att det är här saker kan visa hamna. Några särskilda åtgärder i form av klara mäta effekt av undervisning verkar ju ännu ej fåtts på plats i Sverige lika lite som särskilda åtgärder för att börja kompensera faktorerna som gav upphov till den negativa Flynn-effekten i Sverige.


Att utesluta något mer komplext att förstå men mer problematiskt

Har man verkligen uteslutit en miljö-agent som del av orsakerna till såväl den avstannade förbättringen av intelligens och försämrade förmågan att visa kunskap i internationell jämförelse? Avstannad eller som jag tolkade resultaten troligen negativ Flynn-effekt är tämligen gigantiskt (första gången det hänt i något land och ordentligt snabb förändring i magnitud):


"Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger att det nya bakslaget för svenska skolor hänger ihop med att man inte har försett rektorer och lärare med de rätta verktygen.

– Det måste handla om vad man faktiskt gör med en dator. Arbetet med att ge lärare och rektorer kompetens och de rätta verktygen har hängt efter. Det är där vi måste göra långsiktiga och systematiska insatser, säger han."

Så att Fridolin inte bara säger något han tycker låter bra utan att sett till att mer vederhäftig kontroll av tänkbara orsaker gjorts. Skolverket verkar ju tämligen långsamt att försöka sådant med eftersom de uppenbart behöver bygga system som klarar det inkl. rekrytering o.s.v. Men det går ju också att handla in forskning från en kombination av internationella universitet med skild specialitet vilket kan vara det kanske funktionella just när det gäller miljö-agenter. De amerikanska universitet som följt effekten av miljöförstöringen på kognition i Kina (såväl som vissa områden i USA) är kanske bra alternativ:Och om ev. sundare motivation av att göra ett bra arbete saknas hos Fridolin liksom förra skolministern tror jag knappast att någon regeringen sitter kvar efter att när det nu dokumenteras fortlöpande via allt fler kanaler ej klarar dessa frågor. Föräldrar tenderar att ofta att lätt göra stora personliga förändringar i åsikter såväl som förändring av sin verklighet när risker rörande deras barn är konkretiserade till vad som är tydligt nog att förstås.