Trump

2015-09-17

1. En kritik av Trump är att han har större likhet med fler väljare än politiker med en längre befintlig erfarenhet av att inneha valda roller (guvernör, senator o.s.v.). Om upplevelsen av Trump nu är kompetens är kritik som är bra eller problematisk beroende av perspektiv.


2. Att sätta av stor personlig tid som kandidat till att bli republikansk presidentkandidat just på att kritisera Obamas överenskommelser med Iran blir problematiskt under debatt när man just som Trump underströk när frågan upplevdes nära nog pratats klart på problemområdet Nordkorea. Själva trovärdigheten såväl som förståelse av själva grundintresset för dom här frågorna hos väljare såväl som förtroendevalda på lika olika sätt (när välfungerande) d.v.s. hanterandet av risker reduceras. Därmed blir också argumentationen mot överenskommelsen Obama gjordes reducerad genom att åsikter om den - för eller emot - handlar om argumentation just rörande vad som bäst reducerar risker.


3. De korta tid jag tittade på debatten såg jag Trump två gånger svara med tydlig prestigelöshet (i mening av argumentations-teknik vilken jag av och till löst diskuterat tidigare: ). Jag såg ingen annan göra det annat än i meningen utbyte av förstådd likhet för att bygga egen argumentation ("så tycker alla vi" vilket fastnar lite i punkt två). Jeb upplevde jag kan upplevas ha särskilda problem här: Ej prestigelös men delvis lite liknande det i mening av att han troligen upplevs åsikter som att försöka reducera sin irritation men där det ändå är tydligt i indirekt språk tror jag för många vilket ibland kan vara problematiskt om det upplevs lite oärligt eller att man saknar ett bra svar.


När Trump i kontrast ökade röd-färgning av ansikte uttryckte han sig på sätt som kan upplevas prestigelöst. Det är ett bättre sätt att reagera. Vi har resp. ex. åtminstone en gång mycket nära liggande varandra i tid i och runt Trump uttryckande sitt firande av kvinnornas utseende resp. när han påpekar att Jeb Bush (d.v.s. eventuellt den som blir Bush III) vill skära finansiering till åtgärder kvinnlig-hälsa (kontrollera gärna exakt hur han uttrycker sig rörande frågan då jag ej följt han åsikter uttryckta här tidigare och ej upplevde något entydigt svar på den korta tid jag tittade på debatten).


4. De flesta jag hörde i övrigt argumenterade mycket tydligt mot väldefinierade och tydligt avgränsade i organisationer och organiserade väljar-grupper på den högra sidan av de som vanligen röstar republikanskt. Jag vet inte om det beror på en missuppfattning om hur fördelningen ser ut när man faktiskt röstar eller om det är föranlett av behov av finansiellt stöd. Jeb Bush har jag noterat gjort detta mindre men verkar under debatt ganska lätt dras med kanske därför att han presterat dåligt i väljarundersökningarna (vilka kanske ej korrekt predikterar ev. med större relativt fel än flera andra men själva den amerikanska domänen här är mig allmänt ganska osäker så jag kan ta fel).


Trump argumenterar dels (eller egentligen allt jag avser här men jag delar upp det ändå) utifrån konkreta väljargrupper. Och genom att han ligger balanserad längre till vänster i det republikanska partiet tycks han lättare och kanske prospekterande redan demokratiska väljargrupper.


Vidare tycks han ta ut relativt små-grupper men i större antal där ett positivt uttalande ej större någon större väsentlig grupp men jämfört med övriga politiker typiskt ej görande erkännande kanske resulterande i väldigt hög harvesting utan att egentligen göra commit på någon speciell åtgärd. Senast följande:Det är lite som vissa former av marknadsföring allmänt. Kanske mest konkret för de flesta när vi tänker oss den äldre formen av länkbyggande eller uttryck av rekommendationer. Du vill att egentligen varje avgränsad grupp med något intresse av vad du i centrum marknadsför ska uttrycka någon form av positivt uttryck för det. Helst alla. Saknas något de konkretiserat kan gilla får något lämpligt läggas till som ovan rörande ev. risker relaterat vaccin.


Antar att vi att Trump egentligen inte har någon åsikt eller engagerat sig i övrig innan kan man kanske uppleva det som fel. Men de gör verkligen så här bland kandidaterna alla men vad jag märker ej så engagerat själv-drivna grupper snarare än reaktiva utifrån sista årets debatt i form av kritik Obama resp. riktat mot tidigare refererade väldefinierade republikanska segment.


Skillnaden är åtminstone delvis relaterad vad man argumenterar för och i mening av val (istället för eventuellt finansiering nu) vilket val. Vi kan om vi så vill uttrycka det som att allmän politisk cynism delvis skyddar Trump mot skadeverkningar han annars skulle löpa större risk för eftersom metoden innebär att fler frågor folk lättare kan ha en åsikt om (d.v.s. andra grupper som störs av att han prospekterar vaccin-autism troende) i större antal prospekteras.


Det är värt att peka på att minnet idag är längre än det varit i tidigare amerikanska val. Från ett längre tillbaka oerhört starkt fokus i form av medialt minne från television resp. tryckta media vilka minns dåligt är avtrycket i minne högt via nätet. Det är därför tänkbart nu såväl som förr-förra president-valet (jag tittade föga på förra) vad som kan visa sig problematiskt att argumentera tidigt divergent med hur man ställer sig längre fram resp. rörande divergenser mellan sådant ställningstagande och de man själv längre bak beslutade själv som förtroendeval (får dig att verka oärlig jfr. sjukvårdsförsäkringen Obama's konkurrent Mitt Romney hade en egen lösning för i sin delstat).


Jag kan tänka mig att Trump kan vinna valet (såväl som flera andra) även om det verkligen är oerhört tidigt att spekulera om i någon seriös mening. Egentligen det ända jag direkt finner lite särskilt i mening oroande kring något han säger är det här om att dag ett hantera diverse riskgrupper (i dennes definition av dessa d.v.s. jag kan inte bedöma ev. risker för dem) vilka är ganska betydande i storlek. Jag tror det måste innebära kortsiktigt (i mening av säg ett år) fordrande användning av någon form av ganska stor uniformerad "polisstyrka" medan just polisfunktionerna knappast har resurser för det samma. Något pseudo-militärt via uniformerad personal normalt idag ej använt för sådant tror jag är väldigt problematiskt att involvera. Det är kanske också vad när konkretiserat är vad han kan förlora en myckenhet av väljare på.


Komplettering


“Autism has become an epidemic,” Trump said. “Twenty-five years ago, 35 years ago, you look at the statistics, not even close. It has gotten totally out of control…I’ve seen it…Just the other day, two years old, two and a half years old, a child, a beautiful child, went to have the vaccine, and came back, and a week later got a tremendous fever, got very, very sick, now is autistic.”

Från: Politics and the Art of Made-Up Science

Emellertid kanske troligare som ett tänkbart samband än just vaccin rent allmänt. Vaccin har ju betraktats många år och av och till uppmärksammas ju också rörande nya varianter problem så det tycks ju som ganska funktionell quality assurance finns där. Paracetamol är en ganska särskild molekyl delvis inte helt lätt att a ut i modell i indirekta effekter eller var och hur den egentligen verkar. Saknar den t.ex. central smärtstillande effekt? Nej vilket kanske kan förvåna.Feber + effekt på prostaglandinerna och systematisk inverkan vidare från paracetamol framåt? Kanske om en risk finns att risken är väldigt låg eller ej verklig utan febern?


Det kommer inte förvåna mig om det visar sig att ett mer trovärdigt samband dokumenteras med en förklaring för hur det kan inverka. Så oerhört ligger i samspel mellan kognition och immunfunktioner (där stöd i hjärnan för att hantera kroppstemperatur bara är början) och paracetamol inverkar lite varstans. Inte lika avgränsad som acetylsalicylsyra eller hela familjen av cox-2 hämmare som receptfria ibuprofen (NSAID brukar de kallas i bredare namn fokuserade på den inflammationshämmande effekten och understrykande att de ej hör till stereoida inflammationshämmare d.v.s. kortison och med det likartat som prednisolon, betametason som två alternativ vi kan möta föreberedande för katstrof under utmanande resor eller som vi kan få om ambulansen kommer för att behandla bistick eller vadhelst - betametason är troligen vad man använder i Sverige medan predinosolon ev. är mer av vetrenär medicin i Sverige - m.m).


Den antiinflammatoriska effekten hos NSAID gör dem så effektuellt tydliga för oss medan paracetamol med sin praktiskt obefintliga effekt här i övrigt märks för oss föga om alls utanför den svaga )och här mer lokaliserade effekten än centrala) resp. den febernedsättande effekten. Dock petar det runt på mer.


Och medan jag själv inte skulle stoppa i mig paracetamol alls så har jag inga betänkligheter för ibuprofen.