Jan Björklund effekten visar sig igen

2015-09-17

Tidigare diskuterade via Jan Björklund effekten när Sverige märkte ut sig som första dokumenterade fall av avstannad (argumenterat konkret försämring i genomsnittligt IQ även om resultaten behöver göras om men det är forskning såväl som hela området som jag hårt av och till är svårt att få finansiering till då det hela känns så pinsamt: Dock finns mer än en väg till finansiering även i Sverige med dess höga andel direkt eller indirekt politiskt styrd forsknings-finansiering) Flynn-effect:Ännu pågående det mest anmärkningsvärda i inkompetens jag minns mig sett i Sverige. Att han klarade att fullständigt missat att se någon varningssignal om dessa problem såväl som de nya som nu visat sig är anmärkningsvärt. Tråkigt nog börjar vi tidsmässigt nära oss där man får börja ge jämförbara varningar om nya regeringen eftersom inte heller denna tycks ha fått quality assurance av investeringarna i effekt kunskap och kognitiv-utveckling på plats.

Det gjordes nyligen i tiden efter inläggen ovan ett hyggligt seriöst försök att få bort Björnlund från dennes roll som partiledare (ev. av också andra orsaker än denna och valförlusten). Dennes uppenbara intresse av skolan där skador kan ge systematiska problem under många år gör honom oacceptabel som partiledare endast av att varit skolminister utan att någonsin detekterat ens en varning om de problem som skapades upp aktuella år och dessutom faktiskt nu lett arbetet med värde-förbättring av skolan allmänt. Det känns så omotiverat att dela något användbart för Sverige åtminstone i domän av yngre så länge säkerhetsrisker Björnland finns kvar och potentiellt kommer och förstår värdet av det såväl positivt värde av vad alla andra kan ha gjort.


Eftersom nu kunskapsutveckling oavsett humanistiska ämnen, språk eller matematik går hand i hand med förstärkt utveckling av kognitiv förmåga (d.v.s. intelligens) var dessa sjukligt dåliga resultat ej förvånande (även om jag snarare gissade på att det skulle vara lite bättre än så här: länkade inlägg nedan kan ha inkluderat min gissning förra året):Även om svenska medier för de fem eller sex jag läst förstår att resultaten är riktigt dåligt tycks det för mig ändå som man inte fullt inser hur riktigt djävla illa det här är. Den fulla effekten av en mängd gömda faktorer har ju i mätningen ovan ännu ej gett fullt utslag (faktiskt om jag inte direkt här tänker fel är huvuddelen - kanske 80 - 90% - av skade-effekten ännu ej vad vi kan se i mätningen ovan och p.s.s. ännu ej fullt märkbara i fler tester som är oberoende av de uppenbart skadade qa-system Skolverket m.fl. i Sverige arbetar med bl.a. en del tävlingar mellan skolungdomar äldre än 14 år som också är talande).


Vi får hoppas att våra största exportländer fördummas i samma gigantiska omfattning så de begriper nog för att fortsätta handla de lösningar vi då tillverkar här i Sverige. Alternativt får vi fundera mer i domän av att ta några industriella steg tillbaka till enklare former tillverkning. Det känns lite som jag är lite retorisk här men det är ej utanför möjlighet att det är här saker kan visa hamna. Några särskilda åtgärder i form av klara mäta effekt av undervisning verkar ju ännu ej fåtts på plats i Sverige lika lite som särskilda åtgärder för att börja kompensera faktorerna som gav upphov till den negativa Flynn-effekten i Sverige.


Att utesluta något mer komplext att förstå men mer problematiskt

Har man verkligen uteslutit en miljö-agent som del av orsakerna till såväl den avstannade förbättringen av intelligens och försämrade förmågan att visa kunskap i internationell jämförelse? Avstannad eller som jag tolkade resultaten troligen negativ Flynn-effekt är tämligen gigantiskt (första gången det hänt i något land och ordentligt snabb förändring i magnitud):


"Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger att det nya bakslaget för svenska skolor hänger ihop med att man inte har försett rektorer och lärare med de rätta verktygen.

– Det måste handla om vad man faktiskt gör med en dator. Arbetet med att ge lärare och rektorer kompetens och de rätta verktygen har hängt efter. Det är där vi måste göra långsiktiga och systematiska insatser, säger han."

Så att Fridolin inte bara säger något han tycker låter bra utan att sett till att mer vederhäftig kontroll av tänkbara orsaker gjorts. Skolverket verkar ju tämligen långsamt att försöka sådant med eftersom de uppenbart behöver bygga system som klarar det inkl. rekrytering o.s.v. Men det går ju också att handla in forskning från en kombination av internationella universitet med skild specialitet vilket kan vara det kanske funktionella just när det gäller miljö-agenter. De amerikanska universitet som följt effekten av miljöförstöringen på kognition i Kina (såväl som vissa områden i USA) är kanske bra alternativ:Och om ev. sundare motivation av att göra ett bra arbete saknas hos Fridolin liksom förra skolministern tror jag knappast att någon regeringen sitter kvar efter att när det nu dokumenteras fortlöpande via allt fler kanaler ej klarar dessa frågor. Föräldrar tenderar att ofta att lätt göra stora personliga förändringar i åsikter såväl som förändring av sin verklighet när risker rörande deras barn är konkretiserade till vad som är tydligt nog att förstås.