Vad Bumbibjörnarna kan lära kvinnan om kvinnan och oss om hennes natur

2015-06-15

Jag måste säga att jag inte tittat mycket alls av tecknade serier av idag riktade mot samma målgrupp (jag - av den bästa generationen tror jag vi kallas - såg den på jullovsmorgon eller liknande någon gång närmare slutet av 1980-talet - Svenska Wikipedia har säkert rätt i 1986) men jag är oroad av om samma stabila förebilder ges barnen av idag.Inte bara lärde Bumbibjörnarna oss att skilja mellan rätt och fel utan att vara vaksamt skeptiska inför främmande skogskulturer oavsett om de flesta människor, troll m.m. Dessutom lärde de ut den sort av enkel visdom jag tror barn ofta missar att uppskatta. Här kan vi alla lära oss mycket om kvinnan i hennes ideala roll utan att begränsas av mannens förtryck fri att uttrycka sitt ledarskap över hemmet:


1. Att det är viktigt för en ung kvinna att ha en äldre kvinna att lära och se upp till. Det förutsätter så klart att hon befinner sig i hemmet för att ge goda råd såväl som att lära ut verksamhetskompetens:


"If the juice is produced inaccurately from the recipe, the results are adverse outcomes, though nothing fatal. In Season 1, Episode 14 – 'The Secret of the Juice', Grammi Gummi tries to teach Sunni Gummi for the first time how to make the juice. Grammi performs the three-step-stir successfully like she always does, but when it's Sunni's turn, it ends in disaster. She stirs the pot too vigorously and then bangs it too hard, causing the pot of unstable juice to somehow explode, covering Sunni, Grammi and the entire kitchen in juice (Toadie makes a similar mistake at the end of the episode, distracting Igthorn's ogres and allowing the Gummis to escape)."

Från: Disney's Adventures of the Gummi Bears

Att göra studs-drycken är ju vad som kräver en större noggrannhet och koncentrationsförmåga: Områden kvinnan varande det kön som med den större investeringen i barnet när det kommer till framförhållning är överlägsen i. Ingen är så naturligt via en god flytande intelligens och excellent arbetsminne som kvinnan att hålla reda på hemmets förråd, noggrant laga till mat följande recepten reducerande risken för förgiftning från otrevliga växter.


Det tycker jag fint uppmuntras dom kvinnliga tittarna när den figur som tagit rollen av "mor" i gruppen: "She acts as the group's mother, who cooks, cleans, and is the Gummi who prepares the Gummiberry Juice." (Wikipedia) just för det traditionella kunnandet vidare till den av i flocken med bäst förutsättning att klara av bär-kokande i framtiden när den tidigare generationen fallit ifrån: Sunni Gummi - Den kvinnliga barn-gestalten för publikens ena halva att identifiera sig med.


2. Medan Gruffi Gummi resp. Zummi Gummi kan föra de manliga idealen och traditionerna vidare till Cubbi Gummi oavsett om man slutligen väljer den hårda praktiska vägen försvarande flocken mot alla allvarliga problem eller den kunskapstunga vägen om än lite världsfrånvänd.


"Gruffi Gummi (voiced by: Bill Scott (season 1), Corey Burton (seasons 2–6)) is an old-fashioned bear who prefers to do things "the Gummi way", and the de facto leader of Gummi Glen. An extremely skilled craftsman and mechanic, he is the one that often fixes the old Gummi technology and trap doors, as well as building traps around the Glen to deal with humans and ogres."
[...]
"Zummi Gummi (voiced by: Paul Winchell (seasons 1–5), Jim Cummings (season 6)) is an aged bear who is the Gummi-Glen Gummi's 'Keeper of Gummi Wisdom' and later the holder of the Gummi-Medallion which he uses to read his magic book to become the group's magician. He is forgetful and clumsy, mis-speaking often with spoonerisms, and his spells tend to back-fire. He also had a fear of heights."
[...]
"Cubbi Gummi (voiced by Noelle North) is the youngest Gummi-Glen Gummi (according to the official series' bible around the equivalent of an 8-year-old), and dreams of becoming a great Gummi knight."

Fina manliga rollmodeller som sätter en god moraliskt grund inför ett kommande liv som familjefader hämtade hem allt som kvinnan ska hålla reda på i förråden och använda till recepten.


3. Ett elegant värde är hur moraliska råd klaras att ge utan att det känns för konfliktfyllt. I detta avsnitt kritiserar Gruffi Gummi mycket korrekt Sunni Gummi för att ha prioriterat dom kvinnliga nöjena med klädsel framför hemmets hårda arbete. Men det visar sig att han är allmänt på dålig humör mer än nödvändigt. Ändå förstår vi som män att någon sanning ligger häri och som vuxen kan man förstå hur nyttigt det kan ha varit för många unga flickor att se så man inte fastnar i klädsel innan allt viktigt att göra med städning, matlagning o.s.v. är gjort.Så klart att det kan tyckas vara lite onödigt tråkig: Men en belöning finns ju här genom att jag säkert tror att de flesta män helst gifter sig med en kvinna ordentligt uppfostrad i fina traditionella Disney ideal vi ser här. Och kvinnan vill ju just typiskt bli gift så att god redundans i säkrad näring för barn finns som hennes hormon och natur motiverar till. Och då är det bra att börja med Bumbibjörnarna.


Jag tror nog många vuxna kvinnor kan tycka att serien båda är spännande såväl som lärorik. Det är aldrig försent att börja ett intresse för historien, kultur och tradition. Enklare än så blir du inte gift...

Information warfare: Att omvandla WLAN trafik till energi

Följande projekt kan kännas fascinerande men opraktiskt. Samtidigt kanske det demonstrerar mer allmänna kreativa möjligheter även om de förslag jag gav på försvars- och angreppskoncept ej klarade att komma till något omedelbart konkret med självklar praktisk användning.


"We present the first power over Wi-Fi system that delivers power and works with existing Wi-Fi chipsets. Specifically, we show that a ubiquitous piece of wireless communication infrastructure, the Wi-Fi router, can provide far field wireless power without compromising the network’s communication performance. Building on our design we prototype, for the first time, battery-free temperature and camera sensors that are powered using Wi-Fi chipsets with ranges of 20 and 17 feet respectively. We also demonstrate the ability to wirelessly recharge nickel–metal hydride and lithium-ion coin-cell batteries at distances of up to 28 feet."

Från: Powering the Next Billion Devices with Wi-Fi (arXiv: 1505.06815v1),
Vamsi Talla, Bryce Kellogg, Benjamin Ransford, Saman Naderiparizi, Shyamnath Gollakota och Joshua R. Smith.
University of Washington.

Effekt (SI) definierar vi som 1 joule per sekund (ett stycke energi) med enhet W (watt). Jag tänkte spontant göra en enkel jämförelse med en lampa resp. demonstrera omräkning från energin som går åt för vågorna till vad vi kan använda det till emellertid vill jag inte hämta Physics Handbook, insåg att jag de grundläggande relationerna är tämligen spontant i alla fall borta för mig och på det hör fysikkurserna relaterade elektricitet och vågrörelselära till vad jag i särklass ogillade mest. Men det är för sambanden absolut inte avancerat: Snarare är det att hitta vettiga praktiska tillämpningar och klara att dom får en funktionell effektivitet som är utmaningen här.


Jag hade kunnat påstå att jag är än mer obenägen rörande det praktiska men som jag insett växande för varje år över 25 år så stämmer det inte. Att se de praktiska möjligheterna eventuellt tänkbara klarar jag väl av. Och jag har också lärt mig hur man rekorderligt reder ut det praktiska rörande dem. Jag gav faktiskt ett litet trivial exempel på en väg att göra det sista (också visande den större metodrymd som passar mig: hitta någon som redan gör något väldigt relaterat praktiskt och vet vad som är möjligt givet vad redan snarare än att för en massa extra tid sitta och förstöra kretsar, sensorer eller vad det nu handlar om själv):Samtidigt finns så klart också värde att hämta från den så motiverade kinesiska marknaden. Lätt intresserad av hur egentligen moderna monitorer har i sig i form av os, minne o.s.v. (eftersom jag ibland flyttar runt dem mellan datorer) tröttnade jag efter en god tidig insats efter att upplevt detta:

Och såg problemet istället som att jag korrekt behöver ha en extra-monitor. Därmed presenterar sig Alibaba där man tycker man som intresserad kund ska kunna få svar på sina tekniska frågor:

I am intruged by your fine LCD monitor product.

And how a few questions of the more basic technological kind.

How in actual hardware would it function? Have it on set memory and a small operating system imbedded on the actual monitor?

Also if so would that be present in other products you sell such for a work station environment?

Best regards, and further luck with your products
Hans

Och som man kan påpeka om en kreativ dialog kan skapas är man naturligtvis inte dum kring köp. Handlar jag monitor ska jag se till att åtminstone klara att klicka fram några fler leverantörer av LCD-skärmar att titta på också innan det här ska beställas av oss under veckan. Det tror jag ger en kod respekt hos leverantören motiverande han eller hon till att anstränga sig mer för att göra ett gott intryck.Från: Kinesiska slagbjörn säljer kort (2015-05-28)

Men vad är den praktiska potentialen här egentligen? Exemplen i artikeln upplevde jag kändes föga meningsfulla och mer av att försökt hitta något lämnande frågan om varför obesvarad.


Låt oss först säga att vi mer allmänt (mer allmänt i mening av att vi inte utesluter "harvesting" av jämförbara energikällor) kan tänka oss två grupper av applikationer:


  1. Samlande av energi i större skala.
  2. Insamling till tämligen - antagligen ofta väldigt - lokaliserad användning i ganska begränsad mängd.

Inga av de två grupperna kan jag inse någon applikation av som inte existerar i en innan uttalat konkurrerande situation med den vi tar energi av. D.v.s. vad vi kan illustrera med följande situation:


1. Vi sitter och kommunicerar glatt och trevligt görande något bra för samhället.


2. Någon tycker illa om det fina vi och en massa andra gör och stör ut vår strömförsörjning på några olika platser de upplever relaterade.


3. Detta stör också ut vår möjlighet att just kommunicera. Ex. att vår förbindelse lokalt WLAN i den urbana miljön ej längre fungerar.


4. Samtidigt kan vi när vi träder ut på vår balkong långt borta ut efter vägen se en massa soldater marschera fram med pansarbilar framför sig.


5. Hur hanteras kommunikationen av den entitet vi agerar konkurrerande med här egentligen?


De har stört ut vår kommunikation och i den mån deras kommunikation är trådlös och vi har en del energikällor sparade (batterier, kemisk-energi eller om vi ska bli mer fantasifulla från ett perspektiv realistiskt för de flesta i form av motsvarande ett liten taktiskt kärnvapen) kan vi kanske delvis störa deras kommunikation (värdet av det konkurrerande para-militär - civilbefolkning behöver inte vara överdrivet stort: I vissa fall kan det rent av bli svårare att få bort dem via övergripande management som har svårighet att nå lokala enheter).


Men kanske kan vi försörja ett kommunikationsnät av deras kommunikation? Det är här det hade varit ganska elegant om jag faktiskt hade satt upp relationerna för energiomvandlingarna initialt så får vi viss rimlighetskontroll på saker och ting. Vi inser emellertid för situationen:


1. Vi hämtar energi från ett WLAN (eller jämförbart) vi ej nödvändigtvis kontrollerar eller när vi får upp vårt nät självklart kan använda (men i vissa fall kan vi troligen använda det: oerhört mycket när det kommer till infrastruktur WLAN sitter med problematik i kommunikationsprotokoll, SSL-administrationsgränssnitt m.m. som förutom realisering störningar där av och till som sällan när data skickas om betyder något kan ge möjlighet till exekvering av korta kod-stycken i följd av data vi skickar till dem d.v.s. görande det möjligt att konfigurera om dem - Protokoll-Stacken så att säga för att skämta lite med den rent morfologiska likheten från orden).


2. Är förlusten i omvandlingen noll gäller fortfarande att vi får förluster i körande övrigt nödvändigt i vår lilla router eller bara för en liten "datasändare" vad som helst såväl förluster skapande "vågorna" vi skickar ut. För stora grunkor man använder för att ta emot och skicka ut data tenderar förlusterna i delar av det hela vara ganska bra därför att det är motiverat att försöka undvika värmeutveckling i dem. För små grunkor behövs det inte och jag skulle gissa att de normalt från nätel tappar väldigt mycket energi jämfört med vågor ut (om man har en liten svart-låda som sitter mellan sladd in i väggen och själva nät-grunkan kan vi känna på den och märka att den ofta är varm: Den gör redan där något med elen tappande energi: Det är omvandling man troligt kan om man är duktig göra väldigt effektiv när man börjar med att omvandla vågorna istället för 220 V från nätet men jag underskattar säkert mängder med problem man får istället).


Men allt sådant sorterar i just dom praktiska aspekter där min metodik i den mån det känns motiverat (och jag känner inte riktigt det i mer diffus känsla görlighet här) skulle reda ut genom att prata med någon som gör sådant regelbundet ofta i sitt dagliga arbete hellre än att plåga mig med Physics handbook.


Det som fascinerade mig och som fick mig att inte bara läsa abstrakt och glömma det var just konceptet av att kunna ta energi från en funktionalitet av en typ jämförbar med en typ vi saknar från en konkurrerande entitet som stört ner vår typ. När vi ser dessa relationer är det alltid fascinerande även om det inte alltid för potentiella möjligheter behöver kännas mer realistiskt än här.


Vi betraktar denna lilla minnesanteckning som kompletterande:Säg nu att vi bygger ett litet "extra" kommunikationsnät via metod ovan (eller något liknande trådlöst) i konkurrerande miljö. Entitet vi konkurrerar med kommer nu och stör ut vårt nät. Hur gör man sådant? En grupp av metoder bygger på att uttrycka energi trådlöst som stör den kommunikation vi överför via vår "meningsfulla energi". Kanske kan man omvandla också den till energi? Praktiska situationer där det ger ett realistiskt värde känns kanske lite tveksamt men det har i alla fall en elegant känsla till sig att kunna göra. Vi kan exempelvis efteråt tänka oss att vi kommenterar hur detta gjordes med bilder på hur "störsändning" (eller vad vi kallar det korrekt) omvandlades till ett konkret värde: Det kan ha ett värde för att uppmuntra och uttrycka dimensioner där en föga flexibel konkurrerande alltid tenderar att vara kostsam så fort de försöker något.


Allt kan ju inte bara handla om att klara att kommunicera under kris. Det måste ju också ses vara viktigt att något intressant nog skedde under krisen värt att berätta om senare.


En till kanske ibland tänkbar konceptuell grupp av angrepp från detta skulle vara när görande något från detta innebär en ökad kostnad att implementera störning av kommunikationen. D.v.s. att det går åt mer energi direkt eller att den energi vi samlar från energi utnyttjad för störningarna omvandlas till en kostnad indirekt för fienden (kanske skickande den tillbaka störande ett annat nät). Säg att censur av internationell radio via lyften fortfarande betydde något i Kina (det kanske det delvis gör även om jag tror att det i mycket marginaliserats jämfört med för tio år sedan) med den störsändning Wikipedia refererar men att vi i varje fall det görs med en viss effekt kan uttrycka en kostnad genom att utnyttja störningen för att förstärka mängden radio-utsändning: Ju mer störning, desto mer radio skickas som måste störas, och o.s.v.


För vad som mer direkt kan vara aktuellt WLAN gäller att den stora försvarsfilosofen för internet warfare föregriper WLAN tidsmässigt och vi får därför - tråkigt nog - söka oss till senare källor (generellt för det mesta i denial of service relaterat datakommunikation behövs det ej). Detta har betydelse (även om nu allmänna koncept som "kollisioner", data vi får ej möjligt att tolka helt eller delvis skadat m.m.) därför att trådlösa nät kan störas enklare och mer effektivt än om vi kommunicerar i ett tråd-nät (se ENERGY-EFFICIENT JAMMING ATTACK IN IEEE 802.11 MAC där man dock "angriper" problemet omvänt och snarare söker vara närmare lika sofistikerad som om i en svårare nättyp för att spara energi störande kommunikationen) jämförbart med normala entiteter (har vi särskilt fysisk access vi ju dock för trådnät ibland stänga ner nätet genom att klippa av eller dra ut kabeln: Det gäller oftare trots myten om stabilitet än ofta förstått på internet).


Hur man mer exakt gör det effektivare praktiskt hör till vad vid ev. behov av att reda ut det skulle konsultera en person som gör något liknande praktiskt varje dag. Och jag vågar mig inte ens riktigt på utan att lägga mer tid än jag har lust till att bedöma nivån på artiklar likt detta (som jag dock anar är en i alla fall vettig start om man faktiskt läser mer av dem än jag gjorde):Problematik och i kommersiella strukturer när så visar sig eller affärskritiska likt de indikerade nedan kan självklart behov av att ej göra för lätta finnas av:Men vi ska komma ihåg den inneboende svagheten i dessa nät och ej onödigt lita för mycket på dem. Samt även lämnande föga eleganta "wave it away" störningar komma ihåg vad jag skrev om att infrastruktur här ofta kan tas över.


En alternativ grupp av metoder än att skicka "energivågor" ej konceptuellt fullständigt annorlunda än vad vi skickar vid normal kommunikation är att fysiskt störa mediet. Det kan tyckas lite opraktiskt kanske men är väldigt vanligt i vapensystem. Vi skickar helt enkelt ut en mängd reflekterande, skymmande eller i information uttryckande något som leder till en defekt tolkning av situationen. Exempelvis en massa små metall-fragment. Just för GSM, WLAN, UMTS o.s.v. anar jag att det är oerhört mindre funktionellt än om en liten missil jagar efter dig uppe i luften.


Alternativt finns också möjligheten att givet att konkurrerande entitet gör A för att hindra kommunikation göra samma sak fast omvänt. Stänger de mer GSM-basstationer så kan man sätta på dem eller ersätta dem. Möjligheter resp. risker här torde jag diskuterat längre bak riktat för några länder och avstår nu bäst att försöka göra samma sak utan att verifiera hur saker och ting ser ut numera. Jag kan exempelvis tänka mig att en del mobilsystem för en standard ej GSM men tidsmässigt ej senare använda fortfarande så sent som närmare 2000 i något land jag kan refererat till ej självklart längre används (jag vet inte).

Hans förklarar världen: Vad är ""microphone" resp. "webcam" diplomati?

  • Mikrofon-diplomati förklaras.
  • Avlyssning av såväl President Obama och President Xi krävs utan att andra involverar sig i vad som ska sägas är förutsättningen för att det ska vara ett värdefullt komplement till annan diplomati.
  • Dessutom lär vi oss vad webcam diplomati är med ett politiskt färskt exempel från hur Senator Hillary kvinnligt övertygade Påve Francis att engagera sig i något så allmän-rationellt som miljö (efter att Obama nästan givit efter att ha prövat flera unga manliga soldater i diplomatin).

Många läsare kan jag tänka mig inte förstår vad Xi menade med microphone diplomati i:"Differences between the US and China over the South China Sea and cyber security should not be addressed by 'microphone diplomacy' but in “a proper way” to allow for a successful US visit by the Chinese president, Xi Jinping, a senior Chinese diplomat said on Wednesday."

Från: US 'microphone diplomacy' hampers co-operation, says China | The Guardian

Samtidigt vill nog många inte exponera sin okunnighet (som jag har god statistik av genom att jag kan konstatera att ingen e-postat och frågat mig trots att jag bör vara en välkänd kunnig person lätt att hitta för de flesta svenskar via denna kanal). Här väljer jag förklara begreppet så att ni alla klarar att förstå det (del av mitt allmänna engagemang för hela Sverige så att vår viktiga export inte skadas av att fok gör bort sig internationellt).


Tradition i diplomati gör det ofta svårt att säga vad man egentligen menar. Mellan två kulturer skilda i tradition kan det leda till att man helt förstår allvarligt felaktigt. Något ett annat rike är väldigt upprört över verkar upplevs inte alls vara en svår fråga. "Microphone diplomacy" löser problemet även när det varken av tradition eller politiskt realitet alls är möjligt att säga vad man menar. Det går till enligt följande när President Obama gör det:


  • På morgonen lämnande de privata rummen i Vitahuset tar Obama med sin privata laptop till Oval house
  • På plats i kontoret sätter han på denna men ansluter (om det nu egentligen alls krävs: Men för säkerhetsskull om det är en viktig fråga han vill förklara) till sitt privata WLAN uppe i sovrummet.
  • Därefter börjar han upprört prata i en monolog för sig själv om hur upprörd han är över Hu (från några år bakåt vi lättare vi kan bedöma ännu medan nuläget får man väta lite på tills Kina extraherat information från NSA's avlyssning av presidenten och andra extraherat det i sin tur från Kina och delat med mig) och hur han tänker konspirera för att mörda honom om inte om USA lyckas lösa alla problem med budget-kassa.

Efter några timmar rapporteras det hela till Hu som sätter igång och håller monolog inför sin laptops mikrofon. Obama kan nu sätta sig och lyssna på Hu's monolog.


Det hela fungerade väldigt bra många år. Båda kunde säga precis vad de ville utan att "ha sagt något alls" (om nu Hu resp. Obama sätter sig och lyssnar på den andras helt privata monologer via spioneri får dom ju skylla sig själva om det inte låter helt diplomatiskt) egentligen.


Emellertid började problem tillstå sent förra året (enligt bekräftade rykten från brittiska regeringen). Obama köpte ny dator och licens-registreringen till Microsoft fungerade ej som den skulle. Han fick då hjälp att växla operativsystem till NSA's säkra Linux vilken emellertid ej hade stöd för hans mikrofon. Detta löste man genom att sätta upp en särskild dator man spelade upp monologerna för men det gav nu möjlighet för andra att särskilt repetera det viktigaste. Från det insåg man att man kunde planera det hela bättre.


Inte längre än någon månad efter man börjat planera det hela mer genomtänkt med stöd av expertis på frågorna aktuella (eller de som nu snarast flaggade frågorna mer än att Obama bara blivit irriterad mer än normalt sunt) så började nu informationen i microphone diplomacy inte skilja sig just något från annan information i den diplomatiska domänen och dagens kinesiska ledare - "President" (som han kallar sig själv förutom diverse andra titlar han lagt sig till med extra jämfört med vanligt här) Xi - protesterade. Xi upplevde (antagligen "normalt" för vem som helst) att vad Obama sa i mikrofonen inte längre var begripligt och önskade (ej längre litande heller på sin mikrofon like lite som "mer traditionella normalt refererade som diplomatiska kanaler" pratande han detta till Obama via media):


"Differences between the US and China over the South China Sea and cyber security should not be addressed by 'microphone diplomacy' but in “a proper way” to allow for a successful US visit by the Chinese president, Xi Jinping, a senior Chinese diplomat said on Wednesday."

Det som möjligen kan tolkas som oroande är att korruptionen av den inarbetade kanalen kanske gjort den kinesiska diktaturen "skeptisk" till att alls besöka USA. Något oroar dem och kanske att informationen ändrades så radikalt och gick in i det hemvana. Kan de kanske misstänka att Obama inte längre styr i Vitahuset utan att kraftfullt antikommunistiska grupperingar dolt tagit över makten? Eller är man bara allmänt oroade över förändringen. Kanske har något oroat Xi så mycket att han inte alls längre vill ge sig ut?


Oavsett vilket verkar det tvingat att Obama fortsättningsvis när han behöver säga något till Xi behöver åka till Beijing för att rapportera sin information till honom.


En bättre lösning hade självklart varit att när Xi vill hota Obama så åker Obama till Xi och Xi kan prata högt bakom en skärm sittande på en kudde varande det kulturhistoriskt inarbetade (här får traditionen för konkubin ses som det som kommer närmast eftersom kejsaren ej talade implicit).


Medan om Obama ska hota Xi åker Xi till Obama och Obama kan spela basket ute i the hood medan Xi i närheten kan sitta och titta på trafiken eller ogräset medan Obama av och till upprörd över att missa med basketbollen kan svära runt över kineserna och sikta lite diffust med en pistol vriden 90 grader åt sidan åt Xi's håll (platt sida upp och ner som är den afromaerikanska pístol-traditionen som sådan inte bara annorlunda i vapnet jämfört med den vita sydstats-amerikanen - som ju använder revolver - utan afroamerikanen siktar och skjuter kulturellt traditionsenligt med vapnet just på snedden).


Eller så kan man hoppas i alla fall. Om man nu tror att resp. Xi och Obama har det i sig att kunna tala tydligt. Man kan tvivla lätt att Xi orkar längre han sparka runt på buddisterna eller att Obama kommer längre än att fundera över någon udda juridisk term han hoppas trycka ner Xi eller annan med när de tvingas fråga honom vad den betyder (udda kan jag tycka som några gånger ej hört termerna tidigare vilket verkligen får en att undra över vem han pratade dem till bland folk i allmänhet: Även om jag inte är särskilt juridiskt intresserad eller kunnig har jag ändå riktat etablerat ganska stora samlingar term-koncept i domänen med relationer mellan dessa för att använda i nyhetsanalys så de flesta termer ej ovanliga var ganska färska för mig - Och även om jag kunde begripa dem från de relationer de hade i min representation där definition saknas så tvivlar jag lätt på hur många som kände till dem).


Risken finns för att det inte blir mycket manligare än:


"A Nobel laureate [latent homosexuell?] has resigned as honorary professor at University College London after saying that female scientists should be segregated from male colleagues because women cry when criticized and are a romantic distraction in the laboratory.

“Let me tell you about my trouble with girls,” Mr. Hunt told an audience on Monday at the World Conference of Science Journalists in South Korea. “Three things happen when they are in the lab: You fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them they cry.”"

Från: Women Respond to Nobel Laureate’s ‘Trouble With Girls’ | The New York Times

Det anmärkningsvärda ovan är inte att kvinnorna gråter när de kritiseras. Det anmärkningsvärda är att han inte är tydligare ledare han att båda kvinnor och män gråter när det kritiseras. Om ingen riktig man som jag kritiserar så gråter både män och kvinnor: Jag är 110% säker på att det närmast är regelmässigt att någon - eller kanske delar av ett företag, organisation eller land - gråter när jag tagit upp kvalitetsproblem hos dem här. Givet tror jag nog att om jag skulle kritisera face-to-face - vilket jag därför aktar mig för - kan det mer än gråt leda till självmord.


Hela det här med den romantiska risken vänder jag mig också emot. Min erfarenhet är att det praktiskt aldrig är ett problem. Jag är mycket trygg i att de flesta av mina ogifta kvinnliga läsare (eller de gifta som ej ännu fått barn och därmed sett att de investerade rätt) ofta distraheras från själva informationen tänkande på The Big dog bakom orden. Samtidigt kan jag konstatera att det hör till det väldigt ovanliga (för mig har det trots hög manlighet aldrig inträffat) att dessa kvinnor klarar att försöka realisera distraktionen till värde för resp. person. Kvinnan förstår vi (andra förklaringar ej uppenbara för mig kanske finns: Möjligen något rörande prostaglandiner och internet) har svårigheter att klara att realisera romantik utanför väldefinierade kanaler för det som de varande naturligt blyga och ofta osäkra relaterade sitt utseende, personlighet o.s.v. känner sig säkra i ej kan leda till att man ej önskar dem. D.v.s. troligen utanför sådant som danslokaler där de blir uppbjudna, dating-portaler där mannen tar kontakt o.s.v. har kvinnor förstår vi därför väldigt stora svårigheter - gigantiska utmaningar - att klara att skapa romantiska möten. Om ej så hade tror jag en korrekt skattning från rimlig längtan hos dem till att möta mig givit kanske tre till fem skarpa kontaktförsök per månad bara från denna kanal.


Att Tim aldrig märkt något av detta får mig att fundera lite över om kanske någon latent homosexualitet spelar in. Jag varande mycket manlig funderar ofta över mina kvinnliga läsare och varför de ej orkar till att ta den förväntade effekten av mina manliga texter till att ge ett utökat värde för mig av att skriva.


En tänkt fortsättning här kan - anknytande till de romantiska dimensionerna mellan män och kvinnor - bli att förklara vad webcam diplomati är och hur Obama med hjälp av f.d. utrikesminister Hillary Clinton nyligen övertygade Pope Francis att börja engagera sig i miljön (självklart rimligare kan man tro prövade Obama först med några yngre soldater som såg ut att vara en fem - sju år yngre än de egentligen var) och varför det gjorde Bill Clinton till uttalat mer än ateist en ateistiskt vän av allt anti-papistiskt. Tills dess får en sökning på Bing ge några ledtrådar: Webcam diplomati:


Den internet-intresserade noterar dessutom att webcam ej är i snippet eller åtminstone så tidigt i titel att vi kan se det. Detta är troligen ej en slump: Diverse publicerat av Microsoft relaterat natural language processing, wordnet's m.m. indikerar användande av rot-base, synonymer m.m. för ord vid sidan om implicit association via ex. samma typ av ankortext mot mål görande den här typen av fel troliga såväl som ofta nog idag vanliga. Vi bör korrekt kanske ej direkt tro att det är ett problem från defekterna: Tidigare är min upplevelse snarare att Bing hade större problem av ej exakt samma orsaker (utan jämförbara lösningar) och vi kan därför kanske förstå det som ett steg i utvecklingen (även om jag egentligen inte riktigt tror på algoritmer ofta prövade rörande sådant här såväl här som allmänt inom information retrieval: Idag ska man kunna få ut bättre hanteringen utnyttjande statistik mycket mer för att särskilt just så att jag aldrig ska behöva få ett resultat som detta på position ett för en sökning som denna). Problematiken i denna domän såg jag - och skrev om här - för ett tag sedan också för Google (dock väldigt typiskt för dem var nu problemet ej relaterade att "romantiska" sökresultat visade sig utan snarare i tråkigare kunskaps-tunga sökningar). Intresserar det någon kan jag dela ett mellan-steg rörande ord-relationer användande bl.a. skapad från internationella wordnet's över ett 20-tal språk kombinerat med statistik för koncepten använt för att etablera (ej poängen i min användning dock) en mitt för de engelska orden där man ser en av flera alternativa vägar istället för att fastna i släktskap rent morfologiskt eller förenklat i ordklass-relationer.

Hela konceptet webcam diplomati var okänt för mig tills jag för ett par år sedan började se på teve på nätet. Där uppmärksammas man snabbt på oväntade värden med webcam. Kanske finns däri också en förklaring till teve-mediets pågående kommersiella utmaning? Det tycks självklart att teve får sämre ekonomiska förutsättningar om man gör reklam för en massa privata teve-utsändningar med webcam. Tittar jag ex. på Game of Thrones på nätet ägd av HBO (stora också i mer "entydigt avgränsad" romantisk teve än som för Game of Thrones kombinerad med en massa annat effekt-fullt) får jag mänder av reklam-fönster för "webcam".