Vad Bumbibjörnarna kan lära kvinnan om kvinnan och oss om hennes natur

2015-06-15

Jag måste säga att jag inte tittat mycket alls av tecknade serier av idag riktade mot samma målgrupp (jag - av den bästa generationen tror jag vi kallas - såg den på jullovsmorgon eller liknande någon gång närmare slutet av 1980-talet - Svenska Wikipedia har säkert rätt i 1986) men jag är oroad av om samma stabila förebilder ges barnen av idag.Inte bara lärde Bumbibjörnarna oss att skilja mellan rätt och fel utan att vara vaksamt skeptiska inför främmande skogskulturer oavsett om de flesta människor, troll m.m. Dessutom lärde de ut den sort av enkel visdom jag tror barn ofta missar att uppskatta. Här kan vi alla lära oss mycket om kvinnan i hennes ideala roll utan att begränsas av mannens förtryck fri att uttrycka sitt ledarskap över hemmet:


1. Att det är viktigt för en ung kvinna att ha en äldre kvinna att lära och se upp till. Det förutsätter så klart att hon befinner sig i hemmet för att ge goda råd såväl som att lära ut verksamhetskompetens:


"If the juice is produced inaccurately from the recipe, the results are adverse outcomes, though nothing fatal. In Season 1, Episode 14 – 'The Secret of the Juice', Grammi Gummi tries to teach Sunni Gummi for the first time how to make the juice. Grammi performs the three-step-stir successfully like she always does, but when it's Sunni's turn, it ends in disaster. She stirs the pot too vigorously and then bangs it too hard, causing the pot of unstable juice to somehow explode, covering Sunni, Grammi and the entire kitchen in juice (Toadie makes a similar mistake at the end of the episode, distracting Igthorn's ogres and allowing the Gummis to escape)."

Från: Disney's Adventures of the Gummi Bears

Att göra studs-drycken är ju vad som kräver en större noggrannhet och koncentrationsförmåga: Områden kvinnan varande det kön som med den större investeringen i barnet när det kommer till framförhållning är överlägsen i. Ingen är så naturligt via en god flytande intelligens och excellent arbetsminne som kvinnan att hålla reda på hemmets förråd, noggrant laga till mat följande recepten reducerande risken för förgiftning från otrevliga växter.


Det tycker jag fint uppmuntras dom kvinnliga tittarna när den figur som tagit rollen av "mor" i gruppen: "She acts as the group's mother, who cooks, cleans, and is the Gummi who prepares the Gummiberry Juice." (Wikipedia) just för det traditionella kunnandet vidare till den av i flocken med bäst förutsättning att klara av bär-kokande i framtiden när den tidigare generationen fallit ifrån: Sunni Gummi - Den kvinnliga barn-gestalten för publikens ena halva att identifiera sig med.


2. Medan Gruffi Gummi resp. Zummi Gummi kan föra de manliga idealen och traditionerna vidare till Cubbi Gummi oavsett om man slutligen väljer den hårda praktiska vägen försvarande flocken mot alla allvarliga problem eller den kunskapstunga vägen om än lite världsfrånvänd.


"Gruffi Gummi (voiced by: Bill Scott (season 1), Corey Burton (seasons 2–6)) is an old-fashioned bear who prefers to do things "the Gummi way", and the de facto leader of Gummi Glen. An extremely skilled craftsman and mechanic, he is the one that often fixes the old Gummi technology and trap doors, as well as building traps around the Glen to deal with humans and ogres."
[...]
"Zummi Gummi (voiced by: Paul Winchell (seasons 1–5), Jim Cummings (season 6)) is an aged bear who is the Gummi-Glen Gummi's 'Keeper of Gummi Wisdom' and later the holder of the Gummi-Medallion which he uses to read his magic book to become the group's magician. He is forgetful and clumsy, mis-speaking often with spoonerisms, and his spells tend to back-fire. He also had a fear of heights."
[...]
"Cubbi Gummi (voiced by Noelle North) is the youngest Gummi-Glen Gummi (according to the official series' bible around the equivalent of an 8-year-old), and dreams of becoming a great Gummi knight."

Fina manliga rollmodeller som sätter en god moraliskt grund inför ett kommande liv som familjefader hämtade hem allt som kvinnan ska hålla reda på i förråden och använda till recepten.


3. Ett elegant värde är hur moraliska råd klaras att ge utan att det känns för konfliktfyllt. I detta avsnitt kritiserar Gruffi Gummi mycket korrekt Sunni Gummi för att ha prioriterat dom kvinnliga nöjena med klädsel framför hemmets hårda arbete. Men det visar sig att han är allmänt på dålig humör mer än nödvändigt. Ändå förstår vi som män att någon sanning ligger häri och som vuxen kan man förstå hur nyttigt det kan ha varit för många unga flickor att se så man inte fastnar i klädsel innan allt viktigt att göra med städning, matlagning o.s.v. är gjort.Så klart att det kan tyckas vara lite onödigt tråkig: Men en belöning finns ju här genom att jag säkert tror att de flesta män helst gifter sig med en kvinna ordentligt uppfostrad i fina traditionella Disney ideal vi ser här. Och kvinnan vill ju just typiskt bli gift så att god redundans i säkrad näring för barn finns som hennes hormon och natur motiverar till. Och då är det bra att börja med Bumbibjörnarna.


Jag tror nog många vuxna kvinnor kan tycka att serien båda är spännande såväl som lärorik. Det är aldrig försent att börja ett intresse för historien, kultur och tradition. Enklare än så blir du inte gift...