Hans förklarar världen: Vad är ""microphone" resp. "webcam" diplomati?

2015-06-15
  • Mikrofon-diplomati förklaras.
  • Avlyssning av såväl President Obama och President Xi krävs utan att andra involverar sig i vad som ska sägas är förutsättningen för att det ska vara ett värdefullt komplement till annan diplomati.
  • Dessutom lär vi oss vad webcam diplomati är med ett politiskt färskt exempel från hur Senator Hillary kvinnligt övertygade Påve Francis att engagera sig i något så allmän-rationellt som miljö (efter att Obama nästan givit efter att ha prövat flera unga manliga soldater i diplomatin).

Många läsare kan jag tänka mig inte förstår vad Xi menade med microphone diplomati i:"Differences between the US and China over the South China Sea and cyber security should not be addressed by 'microphone diplomacy' but in “a proper way” to allow for a successful US visit by the Chinese president, Xi Jinping, a senior Chinese diplomat said on Wednesday."

Från: US 'microphone diplomacy' hampers co-operation, says China | The Guardian

Samtidigt vill nog många inte exponera sin okunnighet (som jag har god statistik av genom att jag kan konstatera att ingen e-postat och frågat mig trots att jag bör vara en välkänd kunnig person lätt att hitta för de flesta svenskar via denna kanal). Här väljer jag förklara begreppet så att ni alla klarar att förstå det (del av mitt allmänna engagemang för hela Sverige så att vår viktiga export inte skadas av att fok gör bort sig internationellt).


Tradition i diplomati gör det ofta svårt att säga vad man egentligen menar. Mellan två kulturer skilda i tradition kan det leda till att man helt förstår allvarligt felaktigt. Något ett annat rike är väldigt upprört över verkar upplevs inte alls vara en svår fråga. "Microphone diplomacy" löser problemet även när det varken av tradition eller politiskt realitet alls är möjligt att säga vad man menar. Det går till enligt följande när President Obama gör det:


  • På morgonen lämnande de privata rummen i Vitahuset tar Obama med sin privata laptop till Oval house
  • På plats i kontoret sätter han på denna men ansluter (om det nu egentligen alls krävs: Men för säkerhetsskull om det är en viktig fråga han vill förklara) till sitt privata WLAN uppe i sovrummet.
  • Därefter börjar han upprört prata i en monolog för sig själv om hur upprörd han är över Hu (från några år bakåt vi lättare vi kan bedöma ännu medan nuläget får man väta lite på tills Kina extraherat information från NSA's avlyssning av presidenten och andra extraherat det i sin tur från Kina och delat med mig) och hur han tänker konspirera för att mörda honom om inte om USA lyckas lösa alla problem med budget-kassa.

Efter några timmar rapporteras det hela till Hu som sätter igång och håller monolog inför sin laptops mikrofon. Obama kan nu sätta sig och lyssna på Hu's monolog.


Det hela fungerade väldigt bra många år. Båda kunde säga precis vad de ville utan att "ha sagt något alls" (om nu Hu resp. Obama sätter sig och lyssnar på den andras helt privata monologer via spioneri får dom ju skylla sig själva om det inte låter helt diplomatiskt) egentligen.


Emellertid började problem tillstå sent förra året (enligt bekräftade rykten från brittiska regeringen). Obama köpte ny dator och licens-registreringen till Microsoft fungerade ej som den skulle. Han fick då hjälp att växla operativsystem till NSA's säkra Linux vilken emellertid ej hade stöd för hans mikrofon. Detta löste man genom att sätta upp en särskild dator man spelade upp monologerna för men det gav nu möjlighet för andra att särskilt repetera det viktigaste. Från det insåg man att man kunde planera det hela bättre.


Inte längre än någon månad efter man börjat planera det hela mer genomtänkt med stöd av expertis på frågorna aktuella (eller de som nu snarast flaggade frågorna mer än att Obama bara blivit irriterad mer än normalt sunt) så började nu informationen i microphone diplomacy inte skilja sig just något från annan information i den diplomatiska domänen och dagens kinesiska ledare - "President" (som han kallar sig själv förutom diverse andra titlar han lagt sig till med extra jämfört med vanligt här) Xi - protesterade. Xi upplevde (antagligen "normalt" för vem som helst) att vad Obama sa i mikrofonen inte längre var begripligt och önskade (ej längre litande heller på sin mikrofon like lite som "mer traditionella normalt refererade som diplomatiska kanaler" pratande han detta till Obama via media):


"Differences between the US and China over the South China Sea and cyber security should not be addressed by 'microphone diplomacy' but in “a proper way” to allow for a successful US visit by the Chinese president, Xi Jinping, a senior Chinese diplomat said on Wednesday."

Det som möjligen kan tolkas som oroande är att korruptionen av den inarbetade kanalen kanske gjort den kinesiska diktaturen "skeptisk" till att alls besöka USA. Något oroar dem och kanske att informationen ändrades så radikalt och gick in i det hemvana. Kan de kanske misstänka att Obama inte längre styr i Vitahuset utan att kraftfullt antikommunistiska grupperingar dolt tagit över makten? Eller är man bara allmänt oroade över förändringen. Kanske har något oroat Xi så mycket att han inte alls längre vill ge sig ut?


Oavsett vilket verkar det tvingat att Obama fortsättningsvis när han behöver säga något till Xi behöver åka till Beijing för att rapportera sin information till honom.


En bättre lösning hade självklart varit att när Xi vill hota Obama så åker Obama till Xi och Xi kan prata högt bakom en skärm sittande på en kudde varande det kulturhistoriskt inarbetade (här får traditionen för konkubin ses som det som kommer närmast eftersom kejsaren ej talade implicit).


Medan om Obama ska hota Xi åker Xi till Obama och Obama kan spela basket ute i the hood medan Xi i närheten kan sitta och titta på trafiken eller ogräset medan Obama av och till upprörd över att missa med basketbollen kan svära runt över kineserna och sikta lite diffust med en pistol vriden 90 grader åt sidan åt Xi's håll (platt sida upp och ner som är den afromaerikanska pístol-traditionen som sådan inte bara annorlunda i vapnet jämfört med den vita sydstats-amerikanen - som ju använder revolver - utan afroamerikanen siktar och skjuter kulturellt traditionsenligt med vapnet just på snedden).


Eller så kan man hoppas i alla fall. Om man nu tror att resp. Xi och Obama har det i sig att kunna tala tydligt. Man kan tvivla lätt att Xi orkar längre han sparka runt på buddisterna eller att Obama kommer längre än att fundera över någon udda juridisk term han hoppas trycka ner Xi eller annan med när de tvingas fråga honom vad den betyder (udda kan jag tycka som några gånger ej hört termerna tidigare vilket verkligen får en att undra över vem han pratade dem till bland folk i allmänhet: Även om jag inte är särskilt juridiskt intresserad eller kunnig har jag ändå riktat etablerat ganska stora samlingar term-koncept i domänen med relationer mellan dessa för att använda i nyhetsanalys så de flesta termer ej ovanliga var ganska färska för mig - Och även om jag kunde begripa dem från de relationer de hade i min representation där definition saknas så tvivlar jag lätt på hur många som kände till dem).


Risken finns för att det inte blir mycket manligare än:


"A Nobel laureate [latent homosexuell?] has resigned as honorary professor at University College London after saying that female scientists should be segregated from male colleagues because women cry when criticized and are a romantic distraction in the laboratory.

“Let me tell you about my trouble with girls,” Mr. Hunt told an audience on Monday at the World Conference of Science Journalists in South Korea. “Three things happen when they are in the lab: You fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them they cry.”"

Från: Women Respond to Nobel Laureate’s ‘Trouble With Girls’ | The New York Times

Det anmärkningsvärda ovan är inte att kvinnorna gråter när de kritiseras. Det anmärkningsvärda är att han inte är tydligare ledare han att båda kvinnor och män gråter när det kritiseras. Om ingen riktig man som jag kritiserar så gråter både män och kvinnor: Jag är 110% säker på att det närmast är regelmässigt att någon - eller kanske delar av ett företag, organisation eller land - gråter när jag tagit upp kvalitetsproblem hos dem här. Givet tror jag nog att om jag skulle kritisera face-to-face - vilket jag därför aktar mig för - kan det mer än gråt leda till självmord.


Hela det här med den romantiska risken vänder jag mig också emot. Min erfarenhet är att det praktiskt aldrig är ett problem. Jag är mycket trygg i att de flesta av mina ogifta kvinnliga läsare (eller de gifta som ej ännu fått barn och därmed sett att de investerade rätt) ofta distraheras från själva informationen tänkande på The Big dog bakom orden. Samtidigt kan jag konstatera att det hör till det väldigt ovanliga (för mig har det trots hög manlighet aldrig inträffat) att dessa kvinnor klarar att försöka realisera distraktionen till värde för resp. person. Kvinnan förstår vi (andra förklaringar ej uppenbara för mig kanske finns: Möjligen något rörande prostaglandiner och internet) har svårigheter att klara att realisera romantik utanför väldefinierade kanaler för det som de varande naturligt blyga och ofta osäkra relaterade sitt utseende, personlighet o.s.v. känner sig säkra i ej kan leda till att man ej önskar dem. D.v.s. troligen utanför sådant som danslokaler där de blir uppbjudna, dating-portaler där mannen tar kontakt o.s.v. har kvinnor förstår vi därför väldigt stora svårigheter - gigantiska utmaningar - att klara att skapa romantiska möten. Om ej så hade tror jag en korrekt skattning från rimlig längtan hos dem till att möta mig givit kanske tre till fem skarpa kontaktförsök per månad bara från denna kanal.


Att Tim aldrig märkt något av detta får mig att fundera lite över om kanske någon latent homosexualitet spelar in. Jag varande mycket manlig funderar ofta över mina kvinnliga läsare och varför de ej orkar till att ta den förväntade effekten av mina manliga texter till att ge ett utökat värde för mig av att skriva.


En tänkt fortsättning här kan - anknytande till de romantiska dimensionerna mellan män och kvinnor - bli att förklara vad webcam diplomati är och hur Obama med hjälp av f.d. utrikesminister Hillary Clinton nyligen övertygade Pope Francis att börja engagera sig i miljön (självklart rimligare kan man tro prövade Obama först med några yngre soldater som såg ut att vara en fem - sju år yngre än de egentligen var) och varför det gjorde Bill Clinton till uttalat mer än ateist en ateistiskt vän av allt anti-papistiskt. Tills dess får en sökning på Bing ge några ledtrådar: Webcam diplomati:


Den internet-intresserade noterar dessutom att webcam ej är i snippet eller åtminstone så tidigt i titel att vi kan se det. Detta är troligen ej en slump: Diverse publicerat av Microsoft relaterat natural language processing, wordnet's m.m. indikerar användande av rot-base, synonymer m.m. för ord vid sidan om implicit association via ex. samma typ av ankortext mot mål görande den här typen av fel troliga såväl som ofta nog idag vanliga. Vi bör korrekt kanske ej direkt tro att det är ett problem från defekterna: Tidigare är min upplevelse snarare att Bing hade större problem av ej exakt samma orsaker (utan jämförbara lösningar) och vi kan därför kanske förstå det som ett steg i utvecklingen (även om jag egentligen inte riktigt tror på algoritmer ofta prövade rörande sådant här såväl här som allmänt inom information retrieval: Idag ska man kunna få ut bättre hanteringen utnyttjande statistik mycket mer för att särskilt just så att jag aldrig ska behöva få ett resultat som detta på position ett för en sökning som denna). Problematiken i denna domän såg jag - och skrev om här - för ett tag sedan också för Google (dock väldigt typiskt för dem var nu problemet ej relaterade att "romantiska" sökresultat visade sig utan snarare i tråkigare kunskaps-tunga sökningar). Intresserar det någon kan jag dela ett mellan-steg rörande ord-relationer användande bl.a. skapad från internationella wordnet's över ett 20-tal språk kombinerat med statistik för koncepten använt för att etablera (ej poängen i min användning dock) en mitt för de engelska orden där man ser en av flera alternativa vägar istället för att fastna i släktskap rent morfologiskt eller förenklat i ordklass-relationer.

Hela konceptet webcam diplomati var okänt för mig tills jag för ett par år sedan började se på teve på nätet. Där uppmärksammas man snabbt på oväntade värden med webcam. Kanske finns däri också en förklaring till teve-mediets pågående kommersiella utmaning? Det tycks självklart att teve får sämre ekonomiska förutsättningar om man gör reklam för en massa privata teve-utsändningar med webcam. Tittar jag ex. på Game of Thrones på nätet ägd av HBO (stora också i mer "entydigt avgränsad" romantisk teve än som för Game of Thrones kombinerad med en massa annat effekt-fullt) får jag mänder av reklam-fönster för "webcam".