Information warfare: Att omvandla WLAN trafik till energi

2015-06-15

Följande projekt kan kännas fascinerande men opraktiskt. Samtidigt kanske det demonstrerar mer allmänna kreativa möjligheter även om de förslag jag gav på försvars- och angreppskoncept ej klarade att komma till något omedelbart konkret med självklar praktisk användning.


"We present the first power over Wi-Fi system that delivers power and works with existing Wi-Fi chipsets. Specifically, we show that a ubiquitous piece of wireless communication infrastructure, the Wi-Fi router, can provide far field wireless power without compromising the network’s communication performance. Building on our design we prototype, for the first time, battery-free temperature and camera sensors that are powered using Wi-Fi chipsets with ranges of 20 and 17 feet respectively. We also demonstrate the ability to wirelessly recharge nickel–metal hydride and lithium-ion coin-cell batteries at distances of up to 28 feet."

Från: Powering the Next Billion Devices with Wi-Fi (arXiv: 1505.06815v1),
Vamsi Talla, Bryce Kellogg, Benjamin Ransford, Saman Naderiparizi, Shyamnath Gollakota och Joshua R. Smith.
University of Washington.

Effekt (SI) definierar vi som 1 joule per sekund (ett stycke energi) med enhet W (watt). Jag tänkte spontant göra en enkel jämförelse med en lampa resp. demonstrera omräkning från energin som går åt för vågorna till vad vi kan använda det till emellertid vill jag inte hämta Physics Handbook, insåg att jag de grundläggande relationerna är tämligen spontant i alla fall borta för mig och på det hör fysikkurserna relaterade elektricitet och vågrörelselära till vad jag i särklass ogillade mest. Men det är för sambanden absolut inte avancerat: Snarare är det att hitta vettiga praktiska tillämpningar och klara att dom får en funktionell effektivitet som är utmaningen här.


Jag hade kunnat påstå att jag är än mer obenägen rörande det praktiska men som jag insett växande för varje år över 25 år så stämmer det inte. Att se de praktiska möjligheterna eventuellt tänkbara klarar jag väl av. Och jag har också lärt mig hur man rekorderligt reder ut det praktiska rörande dem. Jag gav faktiskt ett litet trivial exempel på en väg att göra det sista (också visande den större metodrymd som passar mig: hitta någon som redan gör något väldigt relaterat praktiskt och vet vad som är möjligt givet vad redan snarare än att för en massa extra tid sitta och förstöra kretsar, sensorer eller vad det nu handlar om själv):Samtidigt finns så klart också värde att hämta från den så motiverade kinesiska marknaden. Lätt intresserad av hur egentligen moderna monitorer har i sig i form av os, minne o.s.v. (eftersom jag ibland flyttar runt dem mellan datorer) tröttnade jag efter en god tidig insats efter att upplevt detta:

Och såg problemet istället som att jag korrekt behöver ha en extra-monitor. Därmed presenterar sig Alibaba där man tycker man som intresserad kund ska kunna få svar på sina tekniska frågor:

I am intruged by your fine LCD monitor product.

And how a few questions of the more basic technological kind.

How in actual hardware would it function? Have it on set memory and a small operating system imbedded on the actual monitor?

Also if so would that be present in other products you sell such for a work station environment?

Best regards, and further luck with your products
Hans

Och som man kan påpeka om en kreativ dialog kan skapas är man naturligtvis inte dum kring köp. Handlar jag monitor ska jag se till att åtminstone klara att klicka fram några fler leverantörer av LCD-skärmar att titta på också innan det här ska beställas av oss under veckan. Det tror jag ger en kod respekt hos leverantören motiverande han eller hon till att anstränga sig mer för att göra ett gott intryck.Från: Kinesiska slagbjörn säljer kort (2015-05-28)

Men vad är den praktiska potentialen här egentligen? Exemplen i artikeln upplevde jag kändes föga meningsfulla och mer av att försökt hitta något lämnande frågan om varför obesvarad.


Låt oss först säga att vi mer allmänt (mer allmänt i mening av att vi inte utesluter "harvesting" av jämförbara energikällor) kan tänka oss två grupper av applikationer:


  1. Samlande av energi i större skala.
  2. Insamling till tämligen - antagligen ofta väldigt - lokaliserad användning i ganska begränsad mängd.

Inga av de två grupperna kan jag inse någon applikation av som inte existerar i en innan uttalat konkurrerande situation med den vi tar energi av. D.v.s. vad vi kan illustrera med följande situation:


1. Vi sitter och kommunicerar glatt och trevligt görande något bra för samhället.


2. Någon tycker illa om det fina vi och en massa andra gör och stör ut vår strömförsörjning på några olika platser de upplever relaterade.


3. Detta stör också ut vår möjlighet att just kommunicera. Ex. att vår förbindelse lokalt WLAN i den urbana miljön ej längre fungerar.


4. Samtidigt kan vi när vi träder ut på vår balkong långt borta ut efter vägen se en massa soldater marschera fram med pansarbilar framför sig.


5. Hur hanteras kommunikationen av den entitet vi agerar konkurrerande med här egentligen?


De har stört ut vår kommunikation och i den mån deras kommunikation är trådlös och vi har en del energikällor sparade (batterier, kemisk-energi eller om vi ska bli mer fantasifulla från ett perspektiv realistiskt för de flesta i form av motsvarande ett liten taktiskt kärnvapen) kan vi kanske delvis störa deras kommunikation (värdet av det konkurrerande para-militär - civilbefolkning behöver inte vara överdrivet stort: I vissa fall kan det rent av bli svårare att få bort dem via övergripande management som har svårighet att nå lokala enheter).


Men kanske kan vi försörja ett kommunikationsnät av deras kommunikation? Det är här det hade varit ganska elegant om jag faktiskt hade satt upp relationerna för energiomvandlingarna initialt så får vi viss rimlighetskontroll på saker och ting. Vi inser emellertid för situationen:


1. Vi hämtar energi från ett WLAN (eller jämförbart) vi ej nödvändigtvis kontrollerar eller när vi får upp vårt nät självklart kan använda (men i vissa fall kan vi troligen använda det: oerhört mycket när det kommer till infrastruktur WLAN sitter med problematik i kommunikationsprotokoll, SSL-administrationsgränssnitt m.m. som förutom realisering störningar där av och till som sällan när data skickas om betyder något kan ge möjlighet till exekvering av korta kod-stycken i följd av data vi skickar till dem d.v.s. görande det möjligt att konfigurera om dem - Protokoll-Stacken så att säga för att skämta lite med den rent morfologiska likheten från orden).


2. Är förlusten i omvandlingen noll gäller fortfarande att vi får förluster i körande övrigt nödvändigt i vår lilla router eller bara för en liten "datasändare" vad som helst såväl förluster skapande "vågorna" vi skickar ut. För stora grunkor man använder för att ta emot och skicka ut data tenderar förlusterna i delar av det hela vara ganska bra därför att det är motiverat att försöka undvika värmeutveckling i dem. För små grunkor behövs det inte och jag skulle gissa att de normalt från nätel tappar väldigt mycket energi jämfört med vågor ut (om man har en liten svart-låda som sitter mellan sladd in i väggen och själva nät-grunkan kan vi känna på den och märka att den ofta är varm: Den gör redan där något med elen tappande energi: Det är omvandling man troligt kan om man är duktig göra väldigt effektiv när man börjar med att omvandla vågorna istället för 220 V från nätet men jag underskattar säkert mängder med problem man får istället).


Men allt sådant sorterar i just dom praktiska aspekter där min metodik i den mån det känns motiverat (och jag känner inte riktigt det i mer diffus känsla görlighet här) skulle reda ut genom att prata med någon som gör sådant regelbundet ofta i sitt dagliga arbete hellre än att plåga mig med Physics handbook.


Det som fascinerade mig och som fick mig att inte bara läsa abstrakt och glömma det var just konceptet av att kunna ta energi från en funktionalitet av en typ jämförbar med en typ vi saknar från en konkurrerande entitet som stört ner vår typ. När vi ser dessa relationer är det alltid fascinerande även om det inte alltid för potentiella möjligheter behöver kännas mer realistiskt än här.


Vi betraktar denna lilla minnesanteckning som kompletterande:Säg nu att vi bygger ett litet "extra" kommunikationsnät via metod ovan (eller något liknande trådlöst) i konkurrerande miljö. Entitet vi konkurrerar med kommer nu och stör ut vårt nät. Hur gör man sådant? En grupp av metoder bygger på att uttrycka energi trådlöst som stör den kommunikation vi överför via vår "meningsfulla energi". Kanske kan man omvandla också den till energi? Praktiska situationer där det ger ett realistiskt värde känns kanske lite tveksamt men det har i alla fall en elegant känsla till sig att kunna göra. Vi kan exempelvis efteråt tänka oss att vi kommenterar hur detta gjordes med bilder på hur "störsändning" (eller vad vi kallar det korrekt) omvandlades till ett konkret värde: Det kan ha ett värde för att uppmuntra och uttrycka dimensioner där en föga flexibel konkurrerande alltid tenderar att vara kostsam så fort de försöker något.


Allt kan ju inte bara handla om att klara att kommunicera under kris. Det måste ju också ses vara viktigt att något intressant nog skedde under krisen värt att berätta om senare.


En till kanske ibland tänkbar konceptuell grupp av angrepp från detta skulle vara när görande något från detta innebär en ökad kostnad att implementera störning av kommunikationen. D.v.s. att det går åt mer energi direkt eller att den energi vi samlar från energi utnyttjad för störningarna omvandlas till en kostnad indirekt för fienden (kanske skickande den tillbaka störande ett annat nät). Säg att censur av internationell radio via lyften fortfarande betydde något i Kina (det kanske det delvis gör även om jag tror att det i mycket marginaliserats jämfört med för tio år sedan) med den störsändning Wikipedia refererar men att vi i varje fall det görs med en viss effekt kan uttrycka en kostnad genom att utnyttja störningen för att förstärka mängden radio-utsändning: Ju mer störning, desto mer radio skickas som måste störas, och o.s.v.


För vad som mer direkt kan vara aktuellt WLAN gäller att den stora försvarsfilosofen för internet warfare föregriper WLAN tidsmässigt och vi får därför - tråkigt nog - söka oss till senare källor (generellt för det mesta i denial of service relaterat datakommunikation behövs det ej). Detta har betydelse (även om nu allmänna koncept som "kollisioner", data vi får ej möjligt att tolka helt eller delvis skadat m.m.) därför att trådlösa nät kan störas enklare och mer effektivt än om vi kommunicerar i ett tråd-nät (se ENERGY-EFFICIENT JAMMING ATTACK IN IEEE 802.11 MAC där man dock "angriper" problemet omvänt och snarare söker vara närmare lika sofistikerad som om i en svårare nättyp för att spara energi störande kommunikationen) jämförbart med normala entiteter (har vi särskilt fysisk access vi ju dock för trådnät ibland stänga ner nätet genom att klippa av eller dra ut kabeln: Det gäller oftare trots myten om stabilitet än ofta förstått på internet).


Hur man mer exakt gör det effektivare praktiskt hör till vad vid ev. behov av att reda ut det skulle konsultera en person som gör något liknande praktiskt varje dag. Och jag vågar mig inte ens riktigt på utan att lägga mer tid än jag har lust till att bedöma nivån på artiklar likt detta (som jag dock anar är en i alla fall vettig start om man faktiskt läser mer av dem än jag gjorde):Problematik och i kommersiella strukturer när så visar sig eller affärskritiska likt de indikerade nedan kan självklart behov av att ej göra för lätta finnas av:Men vi ska komma ihåg den inneboende svagheten i dessa nät och ej onödigt lita för mycket på dem. Samt även lämnande föga eleganta "wave it away" störningar komma ihåg vad jag skrev om att infrastruktur här ofta kan tas över.


En alternativ grupp av metoder än att skicka "energivågor" ej konceptuellt fullständigt annorlunda än vad vi skickar vid normal kommunikation är att fysiskt störa mediet. Det kan tyckas lite opraktiskt kanske men är väldigt vanligt i vapensystem. Vi skickar helt enkelt ut en mängd reflekterande, skymmande eller i information uttryckande något som leder till en defekt tolkning av situationen. Exempelvis en massa små metall-fragment. Just för GSM, WLAN, UMTS o.s.v. anar jag att det är oerhört mindre funktionellt än om en liten missil jagar efter dig uppe i luften.


Alternativt finns också möjligheten att givet att konkurrerande entitet gör A för att hindra kommunikation göra samma sak fast omvänt. Stänger de mer GSM-basstationer så kan man sätta på dem eller ersätta dem. Möjligheter resp. risker här torde jag diskuterat längre bak riktat för några länder och avstår nu bäst att försöka göra samma sak utan att verifiera hur saker och ting ser ut numera. Jag kan exempelvis tänka mig att en del mobilsystem för en standard ej GSM men tidsmässigt ej senare använda fortfarande så sent som närmare 2000 i något land jag kan refererat till ej självklart längre används (jag vet inte).