Är ilska generellt funktion av värdering?

2015-05-22

Jag ser att:


Mapping discrete and dimensional emotions onto the brain: controversies and consensus
Stephan Hamann Department of Psychology, Emory University, Atlanta, GA 30322, USA.
Trends in Cognitive Sciences, 2+12
http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2012.07.006

Ger mappning:


Arousal -> Amygdala
Valence -> Orbitofrontal cortex

Happiness -> Dorsal anterior cingulate
Sadness -> Subgenual anterior cingulate
Fear -> Amygdala
Anger -> Orbitofrontal cortex
Disgust -> Anterior insula

Jag publicerar min reflektion utan att läst artikeln huvudsakligen som påminnelse att läsa den och varför.


Att arousal (såväl fear uttrycks via amygdala accepterar jag som vad jag redan förutsätter.


För valence via Orbitofrontal cortex också så även om valence som använt i lingvistiska skalor troligen inte utan eftertanke och hantering kommer till att visa riktigt samma sak eftersom vi bör se en personlig värdering mer "konkret" för personen samt normalisera för dessa också hur "konkret" själva denna värdering är (hunger, "romantiskt omedelbart") till abstrakt (pengar och ex. värdering av konst, social status m.m.).


Men för anger via Orbitofrontal cortex är det vad jag förutsätter och accepterar när det reaktion på ex. uttryckt av annan person en reduktion till personen som reagerar med ilska. Ex. utlösande negativa stereotyper reducerande ditt värde. Och att det är ett delsteg med senare involvering av andra delar i frontal cortex - hur vi reakgerar - såväl amygdala d.v.s. tänkbart nivå på arousal det hela förtjänar i reaktion resp. från behov risk / fara värderat situationen.


Jag vet ej om ilska generellt skulle medieras via Orbitofrontal cortex om det egentligen inte alltid är en fråga om värdering av oss själva eller värdering av något vi värderar och reagerar beskyddande på. Det kanske är så men jag vet det ej. Värdering (valence i artikel) resp. aktivitet (arousal i artikeln) hanterar i värde-uttryck numeriskt men jag egentligen aldrig försökt sett mer semantiska språkliga koncept just för ilska i alla fall (men en del andra kanske mer uppenbara för sådana mötet mellan resp. värld) som vad jag tänkt riktigt i dom termerna.


Även om jag kan ta fel tror jag inte Orbitofrontal cortex är del av ilska generellt om inte ilska generellt handlar om värdering. D.v.s. exempelvis att någon trampar på din självbild nära, eller kanske mindre uppenbart nära via religion, nation, eller mellan resp. nära och längre ifrån så som familj eller den dataspels-maskin du föredrar (ex. Sega) av anhängare till fiende maskinerna (ex. Nintendo, Sony eller Microsoft Xbox).


Gäller detta generellt för ilska upplever jag att det erkänner dimensioner av konflikt jag redan ser såväl som viktigare möjligen förenklar genom att bekräfta en väg och kanske reducera andra.


Vilka olika grupper av värden verkliga för individer som rekryteras extremist-organisationer får vi ut? Och hur är deras relativa uttryck i aktivitet Orbitofrontal cortex relativt andra värden?