Amerikansk risk management av Japan visade sig vara självdestruktiv med sanslöst gigantiska kostnader om fullt realiserade (ca $64.27 miljarder US / år)

2015-09-23

Japan befinner sig i en fascinerande viktig roll under uppbyggnad. I all realism - delvis som konsekvens av kontinuerlig teknikutveckling som funktion av effekt och kostnad - kommer USA inte utan tydligt större relativa kostnader än idag och inte otroligt någonsin under post-WII bibehålla samma potentiella militära effekt jämfört med ej otroliga motståndare innanför fred med dessa såväl som tänkbart krig med dessa. Vi kan även se att tagande ett som idag övergripande i flera regioner närmare ensamt ansvar innebär att man kan hamna i stress från flera entiteter ungefär samtidigt.


En större japansk roll i Asien är den naturliga vägen att bibehålla möjlighet att hantera Kina och Nordkorea. Japan har imponerande teknologisk kunskap, är ett av de länder i världen som realistiskt kan sätta av en större budget försvar och har ett kraftigt egen-intresse av den regionen säkerhetspolitiskt (Japan är vad som mycket konkret kan drabbas av angrepp av Kina såväl som Nordkorea och har i efterkrigstid drabbats på "mindre" nivå av ett antal former angrepp många gånger av Nordkorea).


Från ett amerikanskt perspektiv är därför en av de största riskerna Japan kan innebära för USA att tappar den nuvarande mycket vänskapliga realtionen och istället ser ett Japan komma som väljer att ej ta ställning emot Kina eller Nordkorea startat på den vägen frǻn den tydliga pacifistiska minoriteten förstärkt ex. av ogillande av olämpligt amerikanskt hanterande av Japan praktiskt.


Här har vi nu ett exempel på händelser realiserade som just ligger i denna större viktigaste grupper av risker. Och vågar jag mena utan att agerande resulterat i något överhuvudtaget över alla tänkbara världen jämfört med den huvudsakliga risken approximativt noll och jag skulle inte utesluta att ev. värde agerandet gav i absolut-mening utan normalisering den större riskgrupper var nära nog ingenting det också.


"Japanese officials faced questioning from the media and in parliament after WikiLeaks posted online what appeared to be five US National Security Agency reports on Japanese positions on international trade and climate change. They date from 2007 to 2009. WikiLeaks also posted what it says was an NSA list of 35 Japanese targets for telephone intercepts."

Från: Obama calls Japanese leader to express regret for WikiLeaks spying scandal (Wednesday 26 August 2015 12.51 BST) | The Guardian


Efter att detta blev känt får man verkligen börja fundera på om NSA-läckaget huvudsakligen inte balanserar över till värde USA i säkerhetspolitik än nersida. Hade sådant ur-dumt beteende istället expanderat över åren framöver och Japan senare noterat det är det inte på något sätt otroligt att den större riskgruppen ganska snabbt realiserats. Även om stöd för nuvarande strategi väger över i vad väljarna idag tycker är skillnaden inte enorm i mening av att någon stabilitet mot upplevda övergrepp på den Japanska nationalistiska stoltheten i vilka nivåer som helst skulle accepteras utan stora förändringar i det mesta rörande attityder USA.


Mer om japanska politiker avlyssnade:


"Today, Friday 31 July 2015, 9am CEST, WikiLeaks publishes "Target Tokyo", 35 Top Secret NSA targets in Japan including the Japanese cabinet and Japanese companies such as Mitsubishi, together with intercepts relating to US-Japan relations, trade negotiations and sensitive climate change strategy.

The list indicates that NSA spying on Japanese conglomerates, government officials, ministries and senior advisers extends back at least as far as the first administration of Prime Minister Shinzo Abe, which lasted from September 2006 until September 2007. The telephone interception target list includes the switchboard for the Japanese Cabinet Office; the executive secretary to the Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga; a line described as "Government VIP Line"; numerous officials within the Japanese Central Bank, including Governor Haruhiko Kuroda; the home phone number of at least one Central Bank official; numerous numbers within the Japanese Finance Ministry; the Japanese Minister for Economy, Trade and Industry Yoichi Miyazawa; the Natural Gas Division of Mitsubishi; and the Petroleum Division of Mitsui."

Från: Target Tokyo ( Friday 31 July 2015) | Wikileaks.org


Jag har knappt ord för hur dumt man måste han tänkt här. Särskilt som nu gjorts så tydligt att NSA saknade kontroll över den egna säkerheten. Att kunna konstatera att så var fallet föregripande läckage är i all rimlighet vad man måste gjort men av för mig okända orsaker prioriterat ned hanterande d.v.s. risken för att denna information skulle läckage måste ha varit vad man i system hanterande egna risker begrep ej var helt otroligt.


Korrekt är att ge Japan vad som uppskattas många år

Det finns klokt att ge Japan något fint som de gärna vill ha. Kanske något relaterat handelsavtal. Påkostat för att be om ursäkt på ett bra sätt. Även för att via en större investering än nödvändigt göra tydligt att USA är mycket allvarligt menande med att det ej ska hända igen (så man slipper enligt etablerad "praxis" ta samma kostnad igen).


Ej otroligt (men jag har ej följt och tittat över mer än en mindre andel av vad som läckt ut från Snowden m.fl. sista åren nu) det mest anmärkningsvärde relaterat internationell politik jag sett från NSA-läckagen. Japan kan inte ersättas - om alls - utan gigantiskt kostnader de kommande åren.


Så dumt att jag fortfarande tvivlar lite på att Snowden är på riktigt

Det hela är så dumt att jag återigen inte kan annat än att tänka att den alternativa förklaringen till NSA-läckaget kanske inte kan uteslutas vara någon form av operation för introducera någon förgiftad information eller extrahera någon form av information från Kina och/eller Ryssland:Om så kanske det nu börjar bli dags för Snowden att implementera trovärdig resa hem igen för tillsynes någon form av domstolsförfarande:Och om ej så utan gängse tolkning av Snowden-incidenten gäller upplever jag fortfarande det hela så anmärkningsvärt att man förutom defekta säkerhetssystem och informationshantering måste fråga sig vilka som var honom behjälplig rörande passande roll och hamnade utanför de säkerhetssystem som faktiskt också fanns om än otillräckliga och sämre än andra lokaliseringar just på Hawaii. Ty dom fanns som jag vet nu. En eller flera inom leverantörer och/eller medarbetare NSA. Vem vet: Kanske var den japanska-rekord-dumheten mer av vad som någon beslutade trots dumheten därför att dennes handler i Kina eller Ryssland var intresserade av informationen och för vilka effekten av ev. läckage (som man inte otroligt kunde besluta om själv när det passade för ex. försök att hantera säkerhetspolitiska risker med Japan) var huvudsakligen (kanske 100% så) positivt.


Ska jag slutligen ge mig på att sätta en summa på den viktiga japanska risken? Säg 10 - 25% av USA's försvarsbudget när vid optimal framtid om inte senare än 10 år. Hur tänkte man (eller kanske Kina åt NSA?). Och man ska vara på det klara med att det är troligare att Japan är på samma tidsperspektiv möjlighet till säkerhetspolitisk stabilitet via fortsatt amerikansk engagemang medan alternativen istället är reduktion till potentiell instabilitet.


Relaterat MSA

Fler diskussioner samt cirka tre komiska inlägg finns förutom inläggen nedan.