Europas Broder, Vän och Besvurna: Design in the Eye of the Sniper

2016-07-20

Race condition utan tvivel Google givet time-stamping SSL till dem dubbelpostade uppdateringen av en defekt första meningen. Det händer ibland. Men jag behåller den då min erfarenhet är att det altid är gunnsamt för folk att ta en students roll jfr mig och viss möjlighet här runt defekt finns kanske. Därmed inte sagt att dublicering dataposter i race condition normalt är ett egemtligt problem snarast inte: Mer att de få gånger de faktiskt påverkar säkerhet märks de mer. Effektivt GUI och snabb plattformar servrar jfr Wordpress.org med gyngre GUI kanske ger de senare viss hälsosam naturlig redundans klient implicit ej planerat uttryckt kontra servern ofta på lättare OS plattform. Korrigerat inlägg förklarande att engelska delen i title är för the kolly sailors of the english (ungefär) finns i nästa inlägg.


Det är helt i titelns svenska minoritets-del för Europa och för UK i titeln. Såväl i min lilla skiss engleskt energi-effektiv industridesign.