Tappade kanyler visar värdet av sprututbyte och att vi har kanske lite förändrad narkotika handel i Uppsala

2016-07-19

En st tappad kanyl i normal hård-plast-rör hittade jag nära parkgräset vid bushållplats 20, Stationen Uppsala. Emellertid så ren att utan att när jag tog upp det med ett stycke kvitto för kastning titta närmare än jag önskade kan säga något om diabetiker som tappat (ej kortaste sort men ej hellre längre men jag vet ej vad som gäller för användning relaterat längden: Heroin, amfetamin m.m. bör för snabbare beroendeetablering, tolerans, såväl som första åren missbruk större effekt leverera via stora vener nära blod-hjärna-barriären gärna gående uppåt i all rimlighet men jag vet ej om kanyler här är kortare eller längre - dessutom kan det vara så att skillnaden kanske ej betyder något var i kroppen eller längd kanyl - Osäker också vad de säger normal användning även om jag vet att vissa vaccinationer ges med längre kanyl: Kortare torde vara säkrare görande olämplig användning könsorgan, mage m.m. mindre troligt och kanske därför spekulativt bättre sprututbyte) eller de troligare oftare lidande av beroendesjukdomar som av och till mycket kalender-relaterat brukar sitta en tydlig bit nedåt där bänkar och parksegment slutar (riktning musikaffär såväl som Systemet). Emellertid fick jag intryck (lägre ålder, bättre fysiskkondition, vissa cues muskler axlar, hals, och vinkel rygg sittande vandrande ner för att ta mig en närmare titt, samt att det nu har skett en växling just mot denna grupp på platsen nu i sommaren - möjligen även om svenskar - stereotypiskt bedömt utseende resp. tilltal när lite kanske irriterad av att jag tittade lite valde att prata högre men ej adressera mig vilket jag märkt förr också och ej vill spekulera om orsaken till - ej otroligt relaterad den expanderande mängd passering gräns som nu skett där anknytning till personer från grupper som just nu rör sig i stort antal i Europa kan knytas var helst även utanför Stockholm för införsel från ex. GEO-nära och trivialt att klara Holland.


Hade nu sprututbyte ej införts annat än för trivialt antal sista tio åren (cirka tror jag: Jag höftar lite här som jag minns debatten) hade kanylen som de såg ut kastade åtminstone så sent som 1990-tal varit smutsig med kroppsvätskor intorkade, inte otroligt rostig. absolut ej i original-plastforpackning och som här om än öppnad lagd tillbaka hårdplast-röret.


Miljön med skolbarn som åker buss, en mängd hundar som rastas, yngre kvinnor motiverade att gifta sig som kompletterar annan begränsad klädsel med sandaler, o.s.v. gör att risken att sticka sig som det var förr inte på något sätt är otroligt. HIV, gulsot m.m. anses kanske inte vara en dödlig sjukdom p.s.s. som de var förr men andelen smittade som dör av vad de annars ej dött av är försvarligt. Biverkningar medicin, allmän kostnader och försämrad ekonomi, problem följdsjukdomar såväl som akuta gör bra mycket och allt välkänt som sprids via kanyler helt säkert till ett av och till oavsett medicinsk-utveckling fortsatt regelbundna små toppar i helvete med förhöjd risk av dö ordentligt förtidigt.


D.v.s. hur en person moraliskt betraktar beroendesjukdomar och sprututbyte är inte korrekt att se som centrum i den problematik som intresserar mig här. Problemet jag äger här är först och främst mig själv därför jag använder också sandaler av och till på sommaren. Nummer två att visa upp mig som en duktig medborgare i fortfarande vid 40 års ålder förundrad över att det ej levererat mig själv något bra (hjälte-rollen måste belönas mycket mer i pengar och romantik i Sverige: Någonstans kom vi fel kulturellt), och i tredje-hand ett mer anonymt kollektiv av individer med samma risker som jag själv där en även konkretiserad nedsida (utanför empati-prediktion m.m. vi kan humpa samman emotionell påverkan som i motiverande aktion) ekonomiskt då mediciner och vård aktuella sjukdomar kostar ordentligt. För en liten ort i Sveriges minsta kommuner gäller utan tvivel av mig att ett litet antal fler smittade i antal trots att kostnader i huvudsak ligger Landsting och försäkringssystem lär påverka kommunalskatten. Några miljoner år tidigt efter upptäckt tycks för mig rimligt delvis bedömt amerikanska siffror läkemedel och vård (med några år på nacken). Ger ej kombinationer av de äldre medicinerna effekt med tidig "resistens" - läs tidigt snarare variation i genuttryck - börjar pengarna rulla ordentligt och med dem kommer troligare biverkningar och med dom vid toppar kommer kostnad kommun.


Nu är frågan om man gör narkotika handel vid stationen. Ja det är troligt därför att med männen har vi två yngre kvinnor. Och det är prediktion här för denna grupp av män när positionerat sig på en plats som dessa. Lätt överviktiga annars ej slitna på något sätt heller. Men ej otroligt själva med beroendesjukdom. Men bättre där än utanför lätt kontrollerbar statskärna där naturligt självorganiserande motstånd mot förslumning finns genom att ett större kollektiv upplever sig berörda / ägande problem som visar sig (gäller normalt oftare medelstora städer än storstäder likt Stockholm eller större).