/Ej pub Anteckning) grammatiska operatorer: Spara ned om korrigerad och görs klar (FIXA USB EJ MED XFS UTAN SLÖ-FAT ELLER VAD M-OS KÖR)

2016-07-19

Vi antar 5 st totalt d.v.s.

a1

a1
a2

a1
a2
a3

a1
a2
a3
a4

a1
a2
a3
a4
a5

Och får p.s.s. frekvens operationer rangordnade från max till min.

a1 5
a2 4
a3 3
a4 2
a5 1

Med p.s.s. är avståndet mellan två st i hela serien absolutbeloppet på differensen ac antal operationer.

Och separerar vi filosofin av att se förståelsen - i mening positionering - av ett a med hur det medverkar i vad vi samlat söker lära kommer om vi antar samma antal vi verkar på får vi antal operationer för resp. som

m1 x4321 10
m2 5x321 11
m3 54x21 12
m4 543x1 13
m5 5432x 14

Det i ordningen minst vanliga ordet lär samlat mest och i samtliga fall från ord vanligare d.v.s. ord som ett större sample finns av. Emellertid gäller också att vanligare ord har större variation och är mindre tydliga. Rent av operator-karaktär modifierande mening hos andra ord. I den mån de är dominant styrande här verkande mot övriga utefter en axel av flera axlar (en per operator) av alla a modifierar om annan spreading saknas efter hur typiskt de förekommer tillsammans i underliggande data med operator. Och ser vi likheten som styrd även från a i spreading d.v.s. enklast (men fler vägar finns) att varje axel uttrycker två dimensioner eller att vi gör spreading för a verkande på a lokalt begränsad givet övergripande att operator verkat till stabil sortering, och subtraherar kontinuerligt bort motsvarande spreading mellan samma två a för fallet när operator ej verkar, får vi trots att underliggande data ordvektorerna skapas från en ordning följande sannolikheten för att vi har två koncept som troligt kombinerar korrekt rent grammatiskt givet att operatorn i meningen verkar på ett av, var för sig båda, eller tar resp. som argument (people from Berlin), emedan den faktiska frekvensen ger en approximation ej jämförbart god som andra approximations metoder för hur troligt de används givet operatorn.

Och vi får kvantifierade vektorer som kan användas för att skatta spridning operatorer inducerar mellan orden i meningen och vidare upp till kontext för stycke, ..., nyheten i sin helhet, eller till feedback kategori-induktioner. BLI, EMI...

Med rummet omgjort ej nödvändigt varje steg kanske. Annars för slött för att göra för annat än färre än önskat. Även optimerat troligt färre i så fall görligt än bara exkludering verb. Brutalt.

Men ej beskrivet rätt tror jag.