Microsofts köp av Nokia

2016-07-19

Jag var vid tiden för köpet föga imponerad av att ett ej litet antal skribenter bland tidningar såväl om jag minns rätt teve tror sig veta att Microsoft ej varit i denna produktutveckling tidigare. Microsoft var bland de tidiga i utveckling OS-plattformar för mobiler med tror jag först (och lägger här ej den faktakontroll man ska kunna kräva i andra kanaler) Windows CE som utgångspunkt.


Summan för köpet noterade jag ansågs mycket hög. Jag har inte reflekterat summan själv (genom ex. jämföra med andra köp så att man kvantifiera kognitivt begripligt) och den påverkade troligen mig inte i min tolkning (och kanske skulle jag tro mig haft fel om jag betraktat den nu eller då) men tog för troligt att Microsoft antagligen skulle komma göra sig av med större delen av Nokia utanför research resp. administration relaterat patent och information om produktutveckling, gamla kontrakt och allmän information management.


Min tanke var att vad en aktör som likt Microsoft ser "the cloud" och varierade klient-plattformar som nutid och framtid kanske kan behöva och finna mest värde i från "ett Nokia" är den kulturhistoria gamla telekom-leverantörer har i diverse patent, diverse kontrakt rörande användning av andras patent (inkl. använd våra gratis så använder vi era gratis). Förutom att USA har en kulturhistoria av att uttrycka kostnad för andra via rättegångar i dessa segment har telekom-branschen något av samma kulturhistoria.


En del andra företag i mer inne i Microsofts segment kanske är mindre etablerade i att hantera hela det här området. Jag tror Microsoft kanske som äldre företag i det som nu ofta kallas IT har en massa administration i detta område. Förvisso kan en del andra större konkurrenter Microsoft upplevas minst aggressiva försvarande sig i domstol men upplever jag ibland kanske mindre djupt-prioriterande andra delar här.


Och den andra sidan av att äga en massa fina gamla telekom-patent med "inter-telekom-kontrakt" (jag hittar på begreppet) är ju "doability" stämmande andra.


Vi kan sätta köpet Nokia i jämförelse med Googles köp av Motorola Mobility och Google när de kort därefter sålde kanske vanligare för unga företag utan den artighet och finess gamla företag har skröt genom att låta göra känt att de behöll ägandet av patenten. Oavsett hur vulgär Microsoft OS jag fick på min nyköpta bärbara dator är med pop-up-reklam för Microsoft Office integrerat i OS förväntar mig att inget likartat skryt gjorts av dem.


Motorola i sin helhet gående in i telekom-krisen är mindre utsträckning, köp och möjlighet att manipulera värden i den samlade mängden patent jämfört med Nokia eller för den delen tillochmed Alcatel, och Nokia i sin tur vid ungefär samma tid mindre så än Ericsson (hur det ser ut senare och vilken mängd doability Google fick med Motorola Mobility vet jag föga om något om).


Jag kan tänka mig Nokia har en hel del etablerat mer i nät med quality of service kvantifierad leverans och tjänster på och i dessa. Kanske rent av sådana som kom när man började tänka IP-tjänster ovanpå ATM-nät och äldre abstraktioner som OSI-stack, ASN, diverse telekom-standarder med tillhörande produkter etablerade ute hos telekom-kunder bland teleoperatörerna m.m. Kanske relevanta - eller av och till potentiellt potenta - för en cloud-leverantör?