Har svenska försvaret verkligen fått mer pengar som SvD uppger? Nej Försvaret får mindre pengar varje år som kommer

2015-06-03

Citat hos SvD indikerar att så skulle vara fallet:


"–  Vi är i ett trendskifte. För första gången under mina 39 år i försvaret har vi fått mer pengar, inte bara ständigt mindre. Man kan nästa höra en lättnadens suck när Jan Thörnqvist, chef för den svenska marinen, kommenterar politikernas senaste beslut. Efter ett ­utdraget kattrakande lyckades flera partier under våren få till något slags kompromiss kring försvaret som ger ett visst tillskott de närmaste åren."

Från: Försvaret laddar för tuffare tag i Östersjön (2015-06-02) | SvD

[Red. Som vanligt i SvD upplever jag fotot hålla en hög effektnivå i hur för mig troligt många den inverkan på allmän kontextuell tolkning i övrigt. SvD har god talang här någonstans oavsett om nu hos fotograferande / samarbetsparters foto eller redaktionen. Bland de mest effektfulla i Sverige: Och den som har mest talang här bland dom jag läser. /Hans].

Men i samband med överenskommelsen minns jag att uppföljning jag gjorde efter förvånats över hur kostnadseffektivt i förändring (efter att ha chokerats över hur mycket som förr fanns som nu var borta) men verkade uppleva att man kunde klara förändringen att Försvaret ej fick mer pengar oavsett år i effekt av överenskommelsen.


Tvärtom får de i år och närmaste åren mindre pengar.


Dock även om jag tvivlar på att de får "mindre mindre" pengar än beräknat där de kanske egentligen hamnar på mindre än beräknat om vi går ej överdrivet antal år bakåt i tiden får de av allt att döma "mindre mindre" pengar än som beräknat annars varit fallet.


Någon expansion av försvaret mer än som beräknat och planerat ska därför om ej finansplanering är fullständigt oseriös hos Regering och/eller Försvaret ej kunna ske.


Det känns viktigt att påpeka det här så slipper SvD göra samma fel igen. De brukar ju intressera sig kompetent av och till kring försvaret så det är ju bra om de kan få mötet med sin andra stora paketering som en mer effektiv variant av Dagens Industri att fungera.


Försvaret kommer att ha mindre pengar i år jämfört med förra året, såväl som varje år som kommer. Mindre pengar. Ej mer pengar.


Jag finner detta (snarare än Ryssland som ju verkligen av allt att döma älskar Sverige: Riktad information - Exempel: Välgjord och kul rysk musikalisk tolkning av det svenska försvaret och Ryssland förklarar vilka som betyder något i Norden (det är ej Danmark, Finland och Norge var för sig eller tillsammans) - Lite har varit så prestigefullt för Sverige sista åren som Rysslands firande av Sverige) mer problematiskt för Sverige att partierna del av överenskommelsen påstår / tror att de ger Försvaret mer pengar.


Tror du att jag har fel gå samman med alla i övrigt och ge mig årligen summan understigande vad Försvaret har i kassa omvänt. En ända sak kan komma fel i vad jag säger här och det är:


  • Om ekonomin för Försvaret tillåts bli ännu mer vilseledande och bedräglig för hur den redovisas till alla som ej likt spionerande främmande länder kan tänkas bry sig nog att faktiskt läsa offentliga dokument.
  • Och Försvaret tillåts låna mer pengar för kostnader överstigande vad de har budget för. D.v.s. att Regering ej ger dem mer pengar men accepterar att man ändå gör av med mer pengar utan att någon åtgärd hindrande det sker.
  • Det sista är praktiskt ej möjligt utan att Regering är del i processen för inhämtning av pengarna. Försvaret kan ej själv låna in pengar på nivåerna aktuella här lika lite åren nu som åren bakåt. Både tidigare socialdemokratiska som borgerliga regeringen har varit ivrig del av detta.
  • Man kan jämföra med hur den svenska handelsmannen förr kunde lura av statarna pengar genom att väga med bedrägliga vikter. Ett metodområde såväl höger- som vänster-blocket verkar lärt sig av när det kommer till Försvaret. Medborgarna varande statarna här och informationen man ger paketerad media falska vikter.

Just detta är ej helt otroligt faktiskt. Faktiskt är det vanligt att försvaret följer en annan budget än den man tilldelats och i det som styrt av Regering (alternativt att Regeringen saknar all normalt förväntad uppföljning på saker och ting eftersom det varit pågående länge och offentligt redovisats) om än kanske inte Riksdag eller partierna del av överenskommelserna bakåt i tiden. De har varit på högre nivå och lånat in dessa pengar vilket är en av de faktorer som åren som kommer innebär att försvaret kommer ha mindre pengar än i år ty om man lånar utan att fortsätta låna in nytt kostar det kassa när lånen ska betalas tillbaka och de ska de åren som kommer nu som understryket också i den sista överenskommelsen för Försvaret som SvD avser. Mindre pengar. Ej mer.


Komplettering: Och rörande:


"Att man tidigare drog ned är inte så konstigt. Sovjetunionens upplösning i början av 1990-talet ändrade allt och för försvaret blev det en drastisk anpassning till en ny verklighet."

Så var det absolut konstigt för dom sista åren bakåt i tiden. Väldigt konstigt att SvD inte tycker att detta är konstigt. Konstigt ytliga och lättlurade.


Att riskbilden förändrades var ju trivialt givet (för tidstypiska kommentarer kan man gå bakåt här till åren där jag för första gången tämligen sent för det jämfört med en aktör med ansvar för att göra det rätt såväl förväntat kompetent jfr främmande makt som kan önska invadera oss eller Sveriges Regering resp. Försvaret) redan får år sedan och bärande grund för reduktion av Försvaret var att man skulle ha funktion såväl som i skattning av omvärlden förmåga att kunna öka upp Försvaret om det visade sig nödvändigt.


Detta missade man som sagt helt. Och istället för att göra detta idag ljuger man med den information man ger väljare och media om överenskommelsen så att alla som ej sätter sig och kontrollerar det själv luras i att Försvaret får mer pengar. Den väldigt motiverade kan förövrigt här gå över svensk lagstiftning rörande information om budget och accounting svenska staten: Det har ju också florerat så många myter om att vad kommuner, landsting, stat m.fl. gör när de bryter mot lagstiftning ej kan ha straffrättsliga konsekvenser men det är verkligen fortfarande vad som från mer allmänna uttryck ej specifika för respektive lag som berörts i media kommer behöva tolkas ut av domstol. Att lura i väljarna att man gör en sak rörande statens pengar medan man gör något annat kan ha straffrättsliga konsekvenser. Snarare för vad uttolkat resp. indirekt förväntat där funktion för detta avstår från att ta till domstol har mer att göra med att Nämndemännen kommer från partierna än hur man i samband med att lagstiftningen beslutades förklarade och uttryckte den.


En sak kan jag dock lova. Slutar det med att jag tvingas riskera liv, slösa tid från bredare egentligen kanske viktigare frågor utanför det direkt lokala, ta min kondition i form igen ej trevligt motiverat, paketera den typ av information jag egentligen är minst road av oavsett hur mer efterfrågad än annat den typiskt varit o.s.v. Ska alla som ljugit med budgeten runt Försvaret i fängelse när det hela är löst: Och det är ett löfte. Min tid och andras tid kommer översättas till fängelsetid om vi hamnar här.