Sura 5, vers 32 och vers 33: Begå ohämmat övervåld på jorden

2015-02-28

Efter att etablerat grundläggande initialt perspektiv (att frågan om Guds kön är utanför vad människan bedöma d.v.s. det är utanför vad vi berör här om någon refererar till den som Gud eller Gudinna) såväl som indikerat (om än direkt ännu) var troligt lär hamna (i punkt två av de tre indikera ISIS som den troligare kandidaten till al-Masih ad-Dajjal) kommer vi likväl svårligen ifrån att gå över vissa specifika uttryck blanden orden uttryckandet Ordet.


Låt oss därför börja med Sura 5, vers 33 varande ej heller alltid särskilt skild från flera vi finner föregående i Sura 5 såväl som tidigare:


"De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fod på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från sitt land."

Lämnande frågan om straffen (vilka även om vi ej berör den frågan här kan ses som tidstypiskt varande en fråga om passerande av Orden till ord) är frågan vad man egentligen avser.


Läser vi nu endast detta stycke sökande argument för att motivera vadhelst vi gör tycks som att det handlar om typ av trosföreställning. Emellertid berör försvinnande få andelar av hela Koranen just om denna fråga (där som tidigare indikerat vi upprepat har tydliggörande att flera andra trosföreställningar ej berörs i någon negativ mening).


Att vers 33 är just vers 33 ger oss ett troligare svar. Detta eftersom vers 32 berör just gå emot Ordets budskap och mening rörande mord:


"Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som han dödat hela människosläktet."

Och här i vad som uttrycks är poesin närmare Gud än alltid annars varande Gud talande direkt till Adam och Eva som denne återberättar via Mohammed.


Vidare i vers 32 att notera här såväl som på så många platser:


"Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden."

Sådant övervåld är att go emot gud och hör till vad avsett i vers 33.


Just ovan indikerande igen att Koranen ej exkluderar bokens folk utan inkluderar dem. Andra sändebud och heliga böcker kan och är i vissa fall indikerade ord av Gud och kan därför ej sätta annat än jämställt för Orden såväl som Troende.