Nordkorea 2015 / 2016 - Torkan, El Nino och kanske Svälten

2015-06-10

Bilder från Nordkorea 2014 och 2015 visar att befokningen fortfarande är onormalt mager. Åtminstone bilder 2014 inkluderade bevakningssoldater man annars kan föreställa sig kan ha möjlighet till mer mat (via diktatur resp. beskattande befolkningen).


Det bedöms av dom som kan väder att vi kan se problem Nordkorea i år eller om man balanserar området något inte otroligt vad som kan hamna lite förskjutet framåt 2016. USA har vi ju rapporter om torka västerut. Det är nu som jag tycker mig minnas ganska återkommande nyheter men jag såg att de också uppges värre. Och möjligt relaterat samma väderfenomen dynamik kan inkludera Nordkorea i. Resultatet torka.


Och kanske blir det ännu värre än torka. Jag är inte stabil i att ens övergripande förstår sambandet mellan alla realiseringar torka när dom här återkommande problemen dyker upp i Nordkorea till El Nino. El Nino är ju också potentiell omfattande skada på grödorna. Och den kommer ju också med sin torka. Regionen ska redan börja bli varm och torr. Kraftiga vindar på det och problemen blir fler kanske också påverkande utanför odlingen: Infrastruktur transportera annan föda, jästodlingar m.m. Nordkorea ibland fotograferar nuvarande eller tidigare Big Boss person framför (i den mån de producerar något relevant påverkande för många: Jag tvivlar - Majs, Ris, Veta och tydligt sämre men hyggligt funktionellt potatis ger bulknäring och bulknäring man kan ha lager av från goda år).


"Most tropical cyclones form on the side of the subtropical ridge closer to the equator, then move poleward past the ridge axis before recurving into the main belt of the Westerlies.[22] When the subtropical ridge position shifts due to El Niño, so will the preferred tropical cyclone tracks. Areas west of Japan and Korea tend to experience much fewer September–November tropical cyclone impacts during El Niño and neutral years. "

Från: El Nino | Wikipedia

Samtidigt ska man ha klart för sig att diverse projekt, intitiativ m.m. gör den här frågan vad som kanske inte sällan upplevs som lite löst gående lite åt rätt håll i bakgrunden. Men så är nu saker åren mellan det smäller till och reserver föda, infrastruktur och politisk förmåga att ta emot hjälp prövas igen. Tycks gå åt rätt håll: Ingen ny massvält. Riktigt vad som skulle ha gjorts bättre ökande resistans är svårare att få klart för sig. Åtgärder som att byta grödor i den mån det görs nu kan jag i alla fall föreställa mig bara gör allt ännu värre om svälten kommer 2015 eller 2016. Hur troligt ställer sådant om sig bra från början? Kan nog komma med alla möjliga problem initialt dragande ner produktionen när en icke-flexibel organisation som nordkoreanska diktaturen kommer och ska beordra runt runt all produktion förutom enstaka små odlingar till något (jag betvivlar helt allmänt på att de är särskilt kompetenta i något relaterat management av Nordkorea - Där tror jag saker regelmässigt alltid går fel).Jag tror man ej otroligt - och svält som det kan bli ska just vara väldigt otroligt om saker ej ska vara bevisat defekta redan pågående - ska ta den risk indikerad nedan på allvar. Det finns också mer som talar för det än jag tror UN bedömt från därför att jag vet att det är publicerat senare (något att kanske återvända till längre fram någon gång).Vidare omlokaliserar Nordkorea folk från till gränsen näraliggande områden. Blir svält mer trolig lär det väl trots det spe på personer som väljer att lämna Nordkorea resp. personer som tar sig in för att hjälpa andra ut. Om så kanske man avfolkar ännu större områden för att ha buffert. Folket i dom här områdena lever ju när de lämnar dem så i vad vi vet om Nordkorea har dom haft egen matproduktion något så när funktionell.


En stor fråga finns här. Blir svälten omfattande kan Nordkorea falla. Om så kan det långsiktigt bli bättre för befolkningen.


Alternativet är kanske ej att för detta vanligare länder levererar mat till dem även om det skett gång på gång förr. De är ej lätta att hjälpa med sådant och de är ganska paranoida (en tolkning av det medan andra kan vara lika troliga: svårt att veta) redan: .


I vilken grad kan de tänkas acceptera ökad kinesisk kontroll över landet? Ty det är en aktör som förmår att leverera maten och ta kostnad för det såväl som ha strukturen för transport m.m. hanterbart.Blir svälten svår kan det dock som jag indikerar komma med kinesisk kontroll.


Känns den risken problematisk för Nordkorea - oavsett att kanske sannolikheten egentligen är låg (jag vill itne försöka bedöma det) - kan samma utmaningar och problem komma när mat ska levereras den vägen från Kina.


Kan exempelvis nordkoreansk militär klara att distribuera mat? Inte bara i mening att den "ska nå fram" som privata 90 000 hjälporganisationer brukar prata om medan de hamstrar pengar man samlat in till katastrof A sparande dem till något obestämt i framtiden medan säkert välförtjänt om det är den verksamhet man vill bedriva goda löner för nyckelpersonal. Klarar man att ta ut mat med lastbilar? Hur många finns, finns reservdelar, finns bensin, finns vägar. Och om svälten hinner bli svår i vilken status är personal för det.


Hur länge innan vid en ev. stor svält vill man kommunicera faktiskt behov och acceptera den tänkbara kostnad i reducerad kontroll ett eller flera länder i omvärlden?


Kanske blir det ingen svält alls i år eller nästa. Eller så blir det den värsta missväxten hittills.


Och ett till mycket mer av sämre förstådd faktor kanske kan aktiveras. Utsläpp metan såväl flera andra växthusgaser har ökat de sista åren "naturligt" från mänsklig industri och annan aktivitet omsättande naturtillgångar till energi och produkter. Men mängden metan fri i atmosfären och därmed vad som kan inverka på väder-dynamiken (ex. som fota föreslagit höja temperaturen) har minskat.


Orsaken ligger tycks troligt i att den ökade torkan samtidigt har minskat mängden metan som går ut från exempelvis träsk med annars förmultande växter bindande metan till jorden. Det tycks i alla fall inte otroligt att det är en process som kan tänkas fortgå över år överskådliga. Men vi kan tänkbart få kraftiga lokala toppar av höjda nivåer metan. Metan är är ju bundet i jordskorpen i större omfattning än vad som fastnat i träsken sista åren:We must improve understanding: 1) of types, fluxes, and fates of methane emissions from the
seafloor, 2) of the role of methane in global and localized oceanic carbon cycles, and 3) of the
geologic record of past methane release associated with abrupt climate changes and the potential
role that seafloor methane may have played.

Major destructive events, such as the recent tsunami generated by a major sub-sea earthquake in
the Indian Ocean, highlight the grave need for better monitoring and understanding of seafloor
stability and related forcing factors.

Gas hydrates have been implicated in past similar events.

The new Department of Energy strategic plan for methane hydrate studies over the next ten years
(2005-2010) includes climate-related research as a funding priority. These efforts should be
included in the upcoming re-authorization of the Methane Hydrate Research Act, and NOAA and
DoE together should partner to develop the research plan and appropriate funding for these
studies, beginning immediately.”

I allmänhet tror jag (som löst uppmärksammat genom åren) att man inte förväntar sig brutalt snabb effekt i den mening vi är intresserad av här även om en del hypoteser föreslår att jämfört med andra scenarier för globaluppvärmning kan effekt komma ännu tidigare. Emellertid kan man ha fel när nivåerna skiljer sig mer än vad som normalt förväntat från en kontinuerlig långsammare förändring upp eller ner när effektnivån av "naturligt" mänskliga utsläpp är högre än vad historik finns för. Jag tror det är svårt att bedöma för vem som helst med vilken modell som helst på vilka kraftfulla datorer som helst hur faktorer som ev. utsläpp från inledande i år Nepal och kanske förväntad fortsatta mindre rörelser i regionen när torka, hetta, och vindar redan kanske blir väldigt kaotiskt förändrande som det nu varit några år från när det vkom sista gången.


Upplever man det som intressant att få möjlighet att sampla ner nyheter m.m. uttryckt under en storomvälmning av Kina kan det upplevas lite lockande att Nordkorea går in i en riktigt ordentligt svält adderande på intensitets-byggande faktorer. Distansierad i rum såväl som i kultur och relationer personer tänker människan ibland lite fel här.


Att min av och till ganska fria kreativa flytande intelligens hamnar i det moral-system och upplevelse av vad man bättre avstår från för att inte riskera att reducera sig från människa till Varelse (ddehumanisera människa till vad som ser ut och intelligent tänker människa men ej är människa saknande det grundläggande mänskliga: Rovdjuret bland oss som när av flockens blod - Likt Nordkoreas diktatur ätande sig feta med folket svälter) är inte vad som väcker någon manifesterad problematisk negativ känsla läsande in medveten i fri association. Men det är tycker jag vettigt att peka på vad som föranledde till associationen resp. vad jag tror såväl kan motivera entiteter utanför Nordkorea att stödja - förutom det korrekta i att föda de som ej kan äta av brist eller saknad förmåga - samt vad jag tror kan begränsa effekten av det.


Ingen ska tycker jag ska bli förvånad av att alla möjliga försöker ge nordkoreanerna mat men att det ändå blir ineffektivt görande mindre än nödvändigt därför att de ej önskar att riskera kontroll genom att tillåta andra att komma in transport och etablera vägar om så krävs. Inkorrekt - tangerande varelse - hade varit att försöka stimulera den här paranoian upparbetat innan svälten om kanal eller väg för det finns. Det avstår vi från här. Blir svälten svår är den nog just svår tills det igen är över: Och om så tar det kanske ett tag.


Korrekt ska man lägga en hel del ansvar på nordkoreanerna själva i allt relaterat svälten. Ty det är verkligen ingen annan än dom som kommer se till att en för dom vettigt trovärdig fungerande leverans av näring blir görligt. Lika lite som ett drägligt liv i övrigt. Löser dom de inte själva lär ingen annan heller göra det. Nödhjälp, kunnande produktion mat m.m. är dock en annan sak: Sådant när folk svälter är också vårt ansvar om vi har möjlighet att påverka positivt reducerande lidande.


Så fel det kanske blir för AljaZeera

tycker jag ofta har en vettig räckvidd i Mellanöstern och verkar rapportera unika skildrar och innehåll med vettig trovärdighet. Men man kan ibland där - om än tror jag mer sällan ordentligt så än liknande från och i diktaturer implicit från ägarstrukturer - uppleva uttryck jag kan tänka mig är troligare för medier från en kultur i diktatur. Där man tänker sig att andra bias man får för sig rätt eller fel omvärlden har om den egna diktaturer kring ditt och datt är mer av ett allmänt fenomen. Bara av foton från tiden aktuellt för denna "analys" av befolkning Nordkorea ser vi tecken undernäring och absolut obefintligt i reserver på kroppen (blåser det kallt i Nordkorea lär de frysa långt innan den typiska svensken gör det och det är inte fettlager man kan se som lite sund övervikt som det troligt är magert med utan underhudsfett, brunt fett o.s.v.).


"STORY HIGHLIGHTS
North Korea is a secretive country - and, like most secretive countries, it is especially susceptible to cliche-ridden descriptions. Some such cliches are basically well founded, while others are seriously misleading or outdated."
""
[...]
"One of the most commonly cited cliches is that North Korea is a "destitute, starving country". Once upon a time, such a description was all too sadly correct: In the late 1990s, North Korea suffered a major famine that, according to the most recent research, led to between 500,000 and 600,000 deaths. However, starvation has long since ceased to be a fact of life in North Korea."
[...]
"Andrei Lankov is professor of Korean Studies at Kookmin University, Seoul. He is the author of "The Real North Korea: Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia"."
[...]
Och väsentligt här:
"Source: Al Jazeera"

Från: N Korea and the myth of starvation (2014-03-27) | AljaZeera

Nästa vecka ska jag följa upp om någon tar ett kontinuerligt redaktionellt ansvar för vad publicerat. Annars ska jag titta ett tag på dem. Ska något bli av Qatars idéer om media-industry över en längre tid har de i all rimlighet insett och låtit styra att för deras företag är acceptansnivå försvinnande jämförbart med entiteter i tydliga demokratier historiskt distanserade. Allt som tangerar ska vi förvänta och kräva är ytterst tydligt rörande vem och varför det skrivits med indikation redaktionell bedömning. Och inte något smyg-diktatur-sekteristiskt grupp-kultur-vänsklighet läckande ut drabbande fria folk såväl som störande världsbild ännu mer destruerande för de i diktatur oavsett någon nordkoreansk bonde som ej orkar ut ur huset men som hittat en liten mobil med någon form av fungerande internet på när den manuella filter-kontrollen på de få datorer man får surfa på dött i svälten och kommer in på sådant här istället för något lindrande hans sista tid eller förklarande hur man gör energi trots ingenting odlat bättre än dom redan lärt sig själva.


En riktigt kreativ slutsats verkligen också givet att svälten kommit så regelbundet under hela 1900-talet från naturfenomen resp. förstörelse av naturen utan förmåga att från egenproduktion hantera det via för normala länder vettiga reserver. Sovjetionen sägs ju ha varit hjälp för Nordkorea några år besparande dem från riktig famina. Men dagens moderna Ryssland kommer ju istället och tar en bit av land från dig medan dom har händerna bakom ryggen och påstår att dom gör ingenting istället för att göra allt så direkt som på den gamla goda tiden med halva världen styrd av inte otroligt f.d. Tzar-agenten Stalin (Stalin kom ju alltid och räddade de som Tzarens polis fick fatt i: Hur var det ens möjligt? Utkörd på landsbygden, i fängelse bakom murar: Stalin kommer och räddar och kanske pratar igenom ditt och datt om vad du och dina kamrater gör - Däremot förstår vi ju den lojalitet det föder och hur det gjorde hans makt senare möjlig - Eller så var han verkligen mannen av Stål - dom finns också) tiden när plötsligt halva Europa var under diktatur.


Jag menar när de aldrig klarat det förr: Är det verkligen nu så annorlunda att värre utgångspunkt i väder är vad man kommer klara?