Nordkorea rapporterar: Mycket svår missväxt

2015-06-17

Kompletterande detta inlägg nyligen skrev inkluderande risker som om realistiskt möjligen kan göra situationen som nu beskriven mer långtgående i tid och total omfattning än kanske nu uppenbart från informationen Nordkorea ger (även om man absolut oavsett hur svåra realiserade risker eventuellt faktiskt blir ska underskatta människans förmåga att lösa problem om man verkligen försöker istället för att vara som typiskt Nordkorea inkompetent):Rapporterat av BBC:


"orth Korea says it is facing its worst drought in a century, sparking fears of worsening food shortages.
State news agency KCNA said main rice-growing provinces had been badly affected and more than 30% of rice paddies were "parching up".
Hundreds of thousands of North Koreans are believed to have died during a widespread famine in the 1990s."

Från: North Korea says it faces worst drought in a century (3 hours ago) | BBC News

Jag valde att referera BBC därför att jag upptäckte nyheten där men vill understryka att jag tycker kommentaren eller analysen den kallas gör mer skada än nytta. Kallad för analys och använd ger den intryck av en åtminstone allmänbildning runt frågan men jag kan inte se någon uppgift från allmänt tillgänglig nulägeskunskap alls i den görande intrycket folk kan ha riktig. Det hade i all verklighet för en så betrodd nyhetsentitet som BBC bättre att det ej tagits med.


Om uppgifterna rörande omfattning stämmer är så klart svårt i alla fall för mig att säga något om. Till att börja med har jag ej en naturlig uppfattning om vad som är "effekt-tal" för produktion av mat i Nordkorea och vad reduktion likt den reducerad egentligen motsvarar relativt kanaler tillgängliga (ej approximativ känsla alls) utan att särskilt göra det riktat. Och om försökande mig på det senare tvivlar jag på att det skulle säga något vettigt om nuläget. Jag tror emellertid att man hamnar mer rätt här genom att bedöma helt andra typer av uppgifter än befintligt pågående rörande produktionen (vilket säger något om vad som kommer ut just nu) därför att hela området kan vara i kraftig förändring mot hur de sett ut de sista åren vilket gör att produktion i tillgängliga uppgifter resp. bakåt i närastående år möjligen inte säger något alls hur det ser ut i direkt närastående tid.


Det centrala här är ej om det helt säkert blir en gigantisk svält utan att risken för det kan vara tydligt högre än vad som borde vara accepterat som möjligt för att ett land att hamna. Sedan exakt hur högt över vettigt acceptabelt den risken är tvivlar jag på att någon oavsett information kan bedöma jämförbart med "sannolikheter" vi oftare beräknar om möjliga händelser i framtiden (allt inom ekonomi tror jag trots att det traditionellt varit svårare än produktion mat rent av kan vara lättare åren som kommer).


Vidare såg jag i dagarna att NASA publicerat information de samlat in i rymden (jag är tekniskt väldigt osäker på vad man egentligen gör som visar uppgifterna aktuella här men har fullt förtroende för att det går att göra och är tillförlitligt). Resultaten publicerade i Water Resources Research (jag har ej läst själva studien än i alla fall men har sett något av data jag tror är kanske samma källa eller verksamhet för det tidigare):


Quantifying renewable groundwater stress with GRACE
Alexandra S. Richey, Brian F. Thomas, Min-Hui Lo, John T. Reager, James S. Famiglietti, Katalyn Voss, Sean Swenson, Matthew Rodell
16 June 2015
DOI: 10.1002/2015WR017349

Washington Post ger en kanske mer funktionell sammanfattning av vad som egentligen är den intressanta informationen mer praktiskt:Scientists had long suspected that humans were taxing the world’s underground water supply, but the NASA data was the first detailed assessment to demonstrate that major aquifers were indeed struggling to keep pace with demands from agriculture, growing populations, and industries such as mining.

“The situation is quite critical,” said Jay Famiglietti, senior water scientist at NASA’s Jet Propulsion Laboratory in California and principal investigator of the University of California Irvine-led studies.

Från: New NASA data show how the world is running out of water (2015-07-16) | Washington Post

Det är exempel på en sorts information jag tror kan indikera mer om de närmaste åren (kanske särskilt allmänt utan att tittat på just detta data nu nästa år). Vad indikerat som jag begrep det från kortare nyheter visar samma sak som jag såg i diverse mer ämneslokaliserade rapporter utspritt (några bör ha varit refererade i föregående inlägg via mer sammanfattade nyheter från i år även om data-rapporterna från förra året ej refererades därför att de för mig ligger ned-komprimerade och jag ej minns namnet på dem så att jag kan söka rätt på dem via nätet). Samtidigt ska sägas att jag tror att det här riskområdet Nordkorea är vad jag diskuterade några gånger 2009 som möjlig dynamik vandrande in i miljoner in i Kina när svälten eller kriget kommer skapande varians i mycket näraliggande staden Beijing. Det fanns då från modeller klimatförändringar indikationer att det var tänkbart att riskerna för bl.a. Nordkorea ökade: Ett problem med sådana rapporter (jag tenderar att korrigera för) är ej att de generellt underdriver risker utan istället att deras modeller regelmässigt tar fel i tid liggande förskjutande framåt. Det kommer av att enkla sammanfattade mervärden snarare än förändring som indikerat varians-liknande mått (tänk kaos kontra redundans i systemet). Mycket av risker indikerade som möjligt kan därför komma mycket tidigare än man förväntar från att ha läst vad modellerna pekat på därför att ANOVA m.m. ej ger utrymme för att ta snabbare förändringar som tillförlitliga i den tradition som gäller för dessa vetenskapsområden: Medan det i risk management såväl politiskt (svälten här om realiserad är exempel på) allmänt ej korrigerar detta som där nödvändigt därför att man behöver redundans för när risk faktiskt realiserat och därför behöver ta i lite annan för att hantera risken att modellerna faktiskt tar fel på tiden (rent personligt utanför sund risk management är jag väldigt övertygad om att vi ligger ordentligt före i tid mot vad normalt indikerat).


Det otrevliga här är att grundläggande faktorer i systemet förändras och att vi kan ha tröskelvärden som praktiskt gör att effekt på människa kommer snabbt: Antingen kan du få upp tillräckligt med vatten för att dricka och att odla eller så är det mindre och missväxt resp. sjukdomar p.g.a. dåligt smutsigt vatten kommer drabbande direkt stora grupper. Vidare är effekt utåt från sådant här svårt att säga något om mer än att osäkerheten och tänkbara risker verkar högre än skulle kännas annat än motiverande till att ta flykting-båten till tempererade områden om man bor i fel land.


Frågeställningen jag gjort några gånger om vem Nordkorea gör vissa typer av propagandabilder för och varför man valt den vägen besvaras tror jag inte i någon rationell mening från det här. Men faktorer inducerande stress allmänt kan ju komma med mer av information "upp" sedan "ner", och förstärkande självbild och upplevd säkerhet oavsett om via konkretiserad arme i större beredskap eller propaganda om hur försvarsbenägen man är. Det kan upplevas ge en extra avskräckande "stabilitet" mot såväl egna folket som folk i omvärlden. Hög grundstress gör att man lätt felbedömer andra kontinuerliga faktorer som även annars kan upplevas komma med risk även när de ej är direkt relaterade till vad som drar upp stressnivån. Sådana försök att skapa stabilitet ger ingen verklig stabilitet.


Tvärtom ökar det på den allmänna riskbilden för befolkning resp. omvärlden. Särskilt bland det värre är stress en systematisk faktor för såväl en individ avgränsat som för ökad risk kraftigt realiserat över en population, och menar jag även om vi här svårare motiverar det via vedertagen vetskap kan öka upp allmän nivå av psykotiskt tänkande allmänt i populationen även för individer det ej går upp till sjuklig nivå av.


Samtidigt mer "kaos" och "intensitet" i systemet världen kan tänkas skaka om problematiskt strukturer kontinuerligt representerande globalt kan man argumentera mycket större risker (som jätte-diktaturen Kina) kanske förande saker till att lösa upp dem till något sundare. Någon rättvisa eller rättigheter att "allokera nordkoreanerna" till att implementera det genom en gigantisk svält finns naturligtvis inte. Däremot tror jag att de själva på allvar får se till att allokera sig till att ta bort sin diktatur även om kostnaden direkt för det blir stor i döda, skador o.s.v. därför priset man betalar gång på gång och nu igen löpande hög risk för svält är så stort. Och det är inte säkert att det är funktionellt att göra något åt svälten för omvärlden på den nivå som kan visa sig nödvändigt utan förändring. Att bara leverera in en massa risk utan att inducera paranoia hindrande det kanske inte räcker för att maten ska nå längre än urbana strukturer (vilket kanske räcker för diktaturens lugn men ej löser allas problem även om fortfarande argumenterat menar jag korrekt att leverera även givet diskriminerande distribution: Lite mindre men orättvis svält är bättre än mer men rättvis svält om ett tredje alternativ saknas).


Så även om 2016 kan bli ett utmanande område (där kanske just svälten ej är det mer problematiska i sådan intensitet och händelse-utveckling vi lättare här i Europa eller andra länder ej berörda svält upplever som lättare berörande oss indirekt: Svältande förlorar ju typiskt ansikte för oss - utan mer i bl.a. asiatisk säkerhetspolitik om vi har otur) så kommer det kanske med stora möjligheter till långsiktigt mycket värdefull förändring. Sådant kräver självklart att folk faktiskt försöker tillräckligt och gärna undviker enkla misstag likt att göra något man gjort 10 - 200 gånger tidigare sista 10 - 30 åren beroende på område utan att det gav annat resultat än att kosta pengar.


Beroende på vilken tro man har på människan kan man med andra ord bedöma saker ganska olika. Här litar jag hellre på allmänna principer jag etablerade för mig själv för flera år sedan där man fokuserar på konstruktiva möjligheter realistiska än att fokusera på risker genom att ej hantera dem - s.k. EU-säkerhetspolitik - än att riskera att hamna i mer cyniska tankar tagande misslyckande som givet och därmed realiserande risker som åtminstone över ett större antal annars ej skulle blivit fallet: När vi tänker oss att alla skulle tänka lika cyniskt vilket förstås ej behöver vara fallet:


Jag tror "ni" kollektivt alla kommer misslyckas men när aktuellt lär jag ändå göra några uppmuntrande små inlägg här.

Och troligen visar det sig som historiskt ganska ofta för mig vara den positiva rationella tolkningen som visar sig hamna mer rätt än det cyniska tänkande där det betydde något.

Särskilt när det handlar om förändring ej trivialt att se som en möjlig väg ej otrolig många år innan. Att försöka lösa problem där det går är just kreativitet skapande förändring ej redan given.

Optimalt här är att lösa såväl svält, diktatur Nordkorea, och diktatur Kina på något sätt tillsammans i en innovation. Kanske något elektroniskt som twittrar nivån på grundvattnet i en by ej Facebook-plågsamt långt från huvudstad med moderna hotell. Eller vad folk kommer tänka ut här. Kanske ett projekt som ska köra in biblar till Nordkorea med ett litet snabbt fartyg? Vem vet: Människans kreativitet och geni slutar aldrig att väcka beundran.