Hong Kong veto gör Umbrella movement till kraftfull förebild och positiv stereotyp

2015-06-18

Protesterna var en imponerande och mycket elegant seger. Balanserat perfekta i storlek såväl som kvaliteten: Precis lagom för det resultat man önskade uppnå.En seger som nu när den nu börjar märkas iochmed att verkligheten hunnit i fatt med resultat i form av bättre värld än om man tidigare ej gjorde sig besvär att försöka (och viktigt att se utan överdriven kostnad relativt nivån på vad segern gav säkrat) är stark - oerhört potentiellt påverkande.


Mycket starkt värde som finns att ta ut som förebild demonstrerande att om man försöker förbättra det gemensamma samhället så segrar man.


Värdet för andra att lära av detta ska absolut aldrig underskattas. Lämnande kvalitet som realiserat gäller att det visar att man - som väldigt ofta just är fallet - uppnår den positiva förändring man sökt om man gör ett motiverat seriöst försök där man tänkt till lite istället för att falla på dåligt genomförande.


Vi kan se en nyskapad positiv stereotyp med potentiell effekt för oerhört många andra i Kina såväl som andra länder. Och här finns effekt som ytterligare verkar sunt säkrande på sannolikheterna att man ska kvarstå i vad man uppnått (ty fall ej för feltänket att man ej uppnådde något också när endast förändring i juridik Hong Kong avses: Därför att direkt när diktaturen gör sitt förslag var det gällande som framtid i varje situation man ej vågar säga ifrån d.v.s. man förlorade när vi betraktar vad segern uppnådde innan frihet och vann den tillbaka) såväl ta fler steg upp mot frihet tills man slutligen kan stå jämnhögt med såväl alla medborgare i andra fria länder som sina politiska ledare.


Förutsättning för god effekt positiv stereotyp är emellertid begränsad av att man själva korrekt förstår att man segrar. Ibland kan sådan effekt störas ut av seger gör folk ibland dryga eller väcker avundsjuka. Det senare försöker ju diktaturen befintligt (寵壞 - "Bortskämd"? (2015-02-23)) inducera d.v.s. i den mån det har effekt är det befintlig bakgrund redan fallet. Och det första tvivlar jag för den här kulturen och den här populationen personer med aktuella värderingar är alls aktuellt som en realistisk risk.


Stereotyper är koncept vi använder för värden möjliga att effektivt återanvända över flocken. Emellertid är det alltid när en ny stereotyp träder in utan att vara inarbetad kulturens befintliga verklighet om att individerna ska se ett positivt värde för dem (inkl. för negativa reducerande risk eller reducera möjligheter för personer man upplever konkurrens till) och här som när etablerade sker det beräkningseffektivt i inlärningen.


Även om segern är uppenbar rationell gäller att om Hong Kong ej känner seger tillräckligt för att det ska göra stereotypen attraktiv som en förebild man tar in i den gemensamma nutidshistorien mer än händelse vad man mer optimerat låter styra eget tänkande och beslut om man ska välja att försöka lösa ett gemensamt problem i samhället.


När du känner själv att du segrade kommer det i Hong Kongs stora bandbredd från alla individer. Händelsen förstås i det optimerade snabba tänkande stereotyper är aktuella för att värdet av att försöka är väldigt stort därför att de gav en stor seger.


Märks det ej nog i känslorna att Hong Kong segrade är det färre som uppmärksammar det som verktyg i situationer där det annars skulle ha inverkat på beslut. Det kan rent av visa sig för en del komma med association till att göra en stor ansträngning utan seger (och utan seger om vi ej konkret räddar eget eller flock-liv är det förlust).


Så nu och därefter regelbundet av och till så länge det behövs segrar man så det märks emotionellt i kollektivt språk. Men utan att onödigt riskera att upplevas dryg, mallig eller bortskämd (det har redan startats upp något från diktaturen relaterat moraliskt korrupta ungdomar: Rika, droganvändande och väldigt bortskämda - Vilket nu utreds för hur det ska hanteras: Jag visste att nära nog det skulle göras varande det trivialt enkla om än sämre vägen här även om jag är förvånad över att vi inte såg mer av det snarare mitten av förra året eller tidigare än att de börjar nu - Men så från segern att när något är trivialt räcker det inte för att ej vara effektivt angrepp - Trivialt är lägre kostnad för värde självklart bara när man försöker göra något åt angreppet: Fortsätt att försöka så vinner ni vinner ni mer), Jag ska återkomma till det senare i något jag skrev nu men väntar med att publicera.


Mycket imponerande i just elegansen så balanserat lagom för tillräcklig effekt utan att göra onödigt stor redundans slösande energi för alla såväl som att öka riskerna. Den i särklass skickligaste operationen för att hantera diktatur via protester jag minns att jag alls vet om inträffat. Mycket storslaget.