Rapporten till US Congress om kinesiska militären: Bred men kan kompletteras med bättre konkreta värden för säkerhetspolitiskt mer spännande grupper än PLA

2015-05-09

Rapporten har vi här:Det tycks troligt för mig att ett ganska gediget såväl som krävande arbete finns under rapporten. Det är inte lätt för mig att bedöma riktigt. Jag tror säkert såväl mer specialiserade som bredare läsargrupper som kan få ut värde finns.


Ett par "låg komplexa" dimensioner man egentligen själv kan komplettera saknade jag såväl som en mycket mer krävande för de allra flesta men tänker jag görlig att inkludera (jag gissar ej expert här att jämförande metoder för att upptäcka om man moderniserar silo:s för kärnvapen kan användas för den information jag tyckte saknades).


Den första låg komplexa är relaterat att välkomna oss ej exporter eller havande området kinesiska försvaret och dess relationer till kinesiska politiken aktuellt. Mer av referenser för att sätta saker i kontrast och "storleks-magnitud" vore välkommet. Såväl som mer av ambition när det kommer till jämförelse över tiden. I de få områden jag upplever mig kunna bedöma berörda (mindre arbeten på silos och antal kort- eller om det var medeldistans robotar och detta mobbande av grannländerna och utnyttjande av Japan för såväl inrikespolitiska effekter som tänkbart försökande säkerställa konkreta - om än tycks 1900-talet visa oss från Tyskland resp. Japan snarare imaginära givet kostnaden för konflikt kontra fredlig handel - värden för ekonomin) är skillnaden fem och vidare åtta år bakåt egentligen gigantisk.


Var på kartan finns dom kinesiska soldaterna?

Jag funderar också - och nu är vi det i hög komplexa - var PLA har sina styrkor någonstans på fastlandet. Särskilt kan man se förändring sägande något om risker att de militära styrkorna missbrukas inrikespolitiskt. Och var man har trupperna konkret i antal så att säga med vad nu relevant runt det.


Filen är hos defense.gov namngiven: 2015_China_Military_Power_Report.pdf. Ett extra värde kan så klart vara om att man delar information hjälper till att balansera ev. olämpliga förskjutningarna av denna refererade makt utanför den sunda medborgerliga kontrollen i Kina. Mer än att bara beskriva all denna makt eller bättre sagt vapenmakt.


Vidare om nu partiet tycker sig vill utnyttja PLA men dessa är mer tveksamma - kanske lärande från nutidshistorien i andra länder där högt uppsatta i styrkorna tycks gå åt snabbt jämfört med högt uppsatta politiker av någon anledning - hur ser tänkbara strukturer ut och ev. förändringar kring dom för att snabbt och närmast - eller passerat - våldsamt byta ut PLA's top-management. Att de hålls under övervakning långt in i privatliv har ju gjorts tydligt åtminstone sista åren (och om man studerar längre än så vilket jag inte gjort kanske också där) från de arrestering som officiell information (och kanske korrekt så) ofta beskrivna som korruption och i något fall för Bo relaterat något dödsfall (just Bo-fallet tvivlar jag dock på den mesta information men just det fallet avviker kanske tydligare än det övriga få tal jag ytligt intresserat mig lite i att läsa om som ytlig nyhets-surfare på World Wide Web - eller om det kallas iPhone numera när http inte är hett längre och ingen ännu försökt få liv i Gopher och FTP än).


Eller kort: Antal soldater på resp. orter relaterade diskussionerna. Ungefär.


Kanske att man försöker utnyttja kompletterande medier också? Om man illustrerar det i form av kartor kunde en intressant möjlighet vara en utbyggnad till förslagsvis NASA World Wind där man får in data och kan "globa sig" in till orterna. Det är ju något jag tror kan vara konstruktivt att stöta på för ev. framtida revolutionärer och protest:engagerade i Kina eftersom det för särskilt ett så stort och komplext land med många städer man kan behöva samarbeta med andra grupper i samt i värsta fall hantera förband av väpnat folk som mördar av protesterande kan ha nytta av ett geografiskt sambandssystem - Situation awareness där det enkelt går att se och följa saker även över en stor karta på sätt som är begripligt enkelt att uppfatta från (förutsättande att man förberedande gör sig besvär att ha en vettig enkel lösning från att semi-automatiserat hålla det uppdaterat). World Wind är den logiska och tror jag bästa plattformen att välja för det. Varande delvis relaterat "battled tested" också förutom NASA-användning att döma av en del relaterade referenser jag träffade på.


Nu när upplösningen tillåten för den icke-militära halvan av DigitalGlobe att sälja ökat så kunde man ju också komplettera Land Sat 7 (eller vad som numer är det rimligt enkelt bästa World Wind har idag: Och den är inte alls dålig som det är heller) bilderna med det bästa där för aktuella städer, kaserner o.s.v. så man kan ta sig en bra titt på alla soldaterna marscherande runt (som stillbilder - eller i alla fall att medborgarna i Kina bra kan se var de håller till och hur vägar m.m. ser ut till och från det).


Kanske kunde aktörer likt Carnegie Mellon eller jämförbar (om jag inte minns fel på universitet? det är flera som intresserat sig för området) som följer Kina från andra dimensioner vara intresserade att samarbeta här? Ex. illustrerande på kartan upparbetade skadenivåer från luftföroreningar m.m. Jfr nu senast denna nyhet visande att kostnaden för allt försvar kommer till priset av barn som föds kognitivt såväl som direkt kroppsligt mindre:Hur många soldater på ort A? Hur mycket mer skadade resp. mindre föds barnen?


Det finns ju mycket sådant jag tror man kan komplettera det här med kommande år utan att det egentligen kostar mer pengar. En idé här är att erbjuda en fördjupad version så kan man bibehålla också det här mer kortfattade krävande (upplever jag) egentligen väldigt mycket av mig som läser för att begripa siffror och uppgifter.


Slutligen ger jag den recenserade rapporten av 3.7 av 5+. Egentligen tycker jag att den här globen med åtminstone refererade saker utmärkta grovt ska krävas för ett ändå väldigt högt betyg (en bit ovanför ett tänkt medium). Samtidigt har emellertid rapporten en hel del unik information (tillgängligt med rimlig ansträngning för mig i alla fall) vilket ger den viss unik kvalitet. Det ger den här 0.7 extra bonus-plus. En förhoppning inför nästa år att konkurrerande länder som kanske redan eller tänker sig börja bevaka Kina ska publicera sitt material och tänka igenom vilka värden som saknas i den amerikanska rapporten från i år och med en överraskande hög ambitionsnivå etablera sig som den nya auktoriteten på området.


Vietnam och Sydkorea såväl som Indonesien är länder jag tycker rimligen måste vara befintligt väldigt observerande på Kina: Tänker man modernt och delar sitt kunnande på internet tror jag det tas emot med stort gillande och intresse runt om i världen. Vietnamesiska landgränsen bör tänker jag ge en kontinuerlig flöde av information i form av allt från skvaller till smugglade djur och örter till den alternativa medicinindustrin.


Upplever man det tungt att bräcka USA första året kan man ju istället för att publicera mest vågat samma dag välja ett datum senare under året. Så hålls frågorna aktuella även i referensinformation för skribenter och olika aktörer att referera och påminnas om att sådana sammanfattande referenskällor att använda inför nyheter eller artiklar finns.


Relaterat

Jag samlade en del länkar äldre inlägg relaterat kartor i:


Persiska kulturen sträcker sig österut: Det gör det ännu bättre att tala tydligt med samma språk


Emellertid skriv jag förutom ganska mycket mer just Earth Wind även om ett lite längre men ej konkretiserad guide för hur man kan göra ett system för Situation Awareness med just denna plattform. Kanske 2010 - 2012? Jag är inte 100% säker på att den finns här eller om den ligger publicerad någon annanstans. Emellertid om saknad här finns mer än nog runt området bakåt för att mer än väl samma mängd information ska ges flera gånger om.


Taggen för Situation awareness sist bör ge kompletterande material om än huvudsakligen rörande annan teknik än just Earth Wind.


Jag tyckte dessutom att inlägget jag länkade direkt ovan passade bra just när vi diskuterar kartor för att representera händelser som pågår just nu i Situation Awareness. Mindre snabbt föränderligt vetande - ex. kultur "till höger för Iran" när allt "till vänster" är så aktivt - eller antal soldater och var de är stationerade - kan man lätt missa när mycket annat inträffar. Det är nog om det alls ska vara vetande som adderar värde etableras i god tid innan.


Vi ser förövrigt på sidan 88 exempel på hur man kan välja att se Kina på jordgloben. Det är inte alltid ett bra perspektiv att sitta och titta på Kina sedan skolåren fram till idag oavsett om betraktande dem nu av allmänintresse, affärer eller något annat att de ligger långt till höger en försvarlig distans från mitten av den typiska rektangulära kartan. Tittar på Kina är Kina i centrum. Vi tar perspektiv från Kina om vi ska förstå Kina rättare - Att konkret vrida om kartan kan konkret - och kanske ofta nog faktiskt - skaka om och öppna upp oss minskande problemet med inlärda bias vi inte ens tänker på.


Luftföroreningar i Kina har jag ju diskuterat av och till sedan 2007/2008 - 2009. Det är värt att veta att de kognitiva skadorna hos barn är medicinskt etablerade i publicerad forskning. En viss generell reduktion av impulskontroll i de hårt förorenade områdena tycks för mig också trolig oavsett om det handlar om personer som flyttat in som vuxna - rent av säsongsarbetande - från den kontinuerliga effekten av föroreningarna (lättast att förstå när det gäller bly och dylikt där det ju direkt går in och stör Ca2+ jon-signalerna tämligen centrala just här och där gärna sätter sig minskande anpassningsbarheten därför att det just är tungmetaller - men många fler vanligare föroreningar såväl som partiklar verkande störande och förstörande).


Det finns en del publicerat också här med kanske det äldsta 2010 - 2011 att döma från sökresultatet Google ger.