MEDLINE N-gram och ny version av The Specialist Lexicon II

2015-05-08

National Institutes of Healths The Specialist nya version var som jag trodde en typisk uppdatering där det inte är något märkbart annorlunda jag spontant ser utan att söka efter det:Emellertid ett sedan år upparbetad till en mycket gedigen och praktiskt resurs för just vad den tagit på sig att försöka representera (medan den inte ger sämre eller mer begränsade försök i nya områden eller övergivna områden som ändå behållits).


Fortsatt föredömligt få defekter också. Också om de finns i enstaka antal med några exempel nedan från just adjektiv på "färg-positionen" varande mer avgränsad och så samt som intresserade mig att titta lite på (där jag avstår att tycka kring de vi har ovanför som o.s.v. vilka jag inte minns att jag kontrollerat någon gång: Men jag har inte motsvarande för denna adjektiv-kategori utan sorterar det i ganska annorlunda för RGB som tillskriven egenskapen varande så pass tekniskt) med accident prone vilket viktigare än att avvika från en lätt uppfattad kategori inte är vad vi om vi betraktar bigram som en under-adjektiv-fras till NP naturligt placerar sig på "färg-adjektiv" positionen närmast NN.


Accident prone är normalt en subjektiv bedömning mer föränderlig för vad vi tillskriver den och med större variation för de entiteter vi tillskriver det relativt varandra och kommer tendera att markeras ut mot vänster relativt mer tidsstabila egenskaper (bl.a. färg). Det är också det särskilda vi dessutom gärna markerar ut i betoning p.s.s. (där man kanske enklare förstår vad jag menar om man provar resp. variant av dessa antagande båda kommande naturligt: the big African lion resp. the African big lion - vi kan ex. tänka oss någon form av typisk kategori för big lion ev. konverterande mot en NGRAM typ för en art ex. Big Lion).Och awe inspiring p.s.s.