Är "man" verkligen större än "woman"?

2015-03-26

Vi skriver normalt man and woman indikerande att man är större än kvinna precis som för ett antal liknande konstruktioner.


Frågan är nu om det egentligen verkligen stämmer. Jag lutar ganska tydligt åt att det stämmer huvudsakligen från att första och sista konceptet i en lista vi minns är jämförbart lättare att minnas (d.v.s. görande efterföljande diskussion vad som berör något jag ser som möjligt men ännu ej är visat eller vad jag tror kommer visa sig stämma: För mig handlar detta om att göra befintlig algoritm för NP-konvergens än mer kraftfull hanterande bl.a. också suffix så att låg-frekventa ord med hög-frekvent base korrekt värderas vilket jag får erkänna ej är vad jag ännu upplever direkt trivialt).


Men antar vi att första koncept-boost ej gäller i NP-fraser riktigt fullt ut har vi också möjligheten att man först kompenserar för i kontext mindre sannolikhet för woman. Därför vi kan tänkbart se wo som ett prefix till man medan man såväl indikerar manlig människa som människa. Och att pre-aktivering av man från första ordet ger woman en boost i konstruktionen praktiskt kanske närmare till att likställa det med man vilket kan argumenteras kan vara rimligt för en lång rad av mänskligt and mänskligt konstruktioner.


Tråkigt nog får jag erkänna att jag inte kan bedöma det här bra än. Åtminstone vill jag se att samma principer är funktionella för ord byggda av suffix kontra base är funktionella via jämförbar princip som ord i NP-fraser. Och just här medveten om att jag ännu inte har sådan konvergens-algoritm funktionell kontrollerade jag heller inte generell - över all kontext - sannolikhet för man resp. woman.


Rent praktiskt gäller dock att vi handhar möjlighet till konvergens för såväl base tillsammans med suffix som kombinationen i sig. Detta är inte oviktigt eller något som mer sällan har betydelse. Tvärtom har vi en mängd konstruktioner likt adverb och adjektiv med i sig låg sannolikhet vars effekt i effekt utan tvivel överstiger skattning utan hänsyn till sannolikhet för base i sig (ex. base: A i un-A-able).


Sociolingvistiken hör nu inte till det mest kraftfulla vetenskapsområdet associerat språk när det kommer till seriösa kontroller av teorier och jag har heller inte följt upp hur man där man kan ha förklarat att man föregriper kvinna heller. Men även om tanken här eventuellt stämmer innebär det inte nödvändigtvis att ett för dagens samhälle defekt bias för mannen på bekostnad av kvinnan inte finns: Snarare att fenomenet agerar därför att detta finns och kompenserar det på ett sätt som fortfarande definierat kontext utifrån mannen (ty text tidigare tenderar i min erfarenhet alltid till att definiera kontext mer än senare text: nära nog alltid).


Relaterat till övergripande gemensamma problemområdet: