War bias skrämmer med U-hjälp bort engelskans positiva bias

2015-03-27

Komplettering: Rörande öarna Kina bygger går det att göra en annan - tänkbart mindre trolig och i praktiskt ev. inte skild såväl som jämförbart problematiskt - tolkning. Att man passar på sista åren som vedertaget instabil aktör som tänkbart kanske kan göra lite hur som helst fortfarande mer distansierad till vedertagna system. Jag säger ej att jag håller det som troligare än att man - diktaturen - bara gillar att plocka åt sig utan plan på att hamna i en verklighet där något i egna politiska system eller internationella samarbeten hindrar än. Men därmed inte sagt att det behöver vara fel oavsett det. Själv har jag som sagt ingen åsikt om vems territorium det är även om det hela lämnar en del att önska i regionens säkerhetspolitik. Ex. vet jag inte ens var dom omstridda gränserna ungefär kan tänkas finnas. Och nationell säkerhet relativt världen utanför det egna landet är ju rent allmänt den korrekta domänen för ett försvar medan självklart ev. civilt-missbruk av den är fel såväl som säkert kostsamt. Jag känner mig lätt - lite initialt - försiktigt positivt: Att skapa och bygga är ju bra - Utveckla något kommande generationer kan ha nytta av. Kanske kommer det marinforskning också kring miljö eller annat viktigt? En bra sak här kanske kan vara att göra ett FN-vapenembargo så att övriga asiatiska länder inte riskerar att slarva bort sina vapen om Kina eller någon annan kommer och krigar runt i deras länder. Det verkar ju vara en lösning man tror på för Libyen: UN Draft Resolution Would Keep in Place Libya Arms Embargo.


Kompletterande Ej säkert att engelskan har ett positivt bias såväl som "hela EU's", "hela USA's", "hela världens" ekonomi går snart - mycket snart kanske - helt sönder - bias jag förr här av och till genom åren berört har vi såklart risk- och high-intensity bias i generell mening för kontext snabbt intresse ska fångas (ex. film-reklam eller nyhetstitlar). Ett bra såväl som fyndigt exempel fångande något av dynamiken kring relativt inflytande rent allmänt just nu i regionen:


"Wall Street Journal
Vietnam Plays Key Role in China-Japan Aid Battle
Wall Street Journal - ‎14 hours ago‎
HANOI, Vietnam—In the battle between China and Japan for economic pre-eminence in Asia, Vietnam is center stage. Beijing and Tokyo have plied the country with investment and aid, with an eye to building up low-cost manufacturing bases there."

Artikel refererad: Vietnam Plays Key Role in China-Japan Aid Battle
Men citerat från Google News.

Också om så klart när det gäller krig mer realistiskt är nyheterna om att Kina etablerar baser långt in i grannländernas territorium - eller artigt påbörjande välkomnandet av snart nog hela Asiens och kanske om ett par år Europas härskare vad vi nog bättre kallar för åtminstone omstritt territorium - vad som det närmaste året kan föranleda väpnad-konflikt ("krig") snarare än att strida med ekonomiskt stöd till gediget korrupta såväl som praktiskt cyniska - på alla nivåer - Vietnam som utan tvivel tar vad de får utan preferens till något av dem.


Lite kul att Kina plötsligt börjat intressera sig i Vietnam. Väldig kontrast mot hur det normalt brukar fungera i deras relationer sedan så många år nu: Flytta på er och håll käften annars skjuter vi igen. Kina utanför något enstaka minimalistiskt ordentligt utanför vad som intresserar dem för egen del (Peru exempelvis) har aldrig haft någon preferens till den här mer romantiska drömmer om en pan-global kommunistisk-wave. Åtminstone en del stöd näraliggande under 1960-talet (Korea och Vietnam under "inbördeskrigen"). Numera har det inte varit vänskapligt sedan många år. Förändring är vad som ska förstås ganska intressant. Ty kanske bryr man sig inte överdrivet om ekonomiskt expansion trots att jag tycker mig minnas att man borrar en bit in på Vietnams vatten. Utan om att etablera området som sitt. Jag kan dock så lite som hela konceptet naval warfar att jag ofta upplever det som lite svårtolkat hur man tänker sig saker och ting. Ex. tror jag ju inte att man bygger baserna på det ny-skapade landen för att de behövs där utan för att man bygger något och då vill man kunna försvara det. D.v.s. jag tror baserna är till för att försvara baserna. Etablera givet att man där existerar för att få större kontroll över vilka som kan gå i närheten genom att när så sker hävda att det är ens territorium. Men jag kan missa en massa grova mer än fina poänger svåra att skilja ut med dom här baserna därför att jag inte är särskilt intresserad av båt-krigföring.