Kina: "Liberalism floats up from the dregs"

2015-06-08

En så komisk formulering om vi nu ska tro Reuters är svår att inte tolka som lite smyg-positiv. Den komiska biten markerades röd och tjock av mig.


"China's military said on Sunday it must be governed by the ruling Communist Party and not succumb to "liberal" voices who wish to challenge the party's control."
[...]
"'Still today, political liberalism floats up from the dregs from time to time,' the paper added."

Från: China military stresses Party control in face of 'liberal' enemies (2015-07-07) | Reuters

Och givet President Xi's ansträngning bedömer han nog likt andra att liberalism gömmer sig i försvaret.


Själv betraktar jag numera PLA alldeles fylld med hemliga brödraskap ned bekännare av olika politiska och ekonomiska liberalistiska skolor oavsett i perspektiv från traditionell europeisk och amerikansk politisk teori eller kinesisk politisk teori. Dom är så stora att även om riktiga kommunister numera kan vara sällsynta så finns i alla fall en liberalist med tio tusen kamrater oavsett vilken mening vi lägger i begreppet liberalist: Eller så förstår i alla fall jag nivån President Xi's motivation.


Oavsett vilket ska vi givetvis inte betrakta detta som ett uttryck av de personer eller funktioner jag avsåg när jag pekade på PLA's faktiskt sunda funktion eller att de verkligen om Kina går in i våldsam förändring inte behöver bry sig i vad partiet ber dem att gör. Så fort Kina är i våldsam förändring står PLA fri att fatta beslut själv om vad de finner moraliskt acceptabelt.


Och fattar PLA fel beslut innebär det risk för att man per individ längre fram kan bedömas för allvarliga brott oavsett om det sker nationell eller en internationell domstol. Samt görande PLA aktör i en politisk process man sundare står utanför och därmed kommande till kostnaden av att höga funktionärer i PLA riskerar att dödas som del av den processen.


Men fram till dess varför inte lugna och roa Xi om det gör saker enklare?