Diktatorns likhet med missbrukaren i reaktion och beteende preferenser

2015-09-19

Efter år av omfattande problem är det inte ovanligt att börja se historien som bättre än den alltid var:För Tafari Makonnen Woldemikael (ofta kallad Haile Selassie) minns jag en bok jag köpte som barn på bokrean och läste kanske 4 - 5 år senare när jag var 16 - 17 år. Författaren till boken hade gjort ett större arbete på att söka rätt på tidigare administratörer m.fl. roller i palatset och det politiska systemet. Många levde gömda. Och få dem att berätta om hur det var under kejsarens tid.


Samlat gav det en bild av hur en dag typiskt såg ut för den åldrade kejsaren. Inkl. tidpunter när han förutom chef för officiell "polis" för det träffades fick den dagliga rapporten också av bl.a. en av ministrara som hade ett eget spionnät i palatset.


Och så timmen för att dela ut pengar. Pengar delade kejsaren ännu dessa sista år efter alla år vid makten sittande på tronen ur sin hand från vad som var om jag minns rätt här motsvarande en säck under honom. Låt oss jämföra detta med hur föräldrar försöker använda pengar som medel till att få ut arbetee eller mindre negativt arbete från sina barn (många gör det emellertid egentligen inte efter några år då något form av equilibrium mås mellan olika värden och tidskostnader). Men här med alla av någon betydelse i kejsarens värld.


Vid denna tid när han inte längre var särskilt mobil - åldrad med värk i kroppen och enligt en roll motsvarande påklädare eller något liknande var det troligt för honom en stor insats att alltid gå upprätt utan att visa smärtan från kroppen p.g.a. något problem kanske reumatism - var nu världen palatset. De som kan avsätta honom ser han som just dessa (vilket om jag förstår dynamiken revolutionen i huvudsak var färsk berörande mer mellan- och lägre officerare med soldater?).


Och ute i landet svalt folket de sista åren medan magasinen nära hamnen var fulla med levererade av hjälporganisationer och internationella kontakter han byggt upp.


Likväl ska kanske visst erkännande ges för ett tror jag ambitiöst arbete som yngre på att bygga upp landet. Men makt tenderar vara vad vi ger ett växande fokus till över åren fixering särskilt när upplevda risker och egen svaghet upplevs tydligare. Istället för att förstå sig själv som för gammal - överlevt sig själv på rollen - och lämna över till något annat tycks många om än inte riktigt alla som haft absolut makt längre än några år att aldrig överge den frivilligt.


Och vid denna tid var det helt säkert många år efter att kejsaren varit en konstruktiv-kraft Etiopien hade nytta av.


Jag minns det som att jag fann skildringarna av kejsaren efter att revolutionen var realitet som intressanta men vågar mig inte på att säga något om det. Men jag vill nog läsa om dom skildringarna eller jämförbart. Jag har för andra i samma roll märkt tecken i kroppsspråk och mimik annars typiska för akut withdraw efter lång tids användning av droger eller läkemedel som stödjer eller överdriver olika aspekter av dopamin-funktionen d.v.s. förändrad hållning, stelare muskler o.s.v. Såg vi inte detta sist exempelvis för Egyptiens diktatur innan den nuvarande?


Det är förövrigt en orsak till ett relaterat resultat i några kommentarer här av och till sista åren rörande Nordkoreas diktators ansikte då jag lekt med möjligheten att ev. "palatskupp" dold kanske kan ge förändrad muskel-mimik av nedsatt dopamin-funktion som en effekt av det resp. ev. i kombination från ev. droger man i så fall skulle ge honom. Men där endast hans under ett par perioder i alla fall månansikte (något kortison-relaterat i den dagliga medicinen? Eller en stereoid-producerande tumör? Eller bara störda hormoner efter för mycket frossande ovanpå stress?).


Snarare ser tecken vi kan jämföra med de den nya - av droger resulterande i motsvarande överdrivna effekter av dopamin: "over-flooding" - missbrukarens möte med drogen innan kroppen ställer om sig och missbruk tenderar till att bli mer av att försöka bibehålla normal funktion. Och för kokain som bör vara en god jämförelse innan toleransen i det systematiska som gör att väldigt korta perioder av något upplevt värde vid en missbruksperiod också om missbrukaren har varit utan drogen en längre tid inkl. kanske några månader eller år i fängelse (vid väldigt lång tid kanske särskilt vid andra perioden av missbruksdagar?) i fängelse. Medan som en vän till en känd country musiker beskrev det: "Amfetamin-piller var magiska på den tiden". Nja de är nog samma idag men missbruk av dessa typer av droger ger en systematiskt omställning (skadeverkning korrekt därför att andra effekter av det är försämrad resp. störd kognition och funktion rörande en rad funktioner).


Han uttrycker och firar och försöker förstärka "drog-upplevelsen" på olika sätt (jämför gärna med de fullständigt gigantiska överdrifter al-Gaddafi hade nått till att lägga tillsammans med makt-upplevelsen: Förutom narkotika - särskilt kokain - av alla de slag, en armé av sexuellt tillgängliga kvinnor i uniform vilka också på olika sätt "firade" honom i rummet på olika slag: Verser, sång, hailing o.s.v.). Och ger ett i huvudsak intryck av att vara positivt ställd till det hela.


Men som reward learning fungerar hos oss kommer nu makten precis som drogerna "läras". Och har du lärt dem får du endast prediktionen om det reward värde du en gång fick. Medan när du reagerat på prediktionen d.v.s. suget och önskan efter drogen får du däremot ej det reward värde som du lärde dig från tidiga upplevelser. Det är befintligt kunskap och om upprepat nog vad reward systemet ser som vad du ska klara dagligen utan behov av mer än prediktionen om hur det borde kännas. Och har det dessutom överdrivits över allt rimligt tillräckligt många gånger (och för diktaturer kan detta bli aktuellt när de försöker kompensera nedsatt reward av makten kontra prediktionen av reward genom missbruk av droger) när det gäller droger är dessutom andra skador verklighet p.g.a. de inflammatoriska processer det utlöser i hjärnan skadande dess förutsättning till normal effekt.


Välkända problem hos åtminstone nyktra kokainster från amerikanska studier bl.a. gjorda av deras medicinska myndighet visar att stora delar av dessa kan medicineras bort. Problemet för dessa grupper av nyktra missbrukar är emellertid att en försvarlig andel av dem ej klarar av de läkemedel som klarar av detta. Läkemedlen aktuella normaliserar basnivåerna av dopamin-funktion och när regelbundet använda särskilt balanserar ner reward-prediktionens upplevelse av att vardags-motivation behöver slås på. Men hos de som missbrukat och behöver dessa gäller för många att läkemedlen utlöser som "reward-minnesbilder" av drogen de använt vilket för de som ej klarar att ta dem länge nog innan det hos en del försvinner in i det mer diffusa att det kan utlösa katastrofala missbruks-perioder efter år av nykter tid ibland värre enligt vad de beskriver det som de någonsin gjorde förr. Jag tror mig läst något liknande för nyktra alkolister när missbruks utlöses igen av någon anledning med för dem ibland livshotande konsekvenser om deras inreorgan redan är allvarligt skadade och nivåerna av alkohol når det abnorma resp. därför att även om fenomenet som föreslagit nedan är en eller den fulla orsaken till beteendet är det mycket mer osäkert om något koppling mellan nivån det gör "naturlig" till nivåer som kroppen numera klarar att hantera akut utan medvetslöshet med ev. andningsdepression eller kvävning av spyor, akuta problem runt hjärta, diabetes, njurar o.s.v.


Kanske får dessa i sådana perioder nära nog full reward men att de fortfarande behöver uppfylla den gamla prediktionen i mängd? Någon diktator som behövt fly sitt land för många år sedan levt kanske i Sverige eller annat notoriskt demokratiskt land länge: Rent av kanske givit sig på att missionera runt bland unga politiker i ungdomsförbunden om faran med att ta absolut makt över sitt. Men som vid semester i grannlandet hamtas utan diskussion av någon etnisk-grupp, missnöjda officerare eller något, och igen sätts på tronen. Skulle kanske kunna ge en ledtråd om liknande fenomen gäller för återfall i diktatur som återfall i drogmissbruk. Appropå Burkina Faso där jag upplevde mig förstå att ledande kulturbäraren i detta försök att hindra valen som kommer såväl som att ta tillbaka makt är en officerare / Kraftman som var precis bredvid "tronen" den refererade tidigare top dog hade innan protester och önskan om något bättre påbörjade transformation till demokrati med val som skulle hållits senare i år.


Man ska dock ha viss respekt för komplexiteten när vi söker jämföra vad som är känt om vårt reward system och motiverande resonerande från effekten av drogen till dynamiken runt makt eller ekonomi. Jag har nu ej tittat alls på studien refererad nedan utan endast läst om den i en nyhet och ej troligt kan kanske förklaringar till resultaten ges. Men rent spontant tycks principen om tillgång och efterfrågan för en större population här ej fungera som det gör för en missbrukande individ (där reward värdet av pengar drogen kostar även när dyr är försumbart mot påslaget drogen i sig ger "kemiskt" d.v.s. kostnaden är i bästa fall hastighetsbestämmande på nivåerna av missbruk och ger vi en missbrukare av reward-påslagstydliga-droger som kokain kan nivåerna de når bli fullständigt gigantiska) resp. ekonomiska principer rent allmänt i handel.Medan tillgängligheten av cannabis i USA aldrig varit högre.


Cannabis är givetvis ett sämre subjekt att betrakta än kokain eftersom det ej är lika notoriskt manipulerande reward-systemet omedelbart. Och rent socialt och politiskt är riskbilden heller inte sådan att nivån av tillgång som begränsas av samhället är en avgörande fråga: Det är tänkbart att politik som i Sverige ger positiva effekter men det är samtidigt heller inte troligt att någon personlig eller ekonomisk samlad skada av liberalisera nuvarande system heller skulle uppstå. Praktiskt lite som från vad som är känt från olika länder resp. förändringar i länder. Känns det bra för svensken att det är olagligt fungerar det bra och tycker kalifornia-bon i allmänhet att det ska vara ganska lagligt fungerar det lika bra. Samtidigt är för alla droger som ger tillvänjning (inkl. benzodiazepinerna som blev känt för några år sedan vilket gav elegans i en förstådd funktion för beroendesjukdomar baserad i reward-learning via bl.a. och kanske huvudsak dopamin-relaterad signalering och dess inverkan på strukturer skapade / förändrade och nivåer för att utlösa vidare signalering - små utlöser viss signalering i prediktion medan mycket mer krävs för att systemet ska uppleva - vantolka - att vi lärt något nytt viktigt för "överlevnad" från drogupplevelsen).


Så den tänkbara jämförelsen med utbud och efterfrågan i handel är ju åtminstone inte icke-relevant. Möjligen gäller kanske när cannabis-drogerna skalas upp i population att dynamik från adenosin-dynamiken ger effekt störande annars enklare likhet till ekonomiska teorier. Droger som manipulerar dessa system har en dynamik vi kanske lättast förstår från koffein: Koffein har en stark preferens mot att verka centralstimulerande reducerande trötthet. Emellertid sker det nu via adenosin-systemet där vi har vad vi kanske kan kalla för en buffert-verkan för att möjliggöra att vi har varierad vakengrad över dagen som (spekulerar jag delvis) funktion av tidigare vakengrad så att tidigare behov av hög närhet i vardagen (ett stort rovdjur jagade dig och kanske är i närheten) ger en fortsatt högre än normal vakengrad. D.v.s. samma inverkan kan också verka sederande. Hos äldre är den senare effekten nu märkbar av koffein och många på "hemmet" somnar efter de fått sin dagliga dos kaffe.


Den förväntade effekten av ökad legalisering i USA på nyhetsrapporteringen håller sig dock bl.a. inkluderande mer av nyheter av en typ vi har exempel på i följande nyhetssökning, Google:Samtidigt gäller ju att tillgången till tobak reducerats i USA. Nikotin är liksom bl.a. kokain gör en mycket omedelbar och direkt manipulation av reward-systemet hos den färska missbrukaren (påverkan senare efter längre tids missbruk av tobak förändrar delvis effekten ej riktigt lika entydigt följande principen om prediktion och effekten också om denna även är sann för nikotin så som man kan märka om direkt slutar utan något reducerar ner effekten i upplevelse från prediktionen).


Förutom affärsnyheter som ej handlar om den svarta ekonomin utan riskkapital till nya lagliga ventures. En allmän ökad systematisk bevakning av cannabis lär säkert också komma till en stabil nivå efter en period av omställningen till ett oftare legalt användar-intresse med tillhörande annonsering.


Om jag skulle våga mig på att ge en spekulativ ganska negativ förklaring till skillnaden skulle det vara att en mer potent lättare mer tillgänglig ersättningsdrog når ungdomarna. Nivåerna av kraftigt opioda läkemedel som vuxna får utskrivna i USA har växt fullständigt gigantiskt. Och inte minst de tio åren som avses för studien. För egen del skulle direkt akuta smärtor där behandling fordras rent medicinskt krävas för att jag skulle acceptera en opiod medicin redan på den lägre effektnivå normal i Sverige vid smärta ej på nivå jämförbar med cancernivå. Orsaken är att jag vet vilken effekt de har och är från allmän kunskap om kognition och olika personligheter rörande deras genetiska känslighet trygg i att det är en typ av läkemedel väldigt osund för mig att äta: Risken för en olämplig vana kanske abnormt svår att bryta eller i värsta fall om kommande i en kanske allmänt svår period p.g.a. säg hamnat i rullstol, i svår depression eller liknande vad jag inte skulle utesluta kanske kan leda till att man söker illegala ersättningsdroger när man ej längre får opioder utskrivan i de nivåer som krävs (d.v.s. heroin). Ungdomar har dock ingen naturlig realism om sig själva och deras risk management är fullständigt defunct jämförd med barnen precis innan tonnåren såväl som den äldre visare vuxna som passerat 30 år.


Jag kan tänka mig att försvarliga mängder av de jämfört med de svagare svenska varianterna för sådant som kronisk ryggsmärta m.m. rinner ner från föräldrarnas användning (eller ofta nog numera i USA underhålls-missbruk av dem utanför vad förskrivningen är för) till ungdomar. Det hela redan på påverkan vuxenbefolkning är en riskfaktor delvis nu realiserad som USA förr eller senare behöver hantera seriöst. Svaret kanske för sund samhällseffekt resp. vad bättre för individen att bara skärpa upp förskrivningen som ända åtgärd (även om detta i sig måste till). Befintligt tillvänjda behöver också hanteras.


Rörande våra tidigare jämförelser mellan drogernas effekt och maktspel resp. ekonomi vill jag här inte utesluta att för dom nivåer missbruket av opioda läkemedel nått i USA att det får effekt på ekonomin om man snabbt stryper ner den legala förskrivningen (en möjlighet för att strypa denna är ju att helt ta bort dessa läkemedel för nästan allt de förskrivs för idag och hållande dem till motsvarande Sverige d.v.s. väldigt svår smärta medan betydligt mindre beroende-problematiska droger när cox-2 hämmare m.m. ej riktigt räcker som i Sverige ex. tramadol eller SSRI-antidepressiva m.m.). Ty sådan snabb reduktion tycks hjärnan tolka som att livet allmänt är helt defekt och att det ej går att lyckas eller vinna i något: Allt är bara meningslöst. D.v.s. det utlöser nedstämdhet eller akut depression och namnlikheten mellan det som medicinskt tillstånd resp. ekonomiskt tillstånd är ej en slump. Under depression går det ej att vinna utan du överlever.


Dessutom för USA måste myndigheter och politiska representationer ifrågasätta hur man alls hamnade i den situation man nu har med över tio procent av den vuxna befolkningen användande opioda-läkemedel över stora delar av året utan längre åtminstone stora delar (antagligen nästan alla av dessa snarare än användningen ej avsedd just tillfällig en vecka eller ett par månader). Och sägs det nu att indikationer om delvis ökad kontroll resulterat i att många av dessa ofta med annars välordnat liv bidragande till ekonomin via arbete (ty även om Obama Care kan förändrat det krävs det bäst för medicinsk behandling och här ligger vi delvis i mer lyx-artade åkommor som att bli ordentligt behandlad för ont i ryggen, tandvärk m.m. istället för att spara pengarna genom att stå ut). Nästa gång kan det vara ett annat gigantiskt problem - beroendeproblem, cancer-risker, skadeverkning på barn i cogninen, miljöskador av avfallet eller vad helst eftersom fungerande kontrollsystem tycks saknas - som byggs upp år från år utan att man hanterar det innan det börjat kosta ordentligt för individerna såväl som samhället allmänt.


Lite som Sverige och utsläppen av kemiska ämnen skadande kognitionen. Alla svenskar tros sig veta att Sverige är ytterst rent här och tidiga varningar som att blodnivåerna av blo hos barn i Sverige vissa år översteg vad man hade i dom värsta amerikanska storstäder passerade förbi politiker och folk liksom för diverse andra kognitivt skadande substanser. Jag hoppas verkligen att alla barn är tacksamma för alla som engagerat sig för Kungsörnar, torsk (förstå mig inte här som jag föreslår någon att äta något upphämtat från något vatten Sverige gränsar till eller har inom sig: Om komplexa kemiska beteckningar eller varningar skrämmer så gör vad svenska hobby-dykare struntar i - så spännande något cementerat i regelbundet form verkar finnas på botten av världens största vattenbaserade soptipp för högrisk avfall: den ska jag utgräva ty kanske har någon dumpat guld där - och reflektera att Sovjetunionen dumpade försvarliga mängder radioaktivt avfall bl.a. från Tjernobyl i Östersjön) m.m. Annars hade kanske situationen varit ännu värre för dom än som kan vara fallet: