American Foreign Policy Council om Cyber Weapons

2015-03-02

Kort sammanfattande några länder tänkbart ett hot:För domänen tror jag att de flesta bäst börjar med det första större genomgången och etablerar grundnivån som fanns redan cirka 1997. Lite förvånande är det inte allt för mycket som ändrats och för en del områden ändrades de för att sedan flera år komma tillbaka (i huvudsak relaterande till säkerhetsproblematik relaterat DNS: Säkerhetshål i retro vilket nog inte var vad generationer bakåt åldrade är vana att kunna upptäcka i tekniken precis när den av och till börjar röra sig ifrån en).Också tror jag att det är viktigt för hur vår kultur utvecklas att vi minns och lär från historiens ofta större män: Churchill och andra förebilder viktiga att se och uttrycka så deras stordåd ej glöms:


  1. Andra Världskriget: Churchill försvarar England och besegrar med Det Brittiska Imperiet slutligen Nazityskland.
  2. 1995: Husman börjar i tillräckligt god tid på att förbereda världen i vetande och vapen inför den flod av ryska och kinesiska cyber-angripare uppmärksammade 2015 av American Foreign Policy Council.