Riktad information - Exempel på Smear förstärkt med musik: Magnus Uggla med "Fula Gubbar" och "Jag mår Illa"

2015-03-16

Smear diskuterades tidigare i:Till diskussionen kan jag addera att jag kan ha missuppfattat citerad text. Föreslagen metod kan ha varit betydligt mer "trivial" än jag i diskussion två antog. Men så är nu världen: Vetande växer och självklart kan vi (en del av oss: Höjden är dessbättre inte alltid nära effekt-taket alla gånger i USA idag).


Smear hör självklart till vad som är mer tveksamt att diskutera när det innebär konkreta tips. Delvis har jag bredare varit av och till lite flexiblare än normalt bakåt genom åren sista månaderna och kanske hade tänkt tillåta det mig ev. fortsatt växande i möjlig problemhöjd. Möjligen ändrar jag mig här och håller mig som förr under tröskeln till Black magic: Det beror av faktorer jag satt om inte utanför mig själv som jag bedömer politisk process i särskilt Hong Kong. Är saker svårt för folk där tyckte jag (kanske delvis sökande en god fråga som tillät mig detta eftersom jag har en stark konstnärlig attraktion av hela området black magic eller inte) att det är sunt att de ska kunna få enkla vägar optimerande tid till annat att bättre säga ifrån. Om sedan något tas upp och utnyttjas till det moraliskt tvivelaktiga är det en kostnad jag ej tar när prioritet för något valts accepterar ansvar för eller ser behov av att agera från (även om jag samtidigt nedanför nivå till black magic heller inte tänker göra exempel utifrån sådant som ISIS propaganda) utan väljer där att lita till den moraliska nivån allmänt bland mina läsare.


Om saker nu utvecklas så att "ursäkten" för att vandra in i black magic försvinner får jag erkänna att jag emotionellt upplever det tråkigt just rörande detta. Vi hann en liten bit men långt ifrån det riktigt giftiga i alla fall närmare tydliga konkretiseringar. Riktad Information - Informationen och Rörelsen från språk till ibland "märkbar" social motion (2015-03-06) var delvis vad jag skrev för att "två-mina-händer" visande den sundare vägen till förändring. Dock jag tror att en i konstnärliga dimensioner attraktion för delar i ett intressant område potenta men problematiska uttryckande vad i människan vi ej fullt ut ser i dom andra är ganska mänsklig och ej problematiskt om man är medveten om det. Sedan visst jag känner till kostnaderna när sådant här utnyttjas för att bygga hat och utlösa konkretiseringar i värsta fall upp till nivå med crime against humanity men man kan heller inte stympa ner sig i förmåga för varje i sannolikhet relativt mindre risk: Det slutar bara med att du tar en dunk bensin och går ut och eldar upp dig utan att något blir bättre för det.


Gamla tiders bättre kultur visar för ungdomen hur Smear ska göras: Magnus Uggla

Mycket av ungdomens (upp till säg åtminstone 30 år) nedsatta potential är särskilt tydlig i allt relaterat musik: Dålig - riktigt dålig - smak är tänkbart en kombination av sämre skola och kanske kognitiva skador av miljöföroreningar såväl som bredare allmän fördumning sättande dåliga föredömen (ex. sopsortering och annat strunt). Jag tvivlar därför på att någon bland dom yngre hade klarat att identifiera detta fina - som sådant ganska ovanligt - exempel på smear (sådan här genomarbetad musik-skapelser tycks försvunnit från svensk kultur sedan år: Tråkigt nog är musik internationellt på engelska heller inte annat än vad som är mycket sämre än när jag var ung):Musik-konstverket ovan från en nutidshistoriens finkultur minns jag var populär någon gång när jag gick på mellanstadiet. Då fanns ju fortfarande en aktiv kvalitetsdriven musikpublik. Eller jag får korrigera mig här: Det är Fula Gubbar jag minns. Exemplet ovan är nog lite senare.


Fula Gubbar tror jag emellertid också är ett stycke smear. Konstnärlig förmåga verkar med andra ord inte vara en begränsad intellektuell förmåga: Tvärtom kan ju Magnus Uggla lärt sig av erfarenheten från sin Från Smear Operation: Fula Gubbar och tagit det vidare upp till högre höjder med Jag mår illa för att fylla på bankkontona.Fula Gubbar är ju dessutom en så fin hyllning till ungdoms-romantikens större sanning. Här är Uggla säkert ett moraliskt föredöme firande det riktiga i att gamlingarna håller sig till gamlingar oavsett ev. "romantisk attraktion" mellan yngre och äldre. Tråkigt nog höll jag på att skriva sägs han i Wikipedia varit gift med samma kvinna sedan 1990-talet och har därför kanske ännu inte själv felat här med förhållanden med yngre kvinnor. Annars hade det ju lärt oss alla något om människan om skilsmässa följd på önskan att demonstrera sin förmåga såväl som prospektera nya relationer föranlett att han agerat ful gubbe genom relationer med kvinnor runt 20 år.


Gäller det mänskligt viktiga områden moraliskt kraftfulla gäller menar jag att man inte alls ska sätta nivå efter Magnus Uggla. Uggla demonstrerar en metod-kategori för att förstärka effekten men är tämligen snäll. Det är ju ej så att fula indikationer utnyttjande sådant man för triviala frågor korrekt måste undvika därför att de är helt enkelt fel att antyda eller bättre sagt göra troliga.