Ett professionellt job

2015-03-17

Newsweek skriver:


"Nemtsov was watched, the area in which he was slain is always heavily surveyed, and the killing itself was a 'professional' job. (Russia is the only country I know of that habitually distinguishes between professional and amateur murderers.)"

Från: Was Nemtsov’s Murder a Warning to Putin? (2015-03-15) | Newsweek

Fast engelskans assassination och assassin har mening med något av samma sak:


1. Someone who intentionally kills a person, especially a professional who kills a public or political figure.

2. Any ruthless killer.

Från: Assassin | Wiktionary

Där jag tror att två kommer från den vanliga expansionen - kreativa fuzzy-möjligheten i språk - av meningen genom att uttrycka likhet i egenskaper man ser i något och tycker är viktigt genom att välja ett begrepp man upplever oftare visar på den egenskapen. Här att man tycks döda kallblodigt - d.v.s. närmare professionellt där ju mördaren får betalt snarare än att döda uppretad - och nära det och kanske vad man egentligen väljer termen från en känsla av att det gjordes med viss vana och skicklighet. P.s.s. som professionellt används för såväl betalt arbete - numera kanske mindre ofta - såväl som skickligt med vana:


- Hans är alltid kallblodigt professionellt när han skriver om kvalitetsproblem hos internettjänster. Det sprider från rädsla att företag-mördas av hans texter en moraliskt sund respekt för världens alla hemsides-konsumenter.

Kanske något av samma fenomen att det av och till uppges att tyskan är unikt genom att ha en term för skadeglädje trots att begrepp för det finns åtminstone såväl i svenskan som engelskan.


Sedan är det förstås tänkbart att ryskan mycket mer regelmässigt använder begreppen sorterat d.v.s. översätt till engelskan som om man där ej riktigt ser murder som vad assasination är. För mig som ej talar ryska eller läst särskilt mycket om dess egenskaper är det svårt att säga något om men känns kanske inte otroligt om man som kultur långa perioder haft ganska få aktörer som gör assasination och då helt eller delvis associerade aktörer som anser sig äga också det juridiska systemet (jag minns ej om jag någonsin sett uppgifter om hur vanliga politiska mord var i Sovjetunionen resp. Tzar-väldet men kan tänka mig att det ej var ovanligt).


Blir Putin mer eller mindre svag eller stark av mordet?

När mord (varande svenskt mindre förhärdat van vid assassinations kallar jag det för mord: I Sverige är vi lite bättre än de flesta andra när det kommer till politiskt våld) anses skett politiskt motiverat är en faktor intressant att följa fortsatt om resultatet blev att en aktör som antas eller man vet är skyldig till det.


Det är inte självklart att det kommer innebära att Putin anses starkare. Även om det samtidigt kanske gäller att många tror att andra kan påverkas p.s.s. att Putin blir starkare.


När verklighet normalt är sådan att mordet kan göras med en exakthet byggd från medvetenhet om risker rörande bevakning och sådant gäller tycks för mig att faktorer som "desperation" (och menande det som faktor men med en tänkt kontinuerlig skada från lite till mycket) renare bedöms från vad som föregriper det än hur mordet gjordes. Medan om en större utmaning ligger i hur mordet kan göras "bra" att skicklighet här bedöms (delvis tänkbart felaktigt därför att det kan peka på en större kostnad) som mindre desperat därför att man tagit sig tid och planerat istället för att bara springa ut och mörda runt akut orolig kring någon risk.


Hur som helst pekar Newsweek här på en möjlig hypotes (precis som jag upplevt att alla andra inkl. jag i Putin: Föregrep kupp? (Komplettering: Och segrade)) utan något särskilt konkret som talar för den.