Riktad information - Exempel på Smear: Putin

2015-03-17

För att följa upp Riktad information - Exempel på Smear förstärkt med musik: Magnus Uggla med "Fula Gubbar" och "Jag mår Illa" med ett till tänkbart exempel fäster vi blicken på President Putin utnyttjande fotot i:Och verkar inte pigmenteringen förändrats? Jag vet inte men antar så för att få ett exempel. Och stämmer hans förändrade pigmentering som är vanligare som av sol? Nja kanske inte (jag vet egentligen inte): Vi vet inte säkert orsaken om vi har rätt utan behöver för att vara seriösa överväga fler hypoteser.


Kan det vara så givet att Putin var försvunnen tio dagar att hypotesen att Putin behöver äta läkemedel för att hantera sitt immunförsvar kan vara fallet och att dessa nyligen bytts resulterande i pigmentering eller att bytet motiverades av att denna biverkning uppstått (hade jag faktiskt läst forskningen jag tog ut ett ex. från längre ner kanske jag hade haft ett svar här men vet egentligen inte).


Vi vet inte säkert med forskning som talar för detta som möjlighet finns:


J Med Liban. 1992;40(2):81-3.
Unusual skin pigmentation in a patient with human immunodeficiency virus (HIV) infection.
el-Saad Debahy N1, Aoun JP, Hajjar E, Mokhbat JE.

Sökning med hiv + pigmention + russia på Google ger dessutom 441 000 resultat trots att det gjordes på det engelska språkområdet uteslutande. Söker vi bara på hiv + pigmention blir antalet träffar 407 000 det om något (mer illustrerande för hur vi kan tänka här: Bättre källa för argumentationen än Google's gissande från 1-gram vektormodeller av dokument kontra sökresultat där storleken på russia gör skattningen abnormt såväl som helt onödigt defunct).


Argumentationen är en prototyp för hur detta görs. Större ansträngning ger här större trovärdighet. Grundprincipen är att mängden möjligt dokumenterat för hanterande är enormt där statistik och vetande typiskt helt dominant inom medicin såväl som många andra expert-områden är fokuserat på personer som ett grundläggande antagande innan gäller för: Här populationen hiv-smittade medan frågan om hur pigmentering naturligt under kortare tidsrymder kan variera inte självklart har studerats (utanför andra liknande riskområden) alls särskilt mycket (jämför med hur vi egentligen inte vet hur många med oupptäckt cancer som självläker eller hur många som egentligen får cancer eftersom vi ej söker för de flesta cancer-former efter förekomst av dem hos friska personer utan när de söker vård för problem av något slag föranledande misstanke).


Jämförbart kan vi kanske tänka oss diabetes, behandling med kortison m.m. aktuellt för Nordkoreas diktatur vilket jag vill minnas att jag antydde i några inlägg (där när jag gör det per definition ej smear utan exempel på företeelsen smear utnyttjande ett skapat exempel snarare än befintligt: Det är också vad som normalt gäller här där läsaren default oavsett vad som oftare kan vara fallet när man läser något ska anta ev. möjlig negativ-dimension av något jag skriver utan i så fall förutsätta att det är ex. och som sådant moraliskt och samhällsmässigt positivt istället för negativt om man vill slippa komma pinsamt fel reducerande sig själv via s.k. self-smearing).