Ebola: Luftburen smitta

2015-03-17

Jag tycker när man tänker på det nu lite underligt hur spridd ebola blev nu. Folk är ju enormt uppjagade så man tycker att det här med att gå och peta på döende och lik för att sedan vidröra ögon, mun eller sår borde vara ganska begränsat ändå.


Det var hur som helst okänt för mig att man under ganska ändå smittkrävande omständigheter redan 1984 och en andra gång demonstrerat 1995 att det smittar aerosol för väldigt låga koncentrationer av virus. Saken här är just att studien ej gjordes med höga nivåer av virus i luften som andas in. Så säg att vi har en miljöfaktor som gällde i dom studierna och kan spela in för större spridning nu möjliggörande denna otrevligare smittväg.


Artikeln nedan kom nerladdad till mig från DTIC.mil. Jag har sökt artiklar kring språk och en del träffar man får på DTIC.gov laddas ner direkt (som Chrome tråkigt nog fungerar istället för att som man ber om öppna dem i ett nytt fönster) så jag vet inte vilket sökord som av okänd anledning gav en träff på försök att smitta apor med ebola. Studien redovisades till beställare (amerikanska försvaret) 1995.Vi noterar rengöringen med natriumhypoklorit d.v.s. klorin ansikte och hals. Klorin i rätt koncentration (d.v.s. stabil koncentration: Jag tror att koncentration över cirka 4.75% volymprocent är instabil och svår och energikrävande att uppnå såväl som tänkbart "explosivt" riskabel) dödar allt (undantag finns säkert men i all praktiskt om man söker vad som ska döda virus, svampar, bakterier m.m. smått levande är det riktigt bra och bättre än ex. väteperoxid - dessutom miljövänligt oavsett vad andra fått för sig eftersom det dödar så effektivt koncentrerat eftersom det bryts ner till vatten och koksalt ganska snabbt eller om vi häller ner det i avloppet). Så ev. småsår verkar uteslutna om något där missat när aporna preparerades (eller vad korrekt term är).


Inandning skedde under ca 10 minuter. D.v.s. inte allt för avvikande från situationer som att komma in på toalett på flygplan efter någon m.fl. liknande situationer.


Förvisso skriver man i avslutande diskussionen:


"Epidemiology studies of human disease outbreaks in sub-saharan Africa did not suggest that aerosol transmission of filoviruses was likely in that setting. Virus did not spread easily from person to person during the Ebola virus epidemics in Africa, and attack rates were highest in individuals who were in direct physical contact with a primary case (Bres 1978)."

Men epidemier aktuella var ju också små. Idag är dom inte begränsade. Och det var inte - om jag inte helt feltolkar och avslutande citatet bekräftar riktig tolkning - höga nivåer aporna fick andas in:


"This study demonstrates aerosol transmission of Ebola virus to nonhuman primates. Inhalation doses as low as 400 PFU of virus caused a fatal illness [...]."

Vidare diskuterar man möjligheterna för och under vilka omständigheter luftburen smitta mellan människor kan vara aktuella för (och varför det inte tycks smitta mellan människor).


Jag vill till det peka på en alternativ förklaring:


  • Att slemhinnorna normalt i andningsvägarna har ett ganska gott skydd mot smittan som får upp nivå lättare med en direkt kontakt där koncentration lokalt är hög och/eller kontakt med känsligare delar av kroppen mer gynnsam är aktuell.
  • Men att näringsbrist av något i domänen av vitamin och mineral eller kanske protein kan reducera ner andningsvägarnas normala bättre skydd.

Även om folk rent av kan vara svultna är det ju tänkbart att man får tillräckliga näringsämnen får att ej utlösa detta. Medan dom samtidigt kan få ordentligt av näring och ändå ha bristtillstånd.


Vi vet att kosten som äts i särskilt dom västra delarna av Afrika förändrats radikalt sista åren (säg särskilt sista 10 - 20 år varierat med område men rekommenderande att man följer upp denna uppgift utnyttjande publicerade studier eller uppgifter från FN eller jämförbart eftersom jag skattar grovt från minne av att läst över området minst tre år eller längre tid tillbaka). Förändring inkluderar inte minst kost med för lite av proteinkällar och överdrivet mycket kolhydrat: D.v.s. en förändring av födoämnen som kan ge också vitaminbrist inkl. av järn och D-vitamin (D-vitamin får vi ju i kost huvudsakligen från animaliskt fett bl.a. via mejeriprodukter). En omfattande genomgång av bristtillstånd som kan försämra prognos och/eller göra att man lättare smittas finns i:Så hur ska man tänka här om man vill tänka som jag? Jag gillade inte den här studien och om andra finns visande på samma nivå upplever jag att information om hur ebola-smittar varit olämpligt balanserad rörande hur troligt ebola smittar luftburen. Jag upplever att nivåerna var sådana att de demonstrerar från vad vi vet om rhesus att luftburen smitta kan ske. Jag tror att potentialen finns där även utan ev. evolutionär-förändring eller bytande anlag med andra virus eller organism (ex. människa) hos virus.


Om i övrigt frisk och välgödd skulle jag normalt inte oroa mig för de flesta situationer. D.v.s. man ska sköta om sin kost och få sina sjukdomar behandlade.


Men helt givet att om jag tänker flyga (och hade kanske gjort så ändå oavsett ebola) genomför min standardåtgärd så fort jag överhuvudtaget får känsla av en infektion i kroppen (diskuterad i Appendix A sist).


Vidare skulle jag antagligen tillföra kosten vitamin- och mineraltillskott om framförhållning finns med början en månad innan. Det gör jag annars inte oftare än 1 till 2 gånger per år för att korrigera ev. upparbetad brist av mineraler (som ex. järn) såväl "uppleva mig framtill" om jag känner mig piggare indikerande att något behöver till i kosten allmänt.


Och går flyget till dom västra delarna av Afrika gör jag som kineserna och sätter på mig lämpligt filter framför nästa och mun. Utanför dom regionerna ska mycket till innan jag riskerar att ge intryck av att vara omanligt feg resp. väcka uppmärksamhet genom att se annorlunda ut. Egentligen om man kommer ihåg att tänka på det och är beredd att ha förutfattade meningar om folk från vad för språkområde de tycks komma ifrån resp. etnisk-grupp om man inte hör språket kan man ta med sig det lämpliga och ta prestigeförlusten om någon som kan komma från dom här länderna är vad man delar flyg med. Jag skulle troligen inte göra mig besvär här om man flyger från Sverige och högst tvivelaktigt om vi inte har insjuknande i Sverige redan oavsett sjukdom (men flyger vi till regionen skulle jag ta på filter dit också: folk reser ju fram och tillbaka).


Problemet är tänker jag rörande eventuella skadeeffekter av som jag upplever det (kanske felaktigt) information där man ger intryck av att vara för säker på hur ebola under denna epidemi smittar ligger kanske snarare i dom områden där många smittofall finns. Exempelvis tycks fall av att försökt "rensa samhället" från sjuka via metoder som är moraliskt förkastliga som att i grupp elda upp hus m.m. Sådant är en sak jag (om metoden skulle kännas acceptabel för mig och grannarna kommer förbi och vill rekrytera mig) skulle helt avstå från givet detta. Ansträngande att göra inducerande mycket mer in- och utandning i närhet av smittad hyper-stressad (ökande andning såväl som frigörande av virus i kroppen) samt att situationen rent mekaniskt kan föra ut virus i luften (ex. kommer en uppvärmd kropp resultera i just detta).


Vidare att besöka butiker som ej är tydligt öppna skapande god ventilation skulle jag själv i dessa områden överhuvudtaget inte gå in i utan andningsfilter med verifierad säkerhet rörande virus. Samma sak för butiker eller kontor med luftkonditionering. Också samma sak om jag står i kö.


Och jag kan säga att nivån jag pekar på ovan troligen skulle vara väsentligt lägre om jag ej träffat på den här studien eller jämförbart. Ty mitt immunförsvar har ett stort förtroende kapital och jag litar på det tydligt mer än vad andra vanligen gör (ex. håller jag det som default otroligt att jag blir sjuk av att besöka smittad person av alla vanliga virussjukdomar vi får i Sverige utan något särskilt behov av ej röra person eller vad som lämnat deras kropp). Ex. kö, större butiker oavsett om luftkonditionering skulle jag troligen strunta i andningsmask för.


Appendix A

Sista gången jag ens hade en förkylning var för bra många år sedan närmare tio år sedan eller ev. tio år cirka tror jag och den förkylningen varade inte mer än cirka två timmar fint demonstrerande för mig upplevde att min standardåtgärd var värd att fortsätta med eftersom "botande" påbörjad förkylning är tydligt såväl som svårare.


Och vad jag använder är dryck extrakt av rätts sorts fläderbär vilken kostar cirka 25 år och säljs i vanliga livsmedelsbutiker. Jag brukar köpa en eller två flaskor och dricka tillsammans direkt så att ämnena kommer upp i lämplig nivå. Dessa har viss effekt demonstrerad på helt andra sorters virus än aktuella för förkylning (vars symptom normalt orsakas av palettvirus) eller ebola men åtminstone för mig tycks det ändå knuffa saker över där jag inte får virussjukdomar alls (jag har inte haft någon infektionssjukdom i övrigt heller): Om det saknar effekt på palettvirus kanske vi kan förklara effekten även när jag fått direkta symptom som sista gången förkyld av att andra former av virus vi egentligen inte blir sjuka av kanske stör immunförsvarets prioriteringar eller allmänt gör oss känsligare. En till tänkbar förklaring kring studier och resultat är att studier prioriterats där tydliga resultat känt lättare ges (där förkylning är svårare samtidigt som effekten här troligen verkligen är lägre än för influensa virus där effekt finns) utan överdrivet stora studier eller sökande en skyddande effekt på lägre nivå)