Hong Kong är inte bara nästan överdrivet viktigt för Kinas ekonomi utan också Asien och världen bredare

2015-03-16

Absolut att den ekonomiska effekten av Hong Kong för mig tycks vara en god fråga för partiet att reflektera även om jag i all ärlighet måste säga att jag inte etablerat statistik eller vetande nog för att kunna bedöma Hong Kong här (titeln är därför en gissande konstruktion sunt att normalt undvika). Men självklart är Hong Kong väldigt påverkande bara från storlek resp. spridd integration Kina såväl som världen i övrigt.


Hong Kongs politiska frihet är också viktig. Tänker vi prospekterande vinn-vinn igen (jfr ) kan vi också se att commotion konflikt i Hong Kong på hög nivå störande ut dess möjlighet att vara funktionellt ekonomiskt kan tänkas trycka upp processen mot demokrati bredare i Kina.


Lämnar vi varje spekulation om möjlig effekt ej nära relaterat ekonomi gäller ju att Kinas ekonomi så smått börjat bromsa upp (men tillväxten är ju fortfarande någonstans - i bedömningar jag följer - mellan 5.5% till 6.5%).


Kanske kan ett Hong Kong under konflikt defunct i ekonomi störa ner Kinas ekonomi ytterligare utlösande problem bland lån- och investerings-finansierande aktörer ex. inom fastigheter resp. byggbransch? Och från det växande missnöje allmänt?


Emellertid tycks Hong Kong inte självklart vara på väg på skärpt konflikt utan kanske kommer vara ett exempel på ett politiskt sunt tänkande bevarande politisk frihet redan vunnen. Ett i så fall gott steg del av en längre lugn förvandling av Kina till en modern demokrati redo att på allvar ta steget ut i världen som den framtida världs-dominerande kultur och nationalstat Kina i så fall givet bara från sin storlek kan och kommer bli (om ej demokrati kommer mycket i världen i övrigt av och till sabotera det för Kina runt detta: Givet så). Åtminstone tycks följande rapport indikera möjlighet här:Och här om möjligt tror jag att det är sunt att ta seger utan att tänka att man direkt skulle försöka förlänga eller föra vidare process i Hong Kong för att vinna mer. Bättre tror jag är att se sådant för framtiden ett tag till. Hong Kong är viktigt i sig: Och en god seger.


Samtidigt ingen rationell anledning till att acceptera bedrägeri i seger finns: Är steget partiet visar att man vill ta framåt falskt ska man ej acceptera det som en enkel väg att slippa anstränga sig för att få det man har rätt till. I så fall fortsätter man och vid behov av och till eskalerar.


Emellertid oavsett hur irriterande - nästan oartigt mot länder som Sverige som haft breda utbildningssystem länge - är mycket folk i Kina tämligen kompetenta och intelligent tänkande. Man får i sådant ej underskatta kineserna: Ej heller i partiet. Det vore ett pedagogiskt exempel om partiets folk allmänt var dumma i huvudet illustrerande ett till problem med diktatur men det är inte så när det gäller åtminstone högre parti-management. Jag tror här att Li med kamrater inser det korrekta i att gå framåt lämnande den förvirrade idén om att riskera värde Hong Kong.


Även om jag får erkänna emotionell svaghet i att delvis - ej helt så ens emotionellt - att ibland uppleva som en lätt upphetsande längtan efter kraftig commotion: Mycket mänskligt men ej självklart bästa vägen och en väg med stora risker. Värde skapat i Kina är om värde verkligt oavsett om förvaltat och skapat av diktaturen eller inte. Att ta hela segern några år tidigare till priset av att bränt städerna är ej helt bra. Det tar tid att bygga upp det igen. Samtidigt får man heller inte värdera riskerna överdrivet med resultatet att man blir feg: Det finns ordentlig marginal uppåt till högre intensitet i Hong Kong innan man är i närheten av att riskera problematiska uttryck.