The Noble Art of ridiculous: Hur en svensk kamrat och maoist rätt säljer sina gamla utdelade löntagarfond-aktier

2015-09-13

Jag börjar med att publicera det här så ska jag sedan försöka hitta någon ideologisk-ansvarig här i Sverige för den diktatoriska komponenten av Kina.


Hello Brothers in Mao,

I am a Swedish maoist who owns stocks in Swedish companies. It was forced onto me by the government after they destroyed our "Löntagarfonder" (a good swedish project to give goverment power over private companies).

I resently remember my stocks and felt bad from having things of the capitalists. The only practical way to get rid of this garbage would be to sell them.

Would I be the correct international comrade to China if I sell them now or could that make your economy fall even faster towards recession?

Could you perhaps also point me some works by the great Mao regarding the issue? I.e. regarding the issue of perhaps if things seems to come closer as more people today seems to suggest might go the same way as Soviet union and it seems buying chinese stocks above normal market pice could save China. Does the economical laws Mao proved rules that it is correct to buy chinese stocks if so or would that make me a dirty capitalist? We have after all more money here so to save a small sum each month to have ready to help you out with is a real possibility.

I am also sorry I did not write in chinese. I started to learn russian early 1970 but had not come that far before Soviet unionen ended. I have always found it hard to learn new languages (would take hours each day judging from russian) so I will have to settle for that if the party in China survives your stock market problem I of course to start learning chinese after that.

Best Regards
Hans Husman


Är det förresten p.g.a. av de kommande möterna mellan USA och Kina som man kan kontakta US (United States) via kinesiska ambassaden? Eller är det President Obama som slutgiltigt klarar att överraska högerfalangen i det republikanska partiet genom att ej visa sig vara muslim utan kines? Eller är det kanske tvärtom och föregripande någon mer monumental politisk förändring av Kina transformerande landet till en amerikansk delstat? Bara tiden kan ge oss svaret vem som visar sig vara delstat till vem... Kanske kan britterna ännu överraska? Eller mongolerna.Jag satte titeln To support Chinas stock-market correct for the world communism i mitt e-post till:


political@chinaembassy.se

Förövrigt om nu det värsta av värsta inträffar och vi om några år styrs av Kina kanske något lämpligt på ett större språk än svenskan redan i systemet ger en månad på att hinna ut innan man är inspärrad eller död innan i processen av att nå fram till det för dom.


Rätt musik när det är dags to man up for world communism

Jag tycker nog att kortare kulturell-distans hos Sovjetunionen håller än idag trots internet och allt. Åtminstone när det gäller musik kombinerat marscherande.Mao the Heretic

Jag passar också att rekommendera följande bok. Vilket eventuellt ej framgår i texten gavs den ut just i Sovjetunionen och tycks vara tämligen välunderrättad rörande statistik och en mängd uppgifter om utvecklingen i Kina under efterkrigstiden fram till början av 1970-talet när boken gavs ut. Mycket läsvärd även om man bara är intresserad att hitta argument som pekar på innebående "idealogiska defekter" i Kina (ex. att utilisera för att understryka att diktaturen ej idag är särskilt ideologisk-renläring i mycket utan mer prioriterar vad som stödjer diktaturen i sig resp. praktiskt tenderar till att lösa allmänna problem om det ej stör diktaturens fortlevande) just när det kommer till de kommunistiska idé-skolorna (som ju är legio men samtidigt var ju Sovjetunionen och lär så förbli särskild som den upplevs).


"Eftersom bredband ej fungerar prövar jag att göra detta inlogg på min Sony Ericsson Android.

Rekommendationen är en excellent analys av kinesisk politisk strategi publicerad 1972 som föregriper flera idag uppmärksammade företeelser:

1. Kinesiska utvecklingen tillbaka från planekonomi inkl. uppgifter lön, arv och ersättning till tidigare ägare av förstatligade "enterprise".

2. Kinesisk strategi i Afrika inl. riktade stöd, kommersiella projekt mm. Kritik liknande den idag uttryckt oftare i ytlig form.

3. Territoriella problem nu aktiva bla i Sydkinesiska havet.

Punkt förklarar en del av grunden till förändrinhen. Punkt tre föregriper och uttrycker koncepten idag aktiva jag spekulerar hamnade i bakgrund många år av ekonomisk nödvändighet såväl för att balansera USSR med US i handel och utrikespolitik.

Sagda balansering är nu denna bok ett uttryck för varande en kritik skapad i sovjetunionen av Maos ideer:

A critique of Mao Tse-tung's Theoretical Conceptions.
First printing 1972

Dessutom gav analysen implicit en bättre förståelse av orsakerna till kulturrevolutionen i under-domän av maktkamp i partiet."

Från: Rekommenderad läsning - Kina (2014-09-01)

Jag köpte boken på Röda Rummet i Uppsala vilka i brist på bredare efterfrågan idag av och till dumpar i väg gamla vänster-radikala böcker av alla möjliga ursprung typer för 10 kr styck med jämna mellanrum. Av och till som med denna hittar man något praktiskt värdefullt idag. Riktigt bra bok.


Själva kärnan - eller om så vill smalare en psykologisk-dimension - i drivkraften till Maos-skapelser var självklart att ej som person och därmed som funktionellt för diktaturer nationen som sådan ej vara sekundär mindre än nödvändigt till jämförbara ideologiska fäder i de kommunistiska trosföreställningarna. I samma situation från praktisk kontext händelser Kina, områden han har naturlig talang för, vissa aspekter av personlighet o.s.v. är det en väldigt naturlig sak att göra och är som sådan därför lite olycklig att övertolka. Jag hade "kanske" själv gjort precis det samma om jag stod ungefär där han var och med den fallenhet Mao hade (och som jag har själv) får vi gärna när prioritet på var talang finns kontra för vem som helst faktiskt som situationen var i Kina mer arbetsamma just gärna argumentation i form av "lätt filosofiska" lemma som bygger upp en idé-värld som lätt i varje steg upplevs trovärdig men där detta just blir konsekvensen av att innan stegvis accepterat en alternativ världsbild. Att jag (ibland kanske också överdrivet) väljer att prioritera referenser för ett antal områden här är förutom eget värde när jag går bak i anteckningar att ha viss default-redundans för inlägg där jag delvis resonerar för mig själv men då ibland (om än sällan när ej gjort medvetet) kan bli onödigt "ideologi-lemma-byggandee" från rena teser och tankar snarare än testad eller substansiellt vetande. Och delvis av samma anledning (förutom vissa egna tillämpningar rörande viss pseudo-discourse jag önskar ha kvar att skapa hand-gjorda testfall rörande maskin-intelligens från) har vi dessa över-korrekta små kommentarerna med inläggen: Jag skriver verkligen inte så naturligt när jag argumenterar annars.