Bing kvalitativt bättre än Google för vissa former sökningar (inkl. bland de mest ekonomiskt värdefulla) RESP. Funktioner för sökning grafer jag vill se hos Google och/eller Bing

2015-04-03

Så väl utvecklare inom IT och psykologer är ytterst roade av bildigenkänning i AI relativt många andra områden (upplever jag). Och kanske att många ger sig på möjligen mer avancerad - åtminstone långsammare relativt hårdvaran - bildanalys (ansiktsdrag m.m.) innan möjligen enklare men mer användbara områden (För mig: Men det tycks oftare för mig visa sig bra - Välkänt bra för mig är bra medan bra för dig inte alltid är bra för mig).


Att söka grafer och diagram är ett område där man kan tycka att bättre stöd borde finnas i sökmotorer. Google har ju som ett exempel utvecklat en mycket ambitiös (när den kom i alla fall: Idag gissar jag att mer jämförbart finns) för att beskriva i "html-liknande-språk" för hemsida eller liknande vilken graf man ska visa. Och Microsoft har ju utvecklat applikationer för att göra grafer m.m. dokument-relaterat sedan bra länge nu. Grafer givet den enorma låga variansen / höga redundansen utanför grafen med närmast binär förändring i kurvans avgränsning borde ju dessutom vara enkelt att analysera effektivt: Givet att åtminstone Google sparar bilderna på servrar lär det knappast bli mycket dyrare att göra heller.


Idag sökte jag på contextual diversity då jag ville få en snabb överblick av vilka beräknings-former man skattar effekten via (från besläktade mätningar eller direkt i resultaten slutsats: Ex. linjär typiskt illustrerande eller kanske S vänd åt vänster lite beroende på o.s.v.).


Söker jag grafer kopplade till data vill jag inte hamna på bilder praktiskt normalt orealistiska: Överdrivet mjuka, närmare perfekta likt genererade av en funktion. Dessa är antingen överdrivet illustrerande där normal förändring tagits bort, defekter i studien ej hanterats enklare att fǻ en bild av (vilket jag snarast brukar använda som en av tre - fyra snabba indikationer relativt antal människor man mätt på när aktuellt för vilken ungefärlig budget man rört sig: Grovt varför det fungerar väl kan de tänkbart intresserade ganska enkelt förstå genom att jämföra studier kulturellt i medicin kontra i data: Bra med annat). Det kan också handla om bilder som förklarar en princip: Detta är mycket vanligt i referens- och läroböcker - Och möjligen inte helt bra genom att vänja studenter med det orealistiska och från det kanske till att medverka till en kultur där data förvanskas i lab-rapporter m.m. för att spara tid.


Sökande på contextual diversity hamnar jag på grafen nedan. Spekulerande - p.s.s. jag filtrerar för att slippa besöka - ser jag respons-tid d.v.s. ej otroligt om relevant mätningar på människa. Grafen tror jag starkt är antingen illustrerande en princip uttryckt i en formel för att generera data eller kraftigt borttagande outliers. Det kan också vara responstid relaterat IT mätt med konstant last, konstant bandvidd o.s.v.Här skulle jag se värde i att kunna parametrisera Google till om jag vill att funktions-identifierande grafer "orealistiskt korrekta" (ex. önskande se andra förslag på hur learning curve kan uttryckas i formel) eller att jag vill se realistiska seriösa studier illustrerande data från människor eller annat som naturligt normalt aldrig har "grafer utan underligheter".


Nu använde jag Google som exempel därför att jag normalt använder dem. Jag kan uppleva att Google Scholar saknar mycket jag skulle vilja ha men jag är van att använda den och Google samtidigt som ingenting som avgörande skiljer sig i kvalitet uppåt för forskning (någon har jag tyckt bättre rörande något medan Google haft andra värden mer avgörande: Stort index och länkande PDF eller liknande för studier mycket oftare än någon jag prövat - då i alla fall - till hela studien och om saknad har ofta Google WWW hela studien).


Dock passar jag på att säga att Microsoft Bing sedan jag sist för kanske ett halv-årsedan noterade förbättringar ganska tydliga vid flera tillfällig användning jag gjort sista månaden är riktigt ordentligt bättre nu. För många WWW-sökningar forskning på nivå Google ungefär: För några bätte.


För att söka filmklipp jag är intresserad av: Teveserier och film är Bing tydligt bättre än Google. Google ger ofta träffar på Youtube som numera ofta är gigantiska redundanta filer med bara en konstruerad filmruta upprepad utnyttjad för driva trafik till andra sajter via länkning. Eller en liten mini-teve mindre än fönstret för filmklippet jag ej står ut med att titta på.


Samtidigt har Google aldrig varit bra på att ge varierade träffar för filmklipps-innehåll där kommersiella aktörer finns engagerade i att erbjuda innehåll d.v.s. innehåll man kan spekulera oftare för sajter jag föredrar - gratis - är otillåten dublicering och visning av upphovsrättsskyddat innehåll. Jag ar tidigare i flera inlägg från början av processen till idag diskuterat den moraliska frågan här där jag tills för några år sedan föredrog att ej annat än mycket sällan konsumera innehåll ev. otillåtet. Men jag kom drivet dels av upplevt värde samt den enorma variation internet har idag där jag ej kan avgöra vad som troligt har korrekta rättigheter eller inte längre samtidigt som ägare numera bör ha rutin för att effektivt hantera dessa frågor (sedan har jag noterat att de idag inte utnyttjar även när de satsar regelbunden budget på hantering utnyttjar någon av de mest effektiva tekniker kända för mig för att identifiera innehållet: Ofta snarare än direkt kommer de till att se innehållet månader upp till flera år efter att en aktör varit aktiv). till att ej filtrera mig.


Oavsett moraliska frågor är detta innehåll vad jag är helt säker på normalt hör till det med störst värde för den som söker information. Därmed potentiellt vad som kan driva förändring i preferens sökmotor lättare (Google har nu varit dominant länge: Inlärning och rutin gör förändring trögt så detta är lite små-intressant).


Jag experimenterade vid två tillfällen även med en annan typ av sökning välkänd för att ha högt kortsiktigt upplevt värde: Explicit "romantiskt" innehåll. Jag kunde uppleva att Bing hade bredare variation och mycket mer här. Mycket tänkbart lider Google här av index-generationer passeerande påverkan från bakåt i tiden såväl som black-lists från åren när Google behövde vara mer exkluderande aktiva för att hantera SEO. Jag tror att Google förstörande har fört index rörande page-ranking liknande faktorer framåt i tiden utan att normalt någonsin gå bakåt genom åren för att återberäkna länkning m.m. som då skedde.


Rörande förändringar Google har jag märkt en del mindre utan att aktivt titta efter något. Inget har varit riktigt avgörande för upplevelse sista månaderna vad jag minns men ej heller att jag reagerat positivt på något. Sist började de laborera med synonymer vilket gjorde att jag fick börja söka mer arbetsamt först tittande på fler sidor och ibland ge upp på termer (exempel publicerade då finns här om man söker sig bakåt). Och sedan behöva förändra hur jag sökte på termer: Använda citationstecken ibland - oftast fungerande men inte alltid tycktes det - och oftare lägga till kombinationer inom citationstecken.


Jag tror nog därför att Microsoft Bing förbättringarna kan visa sig vara en stimulerande kul och bra faktor inte bara för Bing's användare utan dessutom Google's personal och dom som söker information hos dem. Utan konkurrens med stora marknadsandelar som för en ung bransch upplevs stabila alltid där blir saker lätt tråkigt utan den för människan ibland bra drivande kreativitet ett rovdjur eller en konkurrerande person eller grupp kan stimulera fram. Synonym-förändringen kändes för mig verkligen som ett mer än normalt tecken på behov av detta: Det var om man ska göra sådant så mycket mindre än jag kände rimligt förväntad av någon som har Google's statistik över sökningar, hemsidor m.m. Så helt unik grupp av användare kan jag i all rimlighet inte vara för att så mycket ska gå så irriterande för så många av mina sökningar. Och åtminstone för den gruppen går sådant här att göra utan problematiken. Jag tror att en del möjligheter kan framgå de diskussioner jag publicerat ganska nyligen om base-form för ord och frekvenser (eller om inte så relaterat området med en del indikationer åtminstone pekande på statistiska samband kända spelande roll i semantisk resp. andra former av tänkbar priming från studier människa vilket mycket troligt är en del av en vettig utgångspunkt förutom statistik sökningar för att experimentera fram funktionella omskrivningar: Ex. för vissa typer av priming är semantisk priming väldigt dominerande annan form av "priming" man kan föreställa sig skulle kunna vara fallet men har väldigt liten effekt om någon: Google är ett så stort företag att jag brukar känna det tryggare att ge lite tips så här - och litet besvär här där jag nyligen läst över igen dom här resultaten etablerade särskilt från senare 1970-talet till 1990-talet med mycket kvalitet och bättre förståelse från kanske 2004 från studierna jag tittat på - om man kritiserar dem men så är jag också kanske lite lättskrämd av stora aktörer): En bra introduktion om området är nytt och den jag började från är Neurolinguistics: An Introduction to Spoken Language Processing and its (om än som ofta för ämnet såväl som relaterat psykologi väldigt fokuserade på substantivet med föga intresse adjektiv och verb).


Microsoft efter år kändes det för mig mest göra sökmotor för att ha en sådan också känns lite hungriga nu. Kanske feltolkar jag det därför jag har inte erfarenhet om hur snabbt kvalitet går att bygga för en given hårdvara för så stor indexering dessa sökmotorer arbetar med eller vet hur mycket hårdvara de har. Men det känns lite så ändå. Ibland är sådant lätt kulturellt drivet också (folk från kulturer som börjat bevisa och visa upp resultat inom ex. teknik men oftare från tidigare år betraktade - som de upplever det implicit - lite sämre tycks ibland prestera bättre än oftare än normalt: Ex. folk från Kina inom IT) men sådant värde bör gynna såväl Microsoft som Google.


En del jag tagit upp tidigare har ju "flaggat" lätt för att Microsoft gjorde ett ärligt försök. Samtidigt kändes det för mig att för ett så stort och rikt företag "förfettat" - lite förslöat" - av stabila inarbetade affärer i mycket drivet kundnära från partners (oavsett OS eller konsultaffärer / utveckling system) medan nya versioner OS inte är vad man gör från en månad till en annan rörande något (traditionellt i alla fall) för att direkt möta något behov eller visa konkurrenterna vilket företag som nu såväl som förra året är störst och bäst. Det senare var jag inte främmande för att tänka kunde avgöra det här: Man försöker ett tag men så kanske det mest blir någon ny plug-in till Microsoft OS av det som blir viktigt eller något intern-tekniskt kring OS vs Internet-api:er medan övriga frågor blir långsammare därför att nya index alltid är lite långsamt att bygga. Därför är jag desto mer imponerad här: Är det här allmän förändring Microsoft från hur jag upplevt saker medan jag fortfarande använde dem (där jag gick från supporter - men föga inriktad som folk ibland blir kring någon teknik - som bör framgå i vad publicerat i IDG's tidningar dom åren när Microsoft 2000 Server var stabil till att uppleva att den förändring till stabilitet de då började på helt försvann efterföljande år och ej p.s.s. gick att säga var möjlig att konfigurera och sätta upp tillsammans med kompletterande inkapslande system till mycket trovärdig säkerhet - är det ännu mer imponerande.


Stor respekt här faktiskt. Förändring från tjockt-företag mest små-slipa lite på gamla affärer medan saker blir lite sämre i annat i samma takt till vad som kan gå upp i ett nytt teknikområde där man först presterat flera år sämre än branschledande är sällsynt. Sådant är ju svårt också för oss som individer. Kan peka på om mer lokaliserat Bing att Microsoft haft mycket tur med rekrytering kompetens och / eller management.