Survey.googleratings.com alienerade och avhumaniserade mig: Dessutom blev jag omoralisk, illegal och började mobba Blogger igen

2015-04-24
Komplettering: Helvetes XX. Nu har dom förbannade små-fyrkanterna för filer försvunnit och text-raderna som alltid var där förr och som jag störde mig på hade försvunnit kommit tillbaka. Sådan dissonans. Oavsett vad skrivit kan jag visst se visst praktiskt värde med att det blev som jag ville ha det men det är ändå så surt att felen korrigeras. Det gör som en försvarlig del av värdet av att ta sig tid att uttrycka sig om felen poänglöst: Blir bara passé utan något moraliskt uppbyggligt värde för läsaren resp. andra IT-entiteter att lära av.


Ska det behöva vara så att fel bara blir korrigerade?Surt och amotiverande. Nästa gång kanske jag inte tar mig tid och skriva något alls om defekter och problem.Man kanske inte förväntar sig att kvalitativt reagerande företag är annat än positivt. Själv har sedan det började för en sex - åtta år sedan att problem man uttrycker i bloggpostning (aggregerar spekulerar jag till typ-grupper av användare uttryckande problem) korrigeras stört mig på det. Det har finns hemvand trevlighet att av och till kunna referera till ett gärna komiskt eller säkerhetsmässigt förkastligt problem utan att behöva komma på något nytt: Och dessutom växande i värde över åren det är okorrigerat.


Det finns pedagogisk effektivitet av att ha ett fint utarbetat exempel man kan återkomma för att illustrera mer generell problematik. När det kvarstår över åren kan man bygga på med värde förklarande mer exakt såväl med en tydlig förstärkning genom att man inte klarat att lösa det hela. Ett fint fel man möter ska kvarstå i alla fall ett par år så man får lite nytta av det: Jag menar själva IT-sidan av problemen och problem det orsakar har ju ändå varit samma sak så många år jag kan minnas (mjukvara är alltid lite små-sönder).


Emellertid fick vi en kompromiss-lösning på detta problem med att diverse problem jag stör mig på uttryckt korrigerar sig för-snabbt (uttryckande föga respekt för arbetet att återanvändbara primitiver att uttrycka för att illustrera egenskaper annars mer svåra att konkretisera för entiteter) ofta känns det som nästan direkt.


Men undersökningen fungerar inte :-)


Om det nu var en undersökning för Drive ej på docs.google.com eller om felet minst lika troligt har något med en mängd andra tänkbara problem här eller troligare hos Google (eftersom deras applikationer på nätet normalt alltid fungerar för mig med denna installation). Tråkigt nog får jag säga fick jag efter initialt problem ganska tidig time-out görande möjligheten att få avsluta med en skärmdump visande på att kanske flera dagar av väntande framför datorn på att äntligen få tycka till innan det slutligen ger upp void. Istället slutlig time-out efter några minuter.


Men trevligt ändå med ett fel här reagerande på kvalitetsproblem. Inger hopp om att man kan få något expressivt att använda som återkommande exempel på alla möjligheter egenskaper hos Google via det här möjligt: "Googles nya applikation X / satsning i Bhutan / ... / känns lika icke-lyssnande på kundbehovet som Survey.googleratings.com. Det är som jag sagt många gånger nu genom åren: Survey.googleratings.com fungerar stabilt ska man inte räkna med att få gradera Google som ombedd att göra."

Den sista produkten hos Google som alltid många år efter allt i övrigt aldrig korrigerade problem var Google Blogger där man aldrig korrigerade problem annat än sällan och varje gång de ens vidrörde plattformen ändrande något gick massor sönder med nya problem som aldrig blev korrigerade. Bland de sista Google Blogger problemen har vi troligen här: 2013_07_04_archive.html och kanske det sista var Rapport av Blogger-fel (där jag rent av märker jag påverkats negativt moraliskt av Google Blogger och uttryckt mig defekt i mitt språk lika felaktigt kallande Blogger för Google's särskola: En mental skada jag aldrig fick någon ursäkt för). Än idag även om Blogger ej givit mig några uppenbara problem på ett år är jag förundrad hur sunkig jämfört med allt i övrigt hos Google såväl som andra bloggtjänster och plattformar Blogger konstant var: Så många användare av Blogger och så många av dem tipsade om andra tjänster. Riktigt tjusigt att få återkomma till upp till kanske tre - fyra gånger per år (under säkert från ett par år efter att Google köpte det hela) och det var verkligen en extra glädje just av Blogger när det i övrigt för alla företag man arbetar internet-nära ofta sällsynt (härligt sämst i särklass av allt inom Google och externt inkluderande diverse i Yahoo såväl som Microsoft). Kanske gjorde de något liknande vad jag levande-görande quality assurance frågor allmänt med Blogger som exempel föreslog: Kastande ut hela plattformen med alla dess problem rörande presentationen och tolkningen av vad användaren uttrycker och istället sättande Wordpress.org eller jämförbart under det Blogger-specifika lagret (om man nu tror på att Blogger var så enormt jämfört med allt annat var så enormt extra utmanad att sådant ska krävas).


Missnöjd lätt i alla fall (föredrar den fortfarande ordentligt framför vad Linux-installationerna har) med docs.google.com och vid-sidan om annat innehåll i försöker jag stealth smyga in kritiken för att minimera risken att Google Bot propagerar missnöje vidare till någon QA-funktion. Emellertid råkade jag nära nog direkt efter publicering och spekulerar jag egentligen mer påverkande det att jag var "små-förvirrad" i gränssnittet till Google Docs där en massa stora rutor nu finns istället för rader för dokumenten (och jag ej klarade att hitta hur man skapar nya dokument utan fick öppna ett gammalt dokument och göra ett nytt därifrån) ombads jag vara med i en undersökning.Skrämmer fullständigt slag på mig: Kloka användare bör kapprusta upp till ett hanterbart Google

Vilka är det som den här undersökningsfunktionen egentligen fungerar för? Och vilka större övergripande problem med Google's applikation kan aldrig rapporteras därför att denna funktion delar samma eller mycket värre problem?


Hur kritiskt är det att man noggrant söker rätt på säg en boss of quality assurance som kanske filtrerar vilka användare han vill ha svar från för att garantera med det som "pressande motivation" att eventuella verksamhetskritiska problem man råkar ut för med Google Docs blir korrigerade oavsett om man får göra undersökningen eller inte?


Och ska det behöva vara så att jag som en vanlig hederlig användare ska behöva göra en kanske moraliskt tveksamt data mining operation för att få lite konkreta fakta att kunna säkerställa min access med: Kanske i värsta fall tvingas till att behöva begå brott utpressande någon verksamhetsfunktion hos Google. Ska det behöva vara så?


Det här luktar illa. Även om jag kanske inte är färgad i hudfärg har jag ända sedan jag lärde mig lite swahili anammat den färgade kulturen: Att vara färgad är ett ställningstagande mot förtryck, slavero och racism. Ända sedan jag skrev en del om att jag lärde mig swahili och ännu tydligare efter jag förklarade att jag nu delvis var afro-svensk kan jag uppleva att jag möts av en diskriminerande negativ attityd (tråkigt nog från vissa färgade som kanske bearbetande sitt förtryck vill göra frågan till en elitistiskt rasfråga där man ska utestänga ny-färgade som jag). Kanske finns en koppling här? Eller att amerikanska företag blivit tillsagda av Obama att ej lyssna på svenskarna i kvalitetsundersökningar för att se till att inga framtida vapenleveranser till Saudiarabien riskeras?


Vi vet inte om någon av dessa faktorer spelat in: Men vi måste också våga lära oss så mycket av historien att vi klarar att se människans styrka såväl som svaghet. Förtryck är vad en del av oss behöver möta nästan dagligen. Att som utsatt våga protestera är vad man kanske oftast väljer att låta bli: Ofta ångrar jag mig senare.