Trump talks the talk och jag gillar det så här långt

2017-01-06

Titel på inlägg jag citerar från ger perspektiv på såväl hur jag väljer ord så som den dynamik realisering kan frigöra:


Från: Naturligt adrenalin är svårslaget som stämningshöjande och koncentrationsförbättrande medel (2013-03-21)

"Det här lätt små-löjliga fjantandet Nordkorea och USA håller på med i små blåsa-upp-sig kan vi också fullständigt strunta i. Vad mig anbelangar är det bara ta den Sydkoreanska armén några mil över gränsen faller Nordkorea vilket ingen kan göra en trovärdig argumentation för är annat än både nödvändigt och i allt mätbart bättre för befolkningen. Det borde ha gjorts redan förra året. I år kan det rimligen inte komma att inte göras givet hoten Nordkorea till mitt storskrattande glädje hjälpte dom större frågorna i rätt riktning med. Rimlig tidsplan om USA ska ha någon manlighet kvar i Asien är kommande övning, och i det gärna göra tydligt att det är en möjlig väg för att hjälpa till genom att koncentrera Nordkoreans infrastruktur och supply-management för att stödja gränssäkerheten d.v.s. drivmedel bör gärna slås ut i den utsträckning som går och att den är så nära gränsen som möjligt för att ge andra aktörer manöver-utrymme bättre närmare den norra gränsen.

Upptrappning innebär risk och kostnad. Det är givet och ingenting som ska påverka beslut så länge de är kvantiserade och innanför redan beslutat. Kritiskt är snarast att verifiera möjliga men detekterade ej planerade samt att noggrant verifiera att fiendens kostnad är tydligt kännbar i det personliga hos dom som fattar beslut och signifikant i den mening att uthållighet finns i riktning på resp. kostnad d.v.s. att man kan stegra den polära kostnaden i princip fem till tio år som krävs utan att någon risk för resursbrist uppstår."

Att förändra något stort fordrar intensitet. Mer händelse per tidsenhet. Så om förändring ska komma måste intensiteten upp till nivå transformation kräver.


Givetvis - och jag utgår från att det är en självklarhet snarare än en trivialisering av en större fråga att påpeka i någon variant därav - är området spännande över en mängd expertområden under det. Egentligen vad som helst att betrakta efterföljande så som jämförande säg invasionen av Panama med Afganistan rörande vad som gick bra resp. dåligt är utmanande utan en mängd kunskaper från varierande områden. P.s.s. sätt behöver vi se att preferens fokusering expertis från en kultur etablerad under Kalla kriget ibland inducerar lösningar onödigt dyra. Fram tills jag i information given ut till media om konceptet "allt militärt USA har krävs - ubåtar, båtar, flyg: all of it - för att klara några ej state of art anti-air SAM i Syria - fick ett antal negativa stereotyper från ex. Hollywood-film upplevt bekräftade var det lätt att rationalisera in närmare något av uteslutande oväntade eller uppgiftens generiska svårigheter som utgångspunkt förklarande mycket man annars kan tycks defunct dyrt.


Och man behöver också inse att en kostnad över en kortare tid är lätt att se. Dess relativa skillnad avvikande från en mjukare kurva får den att sticka ut. Nordkorea kostar dock fett i reda pengar. Det är en grov för-dyrning för en mängd länder. För att tala Europas EU-språk när det kommer till säkerhetspolitik. Men samtidigt försöka undvika den tror jag är givet icke-optimala förenkling: Kostar det mycket är det fel ty vi har redan givna kontinuerliga gemensamma kostnader som kan ifrågasättas om vi toppar något nytt. Ännu lika mycket Asiens resonemang även om det förändrats brutalt jämfört med vid tiden för:Också om ännu såväl Asien som USA kämpar hårt för den fortsatta lösningen i att om vi gör och säger så litet som möjligt kommer dom andra bli som vi hade tänkt - och menar att de egentligen är - i morgon.


Två personer - eller grupper av människor mötande varandra regelbundet - skapar emellertid morgonens varandra tillsammans. Gränsdragningar är viktiga. Accepterar vi övertramp - eller grava övertramp - sker inlärning när konkreta emotionellt upplevda värden realiseras: Och i många - en stor myckenhet - händelser efterföljande ovan över åren har så skett och inte i ett begränsat område så som en politisk-teoretisk trivialisering ibland vill se det som uteslutande ett mätvärdes-"rationellt" värde i eventuell framtida tillgång till ex. naturresurs eller eller resp. (snarare än här och / eller vilket är sällsynt när vi är modell- och teori-nära snarare än görande mer av översikter jfr ) upplevd och nu med mindre av preferens att kvantisera i pengar upplevd risk inte sällan med stor preferens att trivialisera människans situations beroende känslor. Gas i vattnet resp. Kina känner sig instängt (och vi talar här om folk boende i Kina och rimligen begriper en världskarta: Rent av kallar det korrekt Mittens rike) vilket får det att acting out.


Men värde har inte kapitaliserat begränsat utan där möjlighet funnits. Det är vanligt för människor kommunister, kineser, eller vilken kombination av vad som helst. Ett fåtal är vad som intresserat mig mer över åren (och bör finnas diskuterat här ev. ej långt innan länkat inlägg) så som möjligheten att ta ut nationalismen som effector i populationen för att avleda såväl skapa kanaler för att ta upparbetad emotionell intensitet - säg "frustation" och jag gillar egentligen inte begreppet här men besparande decimeter text - i fysisk rörelse såväl symboliskt för populationen via som ovan båten som att gå ut och göra co-locomotion själv mot ett antaget bättre mål än diktaturen. Antagandet är att vad som är latent effector alternativt hade kunnat fått utlopp mot diktaturen i sig. Såväl som att bygga infrastrukturen och etablerat revir för att kunna projisera makt via soldat och vapen i GEO-område man ej via gräns till gräns kombinerat relativ storlek ej upplever utmanande idag (d.v.s. hela Indokina är ej vad man etablerar doability i utan i allt resterande fram till och ev. med Australien). Norrut undantaget Mongolia är man i deterence i non-event som equilibrium ännu (och ännu där vi ska minnas att det ej alltid varit så: Från gränsen Kina - Sovjetunionen till att sänka kinesiskt fartyg angripande andra länder (2013-12-14). Men så var Mao mer av karla-karl än Xi som ej härdats av någonsin kommer bli. Xi är han som sitter och går igenom accounting-rapporterna för att se att upptäcka de som ev. stjäl av honom: Mutor eller mer konkret stöld i budget. Länge osäkert verkligen var hans preferenser ligger men det är där medan övrigt är paketering rent funktionellt från annat vilket gör var hela området av "South Chinese Sea" befinner sig tankeväckande: Jag går ett steg bakåt så går dom ett steg framåt, jag gör det igen och det händer igen, ... , nå har jag gjort det åtta gånger men väljer att göra det en gång till så att bokförings-hetsaren Xi inte blir arg. Nå kommer grannen och flyttar staketet till tomten lär revisorns familj göra nytta av den större tomten oavsett odefinierat huruvida vi skriver in det i vår bok över vad som är revisorns).


Här det skulle förvåna mig om möjligheten ej är där och billig. Mer att jag ser troligare misslyckande i att man efter lite av händelser fryser nu position med stillestående-linjen uppdaterad norrut. Förändring efterföljande i tiden efter inlägg kan förvisso förändrat en del. Mer om så tänker jag ännu drivmedel och reservdelar från Kina (vilket åtminstone då ännu var riktigt scarce i Nordkorea). Men visst ger man Nordkorea tid och menar jag mycket mindre tid än som anmärkningsvärt verkligen kommuniceras av alla möjliga som föreslaget resiös vetskap har Nordkorea ett gott leveranssystem för payload atomvapnen. Problematisk preferens att underskatta expert-rollers förmåga i såväl Nordkorea liksom länder som vanligt också Bangladesh, Vietnam m.fl. är närmast regel. Man antar något annat reducerande än sådant som tillgång resurser. Emellertid som jag kunnat konstatera följande upp i diskussion, kunskap efterfrågad o.s.v. såväl som artiklar publicerade forskning (vilket så som förväntat i båda exemplen Vietnam och Bangladesh är driven lego-tillverkning och försök att positionera sig mot antaget mer värdefulla affärer så som hosting mer komplexa IT-tjänster så som mer av konkurrera med de globala leverantörerna konsulting skapa lösningar kombinerat hosting d.v.s. lite av samma affär som konsultjättarna gick in i åren efter 2000. Efter att först mycket tankeväckande mött mina egna irrationella föreställningar om hur "det borde vara" i Vietnam i samband med att själv sökte information rörande nosql lösningar: Verkligen ett ögonblick av att se hur man kan påverkas utan att inse det trots att man är i ett område - negativa stereotyper - man tagit ett omfattande intresse av över åren). Finns ej resurs saknad klarar Nordkorea att skapa ett funktionellt leveranssystem kärnvapen och det handlar om nu till fem år.


Jämför vi IT- och nätverk där kunskap relativt resurser argumenterat ger en snabbare utveckling ska vi se att de mycket kompetent inte bara skapar utan klarar att ge en helt felaktig föreställning om hur "deras värld ser ut". Nätverk såväl som kanaler ut ges som givna och är vad man rent av walks the line för "försvarande". Syfte kan man diskutera och jag vågar ej bedöma det från något konkret men kanal för att skapa en bild av verklighet torde vara en möjlighet. Får du arbeta lite hackande deras "nätverk" bedömer du värdet av informationen mer än om det finns på deras Google-indexerade hemsida. Emellertid har de parallella nät. Och kanaler de använder för angrepp får jag känslan av när man i andra länder diskuterar angrepp är de kanaler de har i kontext av samma nät, och ej deras ensamma kanaler vilket tydliggör att även om dessa angrepp i sig regelmässigt troligt är vad man alltid (men ibland är det uppenbart så: Man söker säga något om att andra bäst ska lämna dem ifred. Jfr Sony) gör för att ge en skapad "offer-verklighet" men tror jag troligt är mindre prioriterad inhämtning av information via hacking som går från kanaler som ligger i det mindre "nationella" Nordkorea näten. Varför annars göra dem från något kopplat till dem alls? De är ju offer-nät man vet att man har andra i emedan man har mycket troligare ännu nästan helt goda nät med tillhörande goda kanaler (rent av gjort sig besvär i var man positionerar verksamhet andra länder rörande tillverkning för att möjliggöra god stegvis kommunikation till slut-noderna som går ut internet d.v.s. resp. lokal i Kina vars verksamhet har sitt så som normalt oavsett vilken verksamhet sitt internet).


Att generalisera från entiteter man ytligt kan tro är jämförbara är också bedrägligt här. Iran är ej samma som Nordkorea. Nordkorea har omfattande nätverk i Kinas lego-industri. Och deras förmåga att tillverka vad helst som kan tillverkas med vinst åtminstone fungerande når snabbt högre höjder i komplexitet lösningen man klarar. Och Nordkorea kan området kärnvapen i allt teoretiskt sådan ej ett år eller ett fåtal år utan tiotalsår.


Och Nordkorea är en av ett antal (och som sådan intressantare att diskutera nu därför att jag diskuterat den förr redan då i sin natur sådan att den naturligt presenterar sig för diskussion) potentiella katalysatorer och där i domänen av geo-politik för att enforced (i mening drivet geografiskt från vad som är utanför staten - blivande nationalstatens - Kina's gränser eller utanför geo-politik i mening krävande omfång inkluderande fler än en stat under divergens mellan givet tillstånd just då försvärande sitt kvarstående där försvaret utmanas inom gränserna) stimulera positiv-förändring. Under starka omständigheter - mer upparbetad malnutration - innebär sammanbrottet nordkoreanska diktaturen miljoner koreaner vandrande till maten d.v.s. riktning Beijing resp. riktning Soul. Intensitet inducerad. Och tror jag folk bra mycket mer anti-kommunistiska än den stereotypiska fördumningen av folk man ej ofta mött vill göra gällande.


Jag gillar mycket av vad jag bryr mig att läsa - och det är egentligen bara detta område jag alls läser manuellt - av Trump så här långt. Han uttrycker formen av vad jag regelbundet önskat här genom åren för området. Vi har ännu att se om han är en substantiell hero (hero här i samma betydelse som den krigare som när två sköldmurar längre bak i historien stog mot varandra behövde gå ut och inte bara taunt the enemies största hero utan också potentiellt slåss mot honom - del av lösare ritualiserad dans för att få resp. sköldmur att emotionellt vara där de var funktionella för uppgiften).


Trump kan vara krämaren som inte egentligen bryr sig mer om småsaker. När han får en pay-out själv eller samma händelse abstraherad till nationen tas det för uppgiften i en mindre värld. Formen vi ser kan vara bykrämaren som suttit och filat ner vikterna han använder nästa dag när han säljer kött till den svältande änkan för att lura av hennes sista pengar görande hennes barn död mycket troligare. Förutom att de inte längre är en änka utan miljoner. TV-skapad scam eller något som konkret bevisar så många fel levererande något.


Vi får se framöver. Men vi ser indikationer intensitet i ej längre endast i riktning Beijings föredrar. Och det ska vi se potential i. Och tills man eventuellt skriver av Trump som bara uppblåst marketing utan verkligt produktvärde är det värt att ta ut en del assets för att stödja en del tycks det indikerade kommande projekt. Det är ju ej som vi ännu i väntan på att Japan ska kommit längre i sin förändringsprocess vi gillat och talat för sedan snart 10 år har någon annan som gått ut för att do the hero. Antingen vad entiteter i storlek och typ givet ej samlande på samma strukturella del av världens organisation (d.v.s. samlande diverse asiatiska länder) behöver tagit för ej existerande eller som de behövt på sin nivå göra själv (förvisso bra regelmässigt därför att allt här är normalt bra när normalitet är ingenting) men begränsat. Obama gick framåt här men mycket mer av att jag vill se hela insatsen som han skapade viss struktur, en del riktlinjer för hur man gör vissa saker, arrangerande en del återkommande möten o.s.v. Mycket av Obama's kontors-juridiska-sida medan Obama The Hero fighting as symbol as well in intense area vi av och till sett kontra kongressen och senaten helt varit i helt andra frågor. Ledtråden till vilken Obama som pratar är indikerande juridikern som vill göra en process att Obama använder minst en stycken subkulturella juridiska termer man (jag åtminstone) ibland förstår som säkert kommande från juridiken men är lätt osäker kring den exakta betydelsen för.


Också om Obamas tid ej ska felförstås som att han konkret någonsin accepterade the anal rape. Gick det så långt att Xi hade händerna på honom nekade han honom det även om ej tidsmässigt korrekt där hela problematiken kunde hindrats. Och tror jag att något bättre också bara ett halvår tidigare än B52-flygningarna faktiskt levererande förändring var möjligt.


Att ge Trump ett handtag med att göra rätt må vara riktigt. Och om ej så kommer snart ett nytt val. Antar vi att man petar på sjukförsäkringen finns med add-on från säg perspektiv leverera här mycket goda möjligheter att uppdatera version president och se om det också visar sig TV / Twitter-view-beroendets överförstärkta ord utan det mannen viktiga frågor kräver men ännu ej av ödet levererad. Trump känns emellertid lätt lovande. Jag hade förväntat mig bra mycket mindre även som så här långt i ett område Trump uppenbart begriper i respons anal rape attempts när diktaturen känner behov av att gå de mer imaginära föreslagna nya gränser i affär och landområde de tagit kontroll över.


Mycket (och jag talar som en person som var del av grundskolan under den tid den klarade att leverera gedigen kunskap: Vi fick omfattande utbildning i att sjunga i grupp från årskurs 1 tillochmed 9. Än idag minns jag refrängen till en av de fåtal av under de tidiga åren sjöng på engelska: . Kanske del av ett holistiskt värde resulterande i att klarar många glas öl innan jag stupar.) sägs tydligare med adderad theme song.Och förstå mig rätt här: Jag försöker uttrycka behovet verkligheten ställer på oss om vi ej vill acceptera att den förruttnar in i något värre. Du behöver kunna talk the talk inspera resp. nära till det via språk möjliggöra effektivare mindre kostsamma lösningar, och såväl ta och ge smällen, och upparbetad verklighet gör att resp. krävs.